Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Petter Bergners värn av rättsväsendet, eller …?

Petter Bergner har i dagens krönika (2021-05-02) tydligt tagit ställning för dem som vill satsa 10 miljoner på att förstöra ett modernt hyreshus i Vilhelmina. Att hyresgästerna i det kommunala bostadsföretaget och Vilhelminaborna i gemen, möjligen skulle föredra en annan, mera hyresgäst- och skattebetalarvänlig användning av pengarna, är inte i närheten av Bergners sätt att tänka. Hans uppsåt är uppenbart, att med försåtliga formuleringar kränka förtroendevalda som är rädd om kommunens pengar och vill att de ska användas på ett förståndigt sätt. Han har redan glömt att Vibo:s beslut om rivning bara samlade en knapp majoritet i fullmäktige. Tio ledamöter röstade emot rivning, fyra ledamöter avstod och tretton ledamöter fällde avgörandet. Av fullmäktiges 27 ledamöter, var inte ens hälften för rivning!? Noterbart är också att inte en enda Socialdemokrat röstade för en rivning.

Den som tar sig tid att lyssna av den debatt som föregick beslutet, kan konstatera att det inte är bostadsbolagets, dess hyresgästers eller skattebetalarnas väl och ve som är föremålet för rivningsivrarnas omtanke. Det som med all tydlighet framgår är att det är viktigare att skydda den obegripligt slarviga handläggningen av ärendet och de som står bakom denna, än att värdera alternativet att få ett bättre och mera sanningsenligt underlag inför fullmäktiges beslut.
Jag tycker att det finns en plikt att rädda vad som räddas kan om det än ska ske genom en medborgerligt tillåten rättsprocess. Så tänker tydligen inte Petter Bergner?

En kommentar

  1. Jörgen K

    Rätta mig om jag har fel men fyra (S) röster lades ner, vilket banade väg för detta. Man kunde utan vidare ha röstat nej och avkrävt en reell genomgång av hela fastighetsbeståndet, där de mest oekonomiska och miljöpåverkande fastigheterna först skulle stryka på foten. Det fanns ett tidigare beslut att riva ett par andra fastigheter som aldrig genomfördes, så nog kunde man ha krävt en korrekt genomlysning.

    Sedan missar Petter att förvaltningsrätten är inte en allmän domstol, dennes rättsområde omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning.

    Självklart skall ärendet tas om efter detta, jäv eller dåligt omdöme kan utredas lokalt men VIBO’s stadgar säger att på deras beslut får inget rivas. Så det är upp till fullmäktige att återta och gör omtag. Laga rätt har inte ännu infallit, så in med ett ärende för beredning så det görs rätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.