Billig socialtjänst i Umeå

Ja billig och billig men snarare kostnadseffektiv.

Västerbottens kuriren berättar idag hur placeringar av barn och unga påverkar ekonomin för kommuner runt om i landet. Nordmalings kommun har de senaste åren sett kostnadsökningar på 100% inom den sociala barn- och ungdomsvården. Och den bilden delar man med många kommuner. I skymundan av den politiska debatten, där sällan eller i princip ALDRIG satsningar på socialtjänsten aviseras, sker därför just nu ett stort omställningsarbete i kommunerna.

Umeå kommun har mycket låga kostnader för vårt försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg. Anledningen till det är att Individ- och familjenämnden under flera år arbetat med att ställa om den sociala barn- och ungdomsvården från externa placeringar till mer placeringar i egen öppenvård. Det gör att Umeå kommun trots befolkningsökningen kunnat hålla ner kostnadsökningen.

I VK presenteras följande kostnader med källa SCB:

IFO

 

Nu behöver man veta mer vad som räknas in i dessa siffror då mina egna siffror för försörjningsstöd och IFO-verksamhet visar att vi 2018 hade en kostnad på 441 miljoner mot 460,7 miljoner för 2015. Men den visar ändå överskådligt trenden de senaste åren att kostnadsökningarna hanterats.

Man behöver vidare förstå att när media rapporterar om underskott i socialtjänstens verksamhet i Umeå att utgångsläget är en kostnadseffektiv verksamhet. Det politiska systemet behöver förstå den ekonomiska press som socialtjänsterna i landet hanterar löpande. Vilken annan kärnverksamhet förväntas hantera kostnadsökningar på 100% utan att det blir ramaskri?

Här i Umeå har det dessutom gått ännu längre. Moderaterna har med sin gruppledare Anders Ågren(m) upprepade gånger velat dra ned på stödet som socialtjänsten ger. I budgeten ville man slakta nämndens budgetram med 20 miljoner då man menat att nämnden har för höga kostnader. Den kritiken är obefogad.

Tvärtemot vad Moderaterna hävdar så har Umeå kommun en kostnadseffektiv socialtjänst, där särskilt försörjningsstödet under lång tid haft låga kostnader i jämförelse till övriga kommuner. Det som legat över i kostnader är den sociala barn- och ungdomsvården, men inte driften utan det har varit komplexiteten att få tag i egna familjehem vilket tvingat kommunen att köpa tjänster av företag. En sådan utveckling tar tid att bryta.

Med det inte sagt att vi inte har kostnader att hantera. Då Umeås socialtjänst liksom andra socialtjänster har att parera statliga systemfel så behöver vi ständigt ha koll på ekonomin.

Inom kort släpper SKL sina jämförelsetal för nettokostnadsavvikelser för 2018. Det kommer bli en MYCKET intressant läsning för många politiker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se