Veronica Kerr(kd) vill slakta äldreomsorgen. Föreslår nedskärning på 25 miljoner för omsorgen vid sittande bord

Läser den senaste bloggen av Veronica Kerr(KD) och häpnar. Kerr går till ett frontalangrepp mot Socialdemokraterna med diverse felaktigheter kring de beslut om förfrågningsunderlag för LOV som just antagits i Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden. Det får faktiskt vara nån måtta på de vinklingar som sprids om de beslut som nämnderna tagit.

Jag kan ha förståelse för att Kerr vill höja ersättningen generellt till LOV-leverantörerna. Det ville också såväl Individ- och familjenämnden som Äldrenämnden i sina äskanden till budgetfullmäktige. Men nämnderna fick inte pengar till detta då Umeå som hela kommunsverige står inför en tuff ekonomisk situation pga demografin.

I det läget lade tjänstemännen ändå en höjning av ersättningen för bland annat geografiska avstånd och för akuta situationer. Nämndens tjänstemän hade ansträngt sig inom de ramar som fanns för att prioritera fram extra medel vilket vi ställde oss bakom. För vi ska ha klart för oss att i Umeå finns många LOV-företag som sliter till en redan låg ersättning. Ofta är det företag med lokal förankring som redan idag har det tufft och jag förstår deras oro över framtiden.

Dock kan inte kommunen trolla fram medel som inte finns. Det är enkel fakta och det är politikens ansvar att hantera den budgetram vi fått tilldelat.

Detta bryr sig inte Kerr om. Mot nyss antagen budget i nämnderna, mot kommunens egna styrregler för finansiell hushållning så yrkade de borgerliga partierna på att höja ersättningen i alla fall. Veronica Kerr och hennes kollegor i M, C och L föreslog vid sittande bord en generell höjning av LOV-leverantörernas ersättning med 15%. Det motsvarar över 25 miljoner i ökade kostnader, varav 19 miljoner skulle landa på Äldrenämnden i ökade kostnader och 6 miljoner på Individ- och familjenämnden. Det vill säga i praktiken en ren slakt av äldreomsorgen.

Det är djupt problematiskt att en vice ordförande i Äldrenämnden faller in utspel av denna typ. 25 miljoner motsvarar ungefär 50 undersköterskor som ska bli av med jobbet genom ett pennstreck. Argumentet var att om inte kommunen vidtar en höjning av ersättningen så kommer LOV-leverantörer gå omkull och då blir det dyrare. Men nämnderna kan inte genomföra beslut i strid mot lagens krav på god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges krav på finansiering av beslut.

Andreas Lundgren(S)

 

2 kommentarer

 1. Robin

  Vad har heltidsreformen kostat?

  Hur många sjuksköterskor skulle det finnas pengar till om projekt typ Lundabron, Maja Bescow mm hade en kompetent styrning? För att inte tala om besparingar på om man byggde fotbollshallen själva?

  Hur många sjuksköterskor kostar den nya färjan?

  Jag håller inte med Kerr, men det verkar finnas en enorm oförmåga att se helheten i det politiska Umeå.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Heltidsreformen finansieras från 2020. Lundabron och Maja Beskow är upplånade investeringsmedel och inte driftsmedel. Resurser för färjan tas från bolagen. Men visst kan jag hålla med dig att det ibland är svårt att hänga med när det satsas på ett håll och dras in på ett annat. En sak är då klar; att de behov som socialtjänst, äldreomsorg och skola behöver kommer inte att lösas utan utökade generella statsbidrag. Därtill gör det saken inte lättare att vi ser utspel som detta som Kerr gör i ett läge där vi bör hålla ihop istället.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se