Utsatta områden ska inte tillåtas växa fram i Umeå. Kommunledningen skriver idag på VK-debatt.

Idag skriver hela kommunledningen på debattsidan i VK om att vi inte ska tillåta utsatta områden växa fram i Umeå. Vi vill att det blir ett övergripande mål för kommunen med samma dignitet som 200,000 invånare till 2050-målet.

Läs artikeln här eller nedan;

Umeå är den största stad i Sverige som inte har något utsatt område enligt Polismyndighetens definition. Så vill vi att det ska det förbli. Umeå ska växa tryggt och säkert mot målet om 200 000 invånare år 2050, utan att utsatta områden växer fram.

Detta är den stora sociala hållbarhetsfrågan för Umeå kommun de kommande 15 åren. I detta arbete måste hela samhället engageras; såväl medborgare som civilsamhälle, kommun, polis, näringsliv och kultur- och idrottsliv.

Vi som undertecknar denna debattartikel är ledande företrädare för Socialdemokraterna i Umeå kommuns styrelser, utskott och nämnder. Vi skriver tillsammans för att understryka att kampen mot otrygghet, utanförskap och segregation kräver ett brett anslag och att hela samhället samlar sina resurser mot samma mål.

Målet om att Umeå ska växa med tryggheten i behåll har genomsyrat hela kommunens verksamhet. När vi noterade tendenser till social oro 2017 agerade vi för att möta upp detta med ett batteri av åtgärder. Vi inledde projektet Umeå växer tryggt och säkert som är ett samarbete mellan polisen, AB Bostaden, civilsamhället och flera verksamheter inom kommunen, och som leds av Umeås drog- och brottsförebyggande råd (UmeBrå). Syftet har varit att arbeta systematiskt med trygghetsfrågor, och genom projektet har vi kunnat skaffa oss en tydlig lägesbild med rapporter från skola och socialtjänst, fältarbetare och polis.

Målet om att Umeå ska växa med tryggheten i behåll har genomsyrat hela kommunens verksamhet – alltifrån gestaltningen av den fysiska stadsmiljön till att säkerställa goda skolresultat och meningsfull sysselsättning för våra ungdomar. Vi har satsat på funktioner som UmeBrå, Centrum mot våld, specialistkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck, socialtjänstens fältgrupp och byggt upp en modell för tidiga insatser mellan socialtjänst, skola och primärvård.

Nyligen undertecknade kommunalrådet Hans Lindberg (S) ett trygghetsavtal som innefattar nära samverkan mellan polis, skola, kommun, handlare och fastighetsägare för att motverka kriminalitet och otrygghet i anslutning till Ålidhem centrum. Vi har tecknat medborgarlöften med polisen, som i samverkan med socialtjänsten vid Umeå kommun lyckats trycka tillbaka människohandeln och sexhandeln i Umeå på ett sätt som saknar motstycke i resten av Sverige. Vi har uttalat att polisen alltid ska ha möjlighet att sätta upp övervakningskameror på kommunens fastigheter om behov av detta bedöms föreligga. Detta är några exempel bland många.

Men arbetet för ett tryggt Umeå måste hela tiden utvärderas och utvecklas. Vi har under våren och sommaren inhämtat kunskap och inventerat befintliga insatser. UmeBrå har också haft till uppdrag att ge oss i politiken en uppdaterad lägesbild och analys. Detta presenterades i en rapport tisdagen den 22/9. Där framgår att det finns oroväckande tendenser som kräver att vi agerar ännu mer kraftfullt.

Vi har därför börjat ta fram ett uppdaterat samverkansavtal med polisen, utifrån de problem vi ser i dag. Samtidigt kommer vi att teckna nya medborgarlöften med polisen där kampen mot narkotika är en viktig del. Allt detta ska fastställas innan årsskiftet.
Vi kommer aldrig att kunna förhindra uppkomsten av utsatta områden om inte människor görs delaktiga

Därutöver vill vi:
– Att det ska vara ett övergripande mål för Umeå kommun att hindra framväxten av utsatta områden. Vi kommer att i det budgetförslag vi presenterar senare i höst sätta särskilt fokus på det brottsförebyggande arbetet.

– Att en åtgärdsplan tas fram snarast möjligt på uppdrag av kommunstyrelsen utifrån de rekommendationer och den lägesbild som beskrivs rapporten från UmeBrå,

– Att modellen med trygghetsavtal, som det som tecknats för Ålidhem centrum, ska utökas med tiden för att samla resurser i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

– Förstärka kommunens engagemang i kampen mot narkotikan. Drogerna är en motor för grov brottslighet och skapar grogrund för framväxten av utsatta områden.

– Att skola, fritidsverksamhet och socialtjänst ska etablera nya arbetssätt och samarbeta närmare varandra för att tidigt fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzon.

– Att kommunen i arbetet med att stärka tryggheten inkluderar de boende och föreningslivet i våra stadsdelar. Vi kommer aldrig att kunna förhindra uppkomsten av utsatta områden om inte människor görs delaktiga.

– Fortsatt ta kampen mot barnfattigdom och förstärka ansträngningarna för att fler ska ha ett arbete för att motverka segregation och att Umeå dras isär.

– Satsningar på ett rikt kultur- och idrottsliv ska fortsätta utifrån insikten om att tillgången till en meningsfull fritid utgör en hörnsten i det förebyggande arbetet.

Avslutningsvis. Vi måste arbeta långsiktigt med tryggheten i Umeå utifrån tidshorisonter om 10–15 år. Därför är vår förhoppning att vi i Umeå ska kunna ha den politiska enighet och samsyn som krävs för ett långsiktigt hållbart arbete med att säkerställa tryggheten i Umeå.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun samt ordförande för
Umeå drog- och brottsförebyggande råd
Janet Ågren (S), ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott vid Umeå kommun
Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun
Moa Brydsten (S), ordförande för för- och grundskolenämnden vid Umeå kommun
Peter Vigren (S), ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid Umeå kommun
Helena Smith (S), ordförande för kulturnämnden vid Umeå kommun
Ari Leinonen (S), ordförande för fritidsnämnden vid Umeå kommun
Lena Karlsson-Engman, ordförande för tekniska nämnden vid Umeå kommun
Mikael Berglund (S), ordförande för byggnadsnämnden vid Umeå kommun
Charlotta Vesterlund (S), ordförande för jämställdhetsutskottet vid Umeå kommun
Andreas Sjögren (S), ordförande för miljö och hälsoskyddsnämnden
Carin Nilsson (S), ordförande Äldrenämnden

2 kommentarer

 1. Svenne

  Tråkigt att ni först nu agerar när detta var uppe för flera år sen. Då verkar ni inte insett vad som hände i samhället. De som då påtalade problemet blev kallade rasister och där stannade debatten. Det är bara en liten klick i dessa invandrartäta områden som ställer till det. Men har inte ens vågat föra på tal vad som är orsaken. Orsaken är misslyckad integration av invandrare, ska ni få dessa till undomsgårdarna måst ni nog betala dom efersom det är mer lönsamt att vara ute och råna folk om nätterna än gå på ungdomsgården. Det är bara hårda nypor som gäller

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Vi har agerat men utvecklingen går mycket fort Svenne och därför behöver vi växla upp. Så det handlar alltså inte om att någon varit naiv men att det går väldigt fort. Exempelvis, mellan 2018 och 2019 ökade orosanmälningarna i Umeå med 50%, det är ett år. När vi första gången fick rapporter från polisen om social oro så agerade vi omedelbart och satte in ett batteri av åtgärder. Det var tur vi gjorde det då för det har gett oss mycket kunskap och erfarenheter om vad som behöver göras. Umeå har nationellt låg brottslighet och vi ska göra allt vi kan för att den ska fortsätta vara så.

   Samtidigt som vi är resoluta med nolltolerans mot kriminalitet så ska orsakerna förebyggas. Bryta Segregation, stoppa barnfattigdom, en skola som fungerar, en meningsfull fritid är alla viktiga faktorer som påverkar hur staden utvecklas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se