Stoppa organiserad brottslighet från att etablera sig i Umeå

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med kommunalråden Hans Lindberg och Janet Ågren om att Socialdemokraterna nu föreslår att Umeå kommun ska lära av andra kommuner för att förebygga etablerandet av organiserad brottslighet.

Vi har genom insatser mot prostitution och människohandel stört ut den organiserad brottslighet som ligget bakom handeln med kvinnor och barn att få fotfäste här. Nu synar kommunens rutiner mot välfärdskriminalitet. Lär av de kommuner som varit framgångsrika – och lär i tid.

Läs vår debattartikel här nedan:

PRIVATISERINGAR KAN UTNYTTJAS AV KRIMINELLA

Vi tänker inte vänta på att högermajoriteten i riksdagen kommer till insikt om privatiserings- och avregleringspolitikens baksida. Därför förstärker vi nu arbetet med att förhindra och bekämpa att oseriösa aktörer och organiserad brottslighet ska kunna sko sig på skattemedel.

I vår budget Umeå kommun för 2021, som också vann kommunfullmäktiges stöd, finns ett uppdrag med lydelsen:
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt ta fram förslag för att förebygga och förhindra detta”

Tanken med detta uppdrag är tvådelat. Dels handlar det om att se till att våra skattemedel går till de människor som behöver samhällets stöd, dels handlar det om att förebygga och försvåra för organiserad brottslighet att få fotfäste i Umeå kommun.

Vi vill agera proaktivt. För några år sedan uppmärksammades ett antal stora fall av hemtjänstbedrägerier i Södertälje kommun, kopplade till organiserad brottslighet. Då genomfördes en granskning av välfärdssystemen i kommunen. Man fann att Allianspartiernas satsningar på valfrihetssystem var en näringsrik jordmån för organiserad brottslighet.

Intressant nog så var Umeå en av de första kommuner att fördjupa sig i den modell Södertälje gick över till för att bekämpa välfärdskriminaliteten. Vi föreslog att Umeå skulle gå i en liknande riktning och ersätta valfrihetssystemet med upphandling. Tyvärr röstades detta ned av Alliansen med Moderaterna i spetsen och Arbetarpartiet som valde att avfärda Södertäljes erfarenheter.

Med frågan om valfrihetssystem avgjord så behöver vi se över vad Umeå kan göra mer av för att förhindra att välfärden blir en kassako för kriminella. Organiserad brottslighet har ingen plats i Umeå och skattemedlen ska gå till dem som behöver samhällets hjälp. Inte till kriminella.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun och ordförande för Umeå drog- och brottsförebyggande råd

Janet Ågren (S), kommunalråd och ordförande för planeringsutskottet vid Umeå kommun

Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

En kommentar

  1. Pingback: S fortsätter att kritisera LOV trots löfte om att respektera beslut i KF | Veronica Kerr (KD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se