Jomshof måste bort

Nu har vi förhöjt säkerhetshot mot oss rapporterar Storbritannien, utrikesdepartementet avråder sina medborgare att resa hit. Svenska medborgare är nu i riskzon för terrorbrott följt av koranbränningar. Justitieminister Strömmer manar alla svenska medborgare att inte uppelda till mer konflikt.

Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof(SD) har återkommande hetsat mot muslimer i den här situationen och visat att han inte är mogen ansvaret som den rollen innebär. Jomshof agerar INTE för nationens bästa i detta. Karln måste avgå omedelbart innan han utsätter oss alla för mer risker. SD är ett hot mot svenska medborgares säkerhet och Jimmie Åkesson duckar för fullt.

39 kommentarer

 1. Hassan

  Håller med om att uttalandet från J var obetänkt! Finns dock inte skäl att han ska avgå!
  Jag jämför med ”oduglige” M.J som räddades kvar tack vare KAKAVABE och en muta på 1,2 miljarder till kurderna!J har visat på större kompetens än M.J.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Det är inte ett uttalande från Jomshof, det är flera. Hans partiledare orkar inte ens agera när svenska liv hotas, för han är och super i Sölvesborg.

 2. Drutten

  Största hotet tillsammans med nazisterna är alla islamister som idag fritt planerar illdåd i landet. För övrigt är ju islamisterna att likställa med nazisterna vad gäller rasism, homofobi, hbtqifobi, kvinnofientliga m m precis som nazisterna. Sverige ska aldrig böja sig för skrikande islamister och deras stater. För övrigt så bör Sverige utvisa alla kriminella invandrare och islamister som planerar illdåd mot Sverige och dess befolkning oavsett vad som händer dom när dom utvisas för här i Sverige hör dessa element icke hemma. Låt istället hederliga invandrare stanna som vill bidra till samhället och som vill bygga en framtid här. Man läser om fina människor som riskerar utvisning fast dom vill arbeta och bidra till samhället och vill sina barns bästa. Jönshof kan dom gärna ge en fot i röven ut ur riksdagen men partiet lär nog stanna länge än.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Jomshof är fri att tycka vad man vill. Men är man utskottsordförande och elda på komflikt i en tid av sämre säkerhetsläge – då är man ytterst olämplig.

 3. Basic Rules

  För mig framstår islamismens medlöpare som det verkliga hotet.
  Försök ta dig an tex Johan Westerholms – Islamismen i Sverige, Ayasn Hirsi Alis – Reformermera Islam och Hege Storhaugs – landsplågan islam ’ Det pyr i Europa. Är vår tid förbi ’? Boken ger svaret på varför det ser ut som det gör . Vem vill inte veta?

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Ärendet handlar inte om islamism. Det handlar om en utskottsordförande som agerar huvudlöst när det finns en hotbild mot svenska medborgare.

   • Drutten

    Sverige ska icke böja sig för islamistdiktaturer lika lite som vi ska böja oss för Putin och hans gangsterregim om så våra liv hotas av terrordåd. Du verkar tycka att islamist länder ska bestämma dagordningen i Sverige. Det är nu det gäller att stå upp och inte sitta hemma och gråta av rädsla för gangsterregimer och islamistregimer. Någon jäkla värdighet och respekt ska vi väl ändå ha kvar i detta numer illa sedda land runt om i den fria världen.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Nu har ju till och med statsministern fördömt Jomshofs uttalanden som skadliga. Det har inget med ”islamistdiktaturer” att göra utan att du har en oerhört olämplig utskottsordförande i Jomshof.

 4. brorson

  Jag anser inte att svenska riksdagsledamöter ska avsättas från sina uppdrag efter order eller påtryckningar från främmande regeringar. Det måste vi stå emot.- Jag anser inte heller att det är yttrandefrihet att bränna skrifter, oavsett heliga eller profana. Det är rena motsatsen till yttrandefrihet. Salwan Momika, som inte ens har permanent uppehållstillstånd, har sagt att han ska fortsätta att bränna koraner tills boken förbjuds. Denne dj-vla utlänning försöker alltså bestämma vilka böcker vi svenskar får läsa.

  Dessutom omger han sig med svenska flaggor – med gult kors mot himmelsblå botten när han begår sina illdåd. Vilket är en kraftfull uppmaning till extrema islamister i hemlandet Irak att utrota den kristna minoritet därstädes. Vi måste våga säga att Momika är en nazist, som har folkmord på en religiös minoritet som mål. Migrationsverket omprövar hans tillfälliga uppehållstillstånd. Själv säger han att han har ett pris på sitt huvud, uppenbarligen för att det ska anses utgöra ”verkställighetshinder” vid ett beslut om utvisning. Det resonemanget bör inte godtas, när utlänningen själv genom sina handlingar i Sverige har skapat ”verkställighethindret”.

  Bo Rothstein, f. d, professor i statsvetenskap,föreslår att all skriftbränning ska förbjudas och menar att detta inte kan vara något juridiskt problem, då ”skrift” är väl definerat i den juridiska terminologin. Ann Heberlein, teol. dr. och debattör, har föreslagit förbud att skända resp, religions heliga skrifter framför moskéer och synagogor, vilket hon anser är kränkning av religionsfriheten för dem, .som firar gudstjänst där, men kanske tillåtet på andra platser

  Själv har jag framfört i bloggdebatter att skriftbränning bör vara straffbart som förargelseväckande beteende, men att max-straffet för detta brott måste höjas rejält, samt att lagtexten (som nu) inte ska innehålla några kataloger över förargelseväckande beteenden, utan att det ska avgöras av domstolen från fall till fall beroende på tid och plats, hur det sker och i vilket sammanhang det sker. Med den av mig föreslagna brottsrubrikeringen skulle det också bli straffbart att skända skriften på annat sätt.

  Med denna brottsrubricering skulle det också,. beroende på de exakta omständigheter bli straffbart att bränna nationsflaggor, röda fanor i omedelbar närhet till ett 1 maj-tåg samt pride-flagan- Lydelsen av den nuvarande lagtextenär:”Den som offentligen för oljud eller beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten döms till penningböter”. Vilka räknas då till ”allmänheten”? I stort sett alla utom en mycket liten grupp nära vänner till den som beter sig förargelseväckande.

  När yttrandefriheten missbrukas – t.o.m av utlänningar som kommer hit för att dra in oss i andra länders interna konflikter – för att begränsa yttrande-, åsikts- och religionsfriheten för andra, behövs en tydligare lagstiftning, som utgår från VAD som sägs, HUR det sägs och av VEM det sägs,

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Kritiken mot Jomshof handlar inte om att svassa för utländska intressen. Det handlar om att han agerar omdömeslöst när svenska liv hotas.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Jag tror vi ska lyssna på statsministern när han säger följande:
     ”– Gång på gång har jag sagt att alla ska besinna sig. Vi har väldigt stor yttrandefrihet i Sverige och var och en får själv ta ansvar. Vi har väldigt stor yttrandefrihet, men man ska samtidigt vara medveten om att det man säger kan få väldigt stora konsekvenser. Allt som är lagligt är inte lämpligt.”

   • Drutten

    När svenska liv hotas då ska svenska staten omgående se till att de element som finns i landet, islamisterna , som kommit till landet och tar del av samhällets resurser och missbrukar dessa och planerar illdåd så finns det inga förmildrande omständigheter som gör att dessa samvetslösa islamister ska ha en fristad här. Trors allt är det inte jomshof som är hotet utan islamistnasizterna i islamistdiktaturerna och islamisterna som finns i landet. Och det är bara ett fåtal av muslimerna i Sverige som är islamister och detta fåtal förstör för alla andra då alla andra muslimer som bara vill bidra i samhället blir dragna över samma kam som islamistnazisterna.

 5. brorson

  Jag tycker att fixeringen vid Jomshofs uttalanden har dragit uppmärksamheten från viktigare frågor .Han har inte bränt någon Koran, vilket hade varit värre än at tala illa om profeten. Muhammed är ingen gud – inte ens enligt muslimsk tro. Däremot är Koranen Guds ord i en mer bokstavlig bemärkelse än när kristna kallar Bibeln Guds ord. Det står ju tydligt i Bibeln vilka som har skrivit den, t. ex. ”evangelium enligt Markus”. Orsaken till att muslimer blir så upprörda över nidbilder på profeten, som alltså inte är någon gud, är bildförbudet inom islam. De flesta muslimer har aldrig sett en bild på profeten – och så blir en nidbild den första bild de ser, Detta är psykologi, inte teologi.

  Hur bemöter man en bild? Med en annan bild . föreställande vadå? Hur bemöter man en skriftbränning? Genom att själv bränna en skrift – vilken skrift? Ett yttrande med ord i tal eller skrift, kan däremot bemötas med ord i tal eller skrift. Det kan vem som helst, som inte håller med Jomshof göra. Det kan vilken muslims som helst göra. Det kan t.o.m. den, som inte själv är muslim, göra. Och är inte ett yttrande i tal eller skrift mer skyddsvärt än ett yttrande i bild eller ”på annat sätt”? Min yttrandefrihet måste gå före andras rätt slippa känna sig kränkta. Men jag bör av hänsyn till andra välja det minst kränkande uttryckssättet.

  Som framgår av min första kommentar i ämnet är det min bestämda uppfattning att skända Koranen, m. m. ska vara straffbart som förargelseväckande beteende och att straffet för detta brott måste höjas rejält. Oavsett vilken juridisk lösning regeringen väljer, måste regeringen få stopp på koranbränningarna. Om SD inte stödjer en sådan lagändring, bör SD klandras för det. Det vore i så fall ett ytterst märkligt agerande av SD -, men dessvärre finns risk för ett sådant agerande – eftersom SD i andra sammanhang är så kritiskt mot invandringspolitiken och invandrares rättigheter. Varför ska då en utlänning – som inte ens har permanent uppehållstillstånd få missbruka svenska fri- och rättigheter så mycket han vill?

  I det läget – att regeringen lägger fram ett vettigt förslag – men inte kan få stöd för detsamma av SD – hoppas jag verkligen på Socialdemokraternas stöd. Jag tvivlar dock, när det kommer till kritan, att SD är berett att splittra Tidö-laget och därigenom miste allt sitt inflytande framgent över regeringspolitiken. Blir nästa regering en S + M -regering?

 6. Johan Eriksson

  Journalister gör sig till nyttiga idioter. Vad är det han gjort? Kritiserat islam. Får man inte det och varför inte i så fall? Detta är ett medvetet drev från (S) och övriga i oppositionen för att plocka poänger. Yttrandefriheten i Sverige är under attack. DN hade tex. en debattartikel med rubriken ”Hur farlig är yttrandefriheten”. Öhh..
  Man måste väl ändå kunna kritisera islam och Muhammed och den obegripliga vurmen för islamister. Vad händer om man gör det förbjudet att bränna koranen? Vad blir då nästa steg. Islam är inte bara en religion det är också en erövrarideologi. Vi måste stå upp för yttrandefriheten. Det finns inget utrymme för kompromisser.
  Det verkar falla sig helt onaturligt för politiker som du och media att stå upp för Sverige och våra rättigheter. ”Man ska få bränna koranen och uttala sig kritiskt, men inte just nu. Man kan ju reta upp någon”. Att lägga fokus på Jomshof är löjligt. Det är inte han som är problemet.

  För övrigt borde du lägga fokus på din egen verksamhet och blogga om den istället nu när IVO starkt kritiserar den verksamhet som du är ansvarig för. Detta känns som du flyttar fokus.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Med ämbetet följer ett ansvar. Jomshof klarar inte av att ta det ansvaret utan utsätter oss medborgare för risker.

   • Johan Eriksson

    Ok, det var ju ett märkligt svar från dig. Eller egentligen var det inget svar. Du kör strutsen och undviker det obekväma.

    När ska du kommentera och bemöta IVO:s granskning utan att du förminskar eller förvanskar den hårda kritiken som har konstaterats. Det är hög tid för det.
    Vore det inte befriande om du för en gångs skull visade lite ödmjukhet och erkänner att det finns stora och allvarliga brister inom den verksamhet du ytterst är ansvarig för?

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Svårt att förstå kopplingen mellan Jomshof och IVO. Ivo granskar socialtjänsten och pekar ut om det förekommer brister i sina tillsyner. Det är inte ovanligt att IVO påpekar brister i handläggning i kommunernas socialtjänst och varför skulle det vara något jag skulle förvanska. Det har jag aldrig gjort.

     • Johan Eriksson

      ”Jag förstår inte kopplingen mellan IVO och Jomshof”.??? Nä, det är väl för att det inte finns någon koppling. Dum kommentar och en härskarteknik. Det är förlöjligande som är 1 av 7 härskartekniker. Inte klädsamt av en folkvald politiker.

      Du borde kommentera IVO:s granskning och hårda kritik. Det skrivs trots allt om denna granskning i många olika tidningar och det kommer troligtvis mer artiklar. Det är anmärkningsvärt att du inte gjort det. Genom att svara som du gör visar du att du inte tycker att denna kritik från IVO är särskilt speciell eller ens värd att kommentera. Sanslöst. Du rycker i princip på axlarna. Jag undrade just om det inte var läge att visa lite ödmjukhet och att du inte skulle förminska kritiken. Om du inte har förstått det så är det exakt detta du gör när du svarar på det sätt du gör. Jag är ju en potentiell väljare…du imponerar inte, om jag säger så.

     • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

      Johan, vill du fortsättningsvis ha in kommentarer på min blogg får du följa ämnet, och inte börja skriva om något helt annat i kommentarer till det inlägget. Det har inget med härskartekniker att göra.

      När det gäller IVO:s kritik så rycker verkligen ingen på axlarna åt det varken i nämnd eller förvaltning. Däremot hanteras det enligt den ordning och de rutiner som gäller inom socialtjänstens verksamhet. Det är en del i socialtjänstens ständiga kvalitetsarbete att när man får in kritik se över om rutiner behöver förändras och åtgärder vidtas.

 7. Hassan

  Bör inte Carl B Hamilton gå först!? Hans uttalande är ju klart RASISTISKT som med stor sannolikhet
  delas av många svenska politiker ,men dom visar det inte öppet.

 8. mats-olov Karlsson

  Politiska ansträngningar på högerkanten brukar inte vara nån ansträngning mot demokrati för flertalet. Inte heller denna gång. Det SD arbetar med är att försöka skapa ett förtroende för en extrem högerpolitik där det bara finns dom och vi. De betalda koranbrännarna är ju inte ens svenskar men nära anknutna till SD. I alla lägen ska man använda huvudet när man gör utfall mot andra länder, Detta tilltag har kostat Sverige inte bara pengar utan också förtroende hos andra länder. Hur agerar regeringen när den första svensken får sätta livet till i detta ärende? Ska vi förklara krig då ja kanske om SD får fortsatt förtroende.

 9. Björn

  Är det något av påståendena i Rickards text som du anser är felaktiga? Eller är det rädslan att reta upp ”fredliga” Islamister som får dig att reagera?
  Hade det varit ok om t,ex Teresa Carvalho skrivit en liknande tweet?

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Som statsministern sade;

   – Gång på gång har jag sagt att alla ska besinna sig. Vi har väldigt stor yttrandefrihet i Sverige och var och en får själv ta ansvar. Vi har väldigt stor yttrandefrihet, men man ska samtidigt vara medveten om att det man säger kan få väldigt stora konsekvenser. Allt som är lagligt är inte lämpligt.

 10. kenth

  åsiktsfrihet?
  Isåfall kan jag säga att Hans Lindberg skall bort för i mitt tycke
  pratar han bara rappakalja i frågan om umeås bästa.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hans Lindberg ägnar sig inte åt att skapa säkerhetsrisker för medborgarnas säkerhet som Jomshof gör, så det var en märklig jämförelse.

 11. Drutten

  Jag säger bara en sak låtsas S i Botkyrka. Nu har 40 till lämnat det sönderkorrumperade S där. När ska du Andreas inse att S är inte ett gammalt stolt S parti. S är långt ifrån vad S en gång var när man kunde vara stolt. Men ledargänget idag har ju ingen skam i kroppen fy tusan. De gamla gardet vänder sig i sina gravar av vämjelse.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Delar inte din uppfattning att partiet skulle vara korrumperat. Partiet är en kamporganisation för vanligt folk. Dess styrka avgörs uteslutande av hur många som engagerar sig och kämpar för bättre villkor.

   • Drutten

    Ledarskiktet i S är inte för vanligt arbetande folk. Som sagt det gamla gardet vänder sig i sina gravar av vämjelse .

   • Drutten

    Jag sa att, om du läser en gång till, att S där dvs botkyrka är sönderkorrumperat. Det finns naturligtvis anledning till att 40 nu lämnar. Något är alldeles galet fel. Och inte bara i botkyrka utan i partiet i stort. Däremot tror jag Du ÄR HEDERLIG och har goda avsikter men inte vill eller vågar inse hur det är ställt i dagens S då det för många är för smärtsamt att medge hur partiet i grunden har vridits och inte längre är ett arbetarparti som man en gång var. Ord är en sak och handling en annan sak. I två mandat perioder hade S statministerposten utan makt då deras stödpartier bestämde agendan. S kompromissade inte i sin politik utan man la sig platt för MP C OCH V. Fanns ingen S politik. Inte konstigt man slutat rösta.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     FÖrst vill jag säga tack för att du uppfattar mig som hederlig. Man kan bara göra sitt bästa.

     Partiet är vad folk vill att det ska vara. Anledningen att vi har mindre socialdemokratisk politik är för att människor valt att rösta fram en högermajoritet i riksdagen. Sen klagar folk på att det går åt helvete, ja det tror jag det.
     Då kan man ju hävda att (S) bör vara bättre på att attrahera människor men i slutändan så är folkets röster som avgör. Varför välfärden kunde byggas upp var ju för att arbetarklassen stod enade och röstade fram en Socialdemokratisk styrka i riksdagen. Då blir det ju också mer politik för vanligt folk.

     • Drutten

      Håller inte med om att det bara beror på att folk valt att rösta fram denna regering. Det beror även på att S väljer att konsekvent inte föra S politik utan låter MP C OCH V sätta agendan. Jag , i min lilla värld av tankar, tycker att det bästa vore om vi bara hade S och M att välja på då visste vi vad vi får för förd politik efter val. Nu vet ju ingen det. Riksdagen idag är rena gyttjebadet och alla skriker där på varandra som skållade grisar och är allmänt oförskämda. Jag minns när jag och farsan att satt och tittade på när Gunnar Sträng och Gösta Bohman debatterade i TV . Dom debatterade och skrattade med varandra och efter debatten stod dom och skakade hand och skrattade och pratade med varandra. Dom hade olika syn på politiken men ovänner och otrevliga var dom inte med varandra. Idag ser man att det t o m ligger hat i luften mellan partiledare. Är det då underligt att samhället ser ut som det gör.

     • brorson

      Erfarenheterna av flerparti-minoritetsregeringar är så dåliga, så att det två största partierna måste sätta sig ner och komma överens om följande:
      1. Flerpartiregering kan accepteras endast om regeringen har egen majoritet i riksdagen. I så fall görs kompromisserna inom regeringen, som har goda chanser att riksdagen kommer att ta samma beslut.
      2. I annat fall är en enpartiregering, oavsett S eller M (vilket beror på väljarna), att föredra. Kompromisserna måste då göras mellan de riksdagspartier, som förväntas stödja regeringen.

      S kommer att vara största parti på vänstersidan inom överskådlig framtid, som dock inte är lika lång, som den brukat vara. Hur länge M kommer att vara största parti på högersidan, är mer ovisst, men jag tror dock att SD:s chanser att bli näst största parti har försämrats genom partitoppens klantiga hantering av korankrisen, som inte tyder på någon större regeringsduglighet. JÅ hade chansen att släta över / skademinimera ”jomshofgate”, när han återvände från sin semester, men har i stället målat in SD i ett hörn, genom hårdnackat motstånd mot varje ändring av ordningslagen. Vilka beteenden som helst ska inte kallas ”yttrande” och skyddas av yttrandefriheten.

      Det är förvisso en svår balansgång mellan inre ordning och säkerhet i Sverige och risken att det kan uppfattas som en eftergift för odemokratiska krafter. Men den partiledare, som hittills har klarat den balansgången bäst, är faktiskt Magdalena Andersson.
      .

     • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

      Överlag visar både högern och vänsterregeringar de senaste åren på stora problem att få samtliga partier i regeringsunderlaget att ta ansvar. Vi har Centerpartiets vansinniga hantering av arbetsförmedlingen och lokala skattelättnader och Liberalernas sänkning av värnskatten. Samtidigt på högersidan visar ju SD hur ansvarslösa man är. Nu duttar man runt med skattesänkningar på diesel och snus medan det är full kris i sjukvården. Fullständigt intellektuell kollaps.

      Jag ska väl säga det att jag inte är odelat positiv till Shekarabis misstroendeomröstning i justitieutskottet. Vi har en utveckling i svensk politik att det riktas avgångskrav mot företrädare man inte gillar politiskt snarare än att man gjort formella fel. Det är en farlig utveckling och avgångskrav behöver hanteras varsamt. Med det sagt så är Jomshof fullständigt olämplig och SD och Jomshof själv borde förstå att han behöver avgå.

     • brorson

      Tack för det. De alltför många KU-anmälningarna verkar mer vara ett spel för de politiska journalisterna än för väljarna, som bör mobiliseras på annat sätt. Såvitt jag vet var KU tänkt att fungera som en informell författningsdomstol, eftersom S inte vill ha en formell författningsdomstol, vilket de borgerliga partierna däremot vill ha. Men nu var det ju inte KU, som hanterade avgångskravet mot Jomshof, som inte är någon minister,

      Jag tycker att man på båda sidor är alltför avvisande mot tanken på en S + M -regering. Den största nackdelen, som jag kan se, är att vi med en sådan regering skulle få en alltför svag opposition. Om flera partier skulle falla ur riksdagen, återstår kanske bara V och SD. Men skulle de tillsammans kunna utmana S + M -regeringen med ett gemensamt regeringsalternativ? Den perfekta demokratin torde vara ett förhållande 51 – 49 mellan regering och opposition, vilket dock förutsätter att oppositionen kan enas om ett gemensamt regeringsalternativ. Regeringen skulle i så fall hela tiden jagas på av en regeringsduglig opposition, som är beredd att ta över.

      Jag tror att många väljare tycker som jag, att ni inom S och M, måste ha en viss beredskap att bilda en gemensam regering, även om det blir som en absolut sista nödlösning i ett svårhanterligt parlamentariskt läge. Nyval? Javisst, men om extravalet skulle ge samma resultat som senaste ordinarie val?

     • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

      Det förslaget ligger inte nära tiill hands för något av partierna. Det som skulle göra det möjligt är om fackförbunden och svenskt näringsliv unisont röt ifrån och uppmanade sina politiska grenar till borgfred och stabilitet. För att det ska ske behöver högermajoriteten försvagas i riksdagen.

      Angående spelet i riksdagen så behöver i te KU-anmälningar vara fel, det är en viktig kontrollfunktion av demokratin.

      Däremot vad som är fel är det förpubertala sättet att bedriva politik där alla medel tycks tillgängliga. För mig är det ett tecken på ansvarslöshet. Har man aldrig suttit med ett stort budgetansvar i en nämnd så kanske man tror att politik bara är ett spel med triangulering och retoriska knep. Sverige har för många broolers i riksdagen och för få skol och socialpolitiker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se