Gunnar Parment, Robertsfors

Två mil motorväg eller 27 mil järnväg?

Av , , 3 kommentarer 0

Ibland undrar jag över vissa politikers sinne för proportioner, och då kanske i första hand vissa borgerliga riksdagspartier. Just nu är förbifart Stockholm på tapeten, sedan Stockholms rödgröna kommit fram till att en folkomröstning ska besluta om motorvägens framtid.

Samtidigt talar borgerliga riksdagspolitiker om att vill de där norrlänningarna ha sin järnväg så får de betala den. Även en viss dam från bygden, som borde vara positiv till satsningar i norr…

Via Google fick jag fram att förbifart Stockholm skulle kosta 25 till 28 miljarder (olika uppgifter) och Norrbotniabanan ungefär lika mycket – 23 miljarder var en uppgift jag såg. Att bygga färdigt hela Norrlands järnväg och halvera restiden i nord-sydlig riktning för norra halvan av Sverige skulle alltså kosta som två mil motorväg i Stockholm!

Var är proportionerna?