Desperata förslag från KD..

Kristdemokraterna har halkat ner ytterligare i opinionsmätningar och ligger nu på 3,7 % och skulle åka ur om det var val idag. Men KD har faktiskt backat i alla val sen Göran Hägglund tog över. Den familjepolitik som man satsade på misslyckades.
Så kommer då kristdemokraten Carolin Szyber som är rättspolitisk taleskvinna inom KD med den ”lysande” idén att lägga ett förslag om att interner som arbetar i fängelse som idag får 13 kr i timmen ska få marknadsmässiga löner och betala hyra.
Sen ska internerna betala hyra så att de kan återanpassat till livet utanför murarna och inte lära sig leva lyxfällan liv. Då ska de lära sig ekonomiskt ansvarstagande. Sen föreslår hon att om internen sköter sig så ska den ”inbetalda” hyran kunna betalas tillbaka som grundplåt när de sen lämnar fängelset. Och som toppen på allt föreslår hon att det ska vara brottsligt att rymma ur fängelset. ?????  Vem sjutton kommer tror hon kommer att ha lust att rymma ur fängelser då. Gratis mat och marknadsmässig lön, sen en bonus när man är fri. Fängelserna kommer att fyllas över breddgraderna.
Vilken käftsmäll till alla människor som hamnat utanför arbetsmarknaden i alla FAS projekt som lever på minimilön och helst av allt inte vill ligga samhället till last utan få ett jobb med en lön så att man klarar sig.
Om det här är KD:s politik så hoppas jag att de åker ut på ett bananskal vid nästa val.

Satsa på människor i alla FAS åtgärder istället och skapa arbetstillfällen för dem med marknadsmässiga löner. Inför typen beredskaparbeten och skapa jobb som åtgärdar de brister i samhällstrukturen som behövs. Skapa utbildningar mot arbetsmarknadens behov istället för det idiotiska förslag som nu ligger från regeringen att det bara ska satsas på dem som ligger längst bort från arbetsmarknaden.
Nej vi behöver en ny regering den 14 september som ser människors behov i samhället och inte bara tänker på att fylla fickorna för de rikaste. För med den nuvarande politiken går alldeles för många mot ättestupan.

Etiketter: , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Göran Jonzon

  Nja, det är väl bara ett vilt förslag från Caroline Szyber, och vad jag vet har aldrig saken varit upp i partistyrelsen.
  Men jag håller med dig om att det var ett osedvanligt ogenomtänkt förslag !
  Nu kanske du förstår varför jag inte tycker om tanken på könskvotering till bolagsstyrelserna ?
  Att kvinnor skulle undantas kravet på förstånd, omdöme och kompetens enbart baserat på könstillhörigheten är inte ens gångbart inom politiken, än mindre i bolagsstyrelserna !

 2. Suzanne Lindberg Sellin (inläggsförfattare)

  Men där håller jag inte riktigt med dig för nog är det märkligt att män anser att bara män ska sitta i bolagsstyrelser. Där verkar inte riktigt krav på förstånd, omdöme och kompetens alltid vara kriterier på att få dessa poster utan snarare kompisskap, hålla varandra bakom ryggen politik osv vara kriterier många gånger. Så länge män inte släpper in kvinnor så är det nog positivt att könskvotera tills man hittar en jämn balans och framför allt kanske välja in kvinnor där kompentensen är lika men inte ens det görs ju. De flesta kvinnor idag har väl ärvt sin makt…

 3. Göran Jonzon

  Själv väljar jag kompetens som utslagsgivande kriterium.
  Detta oavsett kön.
  Spånkepsar finns det i alla kategorier, det som är frågan är vilka kriterier man använder för att sälla bort dessa från förtroendeuppdrag.
  Könet bör inte vara utslagsgivande i något sammanhang.
  Den som hävdar det bidrar själv till att skapa ojämlighet.

  Men när det gäller Szybers förslag har jag kollat saken med vår riksdagsman Anders Sällström och han visste att berätta att idén aldrig varit upp i styrelsen. Följdaktligen är det ett av flera hugskott från Caroline Szyber.
  Man ska alltid ges en andra chans, men frågan är hur många andrachanser man ska ha bara för att man är av honligt kön?

 4. caroline szyber

  Vi har försökt tänka nytt och vända på alla stenarna. Kriminalvården diskuteras tyvärr lite och få verkar vilja förändra något. Vi hade ett fokus på att det brottsförebyggande arbete måste öka inom kriminalvården, större fokus på behandling och förberedelse för livet efter.

  Förslaget om att internet ska betala hyra har debatterats en del, framförallt har många haft funderingar och istället för att ställa frågor har de dragit egna slutsatser utav en väldigt kort intervju i Ekot. Nedan finns längre om tanken bakom förslaget, som inte är taget av partistyrelsen.

  Begreppet ”lyxfällanlivet” kommer från fd interner själva. Som också säger att det är en av de största riskerna för återfall, nämligen att de inte lärt sig spara och tänka ekonomiskt utan tidigare begick de brott för ”snabba cash” och när de sedan vill bryta med denna livsstil ex då de åkt in i fängelset så vill de gärna ha hjälp att spara ihop en grundplåt och lära sig betala för saker reda där inne.

  Fängelserna är idag en plats som skiljer sig starkt från det samhälle som brottslingen ska återanpassas till. Detta försvårar en återanpassning till samhället. Samhällets viktigaste beståndsdelar bör därför ta ett steg in i fängelserna.
  Fångarnas arbete bör i högre grad bli en del av det ordinarie näringslivet. Marknadsmässiga löner bör införas, som ett led i att öka meningsfullheten i sysselsättningen och samtidigt skapa möjligheter för de intagna att betala skadestånd samt att vänja sig vid att sköta sin privatekonomi utan brottsinkomster. Den intagne bör också betala hyra för vistelsen i fängelset. Syftet är att den intagne i största möjliga mån ska anpassas till de skyldigheter och rättigheter som gäller utanför fängelsemurarna.
  I största möjliga utsträckning bör ekonomin i fängelserna hållas inom ramarna för EU:s konkurrenslagstiftning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.