Snart skriver de väl replikerna till pjäserna också!

Av , , 4 kommentarer 9

 

Börjar inte Moderaternas iver över att styra gå överstyr. Nu är Alliansen i Stockholm beredd att riva ett konstverk pga ideologisk förblindning.
ETC:
En stor graffitimålning i Bromstens industriområde anses ha ett kulturhistoriskt värde av Stockholms Stadsmuseum. Men enligt stadens klotterpolicy får den inte vara kvar när bostäder byggs på industriområdet
– Enligt nämnden uppstår ett pedagogiskt problem om man bevarar målningen mitt i ett bostadsområde, samtidigt som man har en nolltolerans mot graffiti och klotter, säger Nils Löwenspets (M), biträdande borgarrådssekreterare i stadsbyggnadsnämnden.
– Det är en intressant målning som är kulturhistoriskt värdefull, säger Ann-Charlotte Backlund, chef för Stockholms Stadsmuseum. När det gäller klotterpolicyn hänvisar hon till att målningen målades med husägarens tillstånd.
– Den strider mot en klotterpolicy som är väldigt sträng, som säger att man överhuvudtaget inte får använda sig av graffiti som uttrycksmedel eftersom det uppmuntrar till olaglig verksamhet, säger Ann-Charlotte Backlund.
Även Länsstyrelsen kommer under nästa vecka att skicka in sina synpunkter.
– Det är en av de tidigaste graffitimålningarna och det finns en legitimitet i att bevara de centrala tidiga verken från den här konstformen, säger Britta Roos på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.”
Så varför är politikerna så ivriga på att riva en kulturhistorisk värdefull konst? Jo Stockholms stad har en suspekt klotterpolicy som säger att det inte får göras något som kan väcka intresse och leda till klotter. Förbudet gäller att måla på väggar med sprayfärg och gäller även den som äger väggen!!!!
Att sen en rivning strider mot bygglagens 3 kap 12 § som säger att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och det inkluderar murar och konst ska bevaras. Stockholms politikerna verkar vara den nya tidens dilettanter.
I oktober förra året stoppades föreställningen ”2 new days of hip hop” från att sättas upp på riksteatern pga av att man inte fick ha med graffittiinslagen.
Orsaken sägs vara att:
"Graffiti skapar en osäker boendemiljö och målningen kommer att föra med sig ytterligare klotter. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att bevara väggen, så vi ser hellre att huset och fastigheten tas bort. Om målningen står kvar på den platsen skapar den en otrygg miljö."
Låter i mina ögon som ett lättvindigt sätt att bortförklara ett problem som säkerligen beror på annat än graffittikulturen.
Det senaste påhittet från Moderaterna är att ge kulturarbetarena följande uppdrag:
”Det är på tiden att Riksteatern, som får 250 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag, börjar ta sitt ansvar för att bekämpa skadegörelse och olaglig graffiti.”
Jag trodde att teaterns uppgift var att producera scenkonst och Riksteaterns devis är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Graffitti kan väl definitivt definieras som ett formspråk.
Riksteaterns mål är att bidrag till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Kan man göra det om politikerna styr vad som ska göras.
Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande för att skapa morgondagens demokrati. Hur ska det kunna genomföras om politikerna stryper vårt sätt att arbeta.
Nej det verka r som om Stockholmsalliansen har hamnat likt Bambi på riktigt hal is. Jobba som politiker säger jag men försök inte kväva scenkonsten, den är precis så dynamisk som den ska vara just därför att den är levande och  finns i varenda kommun, i varenda by, överallt där människor bor och påverkar det samhälle vi lever i.
Jag slutar med ett citat som jag tycker säger allt. Är det verkligen politikernas vilja att strypa den så tycker åtminstone jag att man har gått in på en väg till ett samhälle som förtrycker istället för att vara demokratiskt. Jag avslutar med ett citat …
Tankens frihet:
Vi i västerlandet uppfattar det som en självklar rättighet att få uttrycka oss fritt i både tal och skrift. Detta tankesätt härstammar från antikens epok då grekerna var det första folket att öppet hävda tanke- och yttrandefrihet.
De visade stor tolerans gentemot de oliktänkande. T.ex. yttrade greken Thukydides följande någon gång på 400- talet f Kr;
"Vi är övertygade om att en sak inte lider skada av att dryftas". Jag tycker att man finner en av demokratins viktigaste hörnstenar i just denna enkla sats.

Statslotteriets vinnare blev….

Av , , 1 kommentar 4

Jobbfabriken. ….

31 miljoner kronor i bidrag och 225 000 kronor i aktieutdelning tillsammans med 3,4 miljoner till sitt eget pensionssparande. Det låter väl som ganska bra intäkter? Det är nämligen Fas-3 systemets största vinnare har fått av staten.

3,4 miljoner i pensionssparande hävdar han är en buffert om företaget måste läggas ner. Fantastiskt! Med tanke på att Daza för varje arbetslös Fas3 person får 5000 kr per månad så blir det en nätt summa för honom att kassera in.
Det hade väl varit bättre att använda statens pengar till annat än att stoppa dem i fickan på företag som utnyttjar människors utsatthet så här för egen vinning. De som ”arbetade” fick ju inte många kronor i fickan.
Från Jobbfabriken slängde arbetsförmedlingen  ut två Fas-3 deltagare för att de uttalade sig kritiskt mot företaget i tidningen ”Efter Arbetet”. De anmälde saken till JK som någon gång under hösten kommer att besluta om Arbetsförmedlingen handlat rätt eller inte. Men i vår tids arbetsmarknadspolitik så lär AF nog frias.
Lika förvånade är den undersökning som Arbetsförmedlingen gjort där man säger att åtta av tio personer aktiva i Fas3 är nöjda. Frågan är om de törs säga något annat. Sverige börjar likna ett öststatsland där medborgarna ska hålla käften och inte säga emot de som har makt och pengar.
Vi har fortfarande drygt 8 % arbetslöshet i Sverige och klyftan mellan de som har och inte har ökar hela tiden. Barnfattigdomen ökar. När föräldrar hamnar i det s.k. utanförskapet blir det barnen som får sitta emellan. Då handlar det inte om att ungarna ska ha mobiltelefoner eller lyx utan att de inte kan delta i skolans alla aktiviteter pga av att de kanske inte har kläder för utevistelse eller fickpeng till skolresan, eller en fikapåse till utflykten.
Det har bildats en ny företagsamhet som idag har sin lönsamhet i att utnyttja systemen och framför allt de utsatta. Istället för att skapa ”riktiga” jobb, utbilda människor till de yrken där behov av arbetskraft finns, omskola, höja utbildningsstatus, stärka resurser inom vård, skola, omsorg så är det alltså privata näringsidkare som tjänar storkovan på ett system som hittills inte minskat det berömda utanförskapet utan istället ökat det.
Arbetsmarknadsministern sa: ”Det är inte så att den som har en synpunkt eller ett klagomål på något sätt ska bestraffas, Tvärtom ska man ta tillvara på människors synpunkter”
Detta till trots så har alltså både de som kritiserat Jobbfabriken blivit utkastade och likaså blev en deltagare hos Personalstrategerna både polisanmäld och avstängd från arbetsförmedlingen när han kritiserade Personalstrategerna för att de som anordnare satte deltagarna till att renovera lokalerna vilket väl är att räknas som ett ”riktigt jobb” och alltså inte ska utföras av Fas3.
Utan i fas tre ska man sitta och virka utan garn, måla redan målade stolar och andra meningslösa arbetsuppgifter. Vem sjutton tror att en människa mår bra av att ges meningslösa arbetsuppgifter som ska ”utföras” som ett heltidsarbete till låg eller i det närmaste obefintlig lön…
 

Kultur… är det bra???

Av , , 5 kommentarer 10

Är kultur hälsosamt? Numera kan läkare skriva ut recept på kultur istället för piller…Jag tror på att kultur är bra för hälsan.

Sitt i fikarummet på en arbetsplats där några har varit på en teaterföreställning så brukar det diskuteras och pratas och alla har olika aspekter på det man sett. Kanske beroende på att när man sitter i en salong och lyssnar på levande kultur så är det en här och nu upplevelse som varje person i salongen gör sin egen tolkning av.

Det här gäller inte bara levande kultur, det gäller även konst, litteratur och film också. Varje kulturupplevelse gör att vi använder vår hjärnas båda delar och vi mår bättre.

Utövande av kultur stärker också människan,en av de största folkrörelser vi har i Sverige är körsången som förenar människor över alla gränser.Jag är övertygad om att kultur kan bidra till att utveckla individer och samhällen.

Människor blir kreativa att att ta del av kultur. Titta på barn som får spela, dansa, sjunga eller spela teater, vilken otrolig kreativitet de finns där som barnen får utlopp för.

Kultur i vården är en annan del som stärker och stimulerar äldre människor. Visst är det härligt när seniorer sjunger med i musikstunder på äldreboenden, trots att närminnet sviker så kommer de ihåg alla gamla slagdängor som var populära när de var unga.

Kultur kan användas pedagogiskt för att spegla vår tid men även visa på vår historia. Jag är priviligerad som fått i snart 25 år med kultur och kulturarrangemang. Och visst mår du bra när du lyssnat på en bra konsert eller sett en stimulerande teaterföreställning. En dansföreställning som berör alla sinnen, eller en konstutställning.

Det är med sorg i hjärtat som jag minns Rikskonserter och alla de fantastiska konserter som vi fick njuta av från hela världen. Jag förstår inte moderaternas politik när det gäller kulturfrågor, för mig efter att ha lyssnat på Lena Adelsohn Liljeroth´ett par gånger, Det är så storstadsbetonat och Stockholmsfixerat, allt går ut på att alla konstnärer ska bli egna företagare.

Men vi behöver en levande kultur i hela Sverige och kultur måste få kosta. Skapande skola som regeringen satsar så mycket pengar på…når den verkligen ut till alla barn i hela Sverige ???

Kultur är viktigt i ett samhälle för att människor ska må bra, och den måste vara lättillgänlig så att människor kan ta del av den, då kan man inte sänka litteraturstöd, översättningsstöd m m …kulturen måste få kosta….

Möjligheternas Vilhelmina.

Av , , 3 kommentarer 12

 

Möjligheternas Vilhelmina…
Jag är stolt över min kommun och jag trivs med att bo här. Här finns naturen inpå knuten och ändå närheten till städernas brus. Nu har vi haft majoriteten i vår kommun i drygt ett halvt år och det har hunnit hända mycket.
Vi har beslutat oss för att möta väljarna i ”politikercaféer” under hösten. Där kommer vi att bjuda in allmänheten att få ställa sina frågor direkt till ledande politiker. Jag tror att det är det bästa sättet att tala om hur vi arbetar för vår kommuns bästa.
Då har också alla möjlighet att få ta del i hur vi tänker och vad vi vill göra med vår kommun i framtiden.
Det har hänt en hel del sedan valet och de bland de positiva delarna kan nämnas att:
·         Strandleden fortsätter att byggas ut och nu runt Baksjön, en fantastiskt vacker promenadslinga som är en lisa för själen att gå.
·         Sporthallen byggs och vi får en ny fin hall för både idrottsföreningar och skolan att använda.
·         Destination Lappland börjar ta form och nu börjar anställandet av personal. Jag tror att detta kommer att bli framtiden för oss. Att alla turistföretag, små som stora kan vara med utifrån sina förutsättningar och få sina företag marknadsförda genom destinationsbolaget.
·         Arbetet för att utveckla flyget,  bygga en ny landningsbana på flygplatsen så att vi kan ta ner Europaflyg till vårt destinationsområde känns fantastiskt spännande och fortskrider.
·         Vi har fått en otroligt fin och välbesökt turistbyrå centralt i Tingshuset, som bara fått beröm för sin trevliga och kunniga personal.
·         Att upphandlingar sker så nära som möjligt är också ett sätt att främja företagandet i Vilhelmina. Riksteatern Vilhelmina handlar alltid lokalproducerat till våra gäster och artister. Nu handlar vi sylt och geléer av Helens Gårdsbutik och hennes kråkbärsgelé har uppskattats av många. Solbritts kvanneskorpor är också en delikatess som efterfrågas.
·         Att stimulera småföretagandet är viktigt i en kommun som vår och jag hoppas att fler vågar ta steget att starta ett företag.  Men det krävs också att regeringen uppfyller sina vallöften att förenkla för småföretagare, det är en punkt som de misslyckats med, hittills har det bara blivit mer byråkratiskt med ännu mer papper och blanketter att fylla i och det gynnar ingen.
·         Att nu Fjällgatan 21 A säljs till norrmän hoppas jag slår väl ut. Vi behöver en större turism även i tätorten och inte bara fokuserat till fjälldalarna.
Själv vill jag också jobba för att förbättra kyrkstan som jag tycker är en av de finaste kyrkstäderna i Sverige och den ska vi vara rädda om. Jag skulle vilja höja standarden så att det blir klassat som ”lyx boende” att bo där. Det ska vara genuint inrett så att varje hyresgäst känner historiens vingslag när man bor där.
Utemiljön kring kyrkstan går det också att göra mycket av, rabatter med de örter och fjällväxter som vi har i vår flora men också bil förbud och grusade gångar är andra åtgärder som jag tycker att vi skulle göra.
Jag skulle också vilja utveckla Hembygdsdagarna så att vi börjar om och skapar ”nybyggarvecka” istället lite som medeltidsveckorna söderut. Vi har en fantastisk nybyggarhistoria och det finns mängder av intressanta delar att visa upp under en sån vecka. Här skulle jag vilja att det bildades en grupp intresserade som kunde utgöra en ”spindelgrupp” för ett sånt arbete, vi behöver en Hembygdshelg som lockar turister såväl som kommunbor att delta i olika aktiviteter.
Så vi jobbar oförtrutet vidare med att utveckla Vilhelmina och jag hoppas att Vilhelminaborna vid kommande politikercaféer får upp ögonen för att det faktiskt händer en hel del i vår kommun trots alla anonyma olyckskorpar som kraxar på ”nätet”
Vi bor i en fantastisk kommun och det ska vi vara stolta för.…

Pride och Kristdemokraterna

Av , , 14 kommentarer 10

Under årets Pridefestival så fanns KD på plats och delade ut material om partiets ståndpunkter kring hbt frågor. Där kunde man läsa att partiet överväger att slopa kravet på sterilisering vid könsbyte. Det var bara ett problem med det – partiet har redan tagit ställning för tvångsterilisering vid sin kongress för drygt en månad sen.

Kristdemokraterna för annars fram en hbt fientlig politik, i sitt valmanifest nämner man överhuvudtaget ingenting om hbt-frågorna. Göran Hägglund ser helst att homosexuella inte skaffar barn. Anledningen enligt honom är att heterosexuella par är bättre föräldrar.
En annan bisarr anledning som man fört fram var att människor av samma kön skulle inte få gifta sig. Motiveringen var att bla att barnens psykiska bästa, på allvar skulle skapa motsättningar mellan etniska grupper i Sverige och att homosexuella par inte kan fortplanta sig.
Man kan ju ironiskt fråga sig varför då giftemål mellan gamla, infertila och barnhatare tillåts!!
En annan vinkel som gjordes var att det skulle öka motsättningarna mellan infödda och invandrargrupper, hur man tänkte här är det väl ingen som begriper.
Sen började frågan om könsneutrala äktenskap bli en het fråga. Göran Hägglund vill kompromissa men kunde inte förklara hur det skulle gå till. Sen kom han på den otroligt intelligenta iden om att homosexuella kunde ingå giftemål men heterosexuella skulle ingå äktenskap. 
Vad skillnaden blev med det annat än ordvrängeri begriper i alla fall inte jag.
I Kristdemokraterna har bla Tuve Skånberg och några till gett insikten av vad homosexualitet leder till
·         Ett tecken på ett samhälle i förfall
Att samkönade äktenskap skulle leda till äktenskap med djur och barn
·         Ett slarvigt sexualliv som leder till oönskade graviditeter
·         Är en grund för de höga aborttalen i Sverige
·         Att relationerna inte ger samhället samma vinst som heterosexuella ??
·         Inte tillåta äktenskap mellan homosexuella för att dessa inte kan räknas som familjer
 
Listan kan göras ännu längre om man tar med dokumentet 20 Argument  som skrevs av förbundssekreteraren för Kristdemokraterna i Svenska kyrkan 2005 där kontentan är ungefär så här:
·         Barn med gayföräldrar är mindre empatiska
·         Barn far illa och homosexualitet är en perversion
·         Könsneutrala äktenskap leder till pedofili och incest
·         Homosexualitet tryggar inte artens fortlevnad och ett förslag är att de homosexuella skall ha avhållsamhet som ledstjärna.
·         Homofobin kommer inte från dokumentförfattaren utan från gud
·         Att säga ja till homosexuella förbindelser är en kränkning mot hela kristenheten
 
Annelie Enochson, riksdagsledamot har inte fattat riktigt vad Pridefestivalen står för utan tycker att den är dekig och skriver i ett blogginlägg:
”Jag tycker INTE det är ok att sprida löspenisar och fylla stan med ekivoka budskap…och att alla Stockholms flaggstänger flaggar med RFSL flagga. Jag tycker INTE heller det är ok att skattepengar går till att sponsra Pride och på detta sätt hylla dekadansen som följer i Prides spår (…)”
Jag har många vänner både heterosexuella och homosexuella, både gifta och inte gifta , föräldrar och utan barn och jag ser ingen större skillnad annat än att en del har samma kön men i övrigt är dom för mig människor med lika värde som någon annan.
Då finner jag det mer skrämmande att människor som högt uppsatt Kristdemokrater så kategoriskt begår hets mot folkgrupp genom sina inskränkta beteenden.
Jag vill leva i ett demokratiskt samhälle där alla människors lika värde är en grunderna . Jag trodde att den kristna principen var att vi alla är lika inför Gud men uppenbarligen gäller det bara de som ställer sig bakom de styrandes åsikter inom kyrkan som räknas…
Som slutpoäng så har Tuve Skånberg rasat mot de KD politiker som fanns representerade på pridefestivalen och anser dem inte längre vara trovärdiga i att företräda kristdemokratisk politik…
Är det Tuve Skånberg som är talesman för Gud eller det kanske är han som är Gud??
För mig ter det sig snarare som att KD består av en samling fördomsfulla människor med ålderstigna åsikter…
 
                                        
 
 

Till vilket pris som helst?

Av , , 2 kommentarer 8

 

Och till vilka knep som helst verkar det som att massmedia diskuterar i jakten på sina läsare
Men jag tycker att det är mycket osmakligt av massmedia att varje dag i två veckor i sina reportage av händelserna i Norge ha bilden av en flinande terrorist ovanför rubriken. Nog kommer vi läsare att ändå läsa de artiklar som tidningarna skriver i ämnet.
Vad vinner man på att degradera sig till en skvallerblaska kan man undra. Har man så liten tilltro till läsarna så att man hellre väljer den vägen för att få sina tidningar sålda.
Det räcker så gott med artiklarna, vi behöver inte se samma bild om och om och om igen. Massmedias roll är att rapportera och beskriva det som händer, jag förstår också att man då måste gräva i den som hänt innan tragedin och analyserna efter.
Men för det behövs inte att bilden är med på varenda artikel i varenda tidning. Vad man också kan undra är hur mycket massmedia bidrar till att trigga igång andra dårar med sitt sätt att göra artiklarna.
Mest osmakligt är att Dagens Nyheter har en artikel om just detta ämne där man skriver hur pressombudsmannen vill att media ska sluta använda bilden. Till artikeln finns naturligtvis en bild av just terroristen. Högst osmakligt.
Dagens Nyheter borde vara självkritiska nog att inte falla i skvallertidninsfällan i jakten på sina läsare, det räcker så gott att både Aftonbladet och Expressen redan är där…och vad man i själva verket gör är att underskatta sina läsare…
 Är det seriös journalistik?

Hur kan man göra så?

Av , , 1 kommentar 10

 

Läser i dagens tidning om hur en konduktör på tåget mellan Örebro och Göteborg har tvingat en elvaårig flicka att kliva av tåget då hon inte kunde visa upp en biljett.
Flickan talade bara lite svenska men trots detta så fick hon kliva av. Sen visade det sig att hennes storasyster som var på toaletten när konduktören kom hade hennes biljett.
Nu är flickan försvunnen och polisen kontaktades först tre timmar efter avvisningen. Polisen har letat hela natten men inte hittat henne.
Hur rädd ska inte den lilla flickan vara om henne? Att ett barn tvingas av ett tåg kl åtta på kvällen utan att man sett till att någon vuxen tar emot henne är skandal.  Jag undrar hur konduktören är funtad som gör så här. Uppenbarligen har han/hon inte egna barn för då skulle detta inte ha skett.
När mina yngsta döttrar var fyra och sju år skulle de åka buss från Vilhelmina till Norsjö för att hälsa på en kusin. Den resan innebar ett byte i Lycksele och det var bara fem minuter mellan det att deras buss kom till Lycksele och att Norsjöbussen skulle gå. Jag kontaktade länstrafiken och undrade hur jag skulle göra då eftersom flickorna inte själva skulle kunna klara av bytet.
Ingen fara säger de, prata bara med busschauffören så hjälper han dem att gå till rätt buss. Så jag satte barnen på bussen och litade helt på att det skulle fungera.
Men det gjorde det inte. Jag blev uppringd av kvinnan som skötte grillserveringen på busstationen som hittat barnen gråtande utanför. Busschauffören hade struntat i att följa dem till rätt buss och då gick det som det gick.
Jag fick ringa till kusinen som fick köra till Lycksele och hämta barnen och kvinnan i grillen tog hand om dem tills hon kom.
Nog är det knepigt att det enda färdsätt där man kan lita till hundra procent att man tar väl hand om barn vid resor är flyget. Där möter de upp och tar hand om barnen från start till slutdestination.
Och konduktören som släppte av den lilla flickan hoppas jag idag har ett svidande samvete över vad han/hon gjort och jag hoppas att det svider länge och inte upprepas igen. Det kan aldrig vara försvarbart att kasta av ett barn oavsett om barnet har biljett eller inte…

Gränsen för lycka går vid….

Av , , 2 kommentarer 12

 

40 000 kr ska du tjäna för att vara lycklig enligt vetenskapliga undersökningar från universitetet i Princeton. , tjänar du över den summan blir du varken mer eller mindre lycklig så 40 000 är en magisk gräns för lycka. Den ultimata lyckonivån ligger på 40-54 000 kr då är människor som lyckligast…
Då behöver du inte oroa dig för att komma i ekonomiska trångmål som att inte kunna betala hyran, inte ha råd med mat för dagen, kunna ha en rik fritid osv.
Däremot om du har en låg lön finns det tydliga konsekvenser som förvärrade livskriser, ökat antal skilsmässor, sjukdomar och ensamhet.
Med det facit i handen förstår jag mer av Moderaternas politik, här måste man se om sitt eget hus och se till att deras egna inte hamnar under lyckonivån. Att man sen skapar utanförskap för en stor del av befolkningen på kuppen som får det ännu sämre ställt kan de säkert blunda för i sitt lyckorus.
Med en arbetslöshet på 8.8 % där det dessutom visar sig att utbetalningarna från A-kassan har minskar stadigt och nu frågar sig experterna varför. Kan det bero på att alla som gått ur och inte har råd att betala den, att de fastnat i papperskvarnen där det tar månader till år innan du får din a-kassa. Eller beror det på alla regeländringar som gjorts om omöjliggör ersättning från kassan.
Nu väntar vi bara på nästa drag från moderaterna…först kommer en liten skattesänkning i form av jobbskatteavdrag och sen smyghöjer man en massa annat så plånboken blir lika tom för många som den var innan. Några har definitivt tjänat på cirkusen och det är naturligtvis de som tjänar bra …de lyckliga har blivit ännu lyckligare…

Så fick dom en smäll till….

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Småföretagarna…. och jag som trodde att Alliansens politik gick ut på att främja och underlätta för människor att ha egna företag. Men så blev det inte …
Ett av Centerns stora vallöften var att man skulle förenkla för småföretagare men det visar sig att det hela tiden blir tvärtom. Egenföretagare har inte råd att vara sjuka idag och tvingas arbeta trots sjukdom.
Ekots nyhetssändning idag rapporterar att antalet sjukskrivna egenföretagare har halverats sedan Alliansen höjde antalet karensdagar innan man får sjuklön till en vecka. Anledningen är alltså inte färre sjuka utan att få har råd att vara hemma en hel vecka utan inkomst.
Det är som katten på råttan….om de som är sjuka inte kan vara hemma och återhämta sig utan måste jobba då kommer de att bli ännu sjukare och sliter ut sig.
Förr fanns en valfrihet när det gällde karensdagar, företagarna kunde välja hur många karensdagar man ville ha men det regeln tog regeringen bort och bestämde att sju dagar ska gälla för alla.
Jag trodde att paradorden för den här regeringen var valfrihet men så tydligen inte i det här fallet.
Nåja det är inte det enda som drabbat småföretagarna under de år Alliansen styrt, den pappersexercis som man anklagade sossarna för att ha ålagt småföretagarna har resulterat i ännu fler blanketter att fylla i.
Exempelvis så har upphandlingsreglerna för småföretagare inte blivit enklare trots löften men effekten uteblev och antalet småföretag som deltar i offentliga upphandlingar ligger lika stilla som innan.
Vilket är upprörande för om vi kunde nyttja våra småföregarare mer så skulle det nog stimulera fler att starta företag i våra kommuner men då måste också regeringen sluta sätta krokben för alla och minska regelverket.