Etikett: gråsosse

Gråsosse – är det jag det?

Av , , Bli först att kommentera 11

Benämningen gråsosse dyker upp i alla möjliga sammanhang eller andra värre benämningar som florerat. Alltid med en negativ klang där man anklagar oss för att ha stagnerat, förstört vår kommun eller ännu värre vårt land under en lång tid av år.

Jag känner mig inte som en bakåtsträvare, jag jobbar för ett samhälle som jag tror på och där jag vill att alla människor har ett värde och framför allt känner själva att de har ett värde.

Idag är det inte så på många olika håll i vårt samhälle. Sjuka, arbetslösa, funktionshindrade, pensionärer, skolbarn, kvinnor, ungdomar osv alla behandlas i olika situationer inte med värdighet.

Jag vill verka för ett samhälle där vi värnar om varandra, där trygghet är ett signum och inte en utopi. Där vi kan leva på vår inkomst. Där ett arbete värderas lika oavsett om en man eller kvinna utför det.

Där mina barnbarn kan växa upp trygga, i ett samhälle där människor bryr sig. Där det finns bra förskolor och skolor som ser till varje barns behov. Där vi kan erbjuda bra utbildningar upp till gymnasiet på hemmaplan.

Där det lokala näringslivet ser sig som visionärer och framåtskridare och deltar genom att öppna upp sina företag och ta emot praktikanter från skolorna , där man samarbetar med skolorna om ex lärlingssystem.

Det finns en mängd ungdomar som inte är teoretiker men duktiga hantverkare, vi måste lära oss att ta vara på de resurser som finns och utveckla dem på bästa sätt. Då har vi byggt grogrunden för att våra ungdomar söker sig tillbaka när det utbildat sig klart och kanske bildat familj..då är min förhoppning att man vill flytta tillbaka för att ge sina barn en lika bra uppväxt som de själva fick.

Jag vill också införa mer av kulturskola i kommunerna, barn behöver utveckla alla sina sinnen och arbeta med båda hjärnhalvorna. Det finns så många exempel på hur man genom kulturskolesatsning också höjt betygsnivån hos elever genom att de lär sig jobba med hela kroppen.

Men ett samhälle behöver också stimulans för kropp och själ på fritiden och det kan vi ge genom ett rikt fritids- och kulturutbud. Genom en bra fritidsgård , bra idrottsanläggningar och stöttning till kultur-och fritidsföreningar kan vi ge våra barn och ungdomar en rik uppväxt.

För mig som jobbar med kultur så är det min viktigaste uppgift att se till att våra barn genom kulturen får möta samtiden, dåtiden och framtiden och med det vår verklighet, visioner och idéer gestaltade på scenen av de bästa kulturaktörerna som vi har.

Så jag ser mig nog själv som en framtidsvisionär snarare än en gråsosse och den parollen kommer i alla fall jag att jobba för inför kommande val.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,