Vicke Lilltroll

Synd att inte klaga !!

Eleländet

Av , , Bli först att kommentera 5

I den svenska politiken har det fokuserats mycket på hur man ska göra el och hur man ska använda den men knappt något på hur elen ska komma från producenten till användaren. Den delen har vi missat. Nu skiter vi i miljön – det blir comeback för kol, olja och ved. Tyskland återstartar kolkraftverk på löpande band och i Sverige eldar vi ved och kör Karlshamnsverket så det visslar om det.Problemet bottnar i bristen på planerbar el. Om vi då inte vill satsa på något av de fossila alternativen och vi inte ska bygga ut de kvarvarande älvarna, vilket politikerna varit överens om i ett halvt sekel, så kan man välja att satsa på kärnkraft

Bli först att kommentera

Världens bränder minskar ,trots att vissa säger annat

Av , , 2 kommentarer 3

Trots rapporter om kraftiga bränder runt om i världen, har jordens areal av bränd mark minskat med nästan en fjärdedel sedan 1998. Det visar en studie i Science.
Forskarna har analyserat global satellitdata mellan åren 1998 och 2015, och sett att den kraftigaste minskningen av bränd mark har skett på Sydamerikas och Afrikas savanner. Men även på Asiens stäpper har bränderna minskat. Bränderna är både färre till antalet och mindre till ytan nu, än för 18 år sedan. Varför får detta så liten uppmärksamhet i dagens press. Antagligen för denna är styrd av starka krafter som viftar mer klimatkortet. Koldioxiden påverkar givetvis vår miljö men viktigt att visa positiva saker också.Annars är risken stor att trovärdigheten försvinner. Några har försökt påvisa krisen med att Isbjörnar minskar vilket också är fel ,de är idag fler än på 90-talet. Även döda i naturkatastrofer minskar. Håll er till sanningen.

2 kommentarer

Ja hur bra är det med fossilfritt stål

Av , , 1 kommentar 7

Projektet H2 Green Steel, som beräknas ge 1 500 arbetstillfällen, kommer att behöva lika mycket el som hela Skåne län som har 1,4 miljoner invånare och 600 000 arbetstillfällen. Projektet Hybrit som drivs av Vattenfall, LKAB och SSAB, och som mer passande borde kallas Hybris, kräver lika mycket el som förbrukas av Danmark. El som ska produceras genom att stora naturområden tas i anspråk och med hjälp av begränsade mineralresurser, vars utvinning är skadlig för arter, miljö och klimat.Stålindustrin planerar inte bara att elektrifiera sin produktion, utan också att fördubbla den. Om alla industrier följer detta exempel arbetar vi oss alltså upp mot en konsumtion som motsvarar åtta jordklot. Parollen tycks vara: Ska det gå åt helvete kan det lika gärna ske till musik. OCH MP står och klappar händerna för fossilfritt stål.

1 kommentar

Samarbete mellan C ,SD och V

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu vill en falang inom C ha samarbete med SD och V detta är bra, för kan man snacka med varandra och ta russinen ur kakan hos alla så kommer man framåt. Vilket i framtiden medför att inte SD som missnöjesparti kommer att finnas på den politiska kartan.

Bli först att kommentera

Bistånd till Afrika

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi skickar pengar och mat samt kläder till Afrika för att de svälter,men är detta rätt ?
Det är klart det är rätt på kort sikt men på lång sikt måste länderna utvecklas. Ja började fundera på varför enbart kvinnor jobbade på åkrar och odlade mat när jag var där på resa. Männen satt och snackade utanför sina ”hyddor” och verkade vänta på bättre tider. I Afrika, söder om Sahara, finns stora områden av bördig men idag outnyttjad mark, ca 200 miljoner hektar, motsvarande närmare hälften av världens outnyttjade markresurser, finns här för att kunna tas i bruk. Men, framför allt finns stora möjligheter till en effektivare och mer hållbar användning av den mark som redan brukas. 70% av de afrikanska arbetstillfällena finns,  Det är jordbruk som till 50% drivs av kvinnor. Här finns samtidigt ca 33 miljoner gårdar som är mindre än 2 hektar. Medelåldern för afrikanska jordbrukare är idag hög, men kan samtidigt ställas mot att 60% av befolkningen är under 24 år. Jag tror att det är här man ska angripa problemet och istället få människor att börja odla .

Bli först att kommentera

Hål i huvudet enligt Strandhäll

Av , , Bli först att kommentera 4

När förslaget om att sänka bränsleskatten tyckte Strandhäll att det var hål i huvudet på förslagslämnarna för det skulle aldrig EU gå med på. Detta visade sig ju också vara en sosselögn. Nu var det då inga problem med vare sig skatt eller reduktionsplikt .

Bli först att kommentera

Gammalt rekord slaget !!

Av , , Bli först att kommentera 1

Se där ja ,nu är det gamla rekordet slaget . Tyvärr var det inget idrottsligt rekord utan rekord i dödsskjutningar .48 st i år och det är några månader till att öka på rekordet. Regeringen har gjort det de kunde för att nå denna nivå , med andra ord inget rätt trots Mogges hårda ord till gängen . Mogge fattar inte att de kriminella inte lyssnar på honom.

Bli först att kommentera

Grön omställning ???

Av , , 2 kommentarer 3

Grön omställning är framtiden sägs det ,man snackar grönt stål ,elbilar ,ja allt ska gå med el. Men snillepolitikerna har glömt nåt, infrastrukturen och fungerande basproduktion av energi. Vi är långt ifrån att kunna klara detta, vi har ju knappt energi till att hålla värmen i våra hus. Såg en dekal på en bil igår . Spar el och tanka bensin! Så det ska bli intressant att se vad högersidan kan åstadkomma ,har varit kritisk mot vänstersidan och befarar att de högra inte gör det nåt bättre tyvärr. Valfläsk är valfläsk,men vi får väl se. Ju närmar valet vi kom ju mer lösningar hade S regeringen. De hade ÅTTA år på sig och det hände inte ett jota, bara utredning på utredning

2 kommentarer

WW3 kommer närmare

Av , , Bli först att kommentera 1

Putin ger sig inte förrän han dragit igång ett WW3 , han har en så stor vaneföreställning om NATO och väst så han tror verkligen att alla är ute efter Ryssland. Och nu har han målat in sig i ett hörn som han troligen aldrig kommer ur. Men det har han nog tyvärr inte fattat än ,och kommer väl inte att göra det heller. Putte är i alla fall körd efter detta krig oavsett, tror heller inte att det är så långt bort med inre kaos i Ryssland . Det är Putins dödskamp vi ser nu , troligen kommer han inte att dö en naturlig död.

Bli först att kommentera

Vända fokus

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu får jag vända fokus mot vår nya regering och klaga på det som de lovat och inte kommer att utföra. Tidigare har fokus varit mot S regeringen. För det är ju synd att inte klaga.

Bli först att kommentera