Vicke Lilltroll

Synd att inte klaga !!

Stefan Holm polisanmäld

Av , , 1 kommentar 8

Vart ska Sverige ta vägen , Stefan Holm blev polisanmäld första dagen han jobbade på skolan.

En jobbig elev stökade i klassrummet och gjorde då inte vad Stefan sa till honom ,då tog Stefan tag i eleven och ”lotsade” honom handgripligen till den plats han var anvisad.

Jag har varit i klasser och sett hur stökigt det kan vara och lärare är maktlösa mot detta.

Jag var klassens  jobbigaste elev och läraren slängde ofta ut mig i korridoren och jag fick komma in när jag lugnat ner mig.

Ibland hade jag kvarsittning några timmar efter skolans slut .

Ibland tog till och med läraren till milt våld , 1979 var Sverige det första landet i världen som förbjöd våld mot barn, både i hemmet och i skolan.

Men det var också lugnt i skolsalen när störande element som jag ställde till det.

Förespråkar inte aga men de bråkiga måste bort från klassrummen och det utan att föräldrar håller sina vildbasar om ryggen.

Minskade avverkningar

Av , , Bli först att kommentera 9

Funderade på vad som händer när allt fler avverkningar stoppas på grund av fåglar och växter i vissa biotoper skyddas.

Givetvis måste vissa biotoper skyddas vid avverkning ,detta har jag själv gjort i och med att vissa områden vill jag ha orörda .

Men de år min släkt och jag har haft och äger skogen har volymen ökat.

På 1800 talet var den totalt skövlad på grund av att träden användes till att ”elda” masugnar i närområdet, när skogen var skövlad stängdes masugnarna ner på grund att det var för långa transporter med skogsbränsle.

Idag sedan 1800 talet är skogen fullväxt och avverkningar och återplanteringar görs.

Det vore bra att få veta vilka sågverk , pappersbruk och biobränslefabriker vi ska stänga när S MP och V lägger en död hand över skogsbruket.

De vill samtidigt bygga mer hus, ta bort plastförpackningar som byts ut mot förpackningar från skogen , biobränsle med mycket mer,

Var ska vi få råvaran från? Har staten råd att avstå från denna inkomst .

Vill gärna att våra politiker preciserar vad vi ska dra ner på, Är det papp och papper ,är det hus i trä , är det biobränsle .

 

Klimatkompensering ?

Av , , 4 kommentarer 12

Det är ju märkligt hur vi utnyttjar U-länderna för att rättfärdiga vårt leverne.

Nu var det MAX som klimatkompenserat sin verksamhet , och inget fel så långt.

Sen kommer man då till de företag som jobbar med att investera i klimatprojekten , vilka då har satsat på att beskoga Uganda.

Dessa stackare har planterat igen sina åkrar i tron på att de skulle få ersättning för detta, men givetvis har ju dessa utbetalningar ”fastnat” på vägen.

Och nu avverkar de skogen för att kunna odla sin mat eftersom de svälter när de inte kan odla i skog

Jusst klimatet och projekt runt detta är en fruktansvärt bra affär för icke seriösa , här finns hur mycket pengar som helst att lura till sig.

 

Mera Kärnkraft åt folket !!!

Av , , Bli först att kommentera 12

I perioden 1986-1999 nätanslöt Korea 24 reaktorer med en byggtid av 4-10 år; medianvärde 4,8 år. I Förenade Arabemiraten har Korea på 10 år (2012-2022) byggt 4 reaktorer med en sammanlagd effekt av 5600 MW. Som jämförelse beräknas det enorma vindkraftprojektet i Markbygden att pågå mellan 2008-2024, 16 år. Det ska byggas 1100 vindkraftverk som täcker en yta av 450 km2 med en total effekt av 4000 MW. Reaktorerna ger högre effekt, som är planerbar, och ger under sin livscykel en energileverans som är cirka 12 gånger högre än vindkraftens med en byggtid som är minst 6 år kortare. Vattenfall har hållit på i 20 år med havsbaserad vindkraft vid Kriegers Flak och det lär dröja länge än innan det blir några kWh.
I Sverige går den vindkraft som inte har PPA-avtal med stora förluster. Flera kommuner har förlorat hundratals miljoner på grund av satsningar på vindkraft.Ekonomin för kärn- och vindkraft debatteras flitigt. Men påståenden om vindkraftens kostnader är baserade på exploatörernas säljdata, inte på faktiska kostnader. Professor Hughes har under 20 år i detalj granskat ekonomin för tusentals vindkraftverk och hans data visar att livslängden i medel är 15 år för landbaserad och 12 år för havsbaserad vindkraft, långt från kalkylernas 25-30 år (för kärnkraften har däremot livslängden kunnat ökas från 40 till 60 och numera till 80 år). Dessutom sjunker kapacitetsfaktorn stadigt för att vid livslängdens slut kanske vara halverad. Den elproduktion, som ska finansiera investeringen, blir därmed avsevärt lägre än budgeterat. Hughes gjorde en kalkyl för vindkraft i Storbritannien 2020, vilken visade att vindkraften hade ett nettovärde av 0,16 SEK/kWh medan dess produktionskostnad var 1,15 SEK/kWh för landbaserad och 1,92 SEK/kWh för havsbaserad vindkraft.

Energiodling på åkermark

Av , , Bli först att kommentera 8

Ganska otroligt och oroväckande när vi på min familjs marker söderut tjänar mer på att arrendera ut till solcellsparker än att odla vår mat.

Hur kan man som bonde tänka så funderar ni på , jo är lönsamheten i botten och inte konsumenten vill betala då blir de på sikt utan mat och för att företaget ska överleva så tar man hellre detta alternativ.

Så nu helt plötsligt är det konsumenten som styr, vill ni ha El eller Mat ??

Ni tänker förstås som så , mat finns i affären och elen i uttaget .

Men tyvärr är inte vare sig El eller Mat snart en självklarhet, åkerarealerna minskar i snabb takt och ger plats åt bostadsområden, köpcentra och som nu då stora solcellsparker på 100-tals hektar.

Importen på maten kommer inom några år att minska på grund av sämre skördar och att de exporterande länderna behöver detta mer och fraktpriserna kommer att skjuta i höjden.

Buset har infiltrerat Polisen

Av , , 1 kommentar 6

Helt plötsligt har det gått upp för våra politiker att kriminella har infiltrerat polisen.

Detta borde inte direkt varit en nyhet, det har väl skett i alla tider.

Där det finns pengar att hämta dit lockas alltid människor vare sig de är poliser eller politiker.

Titta också på tjänstemän i våra myndigheter som bör vara oberoende men som ofta kör efter sin egen agenda .

Aktivister som infiltrerar myndigheter är ganska utbrett ,dags att införa tjänstemannaansvaret igen som togs bort på 70-talet

Anna Kinberg Batra är tydligen fartblind

Av , , 2 kommentarer 11

Anna Kinberg Batra bör entledigas omgående på grund av sitt beteende med kompisar som får jobben och privata middagar som betalas av skattebetalare.

Tyvärr är hon nog inte ensam i sitt ansvarslösa beteende , börjar man nysta hos våra toppolitiker finns nog väldigt mycket ”sopat” under mattan.

Fossilfri El

Av , , Bli först att kommentera 7

80 % av jordens energi kommer från fossil el vi kan inte tacka nej till kärnkraften .

Man hör ofta vilken lång tid det tar att bygga, Ringhals byggdes på 5 år.

Priset är högt säger många, jo att bygga men sett på en 60-års period är det inte så farligt.

Minst 60 år lever ett kärnkraftverk ett vindkraftverk ca 15 år , servicen på kärnkraftverk kan planeras på sommaren .

Tyvärr så har tidigare regering stängt ner delar av kärnkraften och service har skett vid behov och inga alternativa reaktorer har funnits tillgängliga

Rolls R nya kärnkraftverk (SMR) är snart certifierade för Storbritannien och borde snabbt kunna göras i Sverige också.

Reaktorn klassas som en SMR, det vill säga en liten modulär reaktor, men är knappast särskilt liten egentligen utan motsvarar ungefär en halv fullstor reaktor. Effekten är 470 megawatt elektrisk effekt och en stor fördel är att det rör sig om beprövad teknik som byggs på ett innovativt sätt

Dessa verk blir modulverk och serieproducerade och standardiserade  i fabrik för snabbt montage

När den standardiserade kraftverksprodukten Rolls-Royce SMR är färdiglicensierad i Storbritannien skulle Sverige kunna kopiera konceptet precis som man gör med olika flygplansmodeller runtom i världen ,

Det går att skala tekniken betydligt snabbare  och duger det för Storbritannien borde det rimligen duga även för Sverige även om varje individuell myndighet naturligtvis måste säkerställa att deras specifika krav har mötts,

Idag uppfinns ”hjulet” varje gång man bygger ett KK

 

Jas-bangar över Gotland

Av , , Bli först att kommentera 9

Man blir ju fundersam när det diskuteras på hög nivå för att flygvapnet går upp med JAS och ger järnet så det bildas ljudbangar och människor tydligen klagar.

De går upp för vår säkerhet inte för att skrämma folk, skulle bli mer rädd om de inte gjorde det.

Kanske försvaret skulle börja använda luftgevär också så det inte smäller så högt.

Läget är spänt inte långt från våra gränser , detta bör vara mer skämmande än några ljudbangar från JAS.