Gamla länslasarettet i Umeå rivs – en kulturhistorisk tragedi

Av , , Bli först att kommentera 2

Vänsterpartiet röstade nej när frågan om rivningslov för det gamla länslasarettet i Umeå behandlades i Landstingsfullmäktige i november och reserverade sig i dagens behandling i Byggnadsnämnden i Umeå. Miljöpartiet avgjorde idag frågan genom att ansluta sig till S och M och rösta emot tjänsteskrivelsen med stadsarkitektens åsikt om att byggnaderna borde bevaras.

 

(V)år reservation:

”Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla landstingets ansökan om rivning av länslasarettet vid Norrlands Universitetssjukhus. Vi tycker att det är viktigt att stadens och samhällets utveckling över tid syns i de byggnader som finns i staden. Det gamla länslasarettet utgör tillsammans med exempelvis läkarvillan i sjukhusparken en central kulturhistorisk miljö som visar årsringarna över vår stad. Behovet av en ny psykiatribyggnad står alla partier i landstinget bakom, även (v)årt. Men det finns alternativa placeringar som uppfyller alla de krav som psykiatrins verksamhet behöver. Detta utan att behöva riva det gamla länslasarettet. Landstingets argument för en rivning håller inte heller och landstinget har inte lyckats visa hållbara argument för sin ansökan. Byggnaderna uppfyller med råge de kriterier för bevarandevärda byggnader som finns i plan- och bygglagen. (9 kap. 34 §).

Vänsterpartiets företrädare i byggnadsnämnden

/ Mattias Sehlstedt

/ Maria Myrstener”

 

(V)årt pressmeddelande:

”Vänsterpartiet vill att gamla länslasarettet vid sjukhusparken bevaras. Vilket innebar att (v)i på dagens sammanträde med byggnadsnämnden ville avslå rivningsansökan.

På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden biföll tyvärr en majoritet ansökan från landstinget om att få riva de kulturhistoriskt värdefulla gamla lasarettsbyggnaderna på sjukhusområdet. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. En historisk skillnad med dagens beslut är att miljöpartiet anslutit sig till betongaxeln av S och M.

En stark folklig opinion har kämpat för att vi ska bevara dessa byggnader därför att de utgör en viktig och vacker kulturhistorisk miljö. Jag tror många i Umeå är missnöjda med hur ”betongalliansen” bestående av S och M och nu också Miljöpartiet bokstavligen talat kör över Umeås kulturhistoria på område efter område, säger, Mattias Sehlstedt ledamot i Byggnadsnämnden för Vänsterpartiet.

Landstinget saknar helt enkelt skäl till rivning. Det finns även andra möjliga placeringar, där en psykiatribyggnad kan uppföras, som inte innebär en rivning av gamla länslasarettet. Det finns heller inget i underlaget som stödjer att vi ska gå emot plan- och bygglagen och godkänna den här rivningen, säger, Maria Myrstener ledamot i Byggnadsnämnden för Vänsterpartiet.”