ÖNH i Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är många som oroas och upprörs över att ÖNH-mottagningarna i Skellefteå och Lycksele kommer att stänga från sommaren. För er som undrar vilka vi är som har beslutat det och hur vi tänker återpublicerar jag därför här den debattartikel jag skrev i februari.

Det är naturligtvis aldrig roligt att vara delaktig i neddragningar och begränsningar, när vi i Vänsterpartiet i själva verket tvärtom vill vara med och bygga ut och stärka välfärden och sjukvården. Den situation vi befinner oss i har dock en rad historiska orsaker, och vi får helt enkelt laga efter läge med sikte på framtiden. Därför ansåg vi att bla stängningen av ÖNH-mottagningarna i Skellefteå och Lycksele var godtagbara, med tanke på att det samtidigt handlar om att bli kvitt beroendet av dyra stafettläkare och att viss ÖNH-verksamhet, tex hörappararutprovning och operationer, kommer att finnas kvar. Förhoppningen är också att det går att rekrytera fasta läkare framöver och då öppna mottagningarna igen. Stängningen ska också sättas in i ett sammanhang där målet är likvärdig vård över hela länet och Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar för att tex Stressrehabiliteringens verksamhet ska bli mer tillgänglig i Skellefteå och det sker utveckling av både lokaler och tex Medicinklinikens verksamhet på orten, så det handlar inte om någon nedmontering av Skellefteå lasarett som vissa vill göra gällande.

Nu när beslutet har blivit mer känt och befolkningen i Skellefteå reagerar starkt har främst Liberalerna och Kristdemokraterna tyvärr drivit en ganska ohederlig debatt. Trots att beslutet fattades av en enig nämnd där Liberalerna har en ordinarie ledamot och Kristdemokraterna en ersättare hävdar man nu att man inte har förstått bakgrunden, känner sig förd bakom ljuset och vill inte stå för konsekvenserna. Den typen av retorik gagnar knappast varken förtroendet för politiken eller möjligheterna att bygga en fungerande verksamhet. Märkligt nog hörs inga reaktioner från Lycksele, där samma typ av förändring kommer att ske även om verksamheten har varit mindre, så en börjar ju fundera över vilka intressen som egentligen ligger bakom debattens höga vågor och vilkas röster det är som hörs.

Det finns mycket mer att säga om bakgrunden och dagsläget i sjukvården i länet och landet, som handlar om tidigare borgerliga regeringar och sänkta statsbidrag, bristande politik för primärvård, rekrytering och arbetsmiljö och mycket mer. Allt ryms dock inte i samma blogginlägg, men den som har fler funderingar är varmt välkommen att höra av sig till mig!

Debatt om Västerbottens sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag skriver jag och mina partikamrater Jonas Karlberg (V) och LiseLotte Olsson (V) en debattartikel om Västerbottens sjukvård. Den här längre texten är publicerad i tidningen Norran och en lite kortare version är publicerad i Folkbladet.

Framtidens sjukvård saknar inte utmaningar

Vänsterpartiet är stolt över att vara näst största parti i landstingsfullmäktige i Västerbottens län.

Därigenom kan vi ta aktiv del i att utveckla och förbättra sjukvården.

Under det dryga år som gått sedan valet har vi, genom vårt samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget, och med regeringen på nationell nivå, redan drivit igenom att barn har rätt till kostnadsfria läkemedel och bidrag till glasögon, att asylsökande och papperslösa i länet har rätt till både akut och planerad vård och att landstingets anställda ska utbildas i HBTQ-frågor.

Vi har värnat de arbetstidsmodeller som finns och kommer att starta försök med sex timmars arbetsdag. Dessutom har vi sett till att det inte införts något vårdval inom barntandvården. Vi anser att landstinget själv ska kunna klara av att ge god vård åt alla invånare utan att eventuella vinster hamnar i privata fickor.

Av samma skäl har vi opponerat oss mot höjda politikerarvoden. De pengar vi har bör gå till sjukvård och inte hamna i välbetalda politikers fickor. Vi har också reserverat oss mot rivningen av gamla länslasarettet eftersom både kultur och vår gemensamma historia är viktig för hälsan och samhällets fortlevnad.

Vi är också glada över att nu skicka en förfrågan till Umeå kommun om att tillsammans med dem starta en hälsomottagning för personer som injicerar droger – inklusive ett sprututbytesprogram.

Vänsterpartiet gläds naturligtvis över dessa förbättringar och även över all den högkvalitativa sjukvård som ges av landstingets många kompetenta och hårt arbetande medarbetare varje dag.

Samtidigt har vi sett att kostnaderna för främst sjukhusvården har ökat mycket mer än de ekonomiska resurserna de senaste åren. Det beror på både den medicinska utvecklingen och på svårigheter med att rekrytera personal.

Vi höjde landstingsskatten med 50 öre i fjol och kommer att göra likadant nästa år. Men det räcker tyvärr knappt för att kompensera de minskade statsbidrag som den tidigare borgerliga regeringen beslutade om.

De ökande kostnaderna beror bland annat på att landstinget under en följd av år inte anställt och utbildat tillräckligt många läkare. Det försöker vi nu kompensera och har ökat antalet AT- och ST-tjänster, men det tar lång tid att utbilda specialistläkare som kan ersätta de dyra stafettläkare vi har blivit beroende av.

Landstinget saknar också många sjuksköterskor. Låga löner och stressigt arbete är bidragande orsaker därtill. Att sjukskrivningarna ökat och kvinnor är sjukskrivna dubbelt så mycket som män ser vi allvarligt på, liksom att så många anställda stressas av dåligt fungerande IT-system.

Vi verkar för att fler ska få möjlighet till betald specialistutbildning och följer med spänning de stora projekt som pågår för att förnya IT-systemen från grunden.

Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor är en av de främsta orsakerna till att så många vårdplatser måste hållas stängda och att vi nu ser oss nödgade att stänga en del av dem permanent. Förhoppningen är att de vårdplatser som blir kvar ska ha bättre bemanning och att det ska bidra till både bättre arbetsmiljö och vård.

Samtidigt ger de förändringar av strukturen i sjukhusvården som nu sker möjligheter till nytänkande och modernisering. I Skellefteå får medicin-geriatriska kliniken färre vårdplatser men samtidigt en ny utredningsmottagning som leder till nya arbetssätt.

Att läkarbemanningen på öron-, näsa- och halsmottagningarna i Skellefteå och Lycksele försvinner är inte önskvärt, men nödvändigt utifrån att de under lång tid har varit mycket svåra att bemanna med läkare och att landstinget behövt betala dyra pengar för stafettläkare. Att samla den vården i Umeå väntas ge både lägre kostnad och högre effektivitet, vilket gagnar alla patienter i länet.

Framtiden saknar inte utmaningar, varken ekonomiska eller av andra slag. Primärvården i främst den norra länsdelen och barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrin behöver särskilt fokus.

Några kommande reformer som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen är avgiftsfri mammografiscreening, gratis preventivmedel för ungdomar, avgiftsfri öppenvård för personer över 85 år och satsningar på förlossningsvården och primärvården.

Vi vet att jämlika samhällen mår och utvecklas bättre och vi vill fortsätta arbeta för en bättre sjukvård i Västerbotten och för ett bättre och mer jämlikt samhälle för alla i hela Sverige.

Jessica Åhlin (V)
andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Västerbottens läns landsting

Jonas Karlberg (V)
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Västerbottens läns landsting

LiseLotte Olsson (V)
landstingsråd, Västerbottens läns landsting

Umeå som ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn

Av , , 1 kommentar 2
När jag flyttade från stockholmsförorten Upplands Väsby till Umeå för 15 år sedan tyckte jag att det kändes konstigt och tråkigt att det var så språkligt och kulturellt homogent. Jag var van vid att det var ungefär lika vanligt att höra folk prata finska, turkiska eller arabiska på pendeltåget som svenska, men i Umeå var det långt mellan personer med influenser från andra länder, särskilt i universitetsmiljön. Det kanske har blivit lite bättre, men Umeå är fortfarande en av de kommuner som tar emot minst antal asylsökande och har på sistone har utarbetat en aktiv politik för exkludering av utsatta EU-migranter. Annat är det med väletablerade medelklassakademiker och deras barn, de får mycket gärna komma och studera och forska och erbjuds hjälp med att ordna bostad och får plats på förskolor och skolor för barnen.

Vänsterpartiet (och Kristdemokraterna) ville idag att Umeå skulle kliva fram och avlasta Malmö och Trelleborg som ankomstkommun för ensamkommande flyktingbarn, men övriga partier var inte lika pigga på idén och röstade emot förslaget i kommunstyrelsen. Kommunalrådet Hans Lindberg (S) försvarar sig med följande:

– Avtalet med länsstyrelsen och Migrationsverket innebär en utökning från 120 till 263 ensamkommande, en kraftig ökning. Vi har en organisation som är anpassad för 47, så det blir naturligtvis en utmaning. (Läs hela artikeln i VK.)

Det kan då tilläggas att min nya hemkommun Vännäs, som också hör till de kommuner som emot extremt få asylsökande, också har mellan 40 och 50 ensamkommande ungdomar, men då har Umeå kommun ca 14 gånger fler invånare. Riktigt vad utmaningen för Hans Lindberg består av är alltså svårt för mig att förstå, kanske att bibehålla Umeås medelklassakademikerimage och se till att kommunens tillväxt är enbart är ”kulturdriven” och inte behovsstyrd?

Vård till asylsökande och papperslösa

Av , , Bli först att kommentera 2

Vänsterpartiet i Västetbotten läns landsting är glada över att vi äntligen har arbetat fram ett underlag för utökad rätt till sjukvård för asylsökande och papperslösa. Vi kommer inom kort tillsammans med S och Mp fatta beslut om att erbjuda även planerad vård av motsvarande omfattning som den andra västerbottningar har rätt till.

Läs mer i våra debattartiklar i Norran och Folkbladet.

Taikon

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår såg jag filmen Taikon som handlar om Katarina Taikons kamp för romers rättigheter i Sverige från 1960-talet och framåt. Det var en mycket stark film som jag rekommenderar alla att se. Romer är en av de mest diskriminerade och förföljda grupperna i Sverige och Europa, ända fram i vår tid. Det heter till exempel att Sverige fick allmän och lika rösträtt 1921, men romer fick inte rösträtt förrän 1963, något som förtigs för att Sverige inte ska framstå så rasistiskt som det var och fortfarande är. Fortfarande 2015 behandlas de romer som nyligen har kommit till Sverige och tigger på våra gator precis som de gjorde på 60-talet; människor bor i husvagnar i läger där de blir utsatta för attentat och fördrivs, barnen får inte gå i skolan och tillgången till sjukvård är begränsad. En stor skam är vad det är!

Taikon går på Folkets bio i Umeå en vecka till. http://folketsbioumea.se

Trailer för filmen: http://youtu.be/uzJ9PF8vWTc

”Romernas historia”, en hemsida med mycket bra och lättläst information: http://www.romernashistoria.se/historia/

Gamla länslasarettet i Umeå rivs – en kulturhistorisk tragedi

Av , , Bli först att kommentera 2

Vänsterpartiet röstade nej när frågan om rivningslov för det gamla länslasarettet i Umeå behandlades i Landstingsfullmäktige i november och reserverade sig i dagens behandling i Byggnadsnämnden i Umeå. Miljöpartiet avgjorde idag frågan genom att ansluta sig till S och M och rösta emot tjänsteskrivelsen med stadsarkitektens åsikt om att byggnaderna borde bevaras.

 

(V)år reservation:

”Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla landstingets ansökan om rivning av länslasarettet vid Norrlands Universitetssjukhus. Vi tycker att det är viktigt att stadens och samhällets utveckling över tid syns i de byggnader som finns i staden. Det gamla länslasarettet utgör tillsammans med exempelvis läkarvillan i sjukhusparken en central kulturhistorisk miljö som visar årsringarna över vår stad. Behovet av en ny psykiatribyggnad står alla partier i landstinget bakom, även (v)årt. Men det finns alternativa placeringar som uppfyller alla de krav som psykiatrins verksamhet behöver. Detta utan att behöva riva det gamla länslasarettet. Landstingets argument för en rivning håller inte heller och landstinget har inte lyckats visa hållbara argument för sin ansökan. Byggnaderna uppfyller med råge de kriterier för bevarandevärda byggnader som finns i plan- och bygglagen. (9 kap. 34 §).

Vänsterpartiets företrädare i byggnadsnämnden

/ Mattias Sehlstedt

/ Maria Myrstener”

 

(V)årt pressmeddelande:

”Vänsterpartiet vill att gamla länslasarettet vid sjukhusparken bevaras. Vilket innebar att (v)i på dagens sammanträde med byggnadsnämnden ville avslå rivningsansökan.

På dagens sammanträde i Byggnadsnämnden biföll tyvärr en majoritet ansökan från landstinget om att få riva de kulturhistoriskt värdefulla gamla lasarettsbyggnaderna på sjukhusområdet. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. En historisk skillnad med dagens beslut är att miljöpartiet anslutit sig till betongaxeln av S och M.

En stark folklig opinion har kämpat för att vi ska bevara dessa byggnader därför att de utgör en viktig och vacker kulturhistorisk miljö. Jag tror många i Umeå är missnöjda med hur ”betongalliansen” bestående av S och M och nu också Miljöpartiet bokstavligen talat kör över Umeås kulturhistoria på område efter område, säger, Mattias Sehlstedt ledamot i Byggnadsnämnden för Vänsterpartiet.

Landstinget saknar helt enkelt skäl till rivning. Det finns även andra möjliga placeringar, där en psykiatribyggnad kan uppföras, som inte innebär en rivning av gamla länslasarettet. Det finns heller inget i underlaget som stödjer att vi ska gå emot plan- och bygglagen och godkänna den här rivningen, säger, Maria Myrstener ledamot i Byggnadsnämnden för Vänsterpartiet.”

Feminism och fett med socialism!

Av , , 1 kommentar 0

Feminism_och_fettFolkpartiet går till val på bland annat ”Feminism utan socialism”. Här i Umeå ingår de i en borgerlig opposition som enligt VK vill lägga ned Kvinnohistoriska muséet innan det ens har hunnit slå upp portarna. Ett museum som vill lyfta fram alla de kvinnor som har kämpat och slitit och bidragit med så mycket till samhällets utveckling, men oftast fått som tack att osynliggöras och glömmas bort. Nej, då föredrar jag Vänsterpartiets och Rossana Dinamarcas ”Feminism och fett med socialism”!

Andra delar av Folkpartiets valkampanj handlar visserligen om ”kunskapskola”, ”ungdommar” och ”val upptakt” samt hälsar från ”Fålkpartiet”, så man kanske inte ska ta dem på så stort allvar. Dyslexi kan förstås drabba den bästa, men det vore ju maximal otur om samtliga inblandade i utformningen av kampanjen inklusive de anställda på reklambyråerna hade samma svårighet samtidigt som rättstavningsprogrammet var ur funktion.

I bästa fall betyder kampanjerna att Folkpartiet har god självinsikt, inser att de är hemskt dåliga på att stava och önskar att de själva hade fått gå i en bättre skola och därför vill satsa på den. På samma sätt kan man i så fall kanske tolka att ”feminism utan socialism” innebär att de inte har förstått vad varken feminism eller socialism är, och inte skulle ha något emot att gå om något år i skolan och lära sig mer. En början skulle kunna vara en kurs i feministiskt självförsvar som har införts i Umeå på Vänsterpartiet initiativ. Och lugn, det blir inga betyg varken i ordning eller på kursen som helhet!

Mer om utförsäljning av Bostadens lägenheter

Av , , Bli först att kommentera 2

I torsdags skrev jag ett inlägg om Vänsterpartiets enkätundersökning om hur de boende i Holmsund och Obbola ställer sig till de föreslagna utförsäljningarna av lägenheter. En formulering var otydlig och kunde tolkas som att borgarna och Socialdemokraterna är av precis samma uppfattning i frågan, vilket inte är korrekt. Formuleringen gjorde flera ledande socialdemokrater omåttligt upprörda och ledde till att jag kallades lögnare och att Lennart Holmlund i en kommentar till blogginlägget hotade med att säga upp samarbetet med Vänsterpartiet. Den typen av hot har jag och andra umebor hört många gånger förr och de brukar alltid visa sig vara tomma. Mitt favoritexempel är när Holmlund hotade med att lämna Socialdemokraterna om Håkan Juholt valdes till partiordförande. Juholt valdes, tillträdde och avgick och under hela tiden satt Holmlund kvar. Hotet tror jag alltså inte ett dugg på, även om det gör mig illa till mods att en ledande politiker har för vana att uttrycka sig på ett sådant sätt.

För att undanröja otydligheten redigerade jag torsdagens inlägg, men idag tänkte jag klargöra vad jag menade.

Borgarna har i kommunfullmäktige motionerat om att sälja ut en tredjedel av Bostadens lägenheter, det vill säga 5000 stycken. Den motionen har röstats ned av samtliga övriga partier inklusive både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Diskussioner om försäljning har också förekommit i Bostadens styrelse. Även där sade Vänsterpartiets ledamot Javad Erfanian Mehr nej. Det ledde istället till att borgarna och Socialdemokraterna tillsatte en utredning av utförsäljning av bla i storleksordningen 600-1000 lägenheter. I veckans nummer av Totalt Umeå uttalade sig Socialdemokraternas kommunalrådskandidat Hans Lindberg i frågan. Han menade då att S inte har för avsikt att sälja några av Bostadens lägenheter över huvud taget, men kan tänka sig försäljning av vissa kommersiella fastigheter. Nu är frågan: Var står S egentligen i frågan om utförsäljning?

En sak är säker och det är Vänsterpartiets ståndpunkt: Bostaden är inte till salu!

Läs mer i den här debattartikeln av Javad Erfanian Mehr och Mattias Sehlstedt.

Sälj inte ut Bostadens lägenheter i Holmsund och Obbola!

Av , , 3 kommentarer 0

På försommaren var jag och andra vänsterpartister ute och knackade dörr i Holmsund och Obbola. Vi pratade med de boende i Bostadens lägenheter om vad de tycker om den planerade utförsäljningen av deras hem, och även om vad de i allmänhet tycker om sitt boende och närmiljö. Enkätfrågan var helt enkelt om man tyckte att det är en bra eller dålig eller idé eller var osäker i sin uppfattning. 143 av dem som öppnade dörren kunde svara på frågan direkt och 62 personer som antingen behövde lite betänketid eller inte var hemma och fick en enkät i brevlådan skickade in sitt svar i efterhand. Det visar sig att 78% av de svarande tycker att det är en dålig idé och bara 4% att det är en bra idé att sälja ut.

Det är borgarna i Umeå som vill sälja ut en tredjedel av Bostadens bestånd, främst lägenheter i Holmsund och Obbola. Socialdemokraterna kan tänka sig att sälja ut en del kommersiella fastigheter. (Befogad rättelse, tack för påpekande!)  Vi i Vänsterpartiet vill sätta stopp för utförsäljningar av lägenheter. Umeå behöver fler hyresrätter, inte färre! Bostaden är inte till salu!

Läs mer i VK och Folkbladet (plus).

Tråkigt nog är det samtidigt många som upplever att underhållet i fastigheterna är eftersatt, och det är något som verkligen behöver åtgärdas. Lösningen är dock inte att sälja ut till privata fastighetsägare eller ombilda till bostadsrätter. Med privata fastighetsägare riskerar vi att få in oseriösa aktörer som struntar helt i underhåll med mera, och genom ombildning till bostadsrätter ges de som har gott om pengar företräde. Att ha en bostad av god kvalitet och till rimlig kostnad är en mänsklig rättighet. Därför behöver vi bygga fler hyresrätter, inte sälja ut dem vi redan har. En förutsättning för att få fart på bostadsbyggandet är att reformera de nationella system som främjar och subventionerar bostadsbyggande och underhåll. Som det är nu straffbeskattas tex hyresrätter bla genom att ROT endast gäller den bostad man själv äger, dvs tex bostadsrätter, villor och sommarstugor.

 

Tornedalen Pride

Av , , Bli först att kommentera 28

Profilbild_twitter_HBTQ

Inför Tornedalen Pride skrev jag och min partikamrat Daniel Nyström en debattartikel till stöd för firandet. På grund av kommunikationsproblem med Folkbladet blev den aldrig publicerad men det är en viktig och fortfarande aktuell fråga så jag publicerar den här nu, om än sent om sider. Första upplagan av Tornedalen Pride blev sedan en mycket lyckad med nästan 1000 personer i lördagens parad. Det i en kommun med bara 6000 invånare. Läs en artikel i Haparandabladet och se bilder.

 

”Den kommande helgen firas den första upplagan av Tornedalen Pride i Pajala. Det är en viktig händelse som vill främja öppenhet, acceptans och HBTQ-personers rättigheter och möjligheter att leva öppet i ett traditionellt konservativt samhälle präglat av religiösa värderingar. Några starka eldsjälar har tagit initiativet och lagt ner mycket arbete för att genomföra Pridefirandet i samband med Pajala marknad. De har fått mycket stöd men också upplevt hot och trakasserier.

De negativa reaktionerna på planerna att genomföra Pride i Tornedalen visar att det finns en stark heteronorm och machokultur. Föreställningen om ”synd” och det ”normala” kan tillåta de mest grymma behandlingarna av människor och ger ringar på vattnet för grova övergrepp på liv. Inte minst syns det i mordlystna uttryck som ”Bög eller älg. Hä bara å skjut.” Ett sådant uttryck blir en sten i muren av osynliga regelverk; normer som avser att beröva människor deras värde och liv.

Det hat och den mordlystnad som mött HBTQ-personerna runt Tornedalen Pride och förtryck av människor baserat på sexuell läggning eller könsidentitet är oacceptabelt. Dessa är uttryck för heteronormens förväntningar på det normala och hat mot dem med en annan sexuell läggning eller könsidentitet. Heteronormen begränsar möjligheten till kärlek, omtanke och omsorg. Den skapar otrygghet, ångest och död. Det sliter isär samhället.

Problemet är att vårt samhälle är byggd med den vita heterosexuella mannen och kärnfamiljen som norm. Vänsterpartiet står upp för ett annat samhälle; en framtid där mannen och kärnfamiljen som norm ersättas av ett perspektiv som ser människan. Varje människas förutsättningar ska vara utgångspunkten för samhällsbygget. Vi vill exempelvis se en barnomsorg, skola och socialtjänst med goda kunskaper i familjeförhållanden och individers olikheter. Därför vill vi bland annat att stjärnfamiljer blir norm, där ensamstående och samkönade par känner sig inkluderade, får stöd och möjligheter av vår gemensamma välfärd i sitt föräldraskap och sin familjebildning. Även på ålderns höst ska alla människor inom omsorgen och vården känna sig sedda.

Vi ska genom hela livet kunna färdas väl och känna trygghet. Att vara en del av det gemensamma samhället är alla värda. Jämlikhet mellan människor handlar om rättvisa, empati och moral. För oss är det självklart att alla människor ska ha lika rättigheter. Vi vill att HBTQ-personer ska kunna leva och älska öppet på samma villkor som alla andra i samhället. Därför kommer några från Umeå partiförening att resa till Pajala och delta i Tornedalens första Prideparad på lördag. En annan värld är möjlig!”