Fler fältare på stan

Av , , Bli först att kommentera 14

God fortsättningen får jag önska alla bloggläsare. Helgerna är snart över och då väntar ett nytt verksamhetsår i politiken.

Tänk på socialtjänsten och du kanske får upp bilden av en anonym myndighetskoloss instängd på kontor med låsta dörrar. Till dig som tänker så kan jag redan nu meddela en god nyhet: från och med 2016 kommer socialtjänsten att synas mer ute på stan och i kommunens skolor. Socialdemokraterna har fått med sig Individ- och familjenämnden på att utöka fältgruppen från 4 till 6 stycken anställda.

Fältgruppen är en av socialtjänstens mer publika verksamheter som finns i ungdomarnas miljöer och förebygger att någon far illa. Med de här extra medlen som tillskjuts kan vi fortsättningsvis se till att ha bemannat varje helg på stan samtidigt som besöken i kommunens skolor kommer att öka. Det här är en prioritering som behövs för att bygga ut det förebyggande arbetet och se till att tidigt stävja kriminalitet och ohälsa bland unga.

Tillsammans med satsningen på ”fältarna” finansierar vi inför 2016 nästan 3 miljoner kronor på att se till att ha socialsekreterare utstationerade nära skolorna. Politiskt står vi fast vid att det förebyggande arbetet med tidiga insatser är den väg socialtjänsten ska gå. Vi ska vara mer synliga ute bland allmänhet och tidigt fånga upp unga i behov av stöd. Ett gott nytt år alla umebor!

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

IT i daglig verksamhet

Av , , 6 kommentarer 14

Vi har stora möjligheter att utforma ett ännu bättre stöd i omsorgen med hjälp av teknik. Idag finns en uppsjö av applikationer och ny teknik som underlättar för personal inom omsorgen och ger utvecklingsmöjligheter för den enskilde.

En av de satsningar vi kommer att göra under året är att se över digitala lösningar inom Individ- och familjenämndens dagliga verksamhet. Vi vill att kommunens dagliga verksamheter ska uppgradera sina IT-lösningar och tekniska hjälpmedel för att bättre möta behov. Det kan handla om att inhandla ipads, ha trådlöst internet eller olika hjälpmedel för att visualisera och pedagogiskt kunna beskriva saker. 0,5 miljoner kronor tas i en engångspott ur det årliga verksamhetsutvecklingsanslaget till detta och på så sätt gör vi en mindre men ändå strategisk satsning på cirka 20 verksamheter. Det säger sig självt att är man autistisk och kommer från en skolmiljö där man är van att använda teknik så behöver socialtjänsten möta upp bättre än idag.

De borgerliga partierna var emot detta då man förmodligen tyckte att det luktade för mycket av socialdemokratiska ambitioner över det hela. Och det är helt riktigt, vi driver denna fråga därför att den är nödvändig och kommer ge effekt. För den enskilde och för personalens arbetsmiljö.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

6 kommentarer

Nu öppnar vi arbetsplatserna

Av , , Bli först att kommentera 13

Individ- och familjenämnden har nu fastslagit sina första ”riktiga” uppdragsplan och budget för den här mandatperioden. Inför 2016 så har nämnden fastställt såväl hur man ska ta sig an utmaningar samt vilka satsningar man ska göra. Jag kommer återkomma till det men först måste man sätta in vårt arbete i ett sammanhang.

Socialdemokraterna vill att socialtjänsten ska ha en tydlig inriktning mot självständighet. Egen försörjning och eget boende är målet. Genom satsningar på tidiga insatser ska barn och unga hållas borta från långvarigt beroende av socialtjänsten.

Ska vi åstadkomma självständighet är en tydlig arbetslinje central. Vi ska se till att människor så fort som möjligt hamnar i arbete och sysselsättning. Det ställer krav på att vår egna organisation mobiliseras.

Därför ser vi nu till att Individ- och familjenämnden tar ansvar för att fler personer får komma in på arbetsmarknaden. Samtliga arbetsplatser inom nämndens område ska varje år ta emot personer för arbetsträning, praktikplatser och personer med funktionsnedsättning. Alla medarbetare utan undantag ska bidra till att klara den målsättningen och antalet arbetsplatser som är öppna särskilt för placeringar från daglig verksamhet som ska öka.

Socialdemokraterna vill ge människor en väg in till arbetsmarknaden. Med beslutet i Individ- och familjenämnden höjer vi ambitionsnivån rejält.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

Bli först att kommentera

Älven tillhör alla

Av , , Bli först att kommentera 6

Stiftelsen Ume Älvdal och Umeå funktionshindersråd inleder nu ett samarbete för att göra älvslandskapet mer tillgängligt. Tillsammans ska man inventera och åtgärda platser längs älven så fler funktionshindrade kan vistas här.

Stiftelsen Ume Älvdal tar nu initiativ till att tillgänglighetsanpassa älvslandskapet för funktionsnedsatta. Tillsammans med kommunens funktionshindersråd ska ett arbete inledas under 2016.

- Älvslandskapet ska vara tillgängligt för alla och därför har vi kontaktat funktionshindersrådet för att hjälpa oss med detta. Detta är också en möjlighet för oss att nå ut till fler umebor och berätta om den värdefulla kulturmiljön längs älven, säger Christer Paulsson, ordförande för Ume Älvdal.

Arbetet kommer att påbörjas till våren.  En arbetsgrupp kommer att tillsättas ur Funktionshindersrådet som kommer att bistå Ume Älvdal i inventering och att föreslå åtgärder. Det kan exempelvis handla om att titta över rastplatser vid historiska platser. Inventeringen ska bli klar under 2016.

- Det här är ett mycket lovvärt initiativ från Ume Älvdal. Att olika verksamheter och aktörer tar initiativ till förbättrad tillgänglighet är berömvärt och självklart ska vi vara behjälpliga säger Andreas Lundgren(s), ordförande i Umeå funktionshindersråd.

I Umeå kommuns strategi för tillgänglighet är friluftsområden särskilt utpekade som ett nyckelområde att tillgänglighetsanpassa och utveckla friluftslivet. Kommunen vill skapa tillgängliga områden samt värna om fysiska miljöer som grönområden och naturlig skog för att ge förutsättningar för bättre hälsa.

- Det här är en viktig satsning för att alla medborgare ska ha rätt till det offentliga rummet säger Solveig Grubbström, ordförande för HSO i Umeå samt vice ordförande i Umeå funktionshindersråd.

FAKTA
Umeå Funktionshindersråd är ett kommunalt organ som har till uppgift att bevaka tillgänglighetsfrågor inom Umeå kommun. Ledamöterna i rådet består av politiker från olika partier i kommunens nämnder samt representanter från funktionshindersrörelsen.

HSO Umeå(Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Umeå) är en paraplyorganisation för 22 funktionshindersföreningar inom Umeå kommun. På länsnivå finns HSO Västerbotten som är paraplyorganisation för länets föreningar. Samarbetet sker på medlemsföreningarnas villkor och har till syfte att stärka och underlätta det gemensamma intressepolitiska arbetet inom hela länet.

Ume Älvdal verkar för anläggande, utveckling och vård av natur- och kulturvärden i Umeälvens dalgång genom att områdets natur- och kulturvärden tas tillvara, levandegörs, förklaras och förädlas.

Bli först att kommentera

FLASH! Fossilfritt Umeå

Av , , 2 kommentarer 3
Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Umeå kommer lägga fram ett förslag om att Umeå kommun ska delta i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. 
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inför klimatmötet COP21 som just nu pågår i Paris har regeringen startat initiativet Fossilfritt Sverige.
För att nå målet om ett fossilfritt Sverige krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Genom initiativet Fossilfritt Sverige får svenska aktörer möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Ett antal svenska företag, städer och andra aktörer deltar redan för att de ser fördelarna med att gå före och de utmanar andra att göra en insats. Socialdemokraterna i Umeå anser att det är viktigt att också Umeå kommun aktivt deltar i detta arbete. Det går i linje med ett redan framåtsträvande klimatarbete och ambitionen att bli Europas miljöhuvudstad.
-          I Umeå har vi tagit ett första steg genom satsningen på elbussar. Vi vill fortsätta den satsningen med målet om en helt fossilfri kollektivtrafik, säger Hans Lindberg, kommunalråd.
En effektiv användning av energi och resurser är helt avgörande för att vi ska klara omställningen i samhället. En stor utmaning är transportsektorn, men där teknisk utveckling, nya bränslen och ett transportsnålt samhälle gör det möjligt att eliminera behovet av fossilfria bränslen. Vi anser att detta ska vara ett tydligt och ambitiöst mål för Umeå kommun tillsammans med att kommunens egna verksamheter ska vara klimatneutrala.
-          De globala utsläppen måste snabbt minska och klimatarbetet måste tas på allvar. Vi kan inte vänta, utan ska självklart vara en del i detta. Vi vill se ett fossilfritt Umeå, avslutar Hans Lindberg.
2 kommentarer

Årets eldsjäl

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag har jag delat ut pris till årets eldsjäl 2015 vid en välbesökt tillställning. Utmärkelsen tilldelas en organisation eller förening som under året gjort ett stort frivillighetsarbete för medmänniskor i Umeå.

Årets pristagare blev Röda korset för sitt arbete med flyktingar. Röda korset har spelat en central roll i att frivilligkrafterna samordnat sig och arbetat för att människor på flykt fått ett gott bemötande i Umeå. Tillsammans med alla föreningar, organisationer och volontärer som varit delaktiga i detta arbete har man åstadkommit viktiga insatser.

Att se och höra om allt detta volontärarbete gör mig varm i hjärtat. Ni gör en fantastisk insats och umeborna ska vara stolta över er.

Andreas Lundgren(s), ordf Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Folkbladet och bilder!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag hände något fantastiskt. Vi hade presskonferens med anledning av att regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve var på besök i Umeå.

Efter presskonferensen frågade Folkbladets reporter om de fick ta lite bilder på mig och Moa Brydsten(s). Man ville ha bilder både där vi såg glada ut och mer allvarliga ut för att fylla ut sitt bildarkiv. Det var verkligen bra gjort av Folkbladet! Under lång tid har de lokala tidningarna använt en bild på mig tagen i en korridor 2013, håret står åt alla möjliga håll och bilden är tagen snett underifrån som ger en riktig ”pampfaktor” samtidigt som jag hånler lite grann. Den har ibland använts när det handlat om tuffa reportage inom enskildas besvikelse över socialtjänsten vilket ger helt fel signaler. Människors svåra öden är inget jag står och hånler åt.

Jag har tidigare kritiserat media och Folkbladet för att använda personbilder som inte överensstämmer med vad den intervjuade vill förmedla i reportage. Nu visade man att man är en seriös tidning och tar den här frågan på allvar. Därför vill jag skicka en eloge till tidningen idag.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se