Jan-Eriks blogg

Senkommen satsning på infrastrukturen

 

Bra, ja…och (för) sent skall syndarn vakna. Varför denna satsning först nu, efter flera år av problem med järnvägen?  Kanske den största orsaken beror på moderaternas privatiseringar med så många privata operatörer. Detta är ju också vad SJ:s ordförande (f.d moderaternas   partiledare) har påtalat. Resenärerna har reagerat kraftigt och det kanske får regeringen att darra på manchetterna. Risken finns ju att moderaterna måste lämna ifrån sig ledartröjan (redan?) och en del av bundsförvanterna hamnar utanför riksdagen, i det val som sakteliga närmar sig, om man inte gör nåt..

 

10 kommentarer

 1. Bosse Fredriksson

  Vahlströms funderingar är ogrundade. Den svenska järnvägen har inte privatiserats och det finns inte särskilt många privatägda operatörer, inom persontrafiken hittills endast Veolia och Tågåkeriet i Bergslagen. Dessutom har anslagen till underhåll av järnvägen ökat under den nuvarande regeringen.

 2. Jan-Erik Vahlström

  Nej, Bosse Fredriksson. Det är nog du själv som inte är uppdaterad. Jag skulle kunna räkna upp samtliga operatörer som trafikerar, samt vilka sträckor men jag nöjer mig med att presntera en länk från transportstyrelsen. Om jag inte missminner mig så är det ett 40-tal operatörer. Några exempel: SJ, Veolia, Tågkompaniet, Länstrafiken/ DB Regio Sverige AB och så vidare.

  http://www.transportstyrelsen.se/sv/Jarnvag/Tillstand/Giltiga-tillstand/

 3. Bosse Fredriksson

  Vahlström bekräftar ju med sitt svar det som jag sa i min förra kommentar. Av de operatörer han räknar upp finns endast en privatägd sådan, Veolia. De övriga operatörer han nämner ägs direkt eller indirekt av antingen svenska, norska eller tyska staten. Den regionala trafikhuvudmannen, Länstrafiken, kan ju heller inte betecknas som privatägd.

 4. jan-Erik Vahlström

  I regeringens privatiseringsiver har ju även statliga SJ, privata aktörer samt utländska stater möjlighet att lägga in anbud. Det finns även kommuner som driver busstrafik i egen regi men dom försöker man att få bort. Ett exempel där man har lyckats är Umeå Lokaltrafik (Ultra). Poängen är att tidigare så var det SJ som skötte tågtrafiken ensam. Man skötte då även underhållet. Sedan blev banverket huvudman för spåren och numera trafikverket. Efter att trafiken sattes ut i konkurrens så började strulet. Förseningar, inställda turer och drabbade, missnöjda resenärer.
  Jag citerar Ulf Adehlson citat: ”SJ för hela Sverige
  -Jag tycker SJ ska vara en järnväg för hela Sverige. Den här regeringen och knappt den förra delar inte den uppfattningen – de har bara ett uppdrag till SJ: ut och konkurrera och tjäna pengar(SVD).

  Bristen på infrasstruktursatsningar från Anders Borg och hans föregångare är en huvudorsak. Det räcker inte med utredningar. Ulf A. anger också som skäl till eländet den privatiseringnoja som drabbat de borgerliga partierna, SJ och därmed tågresenärerna” slut på citat (Corren.se).

 5. Bosse Fredriksson

  Att upphandla trafik medför praktiskt taget aldrig någon privatisering i betydelsen överförande av äganderätt. De stora upphandlingarna av persontrafik på järnväg görs sedan 1990 av respektive regional trafikhuvudman och avser sådan lokal och regional trafik som staten inte längre ville ta ansvar för och har hittills resulterat i att ett fåtal privatägda operatörer vunnit en upphandling. Av dessa är det f.n. endast Veolia som har avtal (Mittlinjen samt Tjust- och Stångådalsbanan. Om detta skulle vara exempel på ”regeringens ”privatiseringsiver” så är alltså ”regeringen” Ingvar Carlssons S-regering 1989 när beslutet togs av riksdagen. Att citera Ulf Adelsohns okunniga uttalanden som sannolikt bidrog till att han inte fick förnyat förtroende som styrelseordförande i SJ styrker inte trovärdigheten i argumentationen.

 6. Jan-Erik Vahlström

  Helt riktigt att upphandling automatiskt inte behöver betyda äganderätt. Det var inte heller så jag menade.Jag har ju inte heller sagt att spåren har övergått till nya ägare. Men när det gäller spåren så råder ju där istället full konkurrens om underhållet. Vad jag däremot menar är att numera eftersträvar att göra sig av med det mesta möjliga av statlig och kommunal verksamhet i egen regi. SJ har ju små möjlighter att konkurrera med utländska företag som subventioneras i deras länder. Bara att titta på ex Danmark och Tyskland.

 7. Bosse Fredriksson

  I sitt första inlägg trodde Vahlström att järnvägens problem berodde ”på moderaternas privatiseringar med så många privata operatörer”. Jag har med mina inlägg bl.a. erinrat om att några mer omfattande privatiseringar av svensk järnvägstrafik inte har genomförts och att det inom persontrafiken f.n. endast finns ett fåtal (2) privatägda operatörer.
  Av Vahlströms senaste kommentar framgår att det han egentligen menade var att statlig och kommunal verksamhet i allt högre utsträckning upphandlas och därmed alltså inte längre utförs i egen regi men detta är ju en utveckling som pågått i mer än 20 år och som för kollektivtrafikens del möjliggjordes bl.a. genom riksdagsbeslut 1985 respektive 1989 då Olof Palme respektive Ingvar Carlsson ledde regeringen och då bör väl inte (eventuell) kritik riktas mot moderaterna.

 8. Jan-Erik Vahlström

  Upphandlingarna började helt riktigt under en soc regering. Vad som sedan har skett är att alliansen lägger ut järnvägstrafik, men framför allt i stort sett all annan verksamhet skall som sker i allmän ägo. Som jag tidigare sa så ansåg Ulf Adelhlson att den största orsaken till allt strul var att det var för många operatörer och därför bristande samordning. Att bortförklara det som att Adehlson är okunnig kanske varken du eller jag skall påstå.Utländska bolag har betydande suventioner från hemlandet och gör att SJ inte har stor chans. I alla fall så lyssnade inte regeringen på detta. Konkurrensutsättningen skulle bestå och fortsätta.Det var det svar som han fick. Om vi dessutom tittar på busstrafiken så blir man förskräckt. Titta på äldreboenden, vårdcentraler, ja t.o.m sjukhus för över stora pengar till sina utländska ägare. Hänsyn tas i stort sett endast av ekonomin i anbudet. Kvaliten blir därefter. Kriterierna för anbud verkar vara ekonomin till 100% för moderaterna.Den fortsatta utvecklingen vill i varje fall jag inte ha.

 9. Jan-Erik Vahlström

  Snabbfakta, ansökningar till Tågplan T12.
  47 inkomna ansökningar. 26 ansöker om att få köra resandetåg och 15 ansöker om att få köra godstrafik. Några av ansökningarna gäller både resande- och godstrafik.
  Fem nya aktörer har ansökt om att få bedriva tågtrafik.
  Att alliansen lider av privatiseringsnoja, är ställt utom alla tvivel, men för just järnvägstrafiken vore konkurrensutsättning det rätta ordet. Vad jag menar är att i stort sett ingenting får längre vara i allmän ägo. SJ konkurreras ut av utländska bolag, bolag som subventioneras av respektive land. Även banunderhållet är utsatt i konkurrens och resultatet har ju visat sig sedan några år tillbaka. Busstrafiken är ännu ett exempel där trafiken satts ut till privata aktörer där lägsta pris väger väldigt tungt. Konkurrens och även privatisering är inte alltid fel, men man måste ställa hårda kvaliteskrav som måste följas upp av beställaren. Konkurrensutsättning och privatisering får aldrig bli ett självändamål.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.