De som drabbas är

Av , , Bli först att kommentera 3

Även om man har semester är öronen öppna och säkringen som styr känslan att reagera är iskruvad

Enligt Wikipedias två första rader är en konsult är en person som arbetar som rådgivande specialist inom ett visst område, ofta inom till exempel teknik och ekonomi. En konsult inom juridik kan vara advokat, men behöver inte vara det.

Det är väl så de flesta människor även skulle förklara vad en konsult är om man skulle fråga runt. En person som är en rådgivande specialist.
Inte många tänker på eller vet att en KONSULT ÄVEN är en person som jobbar som BEMANNINGSANSTÄLLD alltså åt ett bemanningsföretag

I den värld där jag som befinner mej i till vardags, så används bemanningsanställda inom industrin. In i dag när vi har mycket att göra, i övermorgon kan Du gå. Ibland får man stanna länge, väldigt länge, men inte blir Du fast anställd av det inhyrande företaget. Nej dom vill ha FLEXIBILITET, ifall orderingången minskar eller det strular på annat sätt.

Slit och släng med arbetskraft. Men nu har man valt att börja kalla dessa inhyrda för KONSULTER. Ett finare ord bara. Innebörden är den samma. Behöver inte det inhyrande företaget ( arbetsköparen) arbetskraften, så säger man bara åt bemanningsföretaget att TACK, men på måndag behöver vi inte era KONSULTER. Problemet blir någon annans.

Det största problemet är för de bemanningsanställda.
. Är man inte fast anställd av bemanningsföretaget kan Du vara arbetslös inom en två veckors period eller i värsta fall i morgon.

Ja varför orkar jag kommentera detta. Jo för att i dessa dagar så kommer flertalet kvartalsrapporter från stoföretag. Enorma vinster men ändå lägre än förväntat i många fall, och då ser man över och korrigerar. Man anpassar sig och då drabbar det främst KONSULTERNA, alltså inte en rådgivande specialist utan en bemanningsanställd, en inhyrd, en slit och släng anställd. En människa som lika väl som Du och jag behöver en fast inkomst, möjligheten att ta ett lån, behovet av trygghet och få känna lugnet.

Ja, jag vet att många trivs att arbeta på olika arbetsplatser, tjäna bättre och tycker om att inte ha fast anställning . Men jag och mina fackliga kollegor möter fler som vill ha tryggheten och en fast anställning.
Så är det.

Vad betyder det ?

Av , , Bli först att kommentera 4

I maj 2018 infördes en samtyckeslag i Sverige
Äntligen, det var inte en dag försent

FÖr att ha sex med någon ska man verkligen ha klart för sig att den andra parten vill
Är det inte frivilligt så är det olagligt
Den andra parten ska uttryckligen sagt ja eller visat aktivt att man är med på noterna

Borde verkligen inte behöva på pekas, Men uppenbarligen har många svårt att fatta

Nu finns det ord i den nya lagen som jag inte riktigt greppar
så här står det
Minimistraffet för våldtäkt har höjts och två nya brottsrubriceringar har införts
Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt ofredande

OAKTSAM våldtäkt och OAKTSAMT sexuellt övergrepp
Fundera lite på vad som står…OAKTSAM
Finns det aktsamma våldtäkter och aktsamma sexuella övergrepp? eftersom man poängterar att det ska vara OAKTSAMT