Då börjar det visa sig offentligt.

Av , , Bli först att kommentera 8

Att som förtroendevald ifrågasättas och kritiseras av medlemmar, icke medlemmar och arbetsgivare det ”ingår som i uppdraget”. Därmed inte sagt att det är okey, verkligen inte, men det går att ta till en viss gräns

Arbetsgivarsidan och fackliga har allt som ofta olika uppdrag, infallsvinklar och åsikter men vill lika ofta uppnå samma mål men på olika vägar.
Men att arbetsgivare lägger sig i vem som ska vara fackligt förtroendevald och sen lägger ner ett arbete för att med olika metoder försöka skrämma, trötta ut och av och till hota den enskilde är rent beklagligt eller rent ut sagt förbannat provocerande

Nu har det återigen skett inom Umeå kommun och i skrivande stund sker det på andra arbetsplatser och inom andra förbund.
I Sverige har vi har rätten att engagera oss i föreningar och de fackliga organisationerna har rätt att organisera sig och utse företrädare och arbetsgivarna ska inte lägga sig i det överhuvudtaget.

Att Arbetsgivare kritiserar facket och de fackligt förtroendevalda är ingen nyhet och lite av Arbetsgivarnas roll. Men återigen, att lägga sig i valet av förtroendevald har endast organisationens medlemmar.
Därutöver kan organisationen behöva lägga sig i den enskilde förtroendevaldes eventuella agerande ibland ifall det strider mot organisationens mål och stadgar, men det är en annan sak.
Om det råder ”konflikt” eller samarbetssvårigheter mellan arbetsgivaren/chefen och den enskilde förtroendevalda är det väl inte alltid givet att det är den förtroendevaldes ”fel”.

– Föreningsrätten är ju grundad väldigt starkt och ingen på arbetsgivarsidan ska ju ha synpunkter på vem som företräder arbetstagarsidan och fackliga organisationer. I sak gjorde vi någonting som kanske blev mindre bra, säger den som i Umeå kommuns fall som drivit drevet som är dagsaktuellt
( till SVT Västerbottensnytt igår)

Precis det blev mindre bra, inte bara lite
Men som jag skrivit lite längre upp
Det sker i skrivande stund på andra ställen/ inom andra förbund och kommer ske även framöver