Några konkreta förslag

Ikväll Torsdag har jag varit på besk hos moderaterna i Umeå, jag var ensam med att vara från en grannkommun, jag är mycket glad att moderaterna i Umeå och då med Anders Ågren och Edward Riedl i spetsen vill att jag ska tillhöra deras grupp då och då. Jag hinner sällan dyka upp men när jag har möjlighet så gör jag det!

Det var en intressant kväll, talaren var moderaternas skattepolitiska talesperson. Det är andra gången jag lyssnar på hans genomgångar och den här var bra mycket mer i tiden än den förra. Sverige står inför utmaningar som inte är så enkla.

Mina funderingar efter kvällen:

Det är uppenbart att regeringen tappat kontrollen över ekonomin och det känns precis som att de handlar i panik dag efter dag, vecka efter vecka.

De tre största problemen i Svensk ekonomi är bostäder, skola och arbetsmarknad, känns det igen? Jo om du följer min blogg så gör det nog det.

Jag är inte sämre än att jag kom på några förslag. Med i mina tankar ligger ett ständigt vägande mellan för och nackdelar, inlåsningseffekter och problem i förändringen.

Bostäder:

1. För en tid sedan presenterades ett förslag som gick igenom och det innebar att en fastighetsägare får bygga vindslägenheter upp till 35 kvadrat med ”förenklat bygglov” det innebär en enklare prövning samt att lägenheten inte behöver ha 100 procent tillgänglighet, tex behövs inte hiss. (Nu har jag inte läst förslaget) så det kan hända att det är vissa skillnader mellan mina tankar och verkligheten. Jag föreslår att man utökar ”förenklat bygglov” till alla lägenheter upp till 50 kvadrat som byggs i befintligt bestånd. Jag tycker inte det är rimligt med 100 procent tillgänglighet om det å ena sidan är akut bostadsbrist å andra sidan för dyrt att bygga bostäder. Just 50 kvadrat tar jag ur perspektivet att det är en väldigt användbar yta för fler än en, tex ett par med barn eller äldre par. En helt annan användbarhet och just de lägenheterna som behövs lyfts fram. 35 kvadrat känns för litet för att få till en önskad effekt.

2. Utöka hyreslagen. Höj gränsen alternativt ge skattereduktion på större summa och fler enheter än en vid uthyrning av bostad i andra hand. Det frigör garanterat bostäder från de som har fler än en. Alternativt begär att det ska finnas fler än antalet skattereducerade för att det ska gå igenom med en till. På så sätt får man garanterat fler som ser möjligheter.

3. Förenkla bygglov. Det kan inte vara vettigt att ett bygglov ska kunna överklagas i flera instanser. Begränsa överklagandena.

Skola:

4. I en tid när det både råder lärarbrist och en i många fall ofrivillig centralisering sker så känns det ganska främmande att man inte släpper kravet på lärarbehörighet, åtminstone tills man har en hållbar situation runt om i landet. Ökat antal flyktingbarn mot vad vi haft ska ju också vägas in. Lägg därpå de väntade ökade kostnaderna som kommer att åligga kommunerna framöver vad gäller sociala kostnader. (Tills nu har hundra arbetande människor betalat för ungefär 70 som icke är i arbete, den siffran kommer närmaste åren stiga till uppemot 90).

Arbetsmarknad:

5. Sänkta ingångslöner. Idag går en ungdom in på arbetsmarknaden med full lön direkt för det jobbet den har. Det skulle direkt underlätta för företagen om det fanns en lönestegring. Lägg där till redan lagda förslag om skattelättnader för ”första jobbet”.

6. Provanställning med ”skattetopp”. När en person provanställs så sker det idag under ett halvår, lägg in en i det fina förslaget ytterligare ingrediens, ”skattetoppen”. Den ska ge möjlighet att förlänga provanställningen i upp till tex 2 år men då ska skatten ligga några öre över det som vi alla hellre ser ”tills vidare” anställningen. Då får företaget möjlighet att välja antingen en högre skatt eller att tillsvidare anställa.

7. Luckra upp LAS. Förslaget ligger redan inom (m)

8. Beskatta inte företagen. Det finns inga möjligheter att beskatta de Svenska företagen, de har redan idag problem med konkurrenskraften gentemot omvärlden.

9. Lämna skogsvårdslagen orörd. Nuvarande regering riskerar med miljöpartiets inflytande inskränka på markägarnas rätt att bruka sin mark. Slopa det, Sverige har välskötta skogar som binder den i dagarna så aktuella koldioxiden.

10. 74 Ton. Regeringen ändrade nyligen högsta tillåtna bruttovikt på tunga lastbilar till 64 ton. Det i sig är bra men Sveriges industri har ett underläge mot finsk i den här frågan. Enligt vad jag vet så beräknas det kosta 1- 1,5 miljarder att förstärka de broar som inte klarar 74 ton, det kan vara en bra investering. Industrin skriker efter detta, De svenska åkeriföretagen gör det inte för det blir både färre lass att köra på kort sikt och struligt med omställningen. Men det är nödvändigt för Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det här vill redan den s.k alliansen men problemet är att det inte händer, det måste helt enkelt bara tas itu med!

Med dessa tio lämnar jag för idag men jag har många andra förslag som kan vara av intresse.

Fredrik Jacobsson (Muf Västerbotten)

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.