Etikett: Familj

Fel att stänga BB!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kristdemokraterna la i våras ett initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), att Region Västerbotten måste se över kommande års personalsituation. Vi föreslog även personalfrämjande åtgärder, bland annat en trohetsbonus åt de som tjänstgjort under många år. Men våra förslag röstades ner.

Det rödgröna styret ansåg att man gjort tillräckligt och såg inget behov av en genomlysning. Trots detta är bemanningen en stor årlig utmaning på länets förlossningar.

Personalsituationen på länets förlossningar har försämrats under lång tid och dessvärre utvecklats till en kris. Utifrån den problematik vi ser med den stora bristen på barnmorskor i länet, krävs krafttag för att vända utvecklingen. Både sett till patientsäkerhet och till personalens arbetsmiljö måste Region Västerbotten nu säkerställa att vi i framtiden har personal i rätt antal.

De extra långa resvägarna till närmsta BB, skapar en oro och stress hos många kvinnor, särskilt bland förstföderskor. Det bidrar inte heller till att Västerbotten lever upp till överenskommelsen mellan staten och SKR om kvinnors hälsa. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år och regionen behöver nu säkerställa vilka personalbehov som finns och se till att utbilda därefter. Likt för läkare, som av gammal hävd haft lön under deras AT-tjänstgöring där utbildningen setts som en del av tjänstgöringen, vill vi se liknande uppmuntran från Region Västerbotten i sin arbetsgivarroll gentemot barnmorskorna.

Västerbottens mammor förtjänar bättre!

Vad är mest mänskligt?

Av , , Bli först att kommentera 5

Våra äldre har lidit länge nog. Å ena sidan finns corona som ett hot, men å andra sidan finns hotet mot hälsan kopplat till social isolering. Fram till slutet av september fortsätter besöksförbudet, och hur det blir därefter vet ingen. Men vi måste bredda perspektivet kring vad som är mest medmänskligt.

Det handlar om människor som sedan i mars inte fått träffa sina familjemedlemmar, sin äkta maka eller nära bekanta. Detta innebär påtagliga risker för den psykiska hälsan såväl som den fysiska. Inte minst för den som redan lider av andra sjukdomar, blir betydelsen av besök av nära och kära än större. Den som lider av demens kanske inte ens förstår varför familjen numera inte längre kommer på besök. Depressioner och avtagande livslust riskerar att orsaka lika stor skada som corona.

Beslutet till besöksförbud var viktigt i ett kritiskt läge, men nu finns skyddsmaterial som tidigare saknades, rutiner kring hälsa och rengöring på helt andra nivåer än innan. Det bör gå att möjliggöra fler besök, om man samtidigt är redo att anpassa dessa utifrån hur sjukdomsspridningen utvecklas under hösten. Reglerna behöver inte vara nationella utan kan anpassas utifrån hur smittspridningen ser ut lokalt.

Livet handlar om mer än att överleva corona. Det handlar om att ha så många ljusglimtar som möjligt den tid du har kvar. Att fika kakor med barnbarnen, att ha ett samtal under en promenad med sin dotter eller son, krama om dem man älskar. Det är det mest mänskliga, och vi kan inte längre hålla det undan från våra äldre.