Etikett: BB

Barnmorska: Vi behöver dig till ett viktigt uppdrag.

Av , , Bli först att kommentera 5

På BB/Förlossningen i Lycksele jobbar ca 20 medarbetare inom olika yrken, så som undersköterska, barnmorska och läkare. Anna kommer ursprungligen från Göteborg och Patricia från Umeå. Båda trivs riktigt bra på jobbet. De beskriver en familjär stämning på hela lasarettet och en bredd i yrkesrollen, vilket kan bero på att det är en liten avdelning. Lyckseles BB är nämligen Sveriges minsta. Just nu förbereder de sig för att starta upp med vattenförlossning och de kommer att bli de första i länet som erbjuder den möjligheten, när förlossningen öppnar igen. Fördelarna med vattenförlossning är många; smärtlindring, värme, mindre risk för bristningar samt viktlöshet som gör det enklare att ändra position.

Det är roligt att få vara med och starta upp den här nya metoden i Lycksele, men det som Anna och Patricia beskriver som det bästa med jobbet är att de får tid med patienterna. De har tid att vara närvarande och att ge varje familj det stöd som just den familjen behöver. Sedan är det förstås otroligt mäktigt att få vara med när ett barn föds!

#barnmorska #undersköterska #vattenförlossning

BB i Lycksele borde drivas av personalen själva.

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår släpptes rapporten om BB i Lycksele. Huvudorsaken varför den tillsattes var att utröna om man gjort vad man kan för att upprätthålla förlossningsvården i Lycksele.

Rapporten visar på ännu större brister än vad som tidigare offentliggjorts, inte minst även inom narkosläkare. Så det är brist på både läkare och barnmorskor. Så finns stor risk att inte förlossningskliniken kommer öppna som utlovats.

Har man då gjort allt? Vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier menar att så är inte fallet. Klart är att vi har utmaningar inom kompetensförsörjningen men det gäller inte bara Lycksele. Vi ser en tendens sedan vi införde länsklinker att kompetens centraliseras till Skellefteå och Umeå. Och där behövs självklart också både läkare och barnmorskor. Men inte på bekostnad av Lycksele och den verksamhet som finns där. För vi ser att den stängning vi nu haft på förlossningen Lycksele tyvärr är en början till nedmontering av hela Lycksele lasarett. Hur kan jag säga så? Jo vården sitter ihop och om kompetens på kompetens saknas så har vi snart ingen akutsjukvård värd namnet i Södra Lappland. Vi får ett elektivt lasarett som t ex gör operationer på löpande band. Så görs också idag med stor framgång. Men det blir förödande för boende i Södra lappland om man ska åka 30-40 mil för att få akut hjälp.

Vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier har haft förslag på förslag som den sittande majoriteten har förkastat. Vi kristdemokrater begärde redovisning i Hälso- och Sjukvårdsnämnden  redan för två år sedan hur det ser ut på barnmorsketillgången och fick ett svar att det var inga problem eller nåt man behöver oroa sig om, bara för att inse att ca två månader senare var sommarstängning av Lycksele BB ett faktum. Sån framförhållning har majoriteten trots att man även inom majoriteten lovat väljarna 3 förlossningsklinker i länet. Och det värsta är att nu skyller man på personalen. Det är alltså personalen som inte gjort sitt anser man från majoritetens sida. En skrämmande galen inställning som visar på att den sittande majoriteten inte styr eller ens sitter i baksätet utan skumpar i en hejdlöst studsande släpvagn långt där bak.

Vi menar att man inte gjort allt och i likhet med Anders Sylvan som gjort utredningen anser vi att upphandling av verksamheten kan vara en bra lösning. Vi menar också att det är dags för personalen i Lycksele att få fria händer att driva verksamheten själva. Det finns personal med god kunskap som i form av t ex intraprenad skulle kunna driva hela lasarettet med stor framgång.

Nu vet vi att S av ideologiska skäl är mot sådana lösningar. Allt ska in absurdum drivas i egen regi. Nu får vi se om man inför sitt stora misslyckande släpper detta. För det är ett stort misslyckande av den feministiska ledningen i Västerbotten som inte lyckas se till att kvinnovården blir patientsäker för de födande kvinnorna i Södra lappland och deras fäder, utan ska låta dem skumpa 30-40 mil efter dåliga vägar. Vi kanske dessutom ska göra som  man tidigare gjorde i Sollefteå att man tränar och lär ut förlossningar i bil. En skrämmande utveckling som vi Kristdemokrater inte vill vara med om. Är glad att den sittande regeringen förstått problemen och med Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i budget lagt 1,7 miljarder just till kvinnovården och för att kunna öppna nerlagda förlossningsklinker, samt att det ska utverkas en nationell förlossningsplan.

På söndag är det demonstation i Lycksele. Och jag kommer i mitt tal fokusera på vem som bär ansvaret för misslyckandet att upprätthålla god och säker vård i Södra Lappland. Det är inte personalen utan den styrande majoriteten bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartister samt Miljöpartister.

Så sista ordet i frågan är inte sagt…

Vad tycker du? Kommentera gärna!

KD räddar förlossningvården i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 6

I sitt sommartal presenterade Ebba Busch Kristdemokraternas lösning på förlossningsvården och Kvinnovården. KD vill se en nationell förlossningsplan. Sverige måste gå från 21 system till ett nationellt ansvar för sjukvården. Det gäller även förlossningsvården.

Det behövs en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor för personalen. Statliga medel om 1,7 miljarder avsätts specifikt till förlossningsvården för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återöppning av förlossningsenheter i landsbygd och utanför storstäderna.

Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avstånden för födande kvinnor är som längst. Av de statliga medlen öronmärks 155 miljoner för medfinansiering av dessa förlossningsenheter. Staten medfinansierar 75 % av kostnaden och medlen beräknas ge öppning av 7 enheter. För regioner som idag har mindre enheter som ska värnas kan ansökan om statlig medfinansiering ske för att säkra fortsatt drift.

  • Ett barnmorsketeam som följer den kvinnan under graviditet och förlossning
  • Förstärk de mindre förlossningsenheter som finns i Sverige
  • En mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor
  • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på̊ kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar

De avsatta medlen föreslås vara strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen och återöppning av enheter. Medlen för delfinansiering ska erhållas långsiktigt men med krav på genomförande. Socialstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen i den nationella förlossningsplanen.

Exempel på orter som med denna satsning skulle kunna återöppna eller förstärka existerande förlossningsenheter:

  • Karlskoga
  • Kiruna
  • Lycksele
  • Mora
  • Skellefteå
  • Sollefteå

Så nu är frågan upp till dig. Vill du förstärka förlossningsvården i Västerbotten ska du lägga din röst på kristdemokraterna den 11 september.  Kristdemokraterna lovar inte allt till alla men håller vad vi lovar.

Diskrimineringen måste upphöra

Av , , Bli först att kommentera 3

Under två dagar av regionfullmäktige har vi kristdemokrater lyft ett antal viktiga frågor. Bland annat:

Är situationen vid Skellefteå lasarett, med den stora bristen på vårdplatser, verkligen försvarbar ur ett patientsäkerhetsperspektiv?

Läget är akut men de rödgröna slår ifrån sig. Personal larmar om att man riskerar tvingas ställa in operationer. Särskilt allvarlig är situationen på kvinnokliniken och förlossningen. KD arbetar för mer medel till både kvinnovård och BB.

Vad gäller BB, och stängningen i Lycksele har vi återigen lyft våra förslag, som vi var ensamma om förra vintern. Bland annat trohetsbonus till anställda som arbetat länge som en uppmuntran för sina insatser. Även mer rotation, särskilt för nyexaminerade barnmorskor som vittnar om att man tvingas ta ett allt för stort ansvar när man är ny på arbetsplatsen.

Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag.

Vår interpellation om ambulanssituationen i Storuman, Vilhelmina och Vindeln, som skrevs för flera månader sedan, togs upp idag. Sedan de rödgrönas beslut att Region Västerbotten ska ta över inlandets ambulansstationer, från de privata aktörer som föredömligt skött detta, har många anställda valt att lämna sina tjänster.

Återigen, visar det rödgröna styret att de inte vill stärka Region Västerbotten som arbetsgivare, när man ignorerat vårdpersonalens synpunkter under processen.

Idag togs även vår motion upp om att regionen bör överlåta sina folkhögskolor till de rörelsedrivna aktörerna. Samtidigt bör ersättningen till dessa höjas, då Region Västerbotten idag betalar betydligt mer till skolor utanför länet, där länsbor väljer att studera. Denna diskriminering måste upphöra.

Regionens egna skolor får sex gånger högre ersättning av regionen. Helt klart är de rörelsedrivna mer kostnadseffektiva vilket skulle kunna frigöra mer pengar till regionens kärnuppdrag – vården. KD är en stark anhängare av folkbildningen. Men vi att det är kvaliteten som ska vara viktig, vem som utför utbildningarna är sekundärt. Tyvärr avslogs frågan av de rödgröna.

Även vår motion om en civilsamhällesstrateg togs upp, men fick inte bifall.

Men vårt enträgna arbete fortsätter – Västerbotten förtjänar bättre!

Rödgrönas budget är som kejsarens nya kläder

Av , , 2 kommentarer 2

Skriver i länets debattsidor apropå den nya budget som de rödgröna röstat igenom.

* * * * *

Under rödgrönt styre har Region Västerbottens ekonomi varit i djup kris, sedan långt innan någon visste vad Covid-19 var. Kristdemokraterna anser det orimligt att år efter år lämna efter sig underskott på hundratals miljoner till kommande generationer. Den omställningsplan som beslutades för några år sedan, i syftet att komma till bukt med underskotten, uppfylls som bäst till ungefär hälften.

De rödgröna fortsätter ändå budgetera som att omställningen ska lyckas till 100 procent. Det liknar kejsarens nya kläder, när de nu har röstat fram en budget där alla kan se att kalkylerna brister. Vad lägger man pengarna på, när inte ens länets BB-mottagningar kan hålla öppet?

Vår hälso- och sjukvårdspersonal förtjänar ett stort omnämnande för det fantastiska arbete de utför, inte minst under det senaste året. Men sedan många år stiger kostnaderna för hyrpersonal, i motsats till i andra län. Vi vill därför stärka Region Västerbotten som arbetsgivare och värna den befintliga personalen.

Genom bland annat mer självbestämmande, trohetsbonus till dem som är trogna arbetsplatsen under lång tid, samt en 5-miljonerssatsning för att uppmuntra fler sköterskor att utbilda sig till barnmorskor. BB-krisen kan inte få fortsätta.

För att hantera vårdskulden satsar vi i vårt budgetalternativ på primärvården. En god och nära vård med fler distriktsläkare och fast läkarkontakt för att minska såväl den enskildes lidande som belastningen på sjukhusen. Vi inför serviceteam som avlastar vårdpersonalen. Andra prioriterade områden är en ambulansvård som täcker hela länet, den växande psykiska ohälsan särskilt bland unga, samt införande av geriatriska vårdcentraler.

Vi lägger även betydligt mer än de rödgröna på en jämställd vård med bland annat mer medel till vård för våldsutsatta kvinnor, samt stärkt forskning runt kvinnosjukdomar. Vi möjliggör våra satsningar genom besparingar, exempelvis på administration och hyrpersonal.

Den regionala utvecklingen är avgörande för att kunna finansiera en vård i världsklass, tillgänglig i hela länet. Här spelar ett levande civilsamhälle en stor roll och vi tillsätter därför en civilsamhällesstrateg för stärkt stöttning från regionen.

Vi anser även att regionen bör överlåta sina två folkhögskolor till rörelsedrivna aktörer, som står redo att ta över verksamheterna men driva dem betydligt mer kostnadseffektivt utan regionens dyra administration.

Kristdemokraterna har genomskådat den rödgröna kejsaren – det är dags för ett maktskifte!

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot regionfullmäktige

Karl-Gustav Lilja (KD), ledamot regionfullmäktige

Anna-Karin Lundberg (KD), ledamot regionfullmäktige

Rödgröna feminister ignorerar förlossningsvården

Av , , 1 kommentar 5
Kristdemokraterna värnar BB i Lycksele. Barnmorskeförbundet är tydliga – personalförsörjningen måste lösas långsiktigt. Enligt dem saknas fem barnmorskor i Lycksele, och därtill omkring tjugo i Umeå, enbart för att få bemanningen att gå ihop.
 
Så sent som i våras avslog de rödgröna vårt kristdemokratiska initiativärende att utreda personalsituationen: utbildas det tillräckligt med barnmorskor? Varför slutar så många sin anställning? Hur ska Region Västerbotten stärka sig som arbetsgivare och uppvärdera yrket? Både av hänsyn till patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö. Vi visste att läget var allvarligt. Men inte trodde vi att det formligen skulle rasa samman bara två månader efter att de rödgröna hävdat att man gjort tillräckligt.
 
Semesterperioderna har ofta varit svårlösta, men det allvarliga läget börjar nu sprida sig till en större del av året. Hur kan de rödgröna vara nöjda? Att stänga ner förlossningen i Lycksele under sommaren leder till oro och stress, särskilt bland förstföderskor.
 
I Kristdemokraternas budget riktar vi fem miljoner på studielön för sköterskor som utbildar sig till barnmorskor. Vi vill även införa en trohetsbonus för de som tjänstgjort på sin arbetsplats under många år, samt kräver en genomlysning av vilka rekryteringsbehov som finns de närmaste åren. Till detta krävs ett bättre mentorskap både för de som studerar till barnmorskor och de som just examinerats.
 
Många barnmorskor har slutat senaste året. Risken är att fler följer efter om man inte upplever en kommande ljusning. De rödgröna kallar sig gärna feminister men ignorerar förlossningsvården, år efter år. Personalkrisen på länets BB-mottagningar kan inte få fortsätta – Västerbottens kvinnor förtjänar bättre.
 
Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten
Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden
Max Fredriksson (KD), ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden

Fel att stänga BB!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kristdemokraterna la i våras ett initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), att Region Västerbotten måste se över kommande års personalsituation. Vi föreslog även personalfrämjande åtgärder, bland annat en trohetsbonus åt de som tjänstgjort under många år. Men våra förslag röstades ner.

Det rödgröna styret ansåg att man gjort tillräckligt och såg inget behov av en genomlysning. Trots detta är bemanningen en stor årlig utmaning på länets förlossningar.

Personalsituationen på länets förlossningar har försämrats under lång tid och dessvärre utvecklats till en kris. Utifrån den problematik vi ser med den stora bristen på barnmorskor i länet, krävs krafttag för att vända utvecklingen. Både sett till patientsäkerhet och till personalens arbetsmiljö måste Region Västerbotten nu säkerställa att vi i framtiden har personal i rätt antal.

De extra långa resvägarna till närmsta BB, skapar en oro och stress hos många kvinnor, särskilt bland förstföderskor. Det bidrar inte heller till att Västerbotten lever upp till överenskommelsen mellan staten och SKR om kvinnors hälsa. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år och regionen behöver nu säkerställa vilka personalbehov som finns och se till att utbilda därefter. Likt för läkare, som av gammal hävd haft lön under deras AT-tjänstgöring där utbildningen setts som en del av tjänstgöringen, vill vi se liknande uppmuntran från Region Västerbotten i sin arbetsgivarroll gentemot barnmorskorna.

Västerbottens mammor förtjänar bättre!

Stärk förlossningsvården!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under det senaste året har fler än var fjärde barnmorska lämnat förlossningen i Umeå. Risken är att fler följer efter om man inte upplever en kommande ljusning. I sommar kan gravida komma att skickas till grannstäderna vilket skapar en oro och stress, särskilt bland förstföderskor.

Det bidrar inte heller till att Västerbotten lever upp till överenskommelsen mellan staten och SKR om kvinnors hälsa. Att skicka patienter långa sträckor innebär dessutom merkostnader för regionen.

Personalsituationen på länets förlossningar har försämrats under lång tid och nu krävs krafttag för att vända utvecklingen! Både sett till patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år och regionen behöver nu säkerställa vilka personalbehov som finns och se till att utbilda därefter.

Under veckans hälso- och sjukvårdsnämnd la Kristdemokraterna därför fram ett initiativärende för att:

· genomlysa situationen inom länets förlossningar och klargöra vilka rekryteringsbehov som finns. 

· hitta former för att vidareutbilda sjuksköterskor genom betald barnmorskeutbildning.

· se över fler personalfrämjande åtgärder, likt trohetsbonus etc. åt dem som tjänstgjort på sin arbetsplats under många år.

Förslagen avslogs av de rödgröna, men arbetet går vidare! Vill du också stärka Västerbottens förlossningsvård? kd.nu/blimedlem