Etikett: Sofiehemsskolan

Kampen för skolorna fortsätter!

Av , , 2 kommentarer 15

Här är en insändare som jag skrivit tillsammans med mina partikamrater Ingrid Eriksson och Anna Hedlund:

 

Vem svek Sofiehemsskolan på senaste kommunfullmäktige? Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) ville lägga ned skolan, men varför kunde inte de sex partier som ville bevara skolan enas – dessa hade ju en majoritet av rösterna tillsammans?
 
Högeralliansens fyra partier anklagar nu Miljöpartiet (MP) för nederlaget. MP anklagar i sin tur Alliansen. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna (RS), tycker att både Alliansen och MP lät prestigen gå före omsorgen om Sofiehemsskolan.
 
Sedan första stund har RS kämpat för att både Sofiehemsskolan och Östra Ersbodaskolan ska få vara kvar. Därför ville vi, på måndagens fullmäktige, ge 45 miljoner till för- och grundskolenämnden. Pengar som vi fick loss tack vare att vi säger nej till Kulurhuvudstadsåret. När det stod klart att det inte fanns någon majoritet för den summan var vi beredda att förhandla. I diskussionerna med MP påpekade vi det absurda i deras ställningstagande som innebar att de skulle medverka till att Sofiehemsskolan lades ned – trots att MP sa sig vara emot detta – eftersom de inte fått någon fullständig garanti för att inte Ö:a Ersboda skulle få vara kvar.
 
För oss i RS finns det ingen logik i att, av prestigeskäl, säga att om vi inte får fullständiga garantier för att Östra Ersbodaskolan ska få vara kvar – ja, då kan vi inte heller rädda Sofiehemsskolan. Detta var nämligen i praktiken MP:s hållning! Vi anser istället att om Sofiehemsskolan hade räddats så hade det stärkt argumenten för att även Östra Ersbodaskolan ska vara kvar. Om Sofiehemsskolan räddats hade det försvårat för S och V att lägga ned Ö:a Ersbodaskolan – om de nu ville detta. För det skulle se väldigt illa ut om man missgynnat Ö:a Ersboda. Därför ansåg vi att det bästa var att kämpa för båda skolorna.
 
Även när det gäller Alliansen så fanns prestige med i spelet. Vi frågade Moderaternas (M) gruppledare om de inte de kunde tänka sig att ansluta sig till MP:s förslag, alternativt föreslå en skrivning om att även Östra Ersbodaskolan ska bevaras. Svaret var nekande – med argumentet att Alliansen är större än MP. Prestige även från denna sida.
 
När det handlar om viktiga frågor, som berör hundratals elever och föräldrar, måste man vara beredd att släppa prestigen. Det var vi i Rättvisepartiet Socialisterna beredda att göra, efter det att vårt eget alternativ inte kunnat samla en egen majoritet. Men varken Alliansen eller MP, som i ord sade sig vilja rädda Sofiehemsskolan, kunde släppa presigen.
 

Men kampen för de båda skolorna fortsätter. Förhoppningsvis utan den prestige som präglade såväl Miljöpartiets som Alliansens agerande i måndags.

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Lägg ned satsningen på Kulturhuvudstadsåret!

Av , , 3 kommentarer 10

 

Umeå kommun måste dra sig ur satsningen att bli Europas Kulturhuvudstad. Därför har jag om mina partikamrater skrivit en motion till kommunfullmäktige som kräver detta. Anledningarna att dra sig ur är flera:  
a) Det ekonomiska läget i Umeå kommun har försämrats på grund av den ekonomiska krisen. Trots extra intäkter på cirka 200 miljoner kronor väntar nya nedskärningar inom kommunens kärnverksamheter. Skolor hotas av nedläggningar (för Sofiehemsskolans del är beslutet redan fattat) och löftet att minska barngrupperna har brutits. Inom äldre- och handikappomsorgen kämpar personalen för att klara allt fler arbetsuppgifter med allt lägre personaltäthet. Dessutom väntar troligen nya nedskärningar inom socialnämndens verksamhet, nästa år, på tiotals miljoner. Under de senaste åren har även kultursektorn fått känna på svångremspolitiken, bland annat genom en minskning av öppethållandet på stadsdelsbiblioteken.

b) Jobb och god service måste gå före skrytprojekt. När det gäller arbetslösheten beräknas den öka och närma sig elva procent år 2010 – för landet som helhet. De flesta bedömare är överens om att det kommer att dröja länge innan antalet jobb ökar, även om ekonomin vänder uppåt. Och precis som efter krisen i början på 90-talet förväntas en bestående ökning av arbetslösheten. I detta utsatta läge är det extra viktigt att kommuner och landsting prioriterar försvaret av jobben i sina vardagsverksamheter, både för att bekämpa arbetslösheten och försvara kvalitetén i verksamheterna, detta istället för att satsa på dyrbara skrytprojekt.

c) När Umeå lämnade in sin ansökan saknades en seriös budget!
Beslutet att Umeå ska bli Kulturhuvudstad ska formellt fattas av EU:s kulturministrar i maj 2010. Detta betyder att det ännu finns tid att dra sig ur kulturhuvudstadsprojektet. Den naturliga motiveringen för att dra sig ur är det nya ekonomiska läget. Då vi kollade den ekonomiska planen för kulturhuvudstadsåret i september i år fanns ingen egentlig budget! Däremot hade utgiftssidan ökat från 300 miljoner till 410. Det enda som var klart på inkomstsidan var Umeå kommuns bidrag på 100 miljoner samt EU-pengar på 15 miljoner.
I övrigt handlade inkomstsidan om förhoppningar där finansieringen vilade på statens/regeringens välvilja. Och regeringens välvilja riskerar att minska med ökad arbetslöshet och fördjupad kris inom exempelvis bilindustrin. Jag undrar om Umeås konkurrenter, och de beslutsfattare som gav kulturhuvudstadsåret till Umeå, kände till att Umeå kommun konkurrerade om kulturhuvudstadsåret – utan att ha någon finansieringen klar! Är detta över huvudtaget ett korrekt förfarande?
 
d) Kulturhuvudstadsåret kan användas som ett slagträ mot demokratin
Jag befarar att kulturhuvudstadsåret även är på väg att användas för att hetsa igenom fler större byggprojekt – detta utan tillräcklig bedömning när det gäller kostnader och långsiktiga behov. Bakgrunden till våra farhågor är bl a följande: för att öka tyngden i Umeås kulturhuvudstadsansökan nämns i denna en rad projekt. Flera av projekten var inte beslutade, och inte ens diskuterade på ett öppet sätt, i exempelvis kommunfullmäktige. Jag befarar att kulturhuvudstadsåret kommer att användas som ett slagträ för att skynda på beslutsprocesserna så att även den demokratiska debatten blir lidande.
 
e) Det finns tid att dra sig ur. Umeå kommun måste prioritera jobben och servicen inom bl a skola, äldre- och handikappomsorg samt vardagskulturen och inte ett kulturhuvudstadsår, med dess många bieffekter, med risk för bland annat ogenomtänka, överdimensierade och otillräckligt förankrade byggprojekt. Detta i en situation som präglas av vad många beskriver som den allvarligaste ekonomiska krisen på 80 år. Att dra sig ur kulturhuvudstadsåret är det enda ansvarsfulla. Och det finns inga juridiska hinder för att dra sig ur. Formellt fattas alltså inte beslutet förrän i maj nästa år. Rättvisepartiet Socialisterna är övertygade om att ett beslut att dra sig ur, mot den bakgrund vi här redogjort för, skulle mötas både med respekt och glädje av de umebor som känner till situationen i dess helhet.

 

3 kommentarer
Etiketter: ,

Nej till skolnedläggningar – försvara Sofiehemsskolan

Av , , 3 kommentarer 27Igår beslutade för- och grundskolenämnden att Sofiehemsskolan ska läggas ned (se artikel i VK). En nedläggning av Sofiehemsskolan kommer innebära att barn i åldern 6-9 år varje dag tvingas korsa den stundtals hårt trafikerade Studentvägen mellan Sofiehem och Ålidhem. Föräldrar till de drabbade barnen har gjort beräkningar som pekar på att den nya Ålidhemsskolan kan komma att vara full redan 2014.

 

Samtidigt hänger nedläggningshotet ännu tungt över Östra Ersbodaskolan. På ett möte med oroliga föräldrar framgick det tydligt att Östra Ersbodaskolan är en populär och trygg skola som dessutom betyder väldigt mycket för hela stadsdelen Östra Ersboda. Flera föräldrar varnade för att en nedläggning riskerar att få negativa konsekvenser med utflyttning från stadsdelen och ökad otrygghet för barnen. Jag delar helt dessa farhågor! Om människor börjar flytta från Östra Ersboda kan det bli början på en negativ spiral med tomma bostäder och ännu mindre underlag för service i form av dagis, skola och så vidare.

 

Sofiehemsskolan och Östra Ersbodaskolan är s.k. ”låg-och mellanstadieskolor” . Båda skolorna är exempel på att den skolformen skapar en trygg och bra miljö för de yngre barnen.

 

Orsaken till Sofiehemsskolans nedläggning och hotet mot Östra Ersbodaskolan är att för- och grundskolan ska spara 45 miljoner kronor år 2010. Allt tyder nu på att för- och grundskolan kommer att få ett extra tillskott nästa år på minst 35 miljoner kronor. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att kämpa för att det ska blir mer – exempelvis med hjälp av de 38 miljoner som lagts undan till Kulturhuvudstadsåret. Med dessa pengar är det möjligt att rädda både Östra Ersbodaskolan och Sofiehemsskolan. Skolorna ska inte ställas mot varanda. Båda skolorna är bra och båda skolorna behövs. Rättvisepartiet Socialisterna säger nej till nedläggning av såväl Östra Ersbodaskolan som Sofiehemsskolan!

 

3 kommentarer
Etiketter: ,