Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Alla är med och tar ansvar

 

I en styrelse eller i en nämnd är alla i normala fall med och bär ansvaret för de beslut som fattas. Man kan naturligtvis ha olika meningar i ärenden som ska avgöras. Kan man inte vara med om ett beslut, återstår antingen att man reserverar sig eller att man avstår från att delta. Ytterst kan man givetvis utebli från ett sammanträde med en fråga som man inte klarar av att medverka i. Så fungerar det i praktiken och också legalt.

I Vilhelmina Bostäder AB:s nya styrelse tycks en nyordning ha införts. Vi kan läsa att styrelsens ordförande Maria Kristoffersson, efter att ha deltagit i ett par styrelsesammanträden, tagit flera bra beslut. Smaka på hennes formulering i blogginlägget från den 9 oktober 2019: ”Jag och styrelsen i Vibo har tagit flera bra beslut de få möten vi har haft.” Av formuleringen så kan man tro att hon står över eller vid sidan av övriga styrelsen. Såvitt fullmäktige har bestämt, så är hon en av ledamöterna i Vilhelmna Bostäder AB:s styrelsen och därtill utsedd som ordförande. Hon är alltså en del av styrelsen och bär samma ansvar och ska åtnjuta samma respekt som övriga styrelseledamöter. Därtill har verkställande direktören i en bolagsstyrelse ett mera långtgående ansvar än vad exempelvis en förvaltningschef har i den kommunala verksamheten.

Bakom hennes formuleringar tycks man kunna skymta nån form av genialiskt partipolitiskt (läs Centerpartiet) ställningstagande i ett par frågor. Jag vet inte vilken kompetens hon besitter när det gäller bolagsstyrning och reglerna för hur man får och kan agera i ett aktiebolag, men jag befarar att risken för att blanda in partipolitik i styrelsearbetet är i farans riktning när det gäller Maria Kristoffersson. Man är förvissa tillsatt efter politiska mandat i en bolagsstyrelse, men i samma ögonblick man är vald och registrerad hos Bolagsverket, agerar man för bolagets bästa och inte med partipolitiken i fokus.

Jag väntar med spänning på vad som kommer mera av nyordningen i Vibo, och i Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB kanske. Maria Kristofferssons omsorg om upphandlingsfrågorna lär väl ge avtryck i hennes nya bolagsuppdrag kan jag tänka, eller …?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.