Etikett: media

Underhållning till döds

Av , , Bli först att kommentera 4

En blåsig dag i AIK-land. En sväng ner till city och kunde konstatera valtalen börjat ta fart. Fart och fart … Maken till lam valrörelse kan jag inte dra mig till minnes. Kanske söker partierna andra vägar för att nå ut med sina budskap – som exempelvis på sociala medier. De konventionella medierna, som tidningar, TV och radio, har hamnat i skuggan då mytbildningen om hur ”gammelmedia” mest sprider ”fake news” alltså lögn och förbannad dikt. 

Sen konstatera jag att några teve-kanaler ger utrymme för att komiker ska spegla årets valrörelse. Får vi se Löfven och Åkesson tävla i vem av dem som kan äta flest kokosbollar. 1985 skrev Neil Postman boken ”Underhållning till döds”, där han diskuterar kring frågan om den ständiga underhållningen i dagens media, i synnerhet de reklamfinansierade kanalerna.

Donald Trump

Folk låter sig förströs av trivialiteter och det kulturella livet begränsas till televisionen. I förlängningen så tar lögnen fäste och snart vet ingen vad som är sanning eller lögn. För politikerna blir all publicitet en bra publicitet. Se på president Trump. Han rapar upp vilka lögner som helst och kallar sedan media som avslöjar honom för ”fake news”. Något som vi börjat se även här i Sverige. Tänker på när SD:s Åkesson far fram med sina ständiga halvsanningar, för att inte tala SD:s ”historiska” film om socialdemokraternas historia och rötter. Rena rama lögnerna.

I denna blåst ska vi dagen till ära försöka oss på att grilla. Gott.

För övrigt så köpte jag igår en finfin brödrost – på Biltema.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Hotet mot media

Av , , Bli först att kommentera 3

Amnesty International skriver i sin årliga rapport att politikernas retorik aldrig varit så hård och hatisk sedan 1930-talet. Totalt har Amnesty granskat 159 länder och rapporten behandlar allt ifrån flyktingpolitik till krigsbrott. Det har tydligare blivit ett ”vi och ett dom” som har lett till polarisering och som hotar mänskliga rättigheter. Världens politiker har använt en retorik som präglas av hat, rädsla och skuldbeläggande. Det blir allt vanligare att olika grupper ställs mot varandra som på sikt bryter ner det system om alla människors lika värde som byggts upp sedan andra världskriget. Det som tagit årtionden att bygga upp, kan raserar med en grisblinkning. Så det är inte bara Trump som gör världen mer osäker och farligare, han har god hjälp av politiker runt om i världen – men det blir ju extra problematiskt när Trump och de andra hetsarna sammanfaller i tid.

lögnsanning

Ett sätt för autoritära stater att ostört få plåga oliktänkande människor och samtidigt invagga befolkningen i falsk trygghet, är att använda sig av alternativa fakta. Steg ett är att förtala och rent av krossa media. Just nu går en våg över världen där man påstår att dagens journalister ljuger och rent av hittar på nyheter. Trump kallar medierna för ”folkets fiende”. Tänk er ett Sverige, en värld, där Fursten var morgon bestämmer vad som ska visas i kvällens nyhetssändningar – de torde knappast innehålla någon kritik mot Fursten. Det var inte så länge sedan detta var aktuellt – ta Sovjet som exempel. De som gapar om dagens ”falska medier” ska fundera över vad som är alternativet? Dagens nyhetsmedier är naturligtvis inte perfekta och med bantade redaktioner är det naturligtvis en hel del som missas. Men utan dagens journalister skulle dagens nyheter inte innehålla ett avslöjade om att skatteverkets chef ”lekt” ombud åt en kompis, att Uppdrag granskning avslöjat att en avstängd, farlig läkare fått fortsätta att jobba. Mediernas och journalisternas jobb är att på ett opartiskt sätt skildra det som sker och hålla ett vakande öga på makten. Nu lever många journalister runt om i världen under dödshot för att de skrivit icke fördelaktiga saker om de som har makten. Debatten om ”ljugande” journalister finns naturligtvis även här i Sverige och det finns de som ”lovat” att avskaffa pressen vid ett regimskifte – och då är det förstås Sverigedemokraterna jag talar om, där enskilda ledamöter aldrig missar chansen att prata skit om Sverige, vårt modersland och då med god hjälp av dyngspridaren Axpixlat som beskriver världen med hjälp av ”alternativa fakta”.

Ryser när jag tänker på den kristna högern, inte bara den i USA utan även den som blivit allt mer synlig i Sverige. De ser på Trump som utsänd av Gud fader själv, och som nu äntligen ska stoppa alla aborter, krossa och fördöma de homosexuella, återinför morgonbön i skolan – och framför allt ta strid med de ”orena” muslimerna vars dolda agenda är att överta världen och se till att islam blir den allenarådande religionen. Så stoppa dem, terrorister som de alla är vid gränserna och kasta ut alla papperslösa. Det är klart att Trumps idéer kommer att sprida sig över världen; nu har ledaren i världens mest inflytelserika nation sagt de ”magiska, något förbjudna orden”. Det är fritt fram att hata! Låt korståget starta, krossa fienden!

kors

Till alla fanatiska, ultrahöger kristna som dagarna i ända dricker te och hatar så intensivt att de tappar andan.

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand.
Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.
Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.
Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.
Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende.
Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;
då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.
Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?
Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?
Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.
(Matt 5:38-48)

För övrigt citerar jag Nixons uttalande efter Watergate-skandalen. ”Jag ljög inte, jag sa bara sånt som senare visade sig vara osant.”