Ågren, inte ens alliansen tror på dina skattesänkningar

Av , , 13 kommentarer 12

Anders Ågren(m) och Moderaterna i Umeå kommun föreslår att skatten ska sänkas med 15 öre nästa år.

Att det här är helt fel åtgärd i en coronapandemi för Umeå kommun förstärks av att inget annat parti tycker det här är en bra idé. Samtliga övriga borgerliga partier säger helt NEJ till Ågrens skattesänkning.

När Anders Ågren talar om att Umeå kommun har högre skatt än flertalet andra större kommuner så är det riktigt. Vad han dock inte talar om är vad det beror på.

Umeå kommun har på flertalet områden haft HÖGRE SERVICENIVÅ än andra kommuner för människors välfärd. Vi har genom åren exempelvis mot jämförbara kommuner haft fler boende inom äldreomsorgens särskilda boenden, fler boende på LSS-boenden, vi har haft ambition om max 15 barn i barngrupp samt satsat mer än andra kommuner på föreningslivet.

Däremot är kommunens drift inom LSS och äldreomsorg billig. Med andra ord: kommunens verksamhet drivs effektivt i driften men har tagit ett större ansvar än andra kommuner för att människor ska få bo på ett boende än att stå i kö.

Att det förhåller sig på det här sättet som jag beskriver kan man enkelt kolla upp i de nettokostnadsavvikelser som årligen görs för att jämföra Umeå mot andra kommuner. Där framgår tydligt hur Umeå har låg kostnad för drift inom många områden jämfört med andra kommuner inom exempelvis LSS och grundskolan.

Så när Anders och Moderaterna I Umeå säger att ”Umeå kommun har högre skatt men inte bättre resultat” så blandar han ihop äpplen och päron. För högre ambitionsnivå och resultat, är två olika saker som man måste hålla i huvudet samtidigt. En högre kostnad betyder alltså inte automatiskt att kvaliteten är låg eller driften dyr, det kan nämligen vara exakt tvärtom så man måste veta om kostnaderna beror på ineffektivitet eller större åtagande.

Om vi då lämnar detta med att Umeå historiskt haft högre ambitionsnivå så låt oss då granska den andra aspekten; kvalitet. Det finns inget som tyder på att Umeå kommuns verksamhet har lägre kvalitet mot andra större kommuner. Tar vi vår skolverksamhet som är kommunens enskilt största budgetpost så kan vi se att såväl vår grundskola som gymnasium placerar sig i toppen i Sverige vad gäller resultat.

Det finns alltså anledning att granska Moderaternas mytspridning om att kommunen skulle utmärka sig som ineffektiv. Däremot vet vi att Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet drev att avveckla den gemensamma förvaltningen och skapa fler förvaltningar med ökade overheadkostnader som följd.

Moderaterna säger sig vilja vara en ledare för oppositionen. Men deras viktigaste fråga, skattesänkningar, har de inte stöd för från resten av alliansen. Allt fler partier förstår att om vi ska klara välfärden när andelen av befolkningen i arbetsför ålder sjunker, så har vi inte råd med moderata skattesänkningar.

13 kommentarer

Organiserad brottslighet ska stoppas. Vi lägger uppdrag om en översyn av våra rutiner och välfärdssystem för att säkerställa att de inte används felaktigt.

Av , , Bli först att kommentera 9

I den budget för Umeå kommun 2021 som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterat finns ett särskilt uppdrag som handlar om organiserad brottslighet. Uppdraget lyder:

”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt ta fram förslag för att förebygga och förhindra detta”

Tanken med detta uppdrag är tvådelat. Dels handlar det om se till att våra skattemedel används rätt. Men sen handlar det om att förebygga och försvåra att organiserad brottslighet etablerar sig och får fotfäste i Umeå kommun.

Jag har tidigare skrivit om Södertälje kommun som började granska sina välfärdssystem. Man fann att allianspartiernas satsningar på valfrihetssystem vara rena jordmånen för organiserade brottslighet. Södertälje började sin kamp mot den organiserade brottsligheten med två steg. För det första inriktade man sig på att begränsa den svarta andrahandsmarknaden som gjorde fattiga människor livegna och för det andra skrotade man valfrihetssystem i hemtjänsten(LOV, lagen om valfrihet) för att istället gå över till upphandling.

Den nationella upphandlingssidan Inköpsrådet har på ett bra sätt beskrivit hur Södertäljes kamp mot den organiserade brottsligheten inleddes med strypa läckaget i välfärdssystemen(läs gärna, jag intervjuas också). Idag har man ersatt LOV med lagen om upphandling LOU och upplever stora kvalitetsfördelar i bättre uppföljning och dialog med utförarna.

Intressant nog så var Umeå en av de första kommuner att fördjupa sig i den modell man gick över till. Socialdemokraterna tittade av olika skäl på Södertäljes modell för hemtjänsten och vi föreslog att Umeå skulle gå i en liknande riktning att ersätta LOV. Tyvärr röstades detta ned av alliansen med Moderaterna i spetsen och Arbetarpartiet som valde att avfärda Södertäljes erfarenheter.

Paradoxen är alltså att medan allt fler kommuner nu lämnar LOV, som Linköping, så har allianspartierna och Arbetarpartiet med sitt stoppbeslut gjort Umeå kommun sårbart för en kommande etablering av organiserad brottslighet i välfärdssystemen.

Det här med valfrihetssystem och LOV är dock endast en aspekt på att förebygga organiserad brottslighet. Och vi vet att partierna har olika uppfattningar om LOV. Med LOV-frågan avgjord så behöver partierna dock se över vart vi har andra sårbarheter i våra övriga rutiner, precis som Södertälje gjort.

Det här handlar inte om att jaga enskilda måste påpekas, utan vad vi menar från (S) sida är att Umeå ska ta till sig övriga lärdomar från Södertälje och andra kommuner med liknande erfarenheter, och bygga mer robusta system. Det är just det S och MP:s gemensamma uppdrag handlar om.

Vi har de senaste åren gjort insatser som haft stor påverkan på att förhindra etablering av organiserad brottslighet. Den hårda kampen mot människohandeln och prostitutionen har begränsat inkomster, och vår tydliga inriktning att förebygga uppkomst av utsatta områden genom satsningar mot segregation och klassklyftor, kommer att ha stor effekt på att hindra att unga människor hamnar i kriminalitet under kommande år.

Umeå kommun behöver säkerställa är att vi inte har läckage inom välfärdsystemen eller i våra rutiner. Vi får se om övriga partier är beredda att stötta vårt uppdrag eller tänker rösta mot detta initiativ på måndagens budgetfullmäktige.

Bli först att kommentera

Lågvattenmärke av Bergner

Av , , Bli först att kommentera 12

I förra veckan ringde VK till mig och ville ha en intervju om hur det fungerade generellt kring barn som begår brott mot andra barn. Viktigt och angeläget ämne. Idag ser jag att ledarskribenten Petter Bergner ville politisera detta och kritiserar mig för att jag inte tagit en anhörig på allvar som publicerades dagen efter i samma tidning.

Ja nog för att man som förtroendevald ska vara förutseende men det var nog att ta i att jag ska kunna se in i framtiden.

Det är viktigt att komma ihåg att Bergner är en åsiktsjournalist på en i detta fall liberal ledarsida. Hans uppgift är att tycka till om sådant han finner intressant, och inte sällan blir det till att kritisera de som har andra åsikter än honom själv. Oftast blir det socialdemokrater. Granskning av makten är central i en demokrati. Och möjligen blev jag otydlig i intervjun. Men det finns områden då man bör fundera igenom sin pressetik extra noga. Ett sådant exempel kan vara där barn är inblandade inom socialtjänsten.

Socialtjänstens arbete handlar om strikt myndighetsutövning. Att jag på en fråga om att bryta sekretess svarar att det kommer inte på fråga möts av att jag varit oförstående är svårt att begripa. Det här är inte en fråga om tyckande. Det är en fråga om lagstiftning. Ibland är det så enkelt.

Detta var ett rejält lågvattenmärke av Västerbottens kuriren. Jag kommer försvara den lokala journalistikens betydelse och VK:s rätt att granska, men det är tyvärr inte första gången tidningen i kontakten med mig personligen farit med osanning, skarvat om uppgifter med mera. Med den här journalisten så lyfte jag detta med hur tidningen upprepade gånger brustit i sin pressetik och att detta måste fungera. Den journalisten valde att sköta intervjun korrekt och schysst, men då möts man istället av vad jag anser vara dessa osakligheter.

Bli först att kommentera

Svar på frågor om ungdomskriminalitet och socialtjänstens arbete

Av , , 6 kommentarer 12

Västerbottens kuriren intervjuar mig idag 20/10 om mycket unga personer som begår brott. Mina svar är generella då jag inte kan eller får uttala mig i det enskilda ärende som artikeln refererar till. Det kan dock finnas anledning att utveckla resonemanget en del då VK:s artikel inte får med allt.

Varför tar det sån tid innan socialtjänsten sätter in insatser?

I lagen finns krav på att en utredning ska vara klar inom 4 månader, men Socialtjänsten arbetar dock alltid utifrån utgångspunkten att utreda så skyndsamt som möjligt och inte utreda mer än vad behövs. Det är dock viktigt att socialtjänsten gör grundliga utredningar så att vi kan sätta in rätt insatser för den unge och dennes föräldrar från start. Gör man inte det så får man annars snart börja om från början igen och tappat tid men även förtroende för socialtjänstens förmåga att hjälpa.

Här är det också viktigt att betona vikten av socionomyrket och att vi har välutbildade socialsekreterare inom Umeå kommun som har erfarenhet och kan göra de här utredningarna och de analyser som krävs.

Håller socialtjänstens behandling god kvalitet?

Ja. Umeås socialtjänst har en familjebehandling av mycket hög kvalitet där vår personal har lång erfarenhet. Socialtjänsten arbetar med familjen som en helhet utifrån metoder som forskningen visat ger resultat. Vi har en hög måluppfyllelse inom familjebehandlingen och nästan alla familjer upplever att det skett förändringar till det bättre efter behandlingsperiodens slut.

Varför tar inte föräldrar ansvar för sina barn?

En vanlig föreställning är att ett barn som begår kriminella handlingar har föräldrar som inte tagit sitt föräldraansvar. Så behöver det inte vara utan det kan handla om mycket engagerade föräldrar som är förtvivlade och gjort allt det man kan. Man ska inte vara rädd för att söka hjälp hos socialtjänsten eller tänka att man är en dålig förälder. Vi är här för att hjälpa er och se till att barn och unga har det bra.

Vad kan man göra om man som vuxen oroar sig för våld och droger bland unga?

Ett bra sätt är att ta ansvar är att se till att börja nattvandra med sina grannar på fredag- och lördagkvällar. Umeå drog- och brottsförebyggande råd har under många år stöttat föräldrar och föreningar som vill nattvandra och säkerställer att man får utbildning, försäkring och jackor finns att låna. Det är inte alltid så att ungdomar samlas i centrum så att nattvandra med grannarna i sitt bostadsområde är nog så viktigt och underlättar arbetet för våra fältarbetare.

Varför får man inga straff?

VK:s artikel och frågor till mig handlade generellt vad som gäller runt barn under 15 år som begår brottsliga handlingar. I Sverige är straffmyndigålder 15 år vilket innebär att polisen överlämnar ärenden rörande barn till socialtjänsten. Uppdraget enligt lag för socialtjänsten är inte att vara en bestraffande instans utan att se till att barnen växer upp och kan bryta med kriminalitet och annat nedbrytande beteende. Det innebär bland annat att normalt vittnesförfarande i domstol inte förekommer(som VK:s sista fråga handlar om) vilket det däremot gör när du blir 15 år.

Är du mellan 15-18 år och begår brott så räknas du som ung lagöverträdare och kan då dömas till ungdomstjänst, ungdomsvård eller sluten ungdomsvård.

Vad gör du som politiker åt kriminaliteten i Umeå?

Det jag försöker göra just nu är två saker. För det första arbetar jag för att vi ska kunna utveckla nya arbetssätt att tidigt kan fånga upp unga på väg in i kriminalitet men även se till att man snabbt kan ta sig ur kriminalitet. I Socialdemokraternas budgetförslag avsätter vi en del av kommunens utvecklingsanslag till sociala investeringar, för att skola, socialtjänst, polis, fritid ska kunna utveckla nya metoder för tidiga insatser.

För det andra är jag och kommunledningen engagerade i att på systemnivå motverka narkotika och utsatta områden i Umeå. Från kommunledningens sida har vi föreslagit att kommunen ska ha som övergripande mål att stoppa framkomst av utsatta områden. Där handlar mycket om att utjämna ojämlikhet och segregation för att ge alla barn rätt till en bra uppväxt samt göra samhället mindre sårbart för etablering av kriminalitet och narkotika.

6 kommentarer

Massiva privatiseringar väntar umeborna om allianspartierna vinner valet. Liberalerna och Centerpartiet har satt sig i knät på Moderaterna. Socialliberaler är välkomna att stötta oss istället.

Av , , 3 kommentarer 18

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i Umeå har just presenterat den mest extrema utförsäljnings- och privatiseringsagendan i Sverige.

Det handlar om utförsäljning av kommunens fria badanläggningar utan föregående utredning, utförsäljning av AB Bostadens lägenheter, utförsäljning av allt som kan tänkas konkurrera med privata företag, rätt för företag att ”cherrypicka” lönsamma delar av kommunal verksamhet, etablera fler riskkapitalbolag inom förskolan, införande av fler privata bolag inom LSS-boenden, äldreboenden och daglig verksamhet. Sedan tidigare stöttar man Liberalernas försök att sälja ut städverksamheten och slumpa bort den strategiska IT-verksamheten till nån av IT-jättarna.

Det här är politik som går förbi alternativa driftsformer och valfrihet, vi har sett denna typ av extremprivatisering prövas på många håll och inte fungera. Däremot genererar den stora kostnader för kommunens skattebetalare och dåliga arbetsvillkor.

Det är bara att konstatera att socialliberalismen nu överges. Till er socialliberaler som under dagen reagerat över detta och tagit avstånd så vill jag bara säga. Välkomna att stötta (S) i att fortsätta bygga ett öppet och fritt samhälle.

3 kommentarer

V på väg tillbaka in i gamla spår…

Av , , 1 kommentar 14

Ser att Vänsterpartiet i Umeå ägnar sig åt förtal av Socialdemokraterna i en insändare. Det talas om ”blå ådror” på socialdemokraterna, en retorik vilket klingar välbekant från en förfluten tid i Umeås kommunpolitik.

Å ena sidan vill (V) gärna samarbeta med (S) och ta äran av de reformer som vi gör, å andra sidan förtalar man (S) med grova och felaktiga påståenden. Det här beteendet är välkänt och tyvärr konstaterar jag att man är på väg tillbaka in i samma hjulspår som tidigare.

V slår sig gärna för bröstet om när de var med och styrde. Det de inte berättar är att det var då kommunens låneskuld började öka. Innan 2010 hade kommunen ingen låneskuld men problemen började då V krävde att överskott skulle användas till lovvärda ändamål, istället för att betala kapitalkostnader på investeringar i förskolorna.

(V) drev bland annat under dessa år igenom att helt underfinansiera Individ- och familjenämnden som sitt första år inte fick någon uppräkning alls, utan enbart engångspengar. Jargongen mot tekniska nämnden, ni vet retoriken om hellre ett hål i gatan än hål i ett barn, resulterade i att tekniska nämnden började stänga lekparker, lägga ned barnaktiviteter och inte hade råd att tömma papperskorgar. De stora satsningarna på sociala investeringar, vilket i sig var helt rätt av S och V men som kräver långsiktighet, fick avbrytas då nämndernas volymökningar inte kunde täckas. ”Skrytbyggen” då som man från (V) brukar tala så negativt om? Jodå väl i kommunledningen hade (V) inga problem med det, Vänsterpartiet uttryckte till och med i protokoll hur mycket man stödde förslaget om att bygga Kulturväven tillsammans med Balticgruppen.

Oförmågan från (V) att förstå att alla nämnder i en kommun samspelar och måste klara sin verksamhet, eller att investeringar måste finansieras har gjort att vi idag betalar allt mer i räntor vilket i sin tur resulterar i mindre pengar till kärnverksamheten. Det här ägnar nuvarande kommunledning mycket tid till idag att försöka vända. Annat, som underfinansieringen av Individ- och familjenämnden försöker socialtjänsten fortfarande hantera konsekvenserna av 6 år senare.

Nu ska sägas att det inte bara var kommunledningen som gjorde dessa prioriteringar. Även övriga partier stämde in i de här budgetbesluten så många har varit inblandade. Frågan blir dock varför (S) valde att samarbeta med ett parti som ägnade all sin tid till att attackera oss? Svaret var att samarbetsalternativen stod mellan att samarbeta med en höger som ville utförsälja och privatisera allt och ett vänsterparti utan ekonomiskt ansvar. Till största del lyckades vi under dessa fyra år ändå med stor möda att hålla ihop ekonomin och vi parerade privatiseringarna. Så när nu Vänsterpartiet talar så nostalgiskt om sina insatser på välfärdsområdet och riktar kritik mot (S) så finns all anledning att påminna om hur verkligheten var.

1 kommentar

Utsatta områden ska inte tillåtas växa fram i Umeå. Kommunledningen skriver idag på VK-debatt.

Av , , 2 kommentarer 11

Idag skriver hela kommunledningen på debattsidan i VK om att vi inte ska tillåta utsatta områden växa fram i Umeå. Vi vill att det blir ett övergripande mål för kommunen med samma dignitet som 200,000 invånare till 2050-målet.

Läs artikeln här eller nedan;

Umeå är den största stad i Sverige som inte har något utsatt område enligt Polismyndighetens definition. Så vill vi att det ska det förbli. Umeå ska växa tryggt och säkert mot målet om 200 000 invånare år 2050, utan att utsatta områden växer fram.

Detta är den stora sociala hållbarhetsfrågan för Umeå kommun de kommande 15 åren. I detta arbete måste hela samhället engageras; såväl medborgare som civilsamhälle, kommun, polis, näringsliv och kultur- och idrottsliv.

Vi som undertecknar denna debattartikel är ledande företrädare för Socialdemokraterna i Umeå kommuns styrelser, utskott och nämnder. Vi skriver tillsammans för att understryka att kampen mot otrygghet, utanförskap och segregation kräver ett brett anslag och att hela samhället samlar sina resurser mot samma mål.

Målet om att Umeå ska växa med tryggheten i behåll har genomsyrat hela kommunens verksamhet. När vi noterade tendenser till social oro 2017 agerade vi för att möta upp detta med ett batteri av åtgärder. Vi inledde projektet Umeå växer tryggt och säkert som är ett samarbete mellan polisen, AB Bostaden, civilsamhället och flera verksamheter inom kommunen, och som leds av Umeås drog- och brottsförebyggande råd (UmeBrå). Syftet har varit att arbeta systematiskt med trygghetsfrågor, och genom projektet har vi kunnat skaffa oss en tydlig lägesbild med rapporter från skola och socialtjänst, fältarbetare och polis.

Målet om att Umeå ska växa med tryggheten i behåll har genomsyrat hela kommunens verksamhet – alltifrån gestaltningen av den fysiska stadsmiljön till att säkerställa goda skolresultat och meningsfull sysselsättning för våra ungdomar. Vi har satsat på funktioner som UmeBrå, Centrum mot våld, specialistkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck, socialtjänstens fältgrupp och byggt upp en modell för tidiga insatser mellan socialtjänst, skola och primärvård.

Nyligen undertecknade kommunalrådet Hans Lindberg (S) ett trygghetsavtal som innefattar nära samverkan mellan polis, skola, kommun, handlare och fastighetsägare för att motverka kriminalitet och otrygghet i anslutning till Ålidhem centrum. Vi har tecknat medborgarlöften med polisen, som i samverkan med socialtjänsten vid Umeå kommun lyckats trycka tillbaka människohandeln och sexhandeln i Umeå på ett sätt som saknar motstycke i resten av Sverige. Vi har uttalat att polisen alltid ska ha möjlighet att sätta upp övervakningskameror på kommunens fastigheter om behov av detta bedöms föreligga. Detta är några exempel bland många.

Men arbetet för ett tryggt Umeå måste hela tiden utvärderas och utvecklas. Vi har under våren och sommaren inhämtat kunskap och inventerat befintliga insatser. UmeBrå har också haft till uppdrag att ge oss i politiken en uppdaterad lägesbild och analys. Detta presenterades i en rapport tisdagen den 22/9. Där framgår att det finns oroväckande tendenser som kräver att vi agerar ännu mer kraftfullt.

Vi har därför börjat ta fram ett uppdaterat samverkansavtal med polisen, utifrån de problem vi ser i dag. Samtidigt kommer vi att teckna nya medborgarlöften med polisen där kampen mot narkotika är en viktig del. Allt detta ska fastställas innan årsskiftet.
Vi kommer aldrig att kunna förhindra uppkomsten av utsatta områden om inte människor görs delaktiga

Därutöver vill vi:
– Att det ska vara ett övergripande mål för Umeå kommun att hindra framväxten av utsatta områden. Vi kommer att i det budgetförslag vi presenterar senare i höst sätta särskilt fokus på det brottsförebyggande arbetet.

– Att en åtgärdsplan tas fram snarast möjligt på uppdrag av kommunstyrelsen utifrån de rekommendationer och den lägesbild som beskrivs rapporten från UmeBrå,

– Att modellen med trygghetsavtal, som det som tecknats för Ålidhem centrum, ska utökas med tiden för att samla resurser i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.

– Förstärka kommunens engagemang i kampen mot narkotikan. Drogerna är en motor för grov brottslighet och skapar grogrund för framväxten av utsatta områden.

– Att skola, fritidsverksamhet och socialtjänst ska etablera nya arbetssätt och samarbeta närmare varandra för att tidigt fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzon.

– Att kommunen i arbetet med att stärka tryggheten inkluderar de boende och föreningslivet i våra stadsdelar. Vi kommer aldrig att kunna förhindra uppkomsten av utsatta områden om inte människor görs delaktiga.

– Fortsatt ta kampen mot barnfattigdom och förstärka ansträngningarna för att fler ska ha ett arbete för att motverka segregation och att Umeå dras isär.

– Satsningar på ett rikt kultur- och idrottsliv ska fortsätta utifrån insikten om att tillgången till en meningsfull fritid utgör en hörnsten i det förebyggande arbetet.

Avslutningsvis. Vi måste arbeta långsiktigt med tryggheten i Umeå utifrån tidshorisonter om 10–15 år. Därför är vår förhoppning att vi i Umeå ska kunna ha den politiska enighet och samsyn som krävs för ett långsiktigt hållbart arbete med att säkerställa tryggheten i Umeå.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun samt ordförande för
Umeå drog- och brottsförebyggande råd
Janet Ågren (S), ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott vid Umeå kommun
Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun
Moa Brydsten (S), ordförande för för- och grundskolenämnden vid Umeå kommun
Peter Vigren (S), ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid Umeå kommun
Helena Smith (S), ordförande för kulturnämnden vid Umeå kommun
Ari Leinonen (S), ordförande för fritidsnämnden vid Umeå kommun
Lena Karlsson-Engman, ordförande för tekniska nämnden vid Umeå kommun
Mikael Berglund (S), ordförande för byggnadsnämnden vid Umeå kommun
Charlotta Vesterlund (S), ordförande för jämställdhetsutskottet vid Umeå kommun
Andreas Sjögren (S), ordförande för miljö och hälsoskyddsnämnden
Carin Nilsson (S), ordförande Äldrenämnden

2 kommentarer

Förnedringsrånen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag var det debatt i kommunfullmäktige om rån och förnedringsrån. Ett ämne som berör, och det med all rätt.

För offren är detta mycket jobbiga upplevelser där det förekommer att filmsnuttar av rånen läggs upp på sociala medier, där de blir kvar under lång tid. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.

Den här nationella trenden är inte Umeå förskonad från och även om det är få personer som begår denna brottslighet så får den stora konsekvenser för den enskilde. Bakom finns dock en annan nationell trend som vi ser inom socialtjänsterna med ökat antal orosanmälningar. För Umeå ökade antalet mellan 2018 till 2019 med nära 1400 orosanmälningar.

Från socialtjänstens sida möter vi upp detta på olika sätt. Vi har på socialdemokraternas initiativ utökat fältgruppen för att finnas mer närvarande i ungdomsmiljöer. Vi har placerat ut socialsekreterare att arbeta nära skolan för tidiga insatser. Inom öppenvården pågår ett arbete för att se hur vi kan stärka stödet till unga lagöverträdare och  stärka kommunens medlingsverksamhet.

En annan fråga där socialtjänsten måste förhålla sig till är att det idag finns föräldrar som är rädda för socialtjänsten. Man drar sig för att ta emot hjälp och vill inte ha kontakt. Det måste vi ta på allvar och lära av, socialtjänstlagen är en frivillighetslag och ska vi komma in tidigt så behövs bra relation med föräldrarna.

Men det kommer inte att räcka. Även om socialtjänsten gör sitt krävs ett samarbete med många andra aktörer och en starkare kraftsamling på systemnivå. Jag vill här peka på tre centrala punkter i det fortsatta arbetet för att Umeå ska fortsätta vara en trygg stad i framtiden:

Inga utsatta områden i Umeå
Socialdemokraterna har föreslagit att ett övergripande mål för Umeå kommun ska vara att stoppa framväxten att utsatta områden. Ett sådant mål ges då samma dignitet som 200,000 till år 2050-målet och syftet är att kommunen ska kraftsamla mot segregationen och kriminalitet. Nyckeln här är att inte tala över huvudet på ungdomar och deras föräldrar, utan att man inkluderas i samhällsbygget och det brottsförebyggande arbetet.

Nya arbetssätt och mer samverkan
Den verktygslåda som socialtjänsten och skolan arbetar med måste ses över. Vi måste ha mer samverkan för att tidigt upptäcka unga på väg in i kriminalitet, och även när de hamnat där ta de ut ur den. Att elever klarar skolan är den viktigaste brottsförebyggande åtgärden. Metoder för samverkan som använts i andra kommuner med goda resultat ska tas tillvara och implementeras. Föräldrautbildning är viktigt för att tidigt mobilisera föräldrarna i det förebyggande arbetet.

Långsiktighet
Ska man lyckas så gäller långsiktighet och målmedvetenhet. Glöm projekt, det är 10-15 år som gäller i det arbete som ska göras och det kräver en uthållighet.

Bli först att kommentera

Södertäljes varning ignorerades av umeåpolitikerna, sluta var naiv inför den organiserade brottsligheten

Av , , 1 kommentar 19

Lördagsintervjun i P1 med Södertäljes kommunalråd Boel Godner, borde vara obligatorisk lyssning för alla kommunpolitiker i detta land. Godner och Södertälje utpekas ofta som ett föredöme när det gäller att bekämpa den organiserade brottsligheten. Södertälje har haft och har stora problem med kriminalitet och en svart hyresmarknad där människor i utsatta situationer utnyttjas skoningslöst.

Det Godner framförallt pekade på var hur sårbar det svenska samhället är. Våra generella välfärdssystem i kombinationen med allianspartiernas valfrihetsmodeller visade sig i Södertälje vara rena klondyke för kriminella.

Godner säger att Södertäljes erfarenhet är att valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet(LOV) inom hemtjänst och det fria vårdvalet är särskilt problematiskt. Den organiserade brottsligheten kan göra sig stora pengar på att etablera sig som utförare inom assistans och hemtjänst. Vårdvalet å sin sida gör det möjligt att ”välja sig fram” tills man till slut når en läkare som är beredd att skriva ut ett läkarintyg till sig. Och med ett läkarintyg får man tillgång till alla Sveriges ersättningssystem.

Till Aftonbladet säger Godner:

”– Man måste följa pengarna. Man pratar gärna om höjda straff och fler poliser, men vi borde prata mer om välfärdssystemen. Fri etableringsrätt som LSS, vårdval Stockholm och LOV är katastrof. Avregleringarna i välfärdssektorn har gjort att den organiserade brottsligheten lärt sig utnyttja systemen…Polis och åklagare kom till mig och sa att ni kan inte ha LOV i Södertälje, det blev politisk strid men vi tog bort den, säger Boel Godner.

2018 försökte Socialdemokraterna i Umeå att reglera upp LOV i hemtjänsten. Vi ville gå över till offentlig upphandling med bibehållen valfrihet för att skapa mer kontroll och närmare samarbete med de privata utförarna. Södertälje var en av de kommuner vi då tittade nära på.

Tyvärr valde Arbetarpartiet och alliansen att stoppa detta förslag. Det innebär att Umeå står mindre rustat den dag organiserad brottslighet vill etablera sig här för att utnyttja välfärdssystemen.

1 kommentar

Inga utsatta områden i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 1


Skriver i dagens Folkbladet med kommunalråden Hans Lindberg och Janet Ågren. Vi vill att kommunen antar som övergripande mål att stoppa framväxt av utsatta områden i Umeå.

Läs debattartikeln här och nedan:

Umeå är den största stad i Sverige som inte har något utsatt område enligt Polismyndighetens definition. Så vill vi att det ska det förbli. För att hindra framväxten av utsatta områden måste hela samhället engageras; såväl medborgare som civilsamhälle, kommun, polis, näringsliv och kultur- och idrottsliv.
När vi noterade tendenser till social oro 2017 agerade vi för att möta upp detta med ett batteri av åtgärder. Vi inledde bland annat projektet Umeå växer tryggt och säkert som gett goda resultat och viktig kunskap.
Men arbetet för ett tryggt Umeå måste hela tiden utvärderas och utvecklas. Vi har under våren och sommaren analyserat lägesbilden. Det finns oroväckande tendenser som kräver att vi agerar ännu mer kraftfullt.
Därför utarbetar vi nu ett uppdaterat samverkansavtal med polisen, utifrån de problem vi ser i dag. Samtidigt kommer vi teckna nya medborgarlöften med polisen, där kampen mot narkotika är en viktig del.
Därutöver vill vi:
· Att det ska vara ett övergripande mål för Umeå kommun att hindra framväxten av utsatta områden. I det budgetförslag vi presenterar senare i höst kommer vi sätta särskilt fokus på det brottsförebyggande arbetet.
· Att en åtgärdsplan tas fram snarast på uppdrag av kommunstyrelsen utifrån de rekommendationer och den lägesbild som beskrivs i en nyligen presenterad rapport från Umeå drog- och brottsförebyggande råd.
· Att modellen med trygghetsavtal – som det som tecknats för Ålidhem centrum mellan polis, kommun, fastighetsägare och handlare – ska utökas med tiden till andra stadsdelar i behov av liknande insatser.
· Förstärka kommunens engagemang i kampen mot narkotikan. Drogerna är en motor för grov brottslighet och skapar grogrund för framväxten av utsatta områden.
· Att skola, fritidsverksamhet och socialtjänst ska etablera nya arbetssätt och samarbeta närmare varandra för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon.
· Fortsatt ta kampen mot barnfattigdom och förstärka ansträngningarna för att fler ska ha ett arbete.
· Att kommunen i arbetet med att stärka tryggheten inkluderar de boende och föreningslivet i våra stadsdelar
· Satsningar på ett rikt kultur- och idrottsliv ska fortsätta utifrån insikten om att tillgången till en meningsfull fritid utgör en hörnsten i det förebyggande arbetet.

Vi måste arbeta utifrån tidshorisonter om 10 till 15 år. Det kräver politisk stabilitet. Därför är vår förhoppning att vi i Umeå ska hitta den politiska enighet som krävs för ett långsiktigt hållbart trygghetsarbete.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun samt ordförande för Umeå drog- och brottsförebyggande råd

Janet Ågren (S), ordförande för kommunstyrelsens planeringsutskott vid Umeå kommun

Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden vid Umeå kommun

Bli först att kommentera
Arkiv
RSS Nytt från vk.se