Bakfickan besöktes av Lena Hallengren

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår besökte jag och Lena Hallengren, Sveriges tidigare socialminister och numera socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Bakfickan. My, Stina och Bore gav en bra beskrivning av det arbete som bedrivs.

Vi fick också möjlighet att berätta för Lena om vårt arbete från socialtjänsten, Bakfickan och stadsmissionen om att underlätta för personer i social utsatthet att få tandvård. Ett bra möte, helt enkelt.

Kvinnojourerna riskerar att slås ut

Av , , 3 kommentarer 4

Kvinnojoursrörelsen i hela Sverige är i gungning efter att regeringen signalerar tillståndsplikt för skyddade boenden från 1 april 2024. Jourerna får svårt att leva upp till tillståndsplikten och överallt signaleras nu att jourerna riskerar att läggas ned eller sluta med skyddade boenden.

Det är årtionden av ovärderlig kunskap som håller på att gå förlorad då politikerna jagar oseriösa privata utförare. Varför måste jourerna in i detta?

VI kommer kämpa för vår kvinnojour i Umeå. Så länge jag är ordförande för Individ- och familjenämnden så ska banne mig inte kvinnofridsarbetet vara kommers och jourerna slås ut. Inte i vår stad.

Kommer partiledningen strunta i norrlänningarna? (S) i Umeå backar Erik Bergkvist

Av , , 1 kommentar 9

På fredag fastslår partistyrelsen listan till EU-parlamentsvalet 2024. Uppgifter cirkulerar i media om att nuvarande EU-parlamentarikern Erik Bergkvist(S) petas och att norra Sverige ska lämnas utan representation. Stämmer det så är det ett enormt misstag.

Norrlänningarna är belästa, ogillar vi att bli lurade av överheter och har ett gott minne. Här röstar man generellt vänster för att man vet hur det ligger till och inte går på bondfångeri från högermän och rasister. Att i detta läge när norrlandskusten bär hela den gröna omställningen peta vår EU-parlamentariker vore ett stort misstag.

Blir detta fallet får vi helt enkelt driva opinion mot partiernas missgynnande av norr. Till skillnad från Lennart Holmlund tror jag inte ett dugg på att det inte blir ”go i valrörelsen”. Tvärtom blir det då att kavla upp ärmarna och skicka ett tydligt meddelande till huvudstaden att nu räcker det med det koloniala synsättet partierna gång på gång visar upp mot norra Sverige.

Vår hembygd är inget råvaruskafferi och norrlänningarna är inte lättfintade.

I förra EU-valet lyckades samtliga partier utom (S) med bedriften att inte placera en enda norrlänning på valbar plats. Detta haveri straffade sig rejält, då människor inte är dumma utan röstade på Norsjösonen Erik Bergkvist(S) och andra norrlänningar på listorna. Men minnet är uppenbart extremt kort.

Först har du en regering som inte lyckas välja ut en enda minister som bor norr om Dalälven. Går detta nu igenom och (S) tappar bollen så riskerar över 1 miljon människor stå utan vettig representation i EU och regering.

Socialdemokraterna i Umeå står helt bakom vår EU-parlamentariker Erik Bergkvist(S). Självklart ska befolkningen i våra län ha en vettig representation. Tänker partiet strunta i detta så kommer man få rejäla problem.

Inlägg om oberoende granskning av socialtjänsten

Av , , 4 kommentarer 14

Från gårdagens kommunfullmäktige. I Gällivare demonstrerade moderata politiker för att en frontfigur i LVU-kampanjen ska få hem sina barn. I Älvsbyn beordrade en kristdemokratisk ordförande en utredning för att avbryta LVU och återföra barnen till ett barnporrmisstänkt par.

Två fall där det gått väldigt fel. Men exempel på där politiker öppnat socialtjänstens handläggning för påverkan.

I Umeå har en motion antagits för att granska LVU-ärenden. Jag är säker på att det görs med samma goda ambitioner som i Gällivare och Älvsbyn av politiker som vill ta ansvar. Problemet är dock att den här fjärrstyrningen öppnar upp handläggningen för risk för otillbörlig påverkan.

I en tid där socialtjänsten är utsatt för påverkan av kriminalitet, LVU-kampanj och resursstarka intressegrupper så är det viktigt att politiken står stadigt bakom sin socialnämnd, sina socialsekreterare och chefer.

I Umeå är signalen just nu något annat.

Arbetarna på Tesla strejkar för att få teckna kollektivavtal

Av , , 3 kommentarer 10

Just nu strejkar IF Metall för att arbetarna vid Teslas verkstäder ska ha vettiga villkor. Tesla vägrar teckna kollektivavtal och vill istället ge sämre ersättningar till sin personal än på arbetsmarknaden i övrigt. Genom att inget kollektivavtal är tecknat så har personalen ingen rätt till årliga löneökningar, arbetstidsförkortning och omställningsstöd.

Du kan läsa mer om If Metalls strejk här och här. Detta är i sig inte en kamp enbart för Tesla-arbetarna utan också för den svenska modellen där arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans kommer överens om arbetsvillkoren.

Jag besökte igår strejkvakterna utanför Teslas lokaler på Ersboda. Socialdemokraterna i Umeå anser självklart att kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad.

 

Replik på Vänsterpartiets insändare om fattiga familjer

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens Västerbottens kuriren replikerar jag på Vänsterpartiets insändare om fattiga familjer. Läs mer här eller nedan.

Tre vänsterpartister riktar i VK 14/10 kritik mot Socialdemokraterna för att det tillfälliga bostadsbidraget från årsskiftet inte längre undantas vid beräkning av försörjningsstödet i Umeå kommun.

Anledningen till förändringen beror på att Individ- och familjenämndens utvärdering visade att förvaltningen ansåg att nämndens reviderade riktlinjer för försörjningsstödet skulle kunna trygga barnfamiljernas behov. Att undanta det tillfälliga bostadsbidraget ur beräkning av försörjningsstödet var aldrig ett permanent beslut utan löpte ut till sommaren 2023.

Man kan förvillas tro att Umeå kommun genom detta beslut skulle satsa mindre på utsatta familjer än andra kommuner. Det är precis tvärtom. Vad de tre vänsterpartisterna inte berättar i sin insändare är att det tillfälliga bostadsbidraget enligt regeringen aldrig var tänkt att omfatta hushåll som uppbär försörjningsstöd.

Anledningen till att Umeå kommun ändå räknat bort det tillfälliga bostadsbidraget som beräkningsgrundade av försörjningsstödet, är för att Individ- och familjenämnden under hösten 2022 försökte lindra effekterna av kostnadsökningarna för de fattigaste barnfamiljerna. Umeå har alltså tagit ett större ansvar än regelverket förskriver och kommer att fortsätta göra så till slutet av 2023. Här skiljer vi oss från den större delen av landets kommuner som valt att inte göra så.

Detta är dessutom inte den enda extraordinära insatsen som nämnden gjort. Under december månad 2022 föregick nämnden höjningen av riksnormen vid årsskiftet genom att tidigarelägga höjningen med en månad. Det gjordes på (S) initiativ och innebar att barnfamiljerna under december 2022 fick en höjning av försörjningsstödet med 8,6% lagom till jul.

Nämnden har också på Socialdemokraternas initiativ gjort en översyn av försörjningsstödet ur ett barnrättsperspektiv. Vi har sett till att barnfamiljerna numera har inskrivet en rätt till resor till fritidsaktiviteter, studentkläder, ID-kort och annat som inte räknas in i riksnormen. Vidare finns sedan tidigare ett särskilt stöd utöver riksnormen med extra pengar till present vid högtid och deltagande i fritidsaktiviteter.

Utöver detta behöver också poängteras att Umeå länge prioriterat att hjälpa människor att gå från försörjningsstöd till arbete. Vi har ett av landets lägsta försörjningsstöd och allt färre barn i Umeå behöver växa upp i barnfattigdom. Det är viktigt att komma ihåg då Vänsterpartiet i braskande rubriker hävdar att Umeå kommun sviker utsatta barnfamiljer.

Andreas Lundgren (S)

ordförande individ- och familjenämnden

Eftermiddag i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 3

En viktig del i det politiska uppdraget är att vara ute och träffa medborgare. I eftermiddag besökte jag och Sebastian Svahn Holmsunds s-förening för att delta vid kaffebord och dörrknackning.

Den fördjupade översiktsplanen för Holmsund-Obbola är aktuell och på onsdag 18.30 ordnar s-föreningen ett offentligt möte om detta i Storsjöskolans matsal.


Några av partimedlemmarna som deltog

Replik på insändare om marknadslösningar

Av , , 1 kommentar 6

I dagens Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad svarar jag på insändaren från Liberalerna om nämndens behov av kostnadsminskningar:

Hanna Lundin Jernberg (L) och Pranav Nair (L) angriper i VK 29/9 Socialdemokraterna för att inte ha röstat ja till deras förslag att sänka kostnader genom att lägga ut mer av socialtjänstens verksamhet i privat regi.

Anledningen till att förslaget avslogs är att förvaltningen redan har fått uppdraget att se över hur nämnden kan minska sina kostnader. Individ- och familjenämnden är för övrigt redan idag en av kommunens nämnder som upphandlar mest av sin verksamhet.

Nämndens nuvarande tuffa ekonomiska situation är verkligen inte resultatet av en dyr egen drift, tvärtom, utan beror framför allt ett beroende av externa aktörer som kraftigt höjt sina priser. Exempelvis så har volymökningar och höjda priser för externa HVB-hem inom den sociala barn- och ungdomsvården inneburit kostnadsökningar på nära 30% under 2023. Mot det faktumet hjälper föga att Liberalerna ropar på ytterligare marknadslösningar.

Till skillnad från Liberalerna, som enbart fokuserar på att driva verksamhet till lägsta pris, så ser Socialdemokraterna att det finns ett värde i att socialtjänstens verksamheter håller en god kvalitet. Upphandlingar ska inte göras med syfte att dumpa personalens löner och arbetsvillkor. Ej heller ska ideella aktörer förväntas ta över välfärdens uppgifter utan kostnadstäckning.

Socialtjänsten är nu i ett läge där vi både ska hantera kraftiga kostnadsökningar och en allt svårare personalbrist. Det kräver ett långsiktigt arbete där chefer och medarbetare som kan verksamheten bäst är delaktiga. Liberalernas lösning på nämndens ekonomiska utmaningar var vid senaste sammanträdet att anlita externa ”konsulter”.

Att använda socialtjänstens verksamheter som experimentlåda för konsulter fick varken något gehör i nämnden eller ens från övriga borgerliga partier. Det är hög tid att Lundin-Jernberg och Nair släpper sin ideologiska fixering vid marknadslösningar.

Andreas Lundgren (S)
ordförande individ- och familjenämnden

Planen för att slakta välfärden

Av , , 9 kommentarer 9

I dagens Expressen 12/9 skriver kommunalråden för Göteborg, Stockholm och Malmö kommuner om den akuta situation som Sveriges kommuner och regioner befinner sig i. Det är tre socialdemokratiska kommunalråd som berättar om hur läget ser ut men den dystra bilden delas av i princip kommunalråd och regionråd över hela Sverige oberoende av partifärg.

Att regeringen fortfarande inte aviserat ökade statsbidrag för 2024, trots historiskt hög inflation, är ett historiskt svek. Det kommer helt enkelt inte vara möjligt att bedriva verksamheten på ett sätt som är förenligt med lagstiftningens krav.

Jag har bloggat om detta tidigare, det fattas alltså MINST 27 miljarder bara för att hålla regioner och kommuner på samma nivå. Hittills har inget besked kommit om några av dessa medel förutom en senfärdig fortsättning av äldreomsorgslyftet. Det står i princip redan nu klart att om regeringen överhuvudtaget ger medel så kommer det vara helt otillräckligt och leda till oöverskådliga konsekvenser.

Varför gör då regeringen så här? Ja utåt sett så sa man i våras att det handlade om att dämpa inflationen. Detta är något som helt enkelt inte stämmer då man samtidigt ivrigt duttar runt med skattesänkningar(någon miljard hit och någon miljard dit) som ökar konsumtionen och prisutvecklingen.

Sanningen är istället att det handlar om att medvetet svälta kommuner och regioner för att minska välfärdens ambitionsnivå. När sen kommuner och regioner tvingas till chockhöjd kommunalskatt så är regeringens plan att införa en ”skattebroms” för att förhindra skattehöjningar.

Syftet är helt helt enkelt minska ansvaret mot varandra genom skattsedeln. Vill du ha kultur, gå och bada eller för den delen socialt stöd så får du betala det via din egen plånbok. I detta ligger en gigantisk omfördelning av makt och resurser till marknaden vilket är hela syftet med politiken.

Resultatet kommer bli att ett antal företagskoncerner blir rikare medan du som medborgare blir fattigare. Tacka Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för detta.

27 miljarder i underskott för välfärden

Av , , 2 kommentarer 4

Sveriges kommuner och regioner(SKR) prognosticeras att regioner och kommuner 2024 beräknas gå med 27 miljarder i underskott. Detta som en följd av att regeringen och Sverigedemokraterna i vårbudgeten helt saknade resurstillskott till sjukvården och kommunerna.

Nu står vi därför mitt i skiten med drakoniska besparingar och svårigheter att klara lagstiftningens krav. Läget är oerhört allvarligt.

– Det är en mörk bild som presenteras av kommuners och regioners ekonomiska läge. För många är läget till och med allvarligare än under 1990-talskrisen. säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

De flesta bedömare tror att regeringens linje är ohållbar och att någon form av reträtt kommer att ske i form av resurstillskott. Men det kommer definitivt vara helt otillräckligt då regeringen Kristersson istället vill prioritera sänkt skatt.

Dessutom att besked har dröjt gör det svårare för kommuner och regioner att kunna planera, vilket kommer leda till skada på verksamheterna. Inkompetens är bara förnamnet.

 

Arkiv
RSS Nytt från vk.se