VK avslöjar Moderaterna och borgerlighetens lögner. Umeås högre kostnadsläge beror på mer satsningar på barn och äldre, inte slöseri.

Av , , 5 kommentarer 17

Intressant att läsa dagens Västerbottens kuriren. Man gör en genomlysning av kommunens ekonomi och slutsatsen är egentligen inte särskilt uppseendeväckande. En kort summering:

Varför räcker inte pengarna?

Ja det är mycket enkelt. Fler äldre och yngre som behöver stöd samtidigt som gruppen i arbetsför ålder minskar som andel av befolkningen. Så ser det ut i hela landet.

Varför har Umeå högre kostnader för sin kommunala organisation?

Det beror på att Umeå kommun har haft högre ambitioner med sin välfärd. Umeå har:

  • Kraftigt byggt ut förskolan för minskade barngrupper
  • Fler utbildade förskolelärare och behöriga lärare än i andra kommuner
  • Fler som fått beslut om LSS och fler som har plats på vård. och omsorgsboende inom äldreomsorgen
  • Större utbud av praktiska program på gymnasiet och bättre elevhälsa
  • Gör mer satsningar på föreningsliv och kultur- och fritidsverksamhet

Men de borgerliga partierna säger ju att ”Umeå har mer välfärd men sämre resultat”?

Det här är ett retoriskt knep där man blandar äpplen och päron. Att Umeå har fler behöriga förskollärare är naturligtvis inte ett sämre resultat utan en vald satsning på våra barn. Vad det handlar om är att Anders ågren(m) med flera vill ha mindre välfärd och mer skattesänkningar.

Hur ska Umeå då göra för att möta kostnadsutvecklingen?

Staten tar inte sitt ansvar för välfärden idag. I riksdagen har Moderaterna och Kristdemokraterna med aktivt stöd av Sverigedemokraterna drivit igenom sänkta skatter före satsningar på välfärden. Dessa partier tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna prioriterar sänkta skatter på riksplanet framför satsningar på skolan och äldreomsorgen. För att förändra det behöver fler rösta på socialdemokraterna och färre på SD.

I det läge som kommunen är måste vi därför först och främst säkerställa att resurser finns till att klara den kommunala verksamheten. Därför tittar vi nu på andra kommuner och hur vi kan sänka våra nettokostnader. Alla nämnder jobbar nu med att komma ned i kostnadsläge.

5 kommentarer

LSS-kön minskar kraftigt

Av , , 1 kommentar 16

En följetong för Individ- och familjenämnden de senaste åren har varit att klara försörjningen av gruppbostäder 9:9 inom LSS. Umeå kommun har haft förseningar som berott på bland annat överklagningar av nya bostadsområden. Från politiskt håll initierade vi ett större arbete för att identifiera vad varje process kan göra för att snabba på arbetet.

Det har gett resultat.

Nu visar den senaste statistiken att vi med stormsteg har minskat kön. Den är mer än halverad och en planering finns för de som beviljats boende, där flertalet i kön nu ligger mellan 3-9 månader i kö. Även om det fortfarande är för länge så går det helt klart åt rätt håll.

Tekniska nämnden har spelat en nyckelroll här som fastighetsförvaltare. Man har gjort ett bra i arbete och är nu i färd med att bygga upp en större tomtreserv för LSS-boenden. Det kommer att korta byggandeprocessen av nya boenden med minst 1 år.

Det som blir viktigt är att politiken kan hålla kvar samarbetet mellan olika nämnder för att inte halka tillbaka in i väntetider och viten. Under veckan som var gjorde jag studiebesök på tre olika LSS-boenden. Inom socialpsykiatrin har man med hjälp av uttänkt planering skapat grund för flyttkedjor. Otroligt spännande och som ökar människors frihet.

1 kommentar

Det går att stoppa prostitution och människohandel

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid gårdagens sammanträde med Umeås brotts- och drogförebyggande råd(UmeBrå) så hade jag och nämnden anmält upp en fråga om nuläget kring arbetet mot prostitution och människohandel.

Det visar sig att den positiva trenden håller i sig. Annonseringen av utländska annonsörer fortsätter vara på låg nivå. Umeå undviks i stor grad som destinationsort.

Samtidigt har lagföringen av sexköpare gått upp kraftigt sedan vi inledde denna gemensamma satsning. Umeåpolisen gör ett utmärkt arbete med detta.

Det arbete vi inledde för ett par år sedan där polis, socialtjänst, hotell och taxi arbetar tillsammans fungerar väl. Med ganska små resurser kan kommuner utanför storstäderna vända trenden och allvarligt störa människohandeln.

Varje kommun som väljer att arbeta aktivt mot prostitution och människohandel gör stor nytta. Polisens möjligheter att ringa in rörelsemönster och kartlägga den organiserade brottsligheten ökar när lokala aktörer aktiveras i detta. Därför bör alla kommuner ta efter det arbete vi gör i Umeå.

Jag skulle vilja säga att det finns saker som alla kommuner kan göra utifrån egna lärdomar:

1. Medborgarlöfte
Börja med att i de lokala medborgarlöftena skriva in att kommunen och polisen ska göra något åt detta och lovar medborgarna detta. Det är förutsättningen för att det ska avsättas resurser för tillslag och uppsökande verksamhet.

2. Etablera rutiner mellan socialtjänst och polis
Styrkan i arbetet är att det finns upparbetade rutiner som gör att båda parter arbetar uppsökande och är med vid tillslag.

3. Erbjud stöd till den som är fast i människohandeln och till den som köper sex
Socialtjänsten behöver se sexhandeln som en del i våldsarbetet och komplettera sitt arbete med enkla vägar in, även om antalet som söker hjälp för sexköp är relativt få så kan hjälpbehovet vara stort. Män som är fast i porr- och sexmissbruk riskerar att återkomma som sexköpare gång efter gång.

Något man kan fundera på är väl om inte detta samarbete även bör omfatta media. Inte på det sättet att myndigheter ska lägga sig i nyhetsrapporteringen men att media reflekterar över sina bildval har stor betydelse. Här har jag och Socialdemokraterna flertalet gånger påpekat i insändare och debattartiklar att illustrationen i lokalmedia av sexhandeln inte kan vara kvinnokroppar bredvid en obäddad säng.

I lagens mening är nämligen kvinnorna brottsoffer och ska artiklar bildsättas så ska det vara med fokus på brottsling och inte brottsoffer. Det kan låta som en mindre fråga men är av stor betydelse. Samhällets syn på detta som ett oskyldigt brott mellan två vuxna parter som man inte ska lägga sig i är en av de stora anledningarna att fler inte engagerat sig i detta. När det i själva verket många gånger handlar om människor som är fast i slaveri.

Bli först att kommentera

Höjda statsbidrag – eller omförhandling

Av , , Bli först att kommentera 11

Socialdemokraterna i Umeå ställde igår sig bakom min motion om inför 2021 måste till kraftigt ökade statsbidrag till kommunerna, annars ska partiet kräva en omförhandling av januariöverenskommelsen.

Januariöverenskommelsen har lyckats överbrygga en parlamentariskt svår situation, men kravet är inte orimligt. Man ska komma ihåg att de närmsta 6 åren behövs tillskott på 90 miljarder enbart för att BEHÅLLA nuvarande nivå på välfärden.

Det är upp till bevis för samtliga partier i riksdagen. Är ni inte beredd att hitta parlamentariska samarbeten och lösningar för att trygga välfärden så får ni redogöra för vad i socialtjänstlag och skollag som ska tas bort.

Bli först att kommentera

Förklara krig mot drogerna i Umeå. Unga människor ska inte behöva hamna i drogmissbruk.

Av , , 3 kommentarer 10

Unga personer ska inte behöva hamna i tungt missbruk. Tillgång till droger gör att unga snabbare kan accelerera sitt missbruk från cannabis upp till tyngre droger. Notan hamnar på samhället att ta hand om. Det är helt oacceptabelt.

Vi kan inte tillåta att den flod av droger som sköljer över landet drar in unga i drogmissbruk. Det måste stoppas och ungdomarna få alternativ och en framtid att se fram emot.

Narkotikans tillgång är också en av de viktigaste faktorerna i att socialt utsatta områden skapas. Öppen drogförsäljning och kriminella som försöker ta kontroll över lokalsamhället skapar grogrund för parallella samhällsstrukturer. Intäkterna från narkotikan finansierar denna samhällsstruktur och leder i sin tur till uppgörelser och våld.

Det är helt centralt att vi håller drogerna borta från unga människor och erbjuder alternativ. Kamp mot fattigdom, en meningsfull fritid och att alla elever klarar skolgången är receptet, men ingen är vaccinerad mot att hamna i detta droghelvete.

Just nu är projektet ”Umeå växer tryggt och säkert” på väg att utvärderas. Det är ett omfattande batteri av åtgärder som satts in för att stävja tecken till social oro i de nordöstra stadsdelarna. Vi har inget socialt utsatt område i Umeå och vi ska inte ha det i framtiden heller. Därför finns det all anledning att fundera över narkotikans roll i Umeå i stort och hur vi stoppar missbruket.

Vid Umeås brotts- och drogförebyggande rådets sammanträde nästa vecka träffas polis, region och kommunen för att diskutera dagsaktuella händelser. Jag kommer då att lyfta behovet av en offensiv mot narkotikan i Umeå.

Andreas Lundgren(S)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

Mer om detta skrev jag nyligen i socialdemokraternas områdestidning för Tomtebo och Innertavle:

7E2328C3-40CC-4F0A-ACC7-A9D08EB43FA7

3 kommentarer

Veronica Kerr(kd) vill slakta äldreomsorgen. Föreslår nedskärning på 25 miljoner för omsorgen vid sittande bord

Av , , 2 kommentarer 19

Läser den senaste bloggen av Veronica Kerr(KD) och häpnar. Kerr går till ett frontalangrepp mot Socialdemokraterna med diverse felaktigheter kring de beslut om förfrågningsunderlag för LOV som just antagits i Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden. Det får faktiskt vara nån måtta på de vinklingar som sprids om de beslut som nämnderna tagit.

Jag kan ha förståelse för att Kerr vill höja ersättningen generellt till LOV-leverantörerna. Det ville också såväl Individ- och familjenämnden som Äldrenämnden i sina äskanden till budgetfullmäktige. Men nämnderna fick inte pengar till detta då Umeå som hela kommunsverige står inför en tuff ekonomisk situation pga demografin.

I det läget lade tjänstemännen ändå en höjning av ersättningen för bland annat geografiska avstånd och för akuta situationer. Nämndens tjänstemän hade ansträngt sig inom de ramar som fanns för att prioritera fram extra medel vilket vi ställde oss bakom. För vi ska ha klart för oss att i Umeå finns många LOV-företag som sliter till en redan låg ersättning. Ofta är det företag med lokal förankring som redan idag har det tufft och jag förstår deras oro över framtiden.

Dock kan inte kommunen trolla fram medel som inte finns. Det är enkel fakta och det är politikens ansvar att hantera den budgetram vi fått tilldelat.

Detta bryr sig inte Kerr om. Mot nyss antagen budget i nämnderna, mot kommunens egna styrregler för finansiell hushållning så yrkade de borgerliga partierna på att höja ersättningen i alla fall. Veronica Kerr och hennes kollegor i M, C och L föreslog vid sittande bord en generell höjning av LOV-leverantörernas ersättning med 15%. Det motsvarar över 25 miljoner i ökade kostnader, varav 19 miljoner skulle landa på Äldrenämnden i ökade kostnader och 6 miljoner på Individ- och familjenämnden. Det vill säga i praktiken en ren slakt av äldreomsorgen.

Det är djupt problematiskt att en vice ordförande i Äldrenämnden faller in utspel av denna typ. 25 miljoner motsvarar ungefär 50 undersköterskor som ska bli av med jobbet genom ett pennstreck. Argumentet var att om inte kommunen vidtar en höjning av ersättningen så kommer LOV-leverantörer gå omkull och då blir det dyrare. Men nämnderna kan inte genomföra beslut i strid mot lagens krav på god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges krav på finansiering av beslut.

Andreas Lundgren(S)

 

2 kommentarer

Ett liv som ska levas

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har vår områdestidning för Tomtebo-Innertavle börjat delas ut och jag skriver om missbruk. Vägen ur ett missbruk handlar om mer än polis, socialtjänst och kriminalvård. Det handlar om ett liv som ska levas också.

tomtebo

Bli först att kommentera

Vi permanentar överanställningen av socialsekreterare inom barn och ungdomsvården. För att nå en bättre arbetsmiljö och snabbare handläggningstider

Av , , Bli först att kommentera 8

Under onsdagen fastställde Individ- och familjenämnden sin budget och uppdragsplan för år 2020. Vi har fortsatt ett stort arbete framför oss att hantera volymökningar och statliga kostnadsövervältringar.

Nämnden budgeterar för två specifika satsningar på arbetsmiljö. Det ena handlar om att fortsätta satsningen på lågaffektivt bemötande inom funktionshinderomsorgen. För att ge personalen verktyg att hantera olika situationer så är det viktigt att vi kan erbjuda utbildning till fler. Det här är en satsning vi påbörjade ifjol och som får fortsätta ett år till.

Inom individ- och familjeomsorgen så satsar vi 2,5 miljoner specifikt på en överanställning av personal inom den sociala barn- och ungdomsvården. Under året har vi överanställt med socialsekreterare för att kunna hantera det stora ärendeinflödet och låta handläggarna få en mer rimlig arbetssituation. Det här har gett en bättre arbetsmiljö och nu går vi in och permanentar den förstärkningen.

Andreas Lundgren(S)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Svältpolitiken vid vägs ände. Om inte politiken kan garantera välfärden i regioner och kommuner så måste januariöverenskommelsen skrotas

Av , , 3 kommentarer 11

Finansminister Magdalena Andersson(s) öppnar nu för att se över överskottsmålet. Tanken är att få loss mer medel till krisande kommuner och mota lågkonjunkturen.

Detta följer tidigare kongressbeslut. Om det är den bästa åtgärden eller ej kan säkerligen diskuteras, men det är då ett försök att göra något och ta kommandot över utvecklingen.

Magdalena Andersson har för att uttrycka sig milt aldrig tidigare gjort sig känd för att vilja slopa överskottsmål. Men även en finansminister måste ompröva verktygslådan inför en krass realitet.

Det dröjde dock inte länge innan såväl Liberalernas och Centerpartiets ekonomiska talespersoner var ute och tog avstånd från förslaget.

Ja det finns säkert skäl för det(förutom att man inte vill ha samma omfattande välfärd som Socialdemokraterna) men då krävs det också alternativa förslag. Hur ska välfärden egentligen finansieras?

Fakta är följande:

Vi har en välfärd som håller på att gå sönder i kommunerna.

Vi har en stat som samtidigt gör gigantiska överskott på 150 miljarder.

Det saknas 90 miljarder till 2026 för att ens bibehålla nuvarande nivå på välfärden.

Samtidigt saknas svaren på hur denna finansiering ska lösas. Och nu finns inte tid till oenighet, fokus måste vara på att hitta en lösning.

Liberalerna och Centerpartiets högersvängning visar nu sin destruktiva sida. Idén om att den offentliga sektorn ska krympas, eller åberopande av januariöverenskommelsen får genomslag framför att hantera situationen som den ser ut. Här behövs handlingskraft pronto och varje parti måste rannsaka sig själva och leverera svar på medborgarnas oro över välfärden.

För en sak kan vi då vara väldigt säkra på. Fortsätter de här låsningarna så kommer vi gå in i en lågkonjunktur där vi samtidigt står inför massuppsägningar i kommunerna. Det är en fullständigt vansinnig politik. Samtidigt som demografin gör handlingsutrymmet allt mindre år för år.

På sidan om regeringssamarbetets interna skiljaktigheter har vi en höger på tre partier som är medskyldiga till de partipolitiska låsningar som finns. Som agerar mer utifrån devisen ”låt dem koka i sin egen soppa” än att se samhällsproblemen. Allt blir ett spel för dessa partier när riksdagspolitikerna istället borde samla sig inför den största samhällsutmaningen vid sidan om klimatkrisen. Vill du ha förtroende Kristersson? Se till att hjälpa till och lösa situationen.

Kan man sätta sig i partiöverläggningar om energi, gängkrig och migration så måste det också gå att enas sig i fundamentala frågor som att skolan och omsorgen ska kunna klaras även i framtiden. Det är inte ett orimligt krav.

Jag har nu för min del skrivit en motion till distriktskongressen 2020. Innebörden i den är väldigt enkel. Antingen börjar det här regeringssamarbetet skjuta till kraftigt ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner i höstbudgeten nästa år, annars är det bara att Socialdemokraterna lämnar januariöverenskommelsen omedelbart.

Jag är inte intresserad av att peka finger i detta. Alla partier har sitt mandat och sina hjärtefrågor. Och jag förstår om inte alla har samma syn som Socialdemokraterna kring en skola och omsorg som fås efter behov. Men då får man faktiskt även från politikens sida gå den parlamentariska vägen och rusta ned ambitionerna via ny lagstiftning. Inte svälta kommuner och regioner och kräva samma välfärd.

Så länge vi har de lagar vi har så ska de följas. Kommunerna ska leva upp till skollag och socialtjänstlag. Och det är bara ett krasst konstaterande: fortsätter dessa låsningar så måste politiken omgruppera sig och hitta nya konstellationer. Ideologi och annat till trots – en regering måste kunna fatta nödvändiga beslut.

En sak är då helt säker. Skolbarn och utsatta människor ska inte behöva betala priset när samhället går med plus. Det är oförsvarbart.

3 kommentarer

Till minne av narkotikans offer

Av , , Bli först att kommentera 8

Andreas 2019-11-01

Under fredagen anordnades en minnesstund för narkotikans offer. Föräldraföreningen mot narkotika i Umeå(FMN) och Ungdomens nykterhetsförbund stod som arrangörer. Jag hade förmånen att delta som en av talarna. Det är en årligt återkommande manifestation och en viktig sådan inte minst för de familjer som själv drabbats.

Under mitt anförande talade jag om vikten av att samhället måste byggas starkt.

”Få saker berör så mycket i min roll som när jag ser mycket unga människor på väg in i missbruk och tung kriminalitet. Ibland kanske barnen aldrig haft en chans, hemmamiljön har varit präglad av missbruk och våld från när man var riktigt liten.

Och här träder då socialtjänsten in med ett ansvar att se till att ungdomen får den hjälp den behöver. Kanske blir behandlingshem aktuellt eller kommunens öppenvård.

Mycket hänger på den enskilde och även på socialarbetarens arbete att det går bra till slut. Men det som är väldigt uppenbart är att det finns ett liv där ute som ska levas och en vardag att hantera.

Ska vi lyckas med att bryta narkotikamissbruket så handlar det om att hela samhället måste sluta upp och samhällets olika delar understödja varandra.  Att vi har insikten att det är VI tillsammans som tar oss an den utmaningen och ger ungdomarna alternativ till missbruket. Det får inte finnas våra och andras barn, utan det finns bara VÅRA barn och ungdomar.

Och allting hänger ihop. Ska vi lyckas handlar det om många andra saker också än socialtjänstens insats. Det handlar om det förebyggande arbetet:

Det handlar om att sätta föräldrar i arbete så att barn inte behöver växa upp i fattigdom och utan framtidsutsikter.

Att vi bygger bostadsområden med blandad bebyggelse för att undvika segregation och utanförskap.

 Att vi har en skola som ser till att alla barn blir sedda, klarar skolgången med ett fullständigt betyg så man kan gå vidare till gymnasiet och senare ta sig vidare ut på arbetsmarknaden.

Att barn och ungdomar har en meningsfull fritid där föreningslivet finns för att både erbjuda aktiviteter och positiva sammanhang, men också gemenskap.

Att kulturen och folkbildningen finns nära barn och ungdomar i deras bostadsområden för att få dem att växa”.

 

Bli först att kommentera
Arkiv
RSS Nytt från vk.se