Ågren, inte ens alliansen tror på dina skattesänkningar

Anders Ågren(m) och Moderaterna i Umeå kommun föreslår att skatten ska sänkas med 15 öre nästa år.

Att det här är helt fel åtgärd i en coronapandemi för Umeå kommun förstärks av att inget annat parti tycker det här är en bra idé. Samtliga övriga borgerliga partier säger helt NEJ till Ågrens skattesänkning.

När Anders Ågren talar om att Umeå kommun har högre skatt än flertalet andra större kommuner så är det riktigt. Vad han dock inte talar om är vad det beror på.

Umeå kommun har på flertalet områden haft HÖGRE SERVICENIVÅ än andra kommuner för människors välfärd. Vi har genom åren exempelvis mot jämförbara kommuner haft fler boende inom äldreomsorgens särskilda boenden, fler boende på LSS-boenden, vi har haft ambition om max 15 barn i barngrupp samt satsat mer än andra kommuner på föreningslivet.

Däremot är kommunens drift inom LSS och äldreomsorg billig. Med andra ord: kommunens verksamhet drivs effektivt i driften men har tagit ett större ansvar än andra kommuner för att människor ska få bo på ett boende än att stå i kö.

Att det förhåller sig på det här sättet som jag beskriver kan man enkelt kolla upp i de nettokostnadsavvikelser som årligen görs för att jämföra Umeå mot andra kommuner. Där framgår tydligt hur Umeå har låg kostnad för drift inom många områden jämfört med andra kommuner inom exempelvis LSS och grundskolan.

Så när Anders och Moderaterna I Umeå säger att ”Umeå kommun har högre skatt men inte bättre resultat” så blandar han ihop äpplen och päron. För högre ambitionsnivå och resultat, är två olika saker som man måste hålla i huvudet samtidigt. En högre kostnad betyder alltså inte automatiskt att kvaliteten är låg eller driften dyr, det kan nämligen vara exakt tvärtom så man måste veta om kostnaderna beror på ineffektivitet eller större åtagande.

Om vi då lämnar detta med att Umeå historiskt haft högre ambitionsnivå så låt oss då granska den andra aspekten; kvalitet. Det finns inget som tyder på att Umeå kommuns verksamhet har lägre kvalitet mot andra större kommuner. Tar vi vår skolverksamhet som är kommunens enskilt största budgetpost så kan vi se att såväl vår grundskola som gymnasium placerar sig i toppen i Sverige vad gäller resultat.

Det finns alltså anledning att granska Moderaternas mytspridning om att kommunen skulle utmärka sig som ineffektiv. Däremot vet vi att Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet drev att avveckla den gemensamma förvaltningen och skapa fler förvaltningar med ökade overheadkostnader som följd.

Moderaterna säger sig vilja vara en ledare för oppositionen. Men deras viktigaste fråga, skattesänkningar, har de inte stöd för från resten av alliansen. Allt fler partier förstår att om vi ska klara välfärden när andelen av befolkningen i arbetsför ålder sjunker, så har vi inte råd med moderata skattesänkningar.

13 kommentarer

 1. Sixten Jonsson

  Tidigare hade kommuner monopol på statistik på verksamheternas kostnader och i nämndsprotokollen avslöjas i princip ingenting som kan visa tillkortakommanden hos den styrande majoriteten.Offentlighetesprincipen gör det dock möjligt att hämta ut en del beslutsmaterial.
  Sedan en tid tillbaks har SKR tagit fram offentlig statistik och jämförelse mellan alla 290 kommuner i Sverige som ligger under söknamnet Kolada på internet.En enkel jämförelse visar att kommuner och regioner iNorra Sverige har generellt högre driftskostnader än övriga landet där VILHELMINA och REGION VÄSTERBOTTEN avviker kraftig. Då offentlig verksamhet oftast består av 80% personalkostnader så är det ju ganska enkelt att dra rätt slutsatser för erforderliga åtgärder. I många S majoriteter vimlar det av gamla fackföreningsledare på högt uppsatta positioner vilket innebär att det är i princip är omöjligt att dra ned personalstyrkan på en rimlig nivå eftersom man sitter i en jävsituation.Kolada avslöjar detta på ett skoningslöst sätt.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej Sixten, vi vet mycket väl vad nettokostnaderna, både positiva och negativa avvikelser beror på i Umeå kommun. Där är kolada en av källorna vi kan använda oss av. Exempelvis inom daglig verksamhet inom mitt ansvarsområde har vi bland de lägsta kostnaderna i landet medan vi ligger historiskt över i antalet beviljade beslut om LSS §9-boende. Det är därför ett illusionstrick att hävda att högre kostnader beror per automatik på ineffektivitet.

  • Kim

   Vad är en ”rimlig nivå”?

   Relatera gärna till de allt intensivare rapporterna kring arbetsklimat i offentlig sektor och hur det är allt svårare att rekrytera pga orimlig arbetssituation.

 2. Fredrik

  Vi har haft ambition om max 15 barn i barngrupp, det vet ni själva att det är jättefint på papper men ni har inga ambitioner att göra något åt det. Barngrupperna är fortfarande för höga inom kommunen, självklart får ni ner snittet till acceptabla nivåer när ni tar med alla små förskolor på mindre orter som har rätt bemanning, men i Umeå är det rent bedrövligt, det vet alla som har barn som är eller har varit på dagis/förskola. Sedan tycker jag att det är magstarkt att sitta och säga att ni satsar på äldreomsorgen, jag har min mor på ett demensboende längs älven i centrala Umeå, hade det inte varit för oss anhöriga hade hon varit död sedan länge med den fruktansvärda vanvård som hon utsatts för. På den avdelningen hon är på finns det en, jo du hörde rätt en behörig personal för att ta hand om demenspatienter, resten är billigast möjlig arbetskraft. Min mor har akut fått åka in på sjukhus fem ggr för att mer eller mindre återupplivas pga uttorkning och näringsbrist, och allt detta pga av att ni styrande politiker har lagt en budget som gör att det är en omöjlighet att bedriva en rättssäker vård inom äldreomsorgen. Det är lätt för dig och sitta och skryta över hur fantastiskt duktiga ni politiker är, men här har ni erat största misslyckade. Tycker du borde ta dig en resa till hemgården för att se hur daglig verksamhet fungerar, eller rättare sagt inte fungerar. Då borde du och dina partikamrater inse ert tillkortakommande och börja prioritera rätt. Dessa stackars individer som bor där förtjänar något mycket bättre än vad ni politiker kan erbjuda dem, det är dom som byggt upp detta samhälle och ni struntar fullständigt i dom, bara för att dom inte har ork att höja sin röst. Att skatten inte skall sänkas just nu må vara, men det är dags att lägga dom pengar ni får in på rätt saker, och framförallt göra rätt saker. Detta är kriminellt dåligt,

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Fredrik: även om kommunen inte är ikapp när det gäller 15/barn i barngrupp per genomsnitt så har vi byggt en väldigt stor mängd lokaler för att nå dit. Så mycket pengar ligger sedan många år i detta.

   Sen när det gäller äldreomsorgen så beskrev jag just hur Umeå har en drift som haft låg kostnad, samtidigt som vi har haft FLER personer som fått boende på särskilda boenden historiskt sett än jämförbara kommuner. Och så är det. Nu har regeringen gått in med extra medel till kommunen och Äldrenämnden fick igår beviljat 20 miljoner mer än man har i volymökningar.

   • Fredrik

    Det är toppen att det blir mer pengar till äldrevården, men 20 miljoner kommer inte räcka på långa vägar, så eftersatt är det. Ni säger gång på gång att ni är ett parti som värnar om välfärden, om ni gjort det, hur kan det komma sig att det ser ut som det gör på våra äldreboenden? Med några få undantag så är det under all kritik och kommunen bryter mot lagar dagligen som huvudman för detta. Om ni verkligen menade allvar med att satsa på välfärden så gör det på riktigt, 20 miljoner räcker väl knappt till att betala för de avtalsenliga löneökningarna som kommer i höst, och då står ni kvar med nästan ingen satsning alls. Kommunen blöder pengar på massa onödiga projekt och satsningar som inte är för dagen nödvändiga, se till att satsa på äldrevården nu, jag kan garantera att du inte skulle uppskatta att ligga på den avdelning min mor ligger på om du var gammal, det är en förvaring med väntan på döden, utan någon glädje. Sedan går det inte att försvara sig bakom att det blivit fler som behöver boenden, det har varit ett faktum som alla vetat om i många år, samma sak med förskolor, det är väl ganska logiskt at om det förds många barn, behövs det fler platser plus att Umeå är och har varit en tillväxtkommun i alla år som jag levt i alla fall. Kommunen har misslyckats med sin planering för dom yngsta och dom äldsta, det är ett faktum som ni inte kan skylla ifrån er. Varför brännmärker ni inte stornorrforspengarna varje år att det oavkortat skall gå till vård, skola och omsorg t ex?

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Även om vi höjde skatterna kraftigt lokalt kan inte kommunen kompensera den demografiska utmaningen, staten måste hjälpa till. Socialdemokraterna värnar alltid välfärden och gör det vi kan. Men det är inte vi som sänkte skatterna med 160 miljarder. Folket valde att rösta fram borgerliga regeringar 2006-2014, och sen dess har vi haft en borgerlig majoritet i riksdagen emot oss när vi försökt öka skatteintäkterna till välfärden. Vi försöker därför inom de samarbeten som gått att etablera för att landet överhuvudtaget ska kunna styras, få loss mer pengar till välfärden. I år lyckades vi.
     Kommunerna är väldigt beroende av den statliga nivån och nu är vi inne i en period där antalet äldre ökar och andelen i arbetsför ålder minskar. Det betyder att skatteintäkterna faller och det här kan inte vi i Umeå kommun kompensera på egen hand. Det behövs mer statligt stöd, men så länge folk vill rösta på borgerlig politik så kommer alltid skattesänkningar gå före äldreomsorgen tyvärr. 160 miljarder saknas.

     • Fredrik

      Som vanligt, skyll på borgarna. Detta klassiska mantra när S inte har några svar. Det var ett bra tag sedan borgarna styrde Sverige så ni har haft ganska mycket tid på att återställa dessa skatter, men det har ni ju uppenbarligen inte klarat av. Skatteunderlagen i Sverige och i Umeå är fullt tillräckliga för att klara välfärden, problemet är inte att det finns för lite skatteunderlag, problemet är att de flesta kommuner i Sverige inte har kompetenta politiker nog för att klara av uppgiften, därför räcker inte pengarna till kärnverksamheterna. Hur mycket kostnader har ni inte lagt på invånarna med skrytbygget mellan broarna, innan detta 2014 påhitt hade Umeå en bra ekonomi med minimal låneskuld, nu är det katastrof. Så skyll inte på någon annan för ert misslyckade, det skapar inget förtroende!

     • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

      Fredrik, allting hänger ihop. Man kan inte rösta på partier som vill ha en mindre välfärd och sen tro att det inte får effekter. Jag kan tala om för dig att hela kommunsektorn i Sverige har liknande probloem idag med att klara nuvarande nivå på välfärden, detta är inte unikt för Umeå utan gäller över hela linjen. Alla seriösa bedömare är helt överens om att staten måste ta ett större ansvar för äldreomsorgen och det försöker (S) driva igenom i riksdagen mot en majoritet som helst vill sänka skatten.
      Vad gäller låneskuld så började den inte 2014, det är helt fel, utan 2010 och anledningen var att vi inte kunde finansiera kapitalkostnaderna för nya investeringar, där inte minst utbyggnaden av förskolan tog enormt mycket resurser.

 3. Fredrik

  Naturligtvis förstår jag att det behövs pengar för att investera, men om vi hade lagt den låneskuld vi har i Umeå i dag på satsningar inom välfärden i stället för kulturhuvudstadsåret så hade det sett mycket bättre ut i dag, den satsning som alla partier ställde till med får vi medborgare lida för nu och många år framåt. Sedan vill jag klargöra att jag inte är imponerad av den borgerliga sidan heller, så jag skulle vilja påstå att den sk umeåandan där man kliar varandra på ryggen varannat beslut är tjänstefel. Man kan dock inte glömma att hela problematiken med välfärden startade med Göran Perssons beslut att kommunalisera. Välfärden skall ligga under statens ansvar, inte under kommunen. Det är med all önskvärd tydlighet så att uppdraget är för krävande för politiker i kommunerna. Man måste omprioritera i budgeten nu och lång tid framåt, annars kommer våra yngsta och äldsta ha det värst i samhället. Eller om man säger så här, varför satsa pengar på dom man har noll skatteintäkter på, det verkar vara så man diskuterar.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Fredrik: även om vi inte byggt det jag tror du åsyftar som kulturväven etc så hade Umeå ändå haft väldigt stora investeringar som är svårt att täcka inom ram. Det beror på att vi är en tillväxtkommun där det krävts stora utbyggnader under kort tid. Exempelvis inom LSS har vi behövt bygga ikapp, i förskolan har vi som mål 15 barn i barngrupp vilket gjort att i kombination med snabbt växande stad att vi lagt stora pengar där. Idag bygger i princip bara LSS-boenden, äldreboenden, skolor och förskolor men det kostar ändå strax under miljarden per år.
   Det vi gör nu från kommunledningens sida är två saker. Det ena är att vi försöker hålla igenom på investeringsramen det som går och öka avsättningarna i budgeten för att kunna betala av på kommande kapitalkostnader och därmed få mer utrymme i drift. Det andra är att vi av överskottet byggt upp en reserv i en sk resultatutjämningsreserv(RUR), på ca 300 miljoner för att parera att skatteintäkterna sjunker(andelen arbetsför befolkning sjunker som bekant. Vi vet att år 2026 blir det tuffaste året, det är då vi ser störst volymökningar så vi rustar nu genom att se över vart ligger vi över mot andra kommuner(nettokostnader) och om vi kan minska dessa och parera med RUR så kan vi klara välfärden i Umeå framgent. Men då krävs stor budgetdisciplin och arbete från kommunens sida, samtidigt som staten måste ta ett större ansvar.

   • Fredrik

    Inget av det du säger kan ha kommit som en lucköppning för kommunen, tyvärr har investeringarna startat för tidigt, dom som är gamla och unga i dag får lida för det. men tack för en bra dialog, stort av dig att ta dig tid att svara, det är det inte alla av dina politikerkollegor som gör, framförallt er ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se