M i Umeå tvingar L, C och KD in i ett skattesänkarträsk

Budgetfullmäktige i måndags cementerade ytterligare hur oense den borgerliga alliansen är i Umeå. I den mest grundläggande frågan, den om skattesats, stod Moderaterna ensamma om att vilja sänka skatten med 15 öre. Inget av de övriga partierna C, L och KD ansåg att det var möjligt.

Den enighet de borgerliga partierna visade upp bestod av ett antal gemensamma uppdrag om att sälja ut umebornas välfärd till privata intressen. I övrigt låg såväl budgetförslagen från (C) och (L) betydligt närmare Socialdemokraternas förslag än Moderaternas. De borgerliga partierna är djupt oense om prioriteringar, finansiella mål och skattesats.

Den här splittringen är inget nytt. Inför valåret 2018 hade man också under flertalet år lagt skilda budgetar. Men sedan gick man ihop och lade en gemensam valbudget. 2018 drev man i enlighet med Moderaternas vilja en gemensam sänkning av skatten med 10 öre med ambition att sänka ännu mer kommande år.

Orsaken till att skattesänkningen återkommer är att Moderaternas huvudprioritet är skattesänkningar. Skulle inte Moderaterna få med sig detta så har de tappat sin viktigaste profilfråga.

Följden blir att L, KD och C vart fjärde år tvingas köpa denna skattesänkning som Moderaterna driver. Trots att de tillsammans har 13 mandat och Moderaterna 11 så får Moderaterna sin vilja igenom. Oavsett hur kommunens situation ser ut i övrigt så surrar sig de borgerliga partierna lydigt vid skattesänkarrodret. Även fast deras egna budgetar påvisar att annat är mer prioriterat.

Inför 2022 vet vi att det finns osäkerheter i ekonomin, vi vet att de demografiska utmaningarna ökar allt mer fram till 2026 och att det handlar om att ställa om och klara av att hantera nödvändiga investeringar. Kommer L, C och KD ännu en gång lockas in i ett moderat skattesänkarträsk?

20 kommentarer

 1. Mikael N

  Du borde reagera över att vi har hela 2kr högre skatt mot jämförbara kommuner utan påvisad bättre kvalitet. Umeå Kommun är ineffektivt, S som ansvarar. Helt OK med hög skatt om det innebär färre barn i förskolan, högre lärartäthet eller bättre hemtjänst. Administrationen hos Umeå kommun är brutal. Lite självkritik skulle önskas.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Det där att säga att man inte har samma kvalitet är ett retoriskt knep som borgerliga politiker brukar använda och som stämmer dåligt med verkligeten. Det är sant att Umeå har ett högre uttag men vad får vi då för skattepengarna`?

   – Exempelvis har Umeå fler platser på vård- och omsorgsboenden för äldre. Är det detta som ska tas bort?
   – Umeå ligger högt i lärartäthet i för- och grundkskolan och bland de kommuner med bst skolresultat – är det det som ska tas bort?
   – Umeå satsar mer än andra kommuner på föreningslivet, är det det som ska tas bort?

   Om man inte ger svar på dessa frågor så blir diskussionen tämligen poänglös.

  • Lars Gidlöf

   Vilka kommuner är jämförbara och har 2 kr lägre skattesats än Umeå? Det verkar ingen kunna säga, konstigt nog

   • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

    Korrekt. Det är inte så att Umeå har 2 kronor i högre kommunalskatt än större kommuner i riket. Däremot är det korrekt att Umeå i jämförelse har ett högre skatteuttag och det är anledningen exempelvis att vår gymnasieverksamhet kunnat ha ett större utbud vilket varit viktigt i norr där avstånden är stora.

 2. Andreas

  Vilka referenser utgår du ifrån när du raljerar om fler äldreplatser.

  Sen skriver du om demografiska utmaningar. kommunen har en ung befolkning, vilka utmaningar menar du.

  Är det självklart att ge föreningar mera skattemedel. Folk kanske vill bestämma själv vad överdebiterad skattekrona ska användas till.

  Av ditt inlägg förstår jag att människor med annan synpunkt än dig befinner sig i träsket, och är poänglösa att diskutera med.

  Andreas johansson

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Vilka referenser jag utgår från? Den nettokostnadsavvikelsestatistik som SKR löpande tar fram. Umeå har en äldreomsorg med väldigt billig drift och genom åren fler som har plats på vård- och omsorgsboende för att det funnits behov. Ska de personerna flytta ut?

   Det är helt okej att ha en annan åsikt än mig och för den delen även L, KD och C om att skatten inte kan sänkas 2022. Däremot så får man förklara sina påståenden om man hävdar att umeborna inte får mer välfärd.

 3. Hassan

  Kulturen i umeå kostar mer än dubbelt med jämförbara städer!För att spara kan Du lägga ner Tamara S skrytprj och spara minst 12milj/år.(Kvinnohistoriska Museet).Gitarrmuseet ca 6milj samt öka självkostnaden på ”FINKULTUREN” dom har säkert råd ändå.

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Det är korrekt att kommunen satsat mer på kultur och fritid och det är något partierna träter om. Men det ger också framgångar i form av ett aktivt föreningsliv och de värden det medför för en kommun. Umeå är exempelvis årets idrottskommun 2ggr de senaste 3 åren.
   Kulturnämnden är dock enbart strax över 100 miljoner i budget vilket gör att besparingen här om man tänkt dra in 2 kronor i skattesänkning som M vill, är tämligen begränsad. Man ska också komma ihåg att merparten av kvinnohistoriskt kostnader är förhyrda lokaler i Väven anpassade för museum-verksamhet. Flyttar man den så står kommunen även fortsättningsvis för förhyrningen.

   • Ulf Parde

    Moderaterna har rätt i att vi behöver inget kvinnohistoriskt museum.
    Alla vet att socialdemokraterna hela tiden bara vill höja skatter – aldrig sänka.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Moderaterna i Umeås viktigaste fråga är att sänka skatten. Inte vad vi får för skattekronorna eller att välfärden fungerar. Det är en ideologiskt driven utgångspunkt så jag skulle nog snarare säga att rätt motto här är ”alla vet att Moderaterna hela tiden bara vill sänka skatter”

 4. Andreas

  Hej igen.

  Andreas nu skriver du att umeåborna får ”mer välfärd”.

  Ytterligare ett påstående som inte verifieras med faktaunderlag..vilka är de andra som får mindre välfärd. Vilken forskning refererar du till.

  Vidare svarar du ej på om all föreningsstöd är önskvärt. Du kanske anser att vi ska fortsätta pumpa in pengar i rörelser där skattebetalare inte återser redovisning hur pengarna används. Vi har ju bl.a. kunnat följa mediarapportering om hur brottslig verksamhet förekommit runt hur vissa föreningar utökar sina bidrag.

  Ovan är samma princip som gäller i socialtjänstlagen..de som är satta att kontrollera det allmänna är skyldig att göra sig förtrogen med förhållanden i samhället och individer eller grupper som är i behov av stöd.

  Är man i behov av stöd och hjälp ska detta tillgodoses men inte förbehållslöst.

  Du hänvisar vidare till skr..Sveriges kommuner och regioner avseende kommunens ”låga kostnader för äldre”. Enligt skr anses diffrenserade skatteuttag mellan kommuner som ej önskvärt. Vidare kan man ej fastslå skattekronor som medel för skillnader mellan kommuner avseende förutsättningar att tillgodose den bästa äldreomsorgen. Ytterligare faktorer är bl.a. ambitionsnivå och effektivitet.

  Till sist..återigen vilka demografiska problem har vi att vänta oss I umeå.

  Andreas

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej Andreas. Kommunen vet vart man ligger över jämförbara kommuner i nettokostnadsavvikelse och där vi ligger under så det är inget nytt. Gymnasiet, äldreomsorg, kultur, fritid är exempel på områden där vi satsar mer än andra kommuner. Vi vet också vad det beror på, exempelvis har Umeå satsat mycket på föreningsliv och anläggningar.

   Den nämnd jag är ordförande bedrivs billigare än mot andra jämförbara kommuner. Är det då bra? Nja då måste man veta vad siffrorna står för. Bedrivs verksamheten billigare för att vi har högre effektiv så är det ju en sak, eller handlar det om att man har mycket mindre kostym? Och är det i sin tur ändamålsenligt. Sådana kostnadsanalyser görs i kommunen.

   Till sist; du frågar om demografi. Ja vi har en ökande andel äldre som gör att fler behöver stöd och hjälp samtiddigt som andelen av befolkningen i arbetsför ålder sjunker. Den ekvationen brottas vi med just nu och kommer göra så ett bra tag framöver.

 5. Andreas

  Hej Andreas.

  Förstår vad du säger om era analyser i kommunen.

  Vill bara att du som andra politiker mer kritiskt reflekterar över de siffror ni får på ert bord. Håller alla rapporter en kritisk granskning.

  Jämfört med våra kranskommuner är det ingen hemlighet att vår kommun har en ung befolkning varvid demografiproblemen torde vara av det lindrigare slaget.

  Slutligen

  Har aldrig kommenterat inlägg här, emellertid anledning därtill denna gång är att jag med min åsikt befinner mig i skattesänkarträsket.

  Detta är inte en acceptabel stämpel på mig som medborgare i kommunen, vilket retar mig.

  Tack för mig

  Andreas

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Hej Andreas, tack för dina inlägg. Problemet med demografin är att även om Umeå har ung befolkning så ökar fortfarande andelen äldre kraftigt. Även antalet skolelever ökar under närmaste tioårsperoiod. Färre ska försörja fler. Till denna ekonomiska svårighet har vi också en kompetensförsörjningsbrist som kanske är kommunens allra största bekymmer framöver.
   Man kan visst vara för sänkt skatt. Om jag uppfattas som inte tillräckligt kritiskt reflekterande så var det inte min mening. Jag menar dock att den moderata politiken i Umeå är skadlig och att det är en varningsflagga när samtliga övriga borgerliga partier inte gick med moderaterna i detta. Vi behöver helt enkelt använda pengarna till att klara framtida investeringar och drift. Att då av ideologiska skäl driva skattesänkning för god ekonomisk hushållning menar jag är orimligt. Notera också att moderaterna inte innan man går ut med skattesänkning säkerställt ett överskott för att finansiera kommande investeringar.

   • Ulf Parde

    Socialdemokraterna har ofta sagt att Umeå måste öka befolkningen för att hålla nere skattetrycket. Umeå har vuxit nästan mest i landet under lång tid. Ändå är det skyhöga kommunskatter. Socialdemokraterna har misslyckats.

    • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

     Har Umeå verkligen misslyckats? Det är en bra fråga Ulf. Om man menar att målet är att ha låg kommunalskatt så nej, det har inte Umeå. Däremot är Umeå en bra kommun att leva i? Ja det tycker jag verkligen, och jag tror medborgarna också har tyckt det varit bra att vi satsat på fritidsaktiviteter för barn och unga och att välfärden hållt ihop. Sen om man är moderat som du så kanske man gör en annan prioritering.

 6. Hassan

  Mitt förslag VAR att lägga ner Kvinnohistoriska Museet HELT
  Lokalerna kan bättre användas till Turistkontor och resten av ytan till en plats dar VISSELBLÅSARE
  kunde få kontakt med opartiska jurister tex!
  Vi behöver trygghet för visselblåsarna både inom kommunen och REGIONEN!!!
  Skattebetalarna skulle tjäna på skära bort ”cancerknölarna”

  • Andreas Lundgren (inläggsförfattare)

   Instämmer i att det är viktigt att följa upp så att stöd till visselblåsare fungerar. Det här är något jag ser som oerhört viktigt i en stor organisation som handhar medborgarnas skattemedel.

   Lägga ned Kvinnohistoriska museét tror jag inte på av flera olika anledningar. Här finns olika åsikter i umepolitiken, frågan är dock av begränsa ekonomisk betydelse. De stora utmaningarna ligger fortsatt i att se över investeringstakt och vilka kostnader vi har mot andra kommuner och varför.

 7. Pingback: Kommer Moderaterna få igenom sin skattesänkning? | ANDREAS LUNDGREN(S), ordförande Individ- och familjenämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
RSS Nytt från vk.se