rektortornberg

Tankar från en framtidsverkstad

Så ska vi bli ännu bättre!

Av , , Bli först att kommentera 5

Härom veckan fick jag en skatt i min hand. En sån där skatt som man utvecklas av.

Efter mer än ett halvårs granskning – med allt ifrån enkäter, intervjuer och genomgång av Nordmalings skolors verksamhet och dokumentation – landade skolinspektionens beslut om Artediskolan i min mailkorg

Vi som jobbar i skolan brukar se på inspektionerna med skräckblandad förtjusning. Å ena sidan är det både självklart och viktigt att en av samhällets mest betydelsefulla funktioner granskas. Få saker kan vara angelägnare än att ge barn och ungdomar en riktigt bra ingång till framtiden genom en god skolgång. Å samma sida hjälper Inspektionen oss att identifiera utvecklingsområden och vägar att gå vidare. Sen var det den där andra sidan. Jo, men den finns också. Det ÄR tufft att granskas. Alla vill vi ju göra ett bra jobb. Och visst är det ändå litet obekvämt när någon petar på oss och pekar ut områden vi faktiskt behöver bli bättre på.

För mej som ny rektor i Nordmaling var inspektionen inte bara dubbelt, men tredubbelt positiv. Dels fick jag hjälp att se både brister, svagheter och möjligheter, dels visade det sig att man lagt om upplägget på inspektionerna. I det beslut som damp ner beskrivs både målen, var vi befinner oss och dessutom vägar att nå målen. En sann formativ bedömning. Ett hipp hurra till inspektörerna som visar vägen på många sätt.  Dessutom visade det sig att beslutet inte innehöll några överraskningar.

Eftersom jag tycker att det är bra med transparens tänker jag att jag vill dela med mej av beslutet. Du kan om du vill läsa hela beslutet på http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=528913

Inspektionsbeslutet i korthet:

  • Undervisning & lärande:

Vi behöver se till att eleverna i samtliga ämnen får ett reellt inflytande på innehåll, arbetssätt och arbetsformer inom aktuella arbetsområden och att inflytandet ökar med stigande ålder och mognad. Elever som inte är delaktiga i sitt lärande har svårare att ta ansvar för detsamma, och då blir det också svårare att nå målen. Tilläggas ska att inspektionen påpekar att de många håll sett att eleverna verkligen är delaktiga, men att det inte genomsyrar skolan som det borde.

  • Extra anpassningar & särskilt stöd:

Ingen brist

  • Bedömning & betygssättning:

Ingen brist

  • Trygghet,  studiero & åtgärder mot kränkande behandling:

Ingen brist

  • Förutsättningar för lärande och trygghet:

Kollegial samverkan och kollegialt lärande är en viktig väg till framgång som vi behöver bli bättre på. Områden som vi ska samverka mera omkring är undervisningsmålen gällande normer och värden,  kunskaper,  elevernas ansvar och inflytande och bedömning och betygssättning.  lärarna i sin planering av undervisningen; inför arbetsområden tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen ska riktas mot och hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas samt identifierar vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå ifrån i det aktuella arbetsområdet.

  • Styrning och utveckling av verksamheten:

Som rektor behöver jag skapa förutsättningar och se till att vi utvecklar vårt kvalitetsarbete med att forma rutiner för detta så att alla resultat följs, sammanställs, analyseras, leder till identifiering av utvecklingsmål och beslut om åtgärder och dokumentation samt att involvera både elever, lärare och övrig personal.

Så nu sitter jag här med min skatt och skattar min lyckliga stjärna att jag fick en sån draghjälp i utvecklingen av skolans verksamhet och resultat. Tycker du också att Nordmalings barn och ungdomar ska få en skolgång i världsklass? Hjälp oss genom att promota skolan, prata väl om den och hur viktig den är. Ha höga förväntningar på både oss, på barnen och på ungdomarna!

Bli först att kommentera