rektortornberg

Tankar från en framtidsverkstad

Summering

Av , , Bli först att kommentera 5

Sista dagen före jullovet  och hösten 2018 har sammanfattats i elevernas terminsbetyg. Betyget är en viktig signal till både elever och skola hur vi, från varsitt håll, ligger till. Var vi lyckats bra och vad som eventuellt behöver skärpas upp. Oerhört viktigt att komma ihåg är dock att betyget inte säger något om ungdomarnas värde! De är älskade oavsett hur betygen ser ut.

Det har som vanligt varit en intensiv, inspirerande och på många sätt händelserik termin.

Vi har haft en skolinspektion helt utan anmärkningar för Artediskolan! Stort!

Resultatet för vårens nior var “all-time-high” och när SKL gjorde sin sammanställning visade det sig att vi dessutom låg högt över förväntat värde utifrån den sk socio-ekonomiska beräkning de gjort. (Där resultatet vägs mot föräldrars utbildningsbakgrund, behov av försörjningsstöd, nyinvandrade elever samt elever med okänd bakgrund). Glad och stolt över det arbetet som görs!

Som alltid i en verksamhet med 300 tonåringar har det varit “ups and downs”. Vi genomförde vårt mest välbesökta skolråd någonsin efter att ha flaggat för en ökad oro och stök – både i korridorer och på fritiden. Mötet hade rubriken “It takes a village to rise a child” och aldrig är det så positivt att bo i en liten kommun som när något behöver uträttas. Utöver föräldrar fanns socialtjänst, polis, UG, föreningsliv och politiker på plats. Vi hoppas och tror att en nystart av “Föräldrar på byn” ska bli av utifrån de samtal som fördes på mötet. Under våren kommer vi att genomföra vårt årliga arrangemang “Peppkväll för föräldrar” och vi välkomnar också alla föräldrar att anmäla sig till de föräldrautbildningar Nordmalings kommun erbjuder. Det är tufft att vara tonårsförälder, och därför ovärderligt att samverka både med andra föräldrar och skolan.

Från skolans sida har vi, för att komma tillrätta med korridorsstök, t.ex. inrättat en ny åtgärdstrappa, som bl.a. innebär att vi kommer att sätta in åtgärder snabbare och tydligare än förut,  och det betyder också att föräldrar får mer samtal hem och även kommer att få önskemål om att komma till skolan när vi ser behov av det. Energidryck, som bevisligen är hälsovådligt och dessutom får till följd att eleverna försämrar koncentrationen har vi infört förbud för. Våra ordningsregler finns för att öka trygghet och studiero, och vi förväntar oss att alla elever följer dem.

Skolan har många funktioner – som grund för värdeskapande, som social arena och mycket annat, men vårt huvudfokus är och ska vara undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi har också byggt upp ett elevhälsoarbete, där vi under hösten har fått positiv feedback både från mottagande gymnasieskolor och från BUP. Roligt!

Ett av många goda exempel från höstens undervisning är det Skapande skola-projekt vi har genomfört tillsammans med KF Klöse-huset.I tider där det ibland verkar omöjligt att se skillnad på Fake-news och sanning har både personal och elever fått jobba kreativt med att genomskåda och skapa egna Fake-news. Förmågor som hör ihop med en alltmer digitaliserad värld blir allt viktigare. Säkerhet på nätet, källkritik och programmering är inslag som fått ta större plats i vår undervisning.

Till sist vill jag förtydliga, att den rektorsrekrytering som gjorts till slutade med att nyrektyrerad rektor kommer att jobba med de yngre åldrarna och jag själv blir kvar på Artedi. Det känns, för min del, mycket bra, och jag tackar för den positiva feedback jag fått på det.

Med ett stort och varmt tack till lärare, elever och alla andra som finns för våra elever och en önskan om fortsatt gott samarbete, en underbar jul och ett lyckosamt & gott nytt år!

/Rektor Birgitta

Bli först att kommentera