rektortornberg

Tankar från en framtidsverkstad

Vi lever i en raplex värld!

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag önskar att jag hade mer tid att blogga om vår vardag på Artediskolan. Inte minst eftersom det ännu händer att jag får bilden av att alla inte förstår vilken fin skola vi har i vår lilla kommun.

Fylld av inspiration stjäl jag därför litet dyrbar tid till en bloggning.

I veckan hade eleverna lov, och samtliga lärare, elevassistenter och studiehandledare från Förskoleklass till årskurs 9 inklusive fritids, genomförde en utvecklingsdag på temat Digitala verktyg – ett område där Nordmaling verkligen ligger i framkant. I Nordmaling har t.ex. alla elever fr.o.m. årskurs ett en egenbärbar dator, en s.k. Chromebook.

Sedan folkskolans start har vi haft tillgång till många viktiga verktyg – läroböcker, papper och penna är rimligen de viktigaste. Sedan många år har vi nu även tillgång till datorer och internet. Verktyg som ger oss helt nya möjligheter.

Några exempel: Elever med dyslexi kan få en text uppläst samtidigt som de själva läser den tyst. Samma elever, men även elever som av andra orsaker har svårt att skriva, kan läsa in text eller direkt få feedback på det de skriver med hjälp av digitala program.

Elever som inte har svenska språket som modersmål kan få våra läromedel upplästa på sitt eget språk samtidigt som de läser på svenska

Vi kan flippa klassrummet så att eleverna kommer till skolan med förförståelse.

Att elever får feedback är en av de verkliga framgångsfaktorerna för elevers lärande – Läraren kan nu ge feedback till eleverna på ett helt annat, mer personligt och mer effektivt sätt, än någonsin.

Världen kommer mycket närmare och blir därför mer verklig och skolan därmed mer relevant för våra elever. Eleverna kan samarbeta med elever från andra länder nästan lika lätt som med sina klasskamrater.

Vi vet att varierad undervisning är en annan viktig faktor för elevers lärande – de egna datorerna går att filma och redigera med, de går att använda som inspelningsapparater, skrivmaskiner, uppslagsverk, musikinstrument och mycket mycket mer. Ibland kan t.ex. filminspelningen ha ett egenvärde och ibland använder vi den för att göra annan undervisning mer kreativ. Båda syftena är viktiga.

För föräldrar som vill följa sina barns skolgång finns nu helt andra möjligheter genom att elevernas arbeten finns digitalt istället för i en bänk eller i ett skåp.

Vi vet att studieteknik emellanåt varit eftersatt i svensk skola – i elevernas datorer finns otroligt lättanvända verktyg för just detta. Allt detta och mycket mer är exempel på möjligheter som egna datorer innebär för elevernas lärande.

Med Informationsteknik har samhället också fått nya utmaningar.

Det är vansinnigt lätt att sprida felaktig information.

Informationsflödet är så stort så det riskeras att förytligas i kampen om läsare.

Att bli kränkt i korridoren eller klassrummet är tufft, men vi vet att genom sociala medier tar sig utsattheten nya och ofta ännu värre uttryck.

En annan risk är att vi bara tar del av sådant som bekräftar vår egna uppfattning.

Vi vet också att det som händer på Internet – i social medier eller på andra ställen, lätt tar fokus från det som för tillfället borde ägnas fokus det är en lättillgänglig del av världen som aldrig upplevs som tråkig.

 

Just dessa utmaningar är kanske det starkaste skälet till att jag är så tacksam över att eleverna i Nordmaling har tillgång till egna skoldatorer. Hur ska vi annars kunna arbeta med dem.

Att lära sig hitta information och kunna avgöra vad som är väsentligt, sant och falskt (källkritik).

Att förstå hur internet fungerar så att jag själv kan påverka vad jag tar del av men också kan påverka vad som finns i den virtuella världen (datalogiskt tänkande och programmering).

Att kunna bete sig på nätet är egentligen samma sak som hur vi beter oss i den analoga delen av världen, men vi ser att vi måste jobba på ett särskilt sätt med det (Netikett).

Att elevers fokus ibland är på annat håll än på undervisningen jobbar vi med på olika sätt och här är en av de viktigaste svaren att vi i skolan jobbar med lärande, inte underhållning och förströelse. Därmed kan vi använda elevernas egna arenor – t.ex. Youtube eller Minecraft i lärande syfte, men vi visar också på andra verktyg som eleverna aldrig själva skulle hitta. Det vi, i det sammanhanget, inte vill använda undervisningstid till är att tjata om att bara använda verktygen till rätt saker och har därför valt att samla in mobiltelefonerna i början av lektionerna.

Att använda digitala verktyg eller inte i skolan är sedan länge en icke-fråga. Det är omöjligt för våra elever att tillägna sig de kompetenser framtiden kräver av dem utan dessa verktyg. Ordet Raplex  (en sammanfogning av orden rapid och complex) används som en beskrivning av vår tid av allt snabbare förändringstakt och större komplexitet.  Däremot fortsätter vi att jobba med frågorna VARFÖR och HUR där vi med hjälp av veckans utvecklingsdag kommit ytterligare ett steg mot ännu bättre undervisning och en ännu bättre skola.

Och du – det behövs många goda krafter för att skapa en skola som på allvara förändrar framtiden. Du kan också bidra – Visa intresse för och prata väl om skolan!

Tack på förhand!

Bli först att kommentera