rektortornberg

Tankar från en framtidsverkstad

Artedi – skolan som förändrar framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 11

graf resultat

Så här tre veckor in på terminen är vi  på allvar igång med skolarbetet och fullt fokus ligger på våra ungdomars lärande och utveckling.

Med fjolårets goda resultat i ryggen är vi mer peppade än någonsin att höja ambitioner och mål. I det sammanhanget vill jag nämna det reportage Västerbottens-nytt gjorde i veckan där Nordmaling pekades ut som en kommun med låga skolresultat. Den undersökning de hänvisade till visar inte aktuella resultat. Jag passar på att lägga in en graf över de senaste årens resultat.

Andra positiva trender är att Artediskolan, i motsats till många andra skolor, ökat antalet behöriga lärare. Och detta från en nivå som redan innan var hög.

Vi gläds också åt att vi, bl.a. genom den inflyttning som nu sker i kommunen, fortsätter öka vårt elevantal.

Artediskolan ska vara en skola som förändrar framtiden – både för våra enskilda elever genom att de får möjlighet att nå så långt det är möjligt i sin utveckling men även för samhället.

Några av de satsningar som är på gång inför och under läsåret 15/16 är genomgripande fortbildningssatsningar för lärare i både matematik och språkutveckling, en satsning på estetiska uttryck tillsammans med bl.a. Film i Västerbotten, fortsatt utveckling av vår digitala satsning, utveckling av vårt arbete kring likabehandling och trygg skolmiljö tillsammans med stiftelsen Friends och ett fortsatt omvärldsarbete i nära samarbete med näringsliv, organisationer och myndigheter i närsamhället.

Inför läsåret har vi också format en undervisningsmodell som vi kallar ”Artedilektion”. Syftet med detta är att skapa förutsägbarhet och struktur och därmed trygghet och studiero men också bättre förutsättningar för elevernas delaktighet i sitt eget lärande.

Vi har även delvis lagt om vårt arbete med extra stöd så att fler elever ska få mer och bättre stöd. Där ingår bl.a. läxstöd vid olika tider, fler lärare i klassrummen samt en s.k. Kunskapsverkstad/studieverkstad som är bemannad stora delar av dagen.

Med detta vill jag berätta att vi har mycket stora ambitioner och målsättningar för våra ungdomar. I det ingår också att vi behöver ett nära samarbete med framförallt vårdnadshavare men också det omgivande samhället om vi ska lyckas!

Jag hoppas och tror att ni är med oss!

 

 

 

Bli först att kommentera