rektortornberg

Tankar från en framtidsverkstad

Ros & litet ris

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag ligger det fyra fina erkännanden om Artediskolan i VK:s ”Tyck-till-spalt”. Det är roligt och det tackar vi ödmjukt för. Mindre rolig är det femte inlägget där en förälder menar att vi har stora problem med bland annat droger och skriver att elever lämnar skolan pga påstådda problem.

Självklart har även Artediskolan problem, även om vi snarare väljer att se det som utmaningar. Utmaningar som vi bara kan möta genom att ha ett bra samarbete med föräldrar och omgivande samhälle. Därför vill jag inbjuda dej som skrev detta, till en dialog där jag får veta mer om de problem du hänvisar till. När det gäller de konkreta exemplen vill jag berätta följande:

1. Att hålla ungdomar borta från droger och alkohol är ett uppdrag vi delar med våra elevers föräldrar. Ett uppdrag vi tar på stort allvar och som vi arbetar både förebyggande och åtgärdande med. UG och skolan har ett tight, öppet och bra samarbete kring detta.  Vi träffar socialtjänsten och polisen i samarbetsmöten kontinuerligt, utöver de direkta kontakter som sker vid behov. Vi har direktkontakt med Ungdomspolisen. Under hösten har Föräldraföreningen mot Narkotika genom vår försorg mött de föräldrar som varit intresserade. Vi har genomfört en välbesökt peppkväll för föräldrar. Vi har besöksförbud för utomstående (För att undvika att tex droger tas in). Vi är måna om att bygga goda relationerna med ungdomarna för att på det viset bättre kunna stötta när det behövs. Vi använder den vetenskapligt belagda modellen Effekt. För att nämna något av det vi gör.

Vi är överens om att Artediskolan just nu är mycket förskonad från droger. Något som dock inte gör att vi lutar oss tillbaka.

2. Ja, det stämmer att vi ser en tråkig tendens att fler väljer fristående skolor i Umeå. Något som även sker i övriga kranskommuner.  Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi har flera elever på skolan som är hemmahörande i Umeå och Öviks kommuner. Detta går alltså åt båda håll. Själv ser jag i grunden positivt på föräldrars möjlighet att välja skola. Det ger en extra drivkraft att göra vår skola så bra som möjligt. Självklart vill vi att alla Nordmalings ungdomar ska få sin utbildning på Artediskolan. En extra negativ sak med att ungdomar väljer att gå på en skola i Umeå är att det tar stora summor skattepengar. En utbildningsplats utanför kommunen kostar stora summor i interkommunala avgifter. Skattepengar som kunde ha använts i kommunens egna verksamheter.

Jag säger det igen. Artediskolan är ingalunda utan utmaningar, men utmaningar är samtidigt en drivkraft till utveckling. Nordmalings ungdomar förtjänar en trygg och bra skola. Det kan vi bara bygga tillsammans.

 

Bli först att kommentera