rektortornberg

Tankar från en framtidsverkstad

På värdegrund ger vi inga betyg…

Av , , 1 kommentar 7

Skolan är en fantastisk plats. Platsen där alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, form och färg samlas, (med eller mot sin vilja)  för att skaffa sig framtidskompetenser. Från de första ihopljudade orden till att kunna läsa mellan raderna och analysera vad de läser. Från den första fingervirkningen till klädesplagg som kan tas för ”köpes”.

När vi tänker framtidskompetenser tänker vi ofta grundläggande kunskaper och viktiga förmågor. Men i skolan finns också ett lärandeuppdrag som inte betygssätts. Artediskolan, precis som hela svenska skolan har ett tydligt uppdrag – att lära ut och leva en värdegrund. Hela första kapitlet i Läroplanen är full av beskrivningar av vad den värdegrunden står för. Vad sägs om “Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” Ingen elev i skolan, eller någon annanstans, ska mötas av intolerans pga kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet.

En av nutidens största utmaningar är den polarisering vi ser. Där vi översköljs av information, desinformation och missinformation. Allt detta sammantaget innebär att Läroplanens (och skollagens för den delen) skrivningar får större betydelse och plats. de grundläggande värderingarna t.ex. mänskliga rättigheter ska synas både i undervisningen och ordningsreglerna.

Hur gör vi då detta? Och hur borde vi göra detta? En av de mest grundläggande sakerna är faktiskt att låta elever ta ansvar. För sig själva. För sitt eget lärande. Forskning visar att ungdomar som tar mer eget ansvar är mindre benägna att kränka andra.

Skolan är ingen värdeneutral plats. Både läroplan och skollag är glasklara på den punkten.  Uppdraget är inte förhandlingsbart och nolltolerans måste råda mot rasism och diskriminering och  vi kan bemöta rasism på olika sätt. Inte många ungdomar omfattas av en rasistisk ideologi, men det är tyvärr ganska vanligt att dela in människor i olika kategorier där man ger olika värde åt personer utifrån vilken kategori man placerat dem i och där den kategori som utgör norm har företräde, ges makt, status, möjligheter och anses bättre.

Vårt viktigaste verktyg är utan tvekan kunskapsutveckling – Att utmana rasism och andra fördomar genom att utveckla kunskaper – och att vi sätter in den kunskapen i ett både lokalt och globalt perspektiv. Att vi förhåller oss till både historien och det dagsaktuella. Att vi lär oss, analyserar och agerar.

Ett annat är att vi utvecklar elevernas källkritiska förmåga – att de lär sig att ställa frågorna – vem står bakom informationen? Vilket syfte och vilket budskap har informationen? Vilken tillförlitlighet har informationen?

Om vi vill ha ett omsorgsfullt samhälle måste vi ha en omsorgsfull skola. Det betyder att vi bryr oss om våra elever, visar respekt för dem och skapar en positiv gemenskap. Vi är också goda förebilder och har en dialog med ungdomarna med utrymme för reflekterande samtal.

Just samtal är ett annat viktigt inslag. Samtal kan se ut på många sätt, men om vi verkligen vill skapa en fördjupad förståelse och en god värdegrund krävs att vi håller autentiska, inlyssnande samtal. Att vi tar tillvara elevernas frågor och strävar efter att skapa förståelse för olika synsätt. Ibland använder vi också det vil kallar för transformerande samtal – samtal där den som uttalat sig också avkrävs ett ansvar för det den säger.

Här, liksom i annat lärande, är sätten och verktygen många men alla syftar de till samma sak – att våra ungdomar utvecklar en värdegrund där det är otänkbart att kränka andra människors värde.

“Morality lika art, means drawing line someplace”

 

1 kommentar
Etiketter: