Snart skriver de väl replikerna till pjäserna också!

 

Börjar inte Moderaternas iver över att styra gå överstyr. Nu är Alliansen i Stockholm beredd att riva ett konstverk pga ideologisk förblindning.
ETC:
En stor graffitimålning i Bromstens industriområde anses ha ett kulturhistoriskt värde av Stockholms Stadsmuseum. Men enligt stadens klotterpolicy får den inte vara kvar när bostäder byggs på industriområdet
– Enligt nämnden uppstår ett pedagogiskt problem om man bevarar målningen mitt i ett bostadsområde, samtidigt som man har en nolltolerans mot graffiti och klotter, säger Nils Löwenspets (M), biträdande borgarrådssekreterare i stadsbyggnadsnämnden.
– Det är en intressant målning som är kulturhistoriskt värdefull, säger Ann-Charlotte Backlund, chef för Stockholms Stadsmuseum. När det gäller klotterpolicyn hänvisar hon till att målningen målades med husägarens tillstånd.
– Den strider mot en klotterpolicy som är väldigt sträng, som säger att man överhuvudtaget inte får använda sig av graffiti som uttrycksmedel eftersom det uppmuntrar till olaglig verksamhet, säger Ann-Charlotte Backlund.
Även Länsstyrelsen kommer under nästa vecka att skicka in sina synpunkter.
– Det är en av de tidigaste graffitimålningarna och det finns en legitimitet i att bevara de centrala tidiga verken från den här konstformen, säger Britta Roos på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.”
Så varför är politikerna så ivriga på att riva en kulturhistorisk värdefull konst? Jo Stockholms stad har en suspekt klotterpolicy som säger att det inte får göras något som kan väcka intresse och leda till klotter. Förbudet gäller att måla på väggar med sprayfärg och gäller även den som äger väggen!!!!
Att sen en rivning strider mot bygglagens 3 kap 12 § som säger att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och det inkluderar murar och konst ska bevaras. Stockholms politikerna verkar vara den nya tidens dilettanter.
I oktober förra året stoppades föreställningen ”2 new days of hip hop” från att sättas upp på riksteatern pga av att man inte fick ha med graffittiinslagen.
Orsaken sägs vara att:
"Graffiti skapar en osäker boendemiljö och målningen kommer att föra med sig ytterligare klotter. Jag tycker att det är väldigt olyckligt att bevara väggen, så vi ser hellre att huset och fastigheten tas bort. Om målningen står kvar på den platsen skapar den en otrygg miljö."
Låter i mina ögon som ett lättvindigt sätt att bortförklara ett problem som säkerligen beror på annat än graffittikulturen.
Det senaste påhittet från Moderaterna är att ge kulturarbetarena följande uppdrag:
”Det är på tiden att Riksteatern, som får 250 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag, börjar ta sitt ansvar för att bekämpa skadegörelse och olaglig graffiti.”
Jag trodde att teaterns uppgift var att producera scenkonst och Riksteaterns devis är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Graffitti kan väl definitivt definieras som ett formspråk.
Riksteaterns mål är att bidrag till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Kan man göra det om politikerna styr vad som ska göras.
Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande för att skapa morgondagens demokrati. Hur ska det kunna genomföras om politikerna stryper vårt sätt att arbeta.
Nej det verka r som om Stockholmsalliansen har hamnat likt Bambi på riktigt hal is. Jobba som politiker säger jag men försök inte kväva scenkonsten, den är precis så dynamisk som den ska vara just därför att den är levande och  finns i varenda kommun, i varenda by, överallt där människor bor och påverkar det samhälle vi lever i.
Jag slutar med ett citat som jag tycker säger allt. Är det verkligen politikernas vilja att strypa den så tycker åtminstone jag att man har gått in på en väg till ett samhälle som förtrycker istället för att vara demokratiskt. Jag avslutar med ett citat …
Tankens frihet:
Vi i västerlandet uppfattar det som en självklar rättighet att få uttrycka oss fritt i både tal och skrift. Detta tankesätt härstammar från antikens epok då grekerna var det första folket att öppet hävda tanke- och yttrandefrihet.
De visade stor tolerans gentemot de oliktänkande. T.ex. yttrade greken Thukydides följande någon gång på 400- talet f Kr;
"Vi är övertygade om att en sak inte lider skada av att dryftas". Jag tycker att man finner en av demokratins viktigaste hörnstenar i just denna enkla sats.
Etiketter: , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Krister Klermalm

  Moderata politiker med alliansen kompisarna accepterar inte offerterade och tillåtna konstverk av graffiti, viss del av klotter – där vissa klotter inte kan betraktas mer än otilffredställda behov i uttrycksform.

  Acceptansen inom kulturlivet är större än inom kulturpolitiken. För moderater ser inte dessa graffitikonstnär som tjänar egna pengar på sin konst lika mycket som det förekommer inom så kallade ramen av ”finkulturen”.

  Ökar vi öppenhet för denna konstform i det etablerade kulturlivet såsom i kulturpolitiken minskar vi med ilegala målningarna. Nu uppmuntras det förmodligen ändå till olaglig verksamhet av nuvarande ståndpunkt till graffiti.

  Vad är då egentligen grottmålningarna och stenåldersmålningarna på hällor – förstörelse av naturmiljön och dåtidens klotter? Nä, då är det kulturhistoriskt värdefullt. Vad är det för skillnad då med graffitiverket i Bromstens industriområde.

  Att andra kulturinstitutioner accepterar och respekterar denna konstform är uppenbart. Stockholm stads nolltolerans i klotterpolicyn är förlegade underbyggd av fördomar kring vad är graffitikonst och olagliga klotter.

  Visst är det ett lätvindigt sätt att borförklara något annat än själva graffitikulturen är. Andra konstformer kan också skapa osäkra boendemiljöer och målningar som leder till klotter, även på dessa verk blir förstörda. Det är uppåt väggarna att du får inte enligt lag göra skadegörelse av målningar på någon annans vägg, samtidigt i policyn inte får göra på din egen vägg som enligt lag får göra.

  Ska Moderaterna även ge kulturarbetarna följande uppdrag: Börja ta sitt ansvar för att bekämpa våld, sexmisshandel, exponsering av hud/kroppar etc.
  När dem ändå ger updraget att – ”Det är på tiden att Riksteatern, som får 250 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag, börjar ta sitt ansvar för att bekämpa skadegörelse och olaglig graffiti.”

 2. Krister Klermalm

  Kulturarenorna ska inte begränsas av religiösa eller politiska styrning av sina språkformer för att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. ”Hur ska det kunna genomföras om politikerna stryper vårt sätt att arbeta.”

  Tragiska med Moderaterna är att de inte begränsar sig inte bara inom kulturpolitiken utan även i varje medborgares sätt att leva ett trägligt liv inom välfärdspolitiken. Där rättsäkerheten stryper den enskildes framtida möjligheter till förändring av sin livssituation.

 3. Krister Klermalm

  Läst mina bloggartiklar om graffiti av fyra stycken?
  Ett av dem beröde just Bromsten och Riksteaterns konstkovent.
  Håller fullständigt med dig också som kan nog ses i kommentaren som utfyllnad som blev också en ny bloggartikeln *ler*.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.