Etikett: volontärer

Volontärer och entrepenörer sökes…

Av , , 5 kommentarer 6

Regeringen vill se fler kulturentrepenörer i samhället. Nu vill de att kulturarbetarna också ska vara entreprenörer. Inte för att jag förstår riktigt hur de menar. De flesta kulturarbetare är väl entreprenörer idag annars skulle de väl inte få ett enda jobb.

Är det enskilda kulturarbetare så är de enskilda företagare och är de grupper så är de förening eller bolag. Eller det kanske bara är konstsektorn som menas eftersom man i nyheterna enbart pratar om konststuderande som entreprenörer.
Kulturministern vill också se volontärer. Hon vill att det ska finnas fler volontärer inom kultursektorn i samhället. Vi är idag bara på teatersidan 230 teaterföreningar i landet med över 40 000 medlemmar, det finns liknande strukturer inom de övriga konstområdena också. Räcker inte det?
Har inte kulturministern förstått att det spelar ingen roll om det blir ännu fler som ska arrangera ute i kommunerna så blir det inte fler besök eller intäkter eftersom den lilla kaka kommunerna har till kultur inte blir större utan snarare mindre.
Det arbetas ideellt idag i samhället inom kultur och fritid på ett sätt som gör att skulle det ideella samhället lägga ner skulle en stor del av idrotts- och kultursektorn rasa ihop.
Vore det inte bättre att kulturministern såg över bidrag till arrangörer som vi så länge krävt. Att det ska finnas ett utjämningsbidrag för de höga extrakostnader i form av resor, traktamenten och logi som vi utanför storstadsregionerna drabbas av och speciellt vi som bor i norra delen av landet där det finns få kulturutövare att boka.
Ta till exempel på barnkultursidan så finns idag ett turnéstöd på 50 000 kronor från kulturrådet i vårt län, Västerbottens läns landsting skjuter till lika mycket. Men den summan räcker inte långt för de barnkulturarrangemang som görs i vårt län.
Det verkar som om ”Skapande skolapengar” är de magiska orden för kulturministern. Jag synar hennes sätt att säga att 99 % av landets kommuner har haft ett skapande skolaprojekt.
Det tror jag visst men vad innebar det?
Fick alla barn i kommunen möta kultur ?
Ficka alla barn regelbundet möta kultur?
Vilken form av kultur fick de vara med om?
Finns det något pedagogiskt arbete kring satsningen?
Kommer det att bli en fortsättning?
Det kan ställas hur många frågor som helst. Och jag tror att svaret blir att …utanför storstäderna där pedagogerna  finns så har barnen oftast bara fått en smakbit av kulturskapande för vem kan göra en regelbunden verksamhet med kultur när kulturabetarna finns 25 mil ifrån och det är inte tillåtet att till exempel anställa en kulturpedagog för regelbunden verksamhet med skapande skola pengar..
Jodå satsningen är bra men den kräver ett otroligt engagemang av rektorerna på skolorna och finns det inte det då lär det inte bli någon kultursatsning heller.
Jag är glad att bo i en kommun där man både satsar på en regelbunden kulturverksamhet för barn men också har kullturintresserade rektorer som söker skapande skola pengar för olika projekt som grädde på moset.
Skillnaden mellan den norske skolesäcken som är förebilden för skapande skola är att den är genomtänkt från klass 1 till klass 9 alltså genom hela grundskolan och det finns ett syfte med hur man arbetar i varje årskurs med kultur.
Det är synd att det som vanligt bara bidde en tumme för oss ute i landet när regeringen är klar med sin satsning på kulturen.