Vilka/vad är ”Stäng inte Asta”

”Stäng inte Asta” är ett medborgarinitiativ som kämpar för rätten till adekvat behandling för personer som utsatts för sexuellt våld*, våld i partnerrelationer samt hedersrelaterat våld.
Huvudfokus ligger på Västerbotten och den verksamhet som funnits vid Asta-mottagningen. Vi ser dock stora problem i hela landet och verkar även för att det ska finnas offentligt finansierad behandling tillgänglig för alla.
Om Asta-mottagningen:
Asta startades 1996 och har sedan dess varit en egen mottagning inom specialistpsykiatrin i Region Västerbotten. Mottagningen var placerad i Umeå, men tog emot patienter från hela länet samt övriga landet via egenremisser.
Man har erbjudit och utvecklat behandling särskilt riktad för målgruppen, med fokus på det våld och/eller övergrepp och de konsekvenser som det fått för den som utsatts. Mottagningen har bestått av ett multidisciplinärt team och varit placerad i avskilda lokaler för att skapa trygghet i behandling.
Bakgrund Initiativet:
Initiativet startades i april 2020 då det blev känt att en stor omorganisering skulle ske, med följd att Asta och dess verksamhet skulle ”integreras” i större mottagning. Medlemmar i Initiativet kommer från hela landet och är en blandning av nuvarande och fd patienter, yrkesverksamma på olika områden samt engagerade medborgare.
Kontakter togs först med tjänstepersoner (chefer) men frågan lyftes snabbt till politiker i regionen, främst Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Ett beslut togs i HSN i maj 2020 om att säkerställa några saker. I den information vi hade då och fick genom uppföljningar i frågan såg vi dock inte att det ens skulle hållas.
Aktuellt:
I oktober 2020 genomfördes omorganiseringen. De medarbetare som fanns kvar från fd Asta-mottagningen flyttades till Norrlands Universitetssjukhus, och bildade en stor mottagning med tre ”linjer”. Numera med namnet Ångest- och Asta-mottagningen.
Den del som kallas Asta är nu en traumalinje. Flera av medarbetarna som arbetat på Asta i många år har slutat. Vad gäller behandlingsmetoder så har nya mottagningen kortfattat ett annat förhållningssätt än Asta hade, nämligen att man nu ska behandla diagnoser och symtom i stället för orsaken till det – våldet patienten har utsatts för.
Diskussioner och påtryckningar pågår än idag, på politisk nivå finns en motion om att återställa Asta som ska tas upp i Regionfullmäktige den 21/9.
Regionen har valt att behålla det väletablerade namnet, men inte det Asta’s verksamhet stod för. Vi fortsätter kampen för adekvat vård, i samma namn som från start – Stäng inte Asta!
*Sexuellt våld innebär allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt.
Asta’s målgrupp gällde alla former av sexuellt våld i alla sammanhang. Oavsett om man varit utsatt som barn eller vuxen och om det skett vid ett eller flera tillfällen. Och om brottet begåtts av släkt eller annan anhörig, bekant, i en relation, av okänd eller inom prostitution/människohandel.

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.