Patientberättelse 19

Av , , Bli först att kommentera 2

Anonym

Hej,

För några år sedan började jag må väldigt dåligt. Jag slutade äta, blev utmattad, kunde inte koncentrera mig. Allting som förut bara hade flutit på gick längre inte att hantera. Efter några träffar på VC och psykiatrin fick jag en remiss till Asta-Teamet. Kort därefter fick jag påbörja några behandlingar där som bestod av: gruppsamtal, enskilda samtal, basal kroppskännedom. Där fick jag även hjälp med att få sömnen att bli bättre. Jag som knappt kunde sova överhuvudtaget när jag började på Asta.

De som jobbar där är fantastiska, otroligt duktiga. Vet verkligen vad dem gör. Att stänga Asta skulle innebära att många inte får den hjälp som behövs när man varit utsatt.

Jag hade aldrig klarat mig om inte dem på Asta hade hjälpt mig.

Även Marléne Lund Kopparklint (M) motionerar i frågan om vård för sexualbrottsutsatta.

Av , , Bli först att kommentera 2

Marléne Lund Kopparklint (M) lyfter frågan om adekvat behandling.

Hon pekar på bristen av nationella riktlinjer för vården av sexualbrottsutsatta. Både för att minska det personliga lidandet för dem som varit brottsutsatta men även för att minska de samhälleliga kostnaderna som blir följden av att det inte finns adekvat vård.

Kom ihåg att det är många som är brottsutsatta och att det finns en ökande trend/anmälningsgrad av sexualbrott.

Det är en mycket bra motion.

 

Läs den här:

https://data.riksdagen.se/fil/AC91F9D9-D8FC-493C-A82A-769E4A29C7EE

 

Annika Strandhäll (S) ser värdet av gamla Asta.

Av , , Bli först att kommentera 3

Annika Strandhäll (S) och Annika Hirvonen (MP) har lämnat in en enskild motion till riksdagen om behandling av sexualbrottsutsatta.

Det är som om vi hade skrivit motionen själva. Den tar upp de frågor som vi lyft under snart två års tid.

Att det måste finnas specialistkliniker för sexualbrottsutsatta. Vi hade en här. Asta-mottagningen. Den enda offentligt finansierade specialistmottagningen i landet. (S), (MP), (C), (SD) och tre ledamöter för (V) i Region Västerbotten la ner den verksamheten.

Nu skriver Annika Strandhäll en motion i ämnet. Hon borde ha pratat med sina partikollegor i Region Västerbotten för några månader sedan så skulle vi inte ha varit i det här läget.

Annika Strandhäll har bland många uppdrag varit Socialminister.

 

Läs motionen här:

https://data.riksdagen.se/fil/2E6BB9AF-6B9C-4D9D-BA0E-E952DECA5CEF

 

Patientberättelse 18

Av , , 1 kommentar 2

Anhörig

Jag vill skriva och lämna några tankar åt er kring nedläggningen och eller omstruktureringen av Asta.

Som mamma till en dotter som fått och får ovärderlig hjälp hos Asta blev jag förfärad över det jag hört om omstruktureringen, eftersom den hjälpen som Asta ger med samtal, gruppsamtal mm är livsnödvändig för traumatiserade människor med PTSD och andra diagnoser och som utsatts för sexualiserat våld.

Är det vettigt att flytta runt dem till nya lokaler, anställda som de är trygga med och som ger dem den behandling de behöver över ganska lång tid? Tänker att omstruktureringen inte görs ur vårdtagarens synvinkel. Är det inte så att tiden och tryggheten i det sammanhang och tillstånd just behöver finnas, inte en rotation där flera av Astas patienter verkligen tappar fotfästet i sin verklighet?

Så många främst kvinnor och unga flickor utsätts på olika sätt och traumatiseras i vårt samhälle och verkligen får och har fått hjälp via Asta till ett fungerande liv, Varför lägger man då ner en verksamhet som har all kompetens som behövs för att hjälpa människor att överleva det de varit utsatta för.

Jag har läst igenom dokumenten som finns ang. omstruktureringen och där nämns inte hur Astas patienter skall kunna fortsätta med den behandling de behöver, mer än att de kommer ingå i mottagningen Ångest/Trauma. Jag känner mig verkligen djupt oroad för min dotters fortsatta behandling, när hon äntligen börjat få lite mer fast mark under sina fötter då sker detta? Hur ska hon nu gå vidare?

Jag arbetar också som präst i Umeå pastorat och vi inom kyrkan möter ofta människor som vi kan skicka vidare till Asta eftersom de mår så dåligt av sådant som inträffat i deras liv, kanske redan i barndomen eller i nära tid. Som medarbetare i Svenska kyrkan och som mamma till en dotter som går hos Asta ser jag verkligen inte varför man kan anse att man ska bryta upp en så välfungerande verksamhet, utan ännu mer stötta Asta därför att de som arbetar där har en enorm kompetens som man bara inte organiserar om och tror att patienterna skall ha mer fördel av, just därför att styrka och kompetens inte är något som kommer gratis utan som kommer ur lång erfarenhet.

Jag hoppas verkligen ni tänker om!

Jämställdhetsmyndighetens rapport.

Av , , Bli först att kommentera 3

Jämställdhetsmyndighetens (J) rapport om prostitution och människohandel kom idag.

Rapporten uppmärksammar att kontakterna med olika myndigheter fungerar dåligt för dem som lever i prostitution och människohandel.

Det är väl i och för sig ingen överraskning, men nu har situationen kartlagts. Det är bra.

Fel behandling av människor utsatta för prostitution och människohandel.

Jag tittade extra noga på avsnittet som gällde behandling för prostituerade och människohandelsutsatta. J beskriver precis samma sak som vi i ”Initiativet Stäng inte Asta” hela tiden hävdat. Att psykiatrin inte kan bemöta de sexualbrottsutsatta på ett vettigt sätt och att det i sin tur gör att ”vården” inte är adekvat.

Respondenterna i rapporten vittnar om feldiagnostiseringar och medföljande felbehandlingar, undersökningar utan resultat och onödigt lidande. En viktig konsekvens av psykiatrins oförmåga att behandla respondenterna är att deras vårdbehov osynliggörs. Och att de inte får adekvat vård.

Läs rapporten här:

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2021/09/Prostitution-och-manniskohandel-2021-23_2.pdf