Axebros syn på politiken...

Axebros syn på politiken...

Elcykel till Ecuador…

Av , , 2 kommentarer 57

Grattis Umeå till klimatutmärkelsen…

Fast ska vi vara helt korrekta så är det inte staden Umeå med dess faktiska förhållanden som vunnit utan det är Umeås ansökan som tagit hem detta finfina klimatpris. För juryns bedömning utgår helt och hållet från de uppgifter som rapporterats in av de respektive städerna och inget annat. Juryn har säkerligen fått ett nästan overkligt bra underlag av Umeå kommuns tjänstemän. Men vi som kommit i kontakt med Umeå kommuns underlag tidigare vet att det sannolikt har tagits fram på samma miserabla sätt som alla andra underlag i kommunen. Så vi kan vi nog utgå från att inte det här underlaget heller ger en särskilt korrekt bild av Umeå. Men nu ska vi inte vara såna…

De 500 000 kr som kommunen hittills lagt ner enbart på själva ansökan köpte oss i alla fall detta fina omdöme.

Juryns motivering:

Umeå sticker ut som föregångare inom flera viktiga sektorer och har omfattande åtaganden för att minska koldioxidutsläppen, öka energieffektiviteten och engagera kommuninvånare och andra aktörer. Stadens kraftfulla åtgärder för sol-, vind- och biobränsleproduktion, gratis hållbarhetsrådgivning till organisationer, kampanjer för att uppmuntra samåkning, främjande av elfordon och upprustning av kommunala byggnader gjorde starkt intryck på juryn.

Det låter faktiskt ganska imponerande, särskilt det där med kraftfulla insatser på upprustning av kommunala byggnader! Synd bara att kommunen råkade glömma att skolorna i Umeå också är kommunala byggnader och deras skick verkar inte ha berörts av den kraftfulla upprustning som genomförts…

Sedan kan man undra om de med kampanjer för att uppmuntra till samåkning menar nedläggning av landsbygdsskolor. För det kommer säkert att innebära en hel del samåkning för att vi bybor nu ska få ihop livspusslen.

Prisutdelningen i den Svenska ”deltävlingen” hölls idag på Lindholmen Conference Center i Göteborg och vi får väl förmoda att Umeå som förhandsfavoriter hade en rejäl delegation på plats för att ta emot priset. Säkerligen skötte kommunen transportfrågan på ett klimatsmart sätt, kanske rent av med elcyklar, för inte har de väl tagit det miljöförstörande flyget när de ska hämta hem ett klimatpris…

Prisutdelningen i den globala finalen sker i Quito i Ecuador i samband med en FN-konferens i oktober. Med tanke på hur viktig den här utmärkelsen är så kan vi nog räkna med att en ännu större delegation åker dit. Förutom den uppenbara frågan om hur resan skall göras på ett miljövänligt och klimatsmart sätt så undrar jag också om dessa kostnader finns med i budgeten? I annat fall måste nog skolans investeringsbudget skäras ner ytterligare…

Men som sagt grattis till den vinnande ansökan…

2 kommentarer

Korruption och svågerpolitik

Av , , 4 kommentarer 53

Dagens lästips!

Katarina Östholms inlägg i landsbygdsdebatten borde vara obligatorisk läsning för alla politiker och då särskilt de ivrigaste urbaniseringsförespråkarna. Har ni inte läst artikeln så hittar ni den här: Landsbygden behöver inga bidrag – det är storstäderna som är problemet

En särskilt passande passage i artikeln känns verkligen som att den är direkt riktad till Umeås Socialdemokratiska och Moderata urbaniseringspakt. ”Där makt och pengar samlas på hög frodas korruption och svågerpolitik i en ekonomisk växthuseffekt utan motstycke. Den eskalerande urbaniseringen skapar obalans, en ovilja att se landet som en helhet och en särskild likgiltighet inför landsbygden.”

Jag får direkt upp en bild av Hans Lindberg och Anders Ågren när de tillsammans drar upp riktlinjerna för Umeås framtid! Det finns dock en skillnad och det är ju att Umeå inte har några pengar kvar…

4 kommentarer

Budget och Gitarrer i rampljuset

Av , , Bli först att kommentera 50

Spännande tider på Umeås lokalpolitiska scen...

Hans inleder dagens möte med att ge sin bild av Umeås budget, sedan går han raskt vidare till nästa aktuella problem! Det känns väldigt tryggt att det politiska ledarskapet är i så kapabla händer…

Bli först att kommentera

Mer om Guitars fusk

Av , , 1 kommentar 70

Häromdagen avslöjade jag Guitars allvarliga bidragsbluff. Om någon missat detta så hittar ni det i ett par av mina tidigare inlägg. Här kommer ändå en resumé. För att göra en lång historia väldigt kort så ligger det till så här. Guitars består av tre företag varav det ena på låtsas ägs av en påhittad ideell förening enbart för att kunna få kulturbidrag som de inte är berättigade till. Som sagt väldigt kort…

I tidigare inlägg har jag alltså hävdat att det hela rör sig om en ren bluff som verkar vara iscensatt av våra ledande politiker tillsammans med Guitars. Jag har också sagt att det inte går att bli medlem vilket jag fortfarande hävdar med hänvisning till de resonemang jag fört i tidigare inlägg.

Men… För det finns ju alltid ett men! Kan det vara så att Guitars och deras medbrottslingar trots allt lyckats tänka till här? För iscensätter de en sådan här bluff i mångmiljonklassen kan de ju inte vara helt tappade bakom en vagn, eller också är det precis det de är! Men åter till detta gäckande men. När de planerade denna miljonbluff kan det ju faktiskt vara så att någon av dem läst på litegrand om vad en allmännyttig ideell förening egentligen är för något! Så någon i detta klipska gäng insåg säkert att en förening måste ha stadgar, styrelse och medlemmar som betalar medlemsavgift.

Så i sann Janne Josefsson anda blev det helt enkelt till att dyka lite djupare i denna bidragsbluff. Efter rigorösa efterforskningar där inga nya fakta om denna förening hittades lyckades jag ändå komma i kontakt med människor i Umeå som hade hört ett rykte om denna blufförening. Ryktet som florerar säger att det tydligen går att bli medlem i denna hemliga förening trots allt. Men medlemsavgiften är tydligen så hög att ingen normal människa har råd.

Om det nu ändå är så att det finns stadgar, en styrelse och medlemmar, då kanske allting är i sin ordning i alla fall, eller??? För att kunna svara på dessa frågor måste vi titta lite noggrannare på vad som faktiskt gäller för allmännyttiga ideella föreningar:

En allmännyttig ideell förening är en ideell förening som bedöms ha sådan verksamhet att det blir befogat att den är begränsat skattskyldig. Skatteverket och förvaltningsdomstolarna ställer fyra krav på ideella föreningar, för att dessa ska anses allmännyttiga:

Här nedan kikar vi närmare på valda delar från två av dessa krav.

Öppenhetskravet:

En allmännyttig förening får ej endast formellt uppfylla öppenhetskravet, exempelvis genom att alla får bli medlemmar, men medlemsavgiften är så hög att endast välbärgade personer i praktiken kan inträda. Kravet på öppenhet innebär att medlemsintagningen ej får göras på godtyckliga eller diskriminerande grunder.

Vi kan alltså konstatera att även om det nu eventuellt går att bli medlem så innebär det ändå inte att öppenhetskravet kan anses uppnått eftersom medlemsavgiften är väldigt hög och föreningen genom detta i realiteten inte är öppen. Denna påhittade låtsasförening är fortfarande lika sluten och kan absolut inte anses vara allmännyttig. Att de skulle vara villiga att överlämna ägarskapet för sitt företag i händerna på en öppen ideell förening är ju som vi konstaterat tidigare helt absurt. Det finns inte en chans i världen att de skulle våga sig på en sådan manöver. Så återigen det här är inget annat än en ren bluff som dessutom verkar vara välsignad från högre politisk ort.

Ändamålskravet

Verksamhet som huvudsakligen syftar till att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, anses ej vara allmännyttig. 

Det ter sig väldigt uppenbart att hela upplägget med att låta en ”ideell förening” äga ett av Guitars tre aktiebolag inte kan ha något annat syfte än att tillvarata ägarnas, förlåt, medlemmarnas ekonomiska intressen. För utan alla bidragsmiljonerna skulle verksamheten ha havererat eftersom denna extremt nischade verksamhet inte kan bära sina egna kostnader. Så även utifrån ändamålskravet måste vi konstatera att den förening som äger Gitarrmuseet inte kan anses vara allmännyttig.

Det är ju alltid intressant att se vad de inblandade själv har att säga, så därför klistrar jag in ett stycke från en VK-artikel där Fredrik Fagerlund uttalar sig om bidraget på 2,4 miljoner som beviljats till den ideella förening som tagit över Guitars museum.

I en första kommentar från Fredrik Fagerlund, delägare i Guitars museum så är beslutet om fortsatt stöd ett år positivt.

– Jättebra! Då kan vi fortsätta jobba för att försöka öka intäkterna och klara oss utan kommunalt stöd i framtiden, säger Fredrik Fagerlund.

Vet inte hur ni reagerar på detta men jag tycker inte att det direkt osar av allmännyttiga ideal i Fredriks snack om ökade intäkter. Fast han kanske pratar om ökade intäkter i aktiebolaget Guitars museum som han är delägare i och inte om den ideella föreningen Svenska Gitarmuseet som äger aktiebolaget. Ja oavsett vad han pratar om så är detta fortfarande en gigantisk bidragsbluff där Umeås skattebetalare har blivit grundlurade och ett fåtal individer har kunnat fylla fickorna med våra skattemedel.

Extra intressant är det att regelverket kring Umeå kommuns föreningsstöd har fastställts av vårt högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige. Så att de borde veta vad som gäller råder det absolut inget tvivel om…

Utifrån alla oegentligheter som framkommit så anser jag det rimligt att kräva:

Att alla bidragspengar som utbetalats till Guitars ”ideella” förening skall återbetalas eftersom de utbetalats på felaktiga grunder.

Att alla ansvariga politiker och tjänstemän som hjälpt till med denna bidragsbluff skall avskiljas från sina uppdrag med hänvisning till att de uppsåtligen kringgått Umeå kommuns regler och begått grovt tjänstefel. 

 

1 kommentar

Låter rimligt…

Av , , 1 kommentar 58

Umeå kommuns kulturella förtjänstmedalj!

Moa Brydsten har blivit tilldelad Umeås främsta hedersbetygelse och motiveringen löd som följer:

Under den tid du undvikit att engagera dig i skolans mycket viktiga arbete så har du lyckats skapa goda förutsättningar för en kulturell verksamhet som inte kan överleva på egen hand. Ditt engagemang i kulturens tjänst har verkligen gjort skillnad! Du är en sann kulturmänniska som hjälpt och hjälper många välbärgade Umeåbor att få sina kulturupplevelser till en spottstyver samtidigt som du ser till att den kulturfientliga landsbygden dör ut. Du är ett föredöme i kampen för kulturens rätt till pengar som egentligen skall användas till grundläggande samhällsservice. Att du dessutom klarat av konststycket att lura skolan på 27 miljoner samtidigt som du lyckas framstå som den förorättade parten tyder på att du är en sann konstnärssjäl.

/Tack Moa!

Eller som Hans Lindberg skulle ha sagt: Man ska inte kasta gatsten i operahus…

1 kommentar

Harta borti Hartman å harta borti he…

Av , , 8 kommentarer 61

Region Västerbottens starke man Thomas Hartman…

…visar under Debatt i VK att han är gravt olämplig på sin position. Han pratar sig varm om värdegrundsbaserad varumärkesvård och hur viktigt det är att lagar följs och att våra offentliga inrättningar ser till medborgarnas bästa o.s.v o.s.v. Så här inleder den gode Hartman sitt debattinlägg:

Varumärkesvård en uppgift även för det offentliga

”Det behövs mera värdegrundsbaserad varumärkesvård i det offentliga – i klartext att tid och resurser avsätts till detta viktiga arbete. Just för att lagarna ska följas, för att de offentliga inrättningarna ska se till medborgarnas bästa på ett bättre sätt och därmed kunna fullfölja sina uppdrag med hög kvalitet och god rättssäkerhet.”

Efter denna inledning kommer en lång harang av floskler som till och med känns tröttsam för mig som är en notorisk ordbajsare. Det hela utmynnar hur som helst i följande:

”Orden och dess valörer är viktiga. Låt oss därför prova med ladda om ”V-ordet”. Vi byter ut begreppet ”varumärke” mot ”verksamhet”. Varumärkesvård blir verksamhetsvård. Vad händer då? Nu är förstås inte begreppen helt synonyma. Men det som det har gemensamt är svaren på de tre frågorna: Varför finns vi till? För vem finns vi till? Och hur ska vi lösa vårt uppdrag? Det gör varumärkesvården till en integrerad del av verksamhetsutvecklingen.”

Herr Hartman försöker troligtvis förmedla något viktig till oss alla här och fortsätter vi läsa i debattinlägget, som finns här, så kan vi anta att det möjligtvis handlar om att företag/kommuner/myndigheter som sköter sig, är ärliga och öppna kommer att få gott anseende och andra som beter sig som Umeå kommuns politiska ledning får betydligt sämre anseende och varumärket/verksamheten blir då lidande. För att verkligen understryka vad som händer när man missköter varför, för vem och hur-frågorna så säger han så här:

”dessa är inte exempel på vård av utan i stället på degenerering av varumärket, vilket förstås är kontraproduktivt.”

”varumärket byggs utifrån allt vi gör – från personliga möten till masskommunikation – externt och internt. Varumärket är således en fråga som involverar alla i en organisation.”

Efter ett inlägg som i mitt tycke aldrig riktigt kommer till poängen så klämmer ändå Hartman i rejält på sluttampen och lyfter fram det goda exemplet som ska visa att hans resonemang är mer än bara en lång rad med ord. Det goda exemplet som ska få oss alla att känna att Hartman förstås har helt rätt i resonemanget, som vi aldrig egentligen begrep.

Thomas Hartmans goda exempel är Skatteverket! Men vänta nu jag hör inget sus av igenkännande! Nej jag hör bara en massa muttrande om Panama, oegentligheter och att det här kan ju inte stämma…

Skatteverkets kärnvärden är: offensiv, pålitlig och hjälpsam. Ja det kan kanske stämma att de rika vännerna till skatteverkets chefer tyckte att de var pålitliga när de var så offensiva och hjälpsamma med att förvarna dem om att deras ljusskygga Panama-affärer skulle granskas… Personligen så kan jag nog klara mig utan den typ ”varumärkesvård” som skatteverket verkar ägna sig åt och som Thomas Hartman förordar!

Det dåliga omdöme Region Västerbottens chef för kommunikation och externa relationer visar med denna artikel är anmärkningsvärd och den visar också att det finns tveksamheter kring om han verkligen förstått det här med varumärkesvård! Fast å andra sidan kanske problemet är att han, precis som många av våra politiker, är i total avsaknad av moralisk kompass och därför inte kan inse att Skatteverkets anseende är kraftigt skadat i allmänhetens ögon.

Om vi för ett ögonblick ska vara allvarliga så tycker jag att vi lyfter tillbaks hela varumärkesfrågan till Hartmans egen spelplan. Så där, nu kan vi alla ställa oss frågan hur väl vi, medborgare, tycker att han har lyckats med att vårda varumärket Region Västerbotten…

Trevlig helg på er alla…

Det var förresten länge sedan jag tillhandahöll någon satir! Så på förekommen anledning kommer här en matematisk övning med ursprung någonstans i Region Västerbotten:

img_1315-3.jpg

8 kommentarer

Guitars avskalad sanning

Av , , Bli först att kommentera 45

IMG_1270

Eftersom originalinlägget om denna bidragsbluff blev liiite långt så har jag på begäran från många av er kortat ner inlägget och försökt fokusera på kärnpunkterna! Detta inlägg är alltså rejält avskalat och har bantats ner med hela 42%. Om ni orkat igenom den långa versionen så kan ni strunta i det här och invänta kvällsinlägget istället…

Bakgrund. Guitars består av tre aktiebolag (museum, musikaffär & restaurang). Två av bolagen är regelrätta aktiebolag men Svenska Gitarrmuseet AB som sköter driften av museet ägs av den Ideella Föreningen Svenska Gitarrmuseet.

För att kunna få bidrag från Umeå kommun så måste man enligt reglerna vara en ideell förening med allt vad det innebär!

Från början så var ju självklart inte gitarrmuseet någon förening, helt enkelt av den enkla anledningen att de faktiskt inte är någon riktig förening utan ett företag. Så det här med att de är en ideell allmännyttig förening är alltså bara en ren bluff för att de ska kunna roffa åt sig av våra skattepengar. Undrar vem som hjälpt till att komma på det här…

Medlemsskap, Jag försökte bli medlem men det lyckades inte, trots att de som förening skall vara öppna för allmänheten och alla som vill ska ha möjlighet att bli medlem. Mer om det finns i tidigare inlägg.

Umeå kommuns egna regler. Självklart omgärdas kommunens bidragshanterings av en mängd direktiv och regler allt för att hanteringen skall vara transparent och kvalitetssäkrad. Regler för uppföljning och granskning finns självklart också upprättade. Dessutom så är det bestämt att all hantering av Umeås bidrag till föreningar skall skötas av Föreningsbyrån. Detta gäller oavsett om det gäller kultur, idrott eller något annat.

Klickar ni här så hittar ni alla relevanta dokument som jag utgått ifrånSkärmavbild 2016-05-26 kl. 12.31.38

När vi läser ovanstående, inklusive det som finns på ovanstående länk, så står det helt klart att alla bidrag oavsett om det gäller idrott, kultur eller något annat så skall de hanteras av föreningsbyrån! Det finns inte minsta möjlighet att göra någon annan tolkning, eller??? Redan här inser vi att det är något som inte står rätt till. För hanteringen av just Guitars sköts minsann inte av Föreningsbyrån.

Nej nej! Guitars hanteras av Näringslivsenheten och frågan man direkt ställer sig är, varför? Föreningsbyrån måste ju vara mest lämpad för detta, de har ju trots allt hand om alla de andra 750 föreningarna i Umeå som på olika sätt får stöd och bidrag av samhället! Föreningsbyrån har dessutom väl utvecklade rutiner för granskning och kvalitetssäkring av bidragshanteringen…

Och precis där föll polletten ner! Där har vi svaret, den ”ideella” föreningen Svenska Gitarrmuseet skulle ju inte klara av att bli granskade så därför smygs de i lönndom in i en annan enhet som överhuvudtaget inte har med denna bidragshantering att göra. Vilket smart upplägg! Blir man inte granskad så minskar ju risken att bli påkommen med bägge händerna djupt nerkörda i kakburken…

Vi kan alltså konstatera att ett företag som ”låtsas” vara en förening får bidrag som de inte är berättigade till. Dessutom sköts det hela på ett sådant sätt att det är uppenbart att de vill att ingen ska kunna granska fusket. Det vore väldigt intressant att få veta på vilket sätt detta kan anses vara inkluderande och inspirerande för Umeåborna? Möjligtvis så blir några fler ljusskygga rackare inspirerade till att ägna sig åt bidragsfusk, för det är ju onekligen lukrativt! Man kunde ju önska att de som styr denna stad kunde vara lika kreativa med att hitta lösningar som verkligen gagnar Umeå. Kanske skolan kan bilda en förening så att ungarna genererar aktivitetsbidrag varje lektion. Ja möjligheterna verkar vara oändliga, fast bara när det gäller kultur förstås…

Vi avslutar med att kika på villkoren för att en förening överhuvudtaget ska komma ifråga för bidrag!

Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällsystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet. Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, stadgar och en demokratisk, av medlemmarna vald och fungerande styrelse.

Här har vi förklaringen till varför det inte är möjligt att bli medlem i denna ”ideella” förening. För hur tror ni det skulle se ut om alla som ville bli medlem i Föreningen Svenska Gitarrmuseet fick bli det? Hur skulle den av medlemmarna valda demokratiska styrelsen då se ut? Personligen skulle jag gärna vara med på det årsmötet…

Näe, Gitarrmuseet är absolut ingen förening och det vet både de och politikerna om. Guitars ägare är knappast intresserade av att få en massa medlemmar för då riskeras hela deras verksamhet.

Så just därför tycker jag att vi alla hjälps åt med att söka medlemskap. Här nedan kommer kontaktuppgifter för ansökan:

Besöksadress: Vasagatan 18-20, Umeå, Sweden

info@guitarsthemuseum.com

fredrik@guitarsthemuseum.com

Tel: 090-58 090

Lycka till alla kultur- och gitarrälskare, vi ses på årsmötet…

Bli först att kommentera

Bidragsfusk på Guitars

Av , , 3 kommentarer 76
Janne Josefsson i kubik…
Skärmavbild 2016-05-26 kl. 10.58.04

Häromdagen kunde ni följa första delen av min lilla kulturresa genom Umeå. Jag hade alltså begett mig ut i den stora otäcka världen långt bortom Bullmarks trygga famn, bara för att kunna uppleva Umeås kulturella puls helt utan skyddsnät. Förutom att jag testade några av Umeås mest intressanta kulturbegivenheter, mer om det hittar ni här, så var mitt huvudsakliga syfte att försöka bli medlem i Umeås allra hemligaste förening! Många av er där ute som den senaste tiden följt jakten på låtsasriddare i VK tror säkert att det här kommer att handla om Umeås frimurare (om ni missat titeln…). Men så är inte fallet, för det finns faktiskt en liten samling av människor i samhället som är ännu mer ljusskygga och hemliga.

Stränga regler…

Så slutmålet för min djupdykning i kulturens Umeå var alltså att bli medlem i den mest slutna av alla slutna föreningar. Den förening jag pratar om är självklart, Svenska Gitarrmuseet Ideell Förening. Nu tänker säkert en del av er att den här killen har ju uppenbarligen käkat för många jästa körsbär…

IMG_1270

Bakgrund. Guitars består av tre aktiebolag (museum, musikaffär & restaurang). Två av bolagen är regelrätta aktiebolag men Svenska Gitarrmuseet AB som sköter driften av museet ägs av den Ideella Föreningen Svenska Gitarrmuseet.

Nu undrar ni säkert varför det här är intressant, vem bryr sig egentligen om Gitarrmuseet är en förening eller inte?

Från början så var ju självklart inte gitarrmuseet någon förening, helt enkelt av den enkla anledningen att de faktiskt inte är någon riktig förening utan ett företag. Men för att kunna få kulturbidrag från Umeå kommun så måste man enligt reglerna vara en ideell förening med allt vad det innebär! Så det hela är alltså bara en ren bluff för att de ska kunna roffa åt sig av våra skattepengar. Undrar vem som hjälpt till att komma på det här…

Min kulturvandring förra helgen som avslutades på Guitars handlade således inte bara om att dricka öl, även om det var väldigt angenämt. Jag gick helt enkelt dit för att försöka bli medlem i deras exklusiva förening. För vem skulle inte vilja vara medlem i en förening som får miljontals kronor i bidrag varje år.

Hur gick det då? Som förväntat gick det åt fanders, inte en käft fattade vad jag pratade om och nej det berodde inte enbart på de ölkulturella inslagen tidigare under kvällen. All tillfrågad personal stod som frågetecken och hade överhuvudtaget inte den blekaste aning om att det fanns någon förening och än mindre hur man skulle göra för att bli medlem.

Skärmavbild 2016-05-26 kl. 12.31.38

Det här kan kanske tyckas vara helt ovidkommande. Men om vi kikar på andemeningen i kommunens egna bidragsregler för föreningar så kanske det hela klarnar något. Grunden för att en förening skall anses ideell är att den är öppen för allmänheten, vem som helt ska alltså kunna bli medlem. Detta är ett krav för att få bidrag vilket kommunen är tydlig med i sitt gedigna regelverk.

Följande säger Umeå kommun om föreningar:

Föreningar och föreningsliv

Föreningar och ideella verksamheter har kontakt med Umeå kommun via föreningsbyrån. Det finns drygt 750 föreningar i kommunen som på olika sätt får stöd av samhället. Oavsett om det handlar om kultur, idrott eller andra fritidsaktiviteter samlas alla dessa under föreningsbyrån.

Ekonomiska bidrag

Umeå kommun erbjuder olika former ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Alla bidragsansökningar ska lämnas in till och handläggas av föreningsbyrån. Oberoende av vilken politisk nämnd som sedan ska besluta om bidragen så är det föreningsbyrån som är din kontakt.

När vi läser ovanstående så står det helt klart att alla bidrag oavsett om det gäller idrott, kultur eller något annat så skall de hanteras av föreningsbyrån! Det finns inte minsta möjlighet att göra någon annan tolkning, eller??? Redan här inser vi att det är något som inte står rätt till. För hanteringen av just Guitars sköts minsann inte av Föreningsbyrån. Nej nej! Guitars hanteras av Näringslivsenheten och frågan man direkt ställer sig är, varför? Föreningsbyrån måste ju vara mest lämpad för detta, de har ju trots allt hand om alla de andra 750 föreningarna i Umeå som på olika sätt får stöd och bidrag av samhället! Föreningsbyrån har dessutom väl utvecklade rutiner för granskning och kvalitetssäkring av bidragshanteringen…

Och precis där föll polletten ner! Där har vi svaret, den ”ideella” föreningen Svenska Gitarrmuseet skulle ju inte klara av att bli granskade så därför smygs de i lönndom in i en annan enhet som överhuvudtaget inte har med denna bidragshantering att göra. Vilket smart upplägg! Blir man inte granskad så minskar ju risken att bli påkommen med bägge händerna djupt nerkörda i kakburken…

Kommunen lovar även dyrt och heligt att:

  • fördela bidrag enligt de regler, riktlinjer och med de handläggningstider som finns beskrivna i kommunens regelverk för kommunalt bidrag till föreningslivet
  • information om de stödformer som nämnderna tillhandahåller ska finnas på Umeå kommuns hemsida.

Vi inser ju ännu en gång att sådant som vår förljugna ledning säger inte är något att lita på! Här nedan kan vi också läsa lite mer om de regler som gäller specifikt för verksamhetsstödet till kulturföreningar. Många vackra ord om att vara inkluderande och transparenta.

VERKSAMHETSSTÖD TILL KULTURFÖRENINGAR

Varför finns stödet?

Umeås rika föreningsliv ger många människor goda förutsättningar att både få ta del av och själva vara med och skapa olika konstnärliga uttryck. Kulturnämnden vill verka för att ge kulturföreningarna i Umeå goda förutsättningar för detta.

Kulturnämndens verksamhetsstöd ska:

  • Ge föreningarna möjligheter att utveckla nya kulturella mötesplatser
  • Verka för att kulturovana människor och eftersatta grupper får ökade möjligheter att mer aktivt ta del av Umeås kulturliv och själva vara medskapare
  • Riktas till föreningarna som är inkluderande och inspirerande för umeåborna
  • Ge goda förutsättningar till både professionella- och amatörkulturföreningar

Vilka kan söka? Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet.

Villkor: Föreningen ska ha varit verksam under minst ett år och vara registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Den huvudsakliga verksamheten ska bedrivas inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild, scen, ton, film. Föreningen ska vara demokratisk uppbyggd och transparent… 

Vi kan alltså konstatera att ett företag som ”låtsas” vara en förening får bidrag som de inte är berättigade till. Dessutom sköts det hela på ett sådant sätt att det är uppenbart att de vill att ingen ska kunna granska fusket. Det vore väldigt intressant att få veta på vilket sätt detta kan anses vara inkluderande och inspirerande för Umeåborna? Möjligtvis så blir några fler ljusskygga rackare inspirerade till att ägna sig åt bidragsfusk, för det är ju onekligen lukrativt! Man kunde ju önska att de som styr denna stad kunde vara lika kreativa med att hitta lösningar som verkligen gagnar Umeå. Kanske skolan kan bilda en förening så att ungarna genererar aktivitetsbidrag varje lektion. Ja möjligheterna verkar vara oändliga, fast bara när det gäller kultur förstås…

Vi avslutar med att kika på villkoren för att en förening överhuvudtaget ska komma ifråga för bidrag!

Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällsystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet. Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, stadgar och en demokratisk, av medlemmarna vald och fungerande styrelse.

Här har vi förklaringen till varför det inte är möjligt att bli medlem i denna ”ideella” förening. För hur tror ni det skulle se ut om alla som ville bli medlem i Föreningen Svenska Gitarrmuseet fick bli det? Hur skulle den av medlemmarna valda demokratiska styrelsen då se ut? Personligen skulle jag gärna vara med på det årsmötet…

Näe, Guitars är absolut ingen förening och det vet både de och politikerna om. Guitars är inte intresserade av att få en massa medlemmar för då riskeras hela deras verksamhet.

Så just därför tycker jag att vi alla hjälps åt med att söka medlemskap. Här nedan kommer kontaktuppgifter för ansökan:

Besöksadress: Vasagatan 18-20, Umeå, Sweden

info@guitarsthemuseum.com

fredrik@guitarsthemuseum.com

Tel: 090-58 090

Lycka till alla kultur- och gitarrälskare, vi ses på årsmötet…

3 kommentarer

Lögnerna avslöjade – S ljög för väljarna

Av , , Bli först att kommentera 70

Ni får skylla er själva…

…för ni har själv hjälpt till att välja dem! Det är en vanlig kommentar till oss landsbygdsbor när vi kritiserar den sittande socialdemokratiska ledningen i Umeå. Ja det ligger väl något i det, för bevisligen så är det många även här ute i byarna som röstat på sossarna. Men kan vi då alltså hållas delvis ansvariga för vår egen undergång nu när politikerna utdelar ännu en nådastöt mot landsbygden?

Nej! Det är inte vårt fel…

Vi har blivit blåsta lurade och bedragna!

Inför valet 2014 så sträckte Umeås socialdemokrater ut handen mot landsbygden och lovade en massa bra saker för att locka väljare.

Bland annat stod följande att läsa på deras flygblad:

Skärmavbild 2016-05-25 kl. 17.47.02

Skärmavbild 2016-05-25 kl. 17.47.23

Skärmavbild 2016-05-25 kl. 17.47.48

Alla dessa fantastiska vallöften från socialdemokraterna till landsbygden och så blev det istället nedläggning av byaskolor enbart för att kunna satsa ytterligare på kulturen. Hur kan någon med minsta skam i kroppen ljuga folk rakt upp i ansiktet på det här sättet och ändå låtsas företräda medborgarna. Katastrofalt dåligt omdöme återigen, hur länge ska detta tolereras?

Så kära socialdemokrater håll det ni lovade eller avgå omedelbart. Ert förtroende är sedan länge förbrukat!

Tack för ingenting…

#snartvalår

Bli först att kommentera

Janne Josefsson!

Av , , 3 kommentarer 74

…släng dig i väggen!

I helgen så begav jag mig ut i Umeås kulturvimmel för att själv skapa mig en bild av Umeås kulturella smörgåsbord. Otroligt spännande för en enkel landsbygdsbo vars tidigare preferenser gällande kultur i stort sett handlar om bakteriekulturen i morgonfilen! För att säkerställa att jag verkligen skulle hitta det riktigt autentiska i Umeås kulturutbud så hade jag anlitat två urbana infödingar som guider. I vanlig ordning så blir det lite extra speciellt när ursprungsbefolkningen visar sina egna smultronställen.

För en orutinerad tangentbordsknackare så är ju det här med att göra nedslag i verkligheten lite otäckt. Det är ju inte direkt som att plöja lådvis med kalkonunderlag från kommunens diarier,  så jag funderade hur Janne Josefsson skulle ha gått till väga! Svaret var ju lika enkelt som genialt! Kalla fakta för böveln, Kalla fakta… 

Version 2Helt plötsligt kändes det här uppdraget som grävande bloggreporter mer verkligt och påtagligt. Hängde på låset till Rådhuskällaren, beställde in ett par kalla och började gå igenom all fakta. Kvällens planer drogs upp samtidigt som det smuttades på en kall öl med levande jästkultur. Vilken sensation för en stackars bondtölp som innan detta ansett att finöl är en fifty-fifty, gjord på lika delar lättöl och hembränt! Ölkultur, vilken grej! Tack Umeå…

Släntrade vidare till Lottas där det fanns en särskild öltapp med Kultur Lager! Att den dessutom framställs i mikron skapar ju vissa förhoppningar för oss stackare i de isolerade byarna runt Umeå. Alla dessa kalla fakta som noggrant undersöktes skapade också en viss förståelse för Janne Josefssons mosiga uppsyn och lätt sluddrande frågor i slutet av programmen. Att intervjuoffren backar så snabbt när han kommer kanske beror mer på stanken av gammalt bryggeri än de besvärande frågorna. I det här läget kändes det som en ganska rimlig förklaring…


Väven, vi måste ju till Väven! 
Halvjoggade över ett torg som då fortfarande var stenbelagt. Stapplade in i Väven och Kulturbageriet skymtade förbi i ögonvrån, men mina guider från Umeås urbefolkning styrde målmedvetet stegen mot Open/Closed som är en ”gömd botique bar” som bara har öppet när det är stängt! Det måste vara något metakulturellt som nog endast existerar i Umeå…

IMG_1266

Att mötas av någon som på fullaste allvar klämmer ur sig: ”hej vi har stängt nu så ni är välkomna in…” blir kvällens absolut största kulturkrock. Fullt i klass med att bjuda en vegan på en Flottbomb på grillhörnan i Sorsele… Det hela löste sig dock när en gammal Lövenhjälte från 1987 gled in och bara osade av idrottskultur, ja lite sprit stank han också förstås! Men i stort sett var det ren idrottskultur…

Väluppfostrad som jag är, så påtalade jag inte för de påstridiga barägarna att de totalt förstört finspriten med isbitar och vägsalt. Troligtvis så är väl det en kulturellt betingad reflex, framväxt i Jantes bördiga jord. Men popcornskum utgjorde tveklöst den kulturella höjdpunkten för kvällen.

Efter att diverse kulturetablissemang hade undersökts noggrant så var det dags för det egentliga uppdraget. Denna grävande reporter skulle ju faktiskt göra ett försök att infiltrera den allra hemligaste av alla hemliga föreningar i Umeå.

Kvällens målsättning vara alltså att bli medlem i denna mytomspunna förening som har Umeås politiker i ett järngrepp. Miljonbelopp från kommunala skattemedel vandrar årligen på skumma vägar till denna helt och hållet slutna förening.

IMG_1270För att våga konfrontera detta slutna sällskap så gled undertecknad först in på Guitars för att stärka upp det falnande modet med ett par riktigt angenäma ”kulturbidragsöl”. Dessa kände sig säkert som hemma när de landade bland de övriga kulturyttringarna som insupits under kvällen…

Den spännande upplösningen på detta grävande reportage kommer inom kort i en blogg nära dig! Då garanteras också ett helt nyktert förhållningssätt till ämnet. För då plockar vi fram den allvarliga sidan i en av Umeås allvarligaste kulturbluffar.

Ha det bäst...

 

3 kommentarer