Bussen måste fram!

Vid tekniska nämndens senaste sammanträde togs beslut om att anlägga ett kollektivtrafikkörfält österifrån på skolgatan mot korsningen vid västra esplanaden. Detta kan ses som en etapp 2 på det arbete som inleddes 2012 med särskilt kollektivtrafikkörfält västerifrån vilket sammantaget innebär en väsentlig minskad väntetid för kollektivtrafiken.

Det kommer bli allt vanligare att vi får avvägningar att göra mellan kollektivtrafik, gång- och cykel samt biltrafiken i Umeå. Det kommer att krävas politiker som håller fast vid intentionerna i den fördjupade översiktsplanen om ”5 kilometers staden” där oskyddade trafikanter prioriteras.

Men här är det viktigt att säga att samtidigt krävs goda underlag för beslut. Ska vi få acceptans hos medborgarna så måste förändringar baseras på fakta och i det här fallet var vi inom (s) noga med underlag och det kommer vi fortsätta vara. Omställningen av Umeå är ett maratonlopp och inget hundrameterslopp med ”quick fixes” och därför kommer tekniska nämnden behöva vara trovärdiga på sikt.

Men det gäller också att i planeringen av kommande trafiksystem inte låsa oss i dagens bild av hur vägen ska se ut utan kraftigt satsa på breda leder för cykeltrafiken. FN:s forskare kan idag med stor säkerhet säga att om inget görs når vi en 10-gradig temperaturökning inom ett par hundra år och då står människan själv inför massutrotning. Vi har cirka 20 år på oss att vända utvecklingen för att förhindra att stora delar av jordens arter slås ut. Umeå kan inte göra allt men vi kan göra något.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

 

En kommentar

  1. Urban Bengtson

    Intressanta målsättningar för trafiken i stan. Men ta då det värsta ”qiuck fixes”, Nannabadbeslutet i januari 2007 utan någon som helst diskussion i simklubbar, nämnder eller fullmäktige utan i informellt möte först och sedan fastlåst.

    Och nu ”quick fixes” i trafiken kring Nannakvarteret genom stadsplan från 1948 och inga färdiga miljöutredningar av olika slag, inte ens en utlovad cykel-P-utredning. Ändå i det detaljplaneunderlag som hann göras, var (är?) Gator och parker tydligt kritiskt till trafikriskerna och som inte badbolaget eller kommunen utrett färdigt pga att 1948 års stadsplan används för att ”kvickt fixas” förbi en ny detaljplan med insyn för allmänheten.

    Idag, än värre, se min blogg nu http://blogg.vk.se/umeas-basta/ om Moment 22 med alkoholomgivning och simhall som kolliderar, inte bara problem pga trafik med badbilar, badbussar, cyklister genom trafikbarriärer runt ett Nannabad, allt outrett och analyserat, dvs igen ”quick fixes”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se