Sol och sim och bad året runt i Umeå – om Umeå vågar och vill och satsar.. på simidéer nyss pitchade = gensvar

Av , , Bli först att kommentera 0

STRÅLANDE SOL ÅRET RUNT FÖR SIM OCH BAD – SOM FÅS INOMHUS I NY IDÉ..

Sol Gotland

..SIMKANAL (Himlabadets/min t v) I SIMMAGALLERIA MED SOLYTOR + KUPOLTAK (t h) OCH INNOVATIONS-EXPERTIS GÄRNA SER HÄR OM UMEÅ VÅGAR-VILL-SATSAR..!

Nanna simkanal turist b

DETTA FRAMGICK AV GENSVARET NÄR JAG NYSS PITCHADE  ”SIMMOVATIONERNA” OVAN – OCH MED DUBBELKLICKNING SYNS MER I DETALJ DE OLIKA SIMIDÉERNA..

VILKA JAG PRÖVAT + FINNS I BOK + I MEDIER + ÖPPET VATTEN INNE = FRAMTIDENNanna simkanal collage b

HÄR REAKTIONER FRÅN PITCHNINGEN OCH BLOGGLÄSARE VÄLKOMNA MED FLER

Positivt att du har den erfarenhet som du har när du ska sälja in idén.

Två intresseområden / målgrupper. Dels en grupp människor som simmar medströms för nöjes skull och människor som simmar motströms för styrketräning / teknikträning.

Gå till …. som är samhällsbyggare och fråga om att kvantifiera nyttan och ta reda på behovet (i förstudien).

Spännande idé! Skulle bli ännu mer spännande om det fanns en mer lokal nytta, för en del av Umeå (kopplat till turistisk näring). Kan underlätta när finansiering ska hittas.

Fotnot: Pitch, ett förslag som presenteras för en presumtiv kund eller investerare.

Bli först att kommentera

Bildmuséet: inne dadaism + utekonst

Av , , Bli först att kommentera 0

BILDMUSÉET SPEGLAD I VATTEN – HAR SNÖKONST UTE - ÄR INNE MED DADAISM..

Delfiner Bildm dada

..DÄR ALLT KAN VARA KONST, ÄVEN ”I” OCH SKIDÅKAREN PÅ ÄLVEN (dubbelklicka).

(T h en grupp fd simmarföräldrar, Delfinerna, som Britta Täljedal föreläste för lö 10/3)

Bli först att kommentera

Umeåpolitiskt intresse av mitt inlägg om dagismiljöer och kontorslandskap – V reagerade och vill ha utvärdering.

Av , , Bli först att kommentera 0

Mitt debattinlägg i VK igår 5/3 om ”Förskolemiljöer i Umeå” och på vk.se – https://www.vk.se/2261239/kontorslandskap-eller-trygga-forskolemiljoer-i-umea – samt i gårdagens blogg…

PROFESSORN CAMPUS I TVÅ PLAN MED TORG OCH EJ ”KONTORSLANDSKAP”…

Förskolemiljöer debatt

…gav genast Umeåpolitiskt intresse, från Vänsterpartiet. V har tidigare försökt lyfta frågan om utvärderingar i både Tekniska nämnden och För- och grundskolenämnden, dock utan gensvar. Nedan om hur man ser bl a på frågan:

”Vi vill utvärdera byggnationerna utifrån vad barnen  och föräldrarna tycker. Men helt centralt är att utvärdera utifrån vad våra medarbetare, pedagogerna anser om pedagogisk och praktisk funktion. Det är även centralt att höra vad den fackliga företrädaren och skyddsombuden har för uppfattning.  Vad fungerar bra och vad fungera mindre bra?”

Hoppas fler partier inser samma om vikten av utvärdering. Och hör andra än Vänsterpartiet av sig kan jag visa på hur Professorn Campus utformats med egna hallar och innetorg, dock ej med en ”kontorslandskaps”-variant och störande genomgångar.

Intressant ska bli att se vilka politiska partier som blir först ut med att göra studiebesök där. Kanske Moderaterna då kommunalrådet Anders Ågren nyligen besökte Språkförskolan, 2 plan och 6 avdelningar (8 på Professorn)?

Bli först att kommentera

Umeåpolitiska val i barnomsorgen: Kontorslandskap eller trygga förskolemiljöer i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 0

HÄR ÄR MITT DEBATTINLÄGG I VK IDAG OM LOKALMILJÖER PÅ DAGIS

Kontorslandskap eller trygga förskolemiljöer i Umeå?

DEBATTARTIKLAR.

(2018-03-04) Typmodellerna för barnstugor varierar över tiden. Nu ändras utformningen igen i Umeå. Men utan att någon riktig utvärdering gjorts, till exempel med avseende på smittorisker. Vi behöver lugnare och tryggare förskolemiljöer. Men också utformningar som är ekonomiskt försvarbara. Är lokalpolitikerna i Umeå på det klarar vad förändringarna kostar?
Det skriver Urban Bengtson, samhällsdebattör, förskollärare och dagisföretagare i Umeå.

Signaturen ”Trött förskollärare” inledde en VK-insändare nyligen (17/2) om arbetsvillkor inom barnomsorgen med avseende på de smittotider som nu råder:

”Just nu möts vi av många smittor och jag tror inte alltid att föräldrarna tänker på vilken dominoeffekt det blir när de lämnar ett sjukt barn (eller smittat syskon som är i riskzonen) hos oss på förskolan.”

Då kan det vara viktigt att uppmärksamma den förändring i utformningen av förskolor som Umeå kommun gjort utan utvärdering – och som ökar smittoriskerna. Kontorslandskap för dagisbarn eller trygga förskolemiljöer är vad det handlar om.

Fram till 2010-talet har det varit olika typmodeller om en hall per barngrupp och flera hemvistrum, ibland delat med annan avdelning. 2014 kom första förskolan i två plan, Hedlunda förskola. Med tre avdelningar per våning och via en arkitekttävling om passivförskola som hade Reggio Emilia-koncept med torglösning centralt i huset.

Tre barngrupper delar kapprum likt skolhall, torgrummen kommer sedan och därefter hemvistrummen, vilka blir färre då gemensamma ytor dras ner och hall inte ingår.

Man får mer genomgångsrum – som från 1990 minskades på jämfört med 1970- och 80-talet. Men nu förändras det igen, utan utvärderingar som grund för den nya modellen. Ordföranden Moa Brydsten (S) i för- och grundskolenämnden svarade mig 13/2: ”Det politiska dokument som antagits gällande utformning av förskolelokaler är funktionsprogrammet.”

Detta program från 2007 tar inte ställning till detta utan beskriver olika lösningar med hallar, rumsplaceringar och ritningsexempel. Programmet har också frågor om hallproblematiken att jämföra och utvärdera för olika modeller.

Men inga utvärderingar och jämförelser med bedömningar kan Brydsten visa på. Och då beslut om funktionsprogram och Hedlunda förskola togs, var nuvarande kommunalrådet Margareta Rönngren (S) ordförande. Kanske hon vet något om utvärdering eller ej.

Däremot gjordes 1995 en utvärdering när socialförvaltningen gav mig uppdrag för Umeås olika typmodeller, då ett tiotal ett 10-tal. Det hela skedde i samverkan med personal.

Utvärderingen grundades på resultat jag fick i typbarnstugeprojekt 1988-89 med Umeå, Vännäs och Nordmaling, studier av statliga riktlinjer samt forskning om barnomsorgsmiljöer. Flera kriterier för analys då stämmer med vad funktionsprogrammet tar upp och kan användas vid utvärdering.

Ett nytt sätt att granska ritningar är flödesscheman, som i trafiksammanhang. Detta visade jag i min C-uppsats i pedagogik vid Umeå universitet 1993: ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer”.

Kontorslandskap-uppdelat b

I exemplen här på Umeåvarianterna kan man rita in flödena av barn och vuxna i skolhallen, 50-60 för tre avdelningar, vidare till torget och in på hemvistrum på avdelningar. Och inse störningar, till exempel buller, som inte blir lika stora i flöden i egen-hall-avdelning.

Bristerna i mindre ytor och störningar i skolhallsmodellen har jag upplevt med barnbarn som går i sådan förskola, därtill i två plan. Särskilt i jämförelse med dagis med egen hall, som andra barnbarn haft, där det även varit lättare med personalkontakt genom lokalutformningen.

Därför behövs det bästa från traditionella modeller och torglösningar, nackdelarna måste undvikas. Den planlösningen jag tog fram i ett förskoleprojekt vid Uminova Innovation 2016 – som gav Professorn Campus i kooperativ drift, med åtta avdelningar i två plan – är ett försök.

Professorn Campus UB b

I bildkollaget här visas nya Professorn där alla avdelningar har direktkontakt till torget utan genomgångar, vare sig i hallar eller andra rum. Det innebär minimala störningar och möjlighet till avgränsningar för olika behov – samt vid smittorisker.

Det ger lugnare och tryggare förskolemiljöer jämfört med skolhallsmodellen som också kan kallas för ”kontorslandskap”, som för vuxnas arbetsplatser ibland på grund av störningar ger stress och medför ombyggnationer.

Campusmodellen är ytekonomisk, i mer kvadratisk byggnad jämfört med kommunens ”torgmodeller”. Där får den senaste som ska byggas, Rosendals förskola, en bruttoarea (BTA) som är betydligt större: sju procent mer i det så kallade funktionsprogrammets. Vet politikerna i Umeå om denna fördyring?

I mitt svar till kommunen erbjuds studiebesök på Professorn Campus för politiker i Umeå (ingen lär ha gjort ett sådant). Det är särskilt passande nu när regeringen, i slutet av mars, lägger fram proposition för ”gestaltad livsmiljö” där Boverket ska få ”uppdrag att förse kommuner med goda exempel på förskolor och andra offentliga lokaler” (citat från TT).

Urban Bengtson

TILLÄGG IDAG 5 MARS ÄR ATT KOMMUNALRÅDET ANDERS ÅGREN (M) DEN 27/2 BESÖKTE NYA SPRÅKFÖRSKOLAN MED 6 AVD I 2 PLAN, OCKSÅ I EGENDRIFT SOM PROFESSORN CAMPUS. KANSKE M-ÅGREN OCKSÅ GÖR STUDIEBESÖK PÅ PROFESSORN CAMPUS OCH INSPIRERAR POLITIKERKOLLEGOR TILL DETSAMMA.

Bli först att kommentera

Umeåpolitiker – dags för studiebesök på Professorn Campus – skapat i ett innovativt projekt – två plan, innetorg och egna hallar – ger trygga miljöer.

Av , , Bli först att kommentera 0

FÖR SNART TVÅ ÅR SEDAN, 5 APRIL 2016, STARTADE FÖRSKOLAN PROFESSORN CAMPUS, UMEÅ STÖRSTA I 2 PLAN. ÄN LÄR INTE UMEÅPOLITIKER HA HÄLSAT PÅ. SÅ DAGS FÖR STUDIEBESÖK PÅ NYTÄNKT DAGIS MED BL A INNETORG OCH EGNA HALLAR SOM GER TRYGGA FÖRSKOLEMILJÖER – SKAPAT I INNOVATIVT PROJEKT.

(Då hade jag nedan blogg om den nya förskolan i Umeå och är extra intressant då den nu får efterföljare av kommunen, Professorn är fristående som personalkooperativ, och besök kan ge nya impulser.  Att fundera på i pauser vid kommunfullmäktige idag 26/3? )

Bästa dagiset? Förskolan Professorn Campus i Umeå: Innetorg för mat och lek; nytänk, ljus och balkongutsikter!

Av , 29 mars 2016 kl 15:58,  Bli först att kommentera   0

26/8 2015 gick startskott-andet för Professorn Campus och 5/4 2016 (7,5 mån!) är målgång!Professorn start klar

Blir Umeås nyaste (5 april) förskola, Professorn Campus, bästa dagiset i Sverige?

Ja, förutsättningar finns med en unik (enligt erfaren förskolepersonal) utformning om åtta avdelningar (4 + 4) i två plan med stort innetorg för mat/lek nära till (även för köksdelen), nytänk i olika rum/detaljer, ljus in och ut, plus balkong med utsikter – över lekmiljö och natur.

Upplägget för Professorn Campus är unikt med förskoleprojekt vid Uminova Innovation i Umeå och mina dagismodeller där personalkooperativets personal tillsammans med Peab AB och fastighetsbolaget Hemfosa AB om en vecka öppnar portarna för första omgången förväntansfulla barn och föräldrar (inskolning sker i etapper, vanligt vid nyproduktion).

Professorn Campus UB

I ovan bildcollage är jag på barnstugebalkongen - Umeås första? (och största) – och pekar ut över utemiljö mot söder och friidrottsarenan vid IKSU Sportcenter och som första huset i nya Universitetsstaden på Lilljansberget/Campus. Nedan från Professorn om barn-premiärdagen onsdag nästa vecka. Mer på förskolans hemsida http://www.professorn.nu.

5 april 2016

Nu är byggnationen inne i sitt slutskede och en färdig förskola börjar ta form. Vi ser med spänning fram mot att ta mot de första barnen som kommer 5 april.

Pedagogerna börjar onsdagen 30/3 med alla förberedelser inför start, vi utbildar oss inom vårt kvalitetssystem, Qualis samt inom den pedagogiska filosofin Reggio Emilia.

Vi ses snart på  Professorn Campus!

PS Umeåpolitiker i KF-möte idag 29/3, se campusförskolan som tillväxt/näringsliv i den nya strategiska planen för Umeå och stimulera till efterföljare i nya barnomsorgssatsningar, särskilt nu med idag antagen strategiplan som markerar barnperspektiv!

Bli först att kommentera

Havets alptoppar vid Sörmjölekusten – på is-havet mer spår av vind-krafter

Av , , Bli först att kommentera 0

VID SÖRMJÖLEKUSTEN HAR I VINTER STORMAR SKAPAT HAVETS ALPTOPPAR

Sörmjöle alper b

OCH UTE PÅ IS-HAVET SYNS ÄN MER SPÅR – AV VIND-KRAFTER + ÄLGARS

Sörmjöle Stora sten

Bli först att kommentera

Havets alptoppar vid Sörmjölekusten – på is-havet mer spår av vind-krafter

Av , , Bli först att kommentera 0

VID SÖRMJÖLEKUSTEN HAR I VINTER STORMAR SKAPAT HAVETS ALPTOPPAR

Sörmjöle alper b

OCH UTE PÅ IS-HAVET SYNS ÄN MER SPÅR – AV VIND-KRAFTER + ÄLGARS

Sörmjöle Stora sten

Bli först att kommentera