Nya riskfyllda dagisentréer i Umeå? Syna olycksriskerna för 70-80 barn!

Av , , Bli först att kommentera 0

NYA RISKFYLLDA DAGISENTRÉER I UMEÅ KOMMUN? (Från SVT Västerbotten 17/4)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OVAN ÄR ENA SIDAN AV BÖLE FÖRSKOLA – ANDRA SIDAN HAR ENTRÉERNA

NEDAN T V RITNING PÅ HAGA FÖRSKOLA - T H SYNS BF-FÖRSKOLAN OCH …

Trappentréer Haga Böle

… I MITTENRADEN ÄR T V BILD PÅ INBYGGD TRYGG HAGA-ENTRÉ + RITNING T H. I MITTEN ROSENDALS FÖRSKOLA MED RISKFYLLD ENTRÉ LIKT BÖLES VERKAR FÅ ENL. RITNINGAR NEDERST. DAGS SYNA OLYCKSRISKERNA FÖR 70-80 BARN PÅ OVANPLAN!

Bli först att kommentera

Nya riskfyllda dagisentréer i Umeå? Syna olycksriskerna för 70-80 barn!

Av , , Bli först att kommentera 0

NYA RISKFYLLDA DAGISENTRÉER I UMEÅ KOMMUN? (Från SVT Västerbotten 17/4)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OVAN ÄR ENA SIDAN AV BÖLE FÖRSKOLA – ANDRA SIDAN HAR ENTRÉERNA

NEDAN T V RITNING PÅ HAGA FÖRSKOLA - T H SYNS BF-FÖRSKOLAN OCH …

Trappentréer Haga Böle

… I MITTENRADEN ÄR T V BILD PÅ INBYGGD TRYGG HAGA-ENTRÉ + RITNING T H. I MITTEN ROSENDALS FÖRSKOLA MED RISKFYLLD ENTRÉ LIKT BÖLES VERKAR FÅ ENL. RITNINGAR NEDERST. DAGS SYNA OLYCKSRISKERNA FÖR 70-80 BARN PÅ OVANPLAN!

Bli först att kommentera

Riskfyllda förskoleentréer i Umeå anmälda till Arbetsmiljöverket…

Av , , Bli först att kommentera 0

I tidigare bloggar, se nedan, har jag visat på, beskrivit och bedömt utanpåliggande trappentréer (till ovanvåning) på pågående förskolebyggen i Umeå kommun, som riskfyllda och vid möte i slutet på mars gjort sammalunda för För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och vice dito Lena Riedl (M).

Som skyddsombud (1980-talet) genom anställning vid Umeå kommun påtalade jag risker på Berghems daghem (där jag arbetade) om planerat nytt soprum 30-talet meter utanför köksentrén. Det gav effekt genast och nya soprummet blev inbyggt på lastbryggan intill köksentrén.

Andra brister var felvända dagis mot utemiljön, vilket rättades till efter upplysning och förskola utan fönster mot utegården, som vid påpekanden fick sin utsikt.

Som företagare i 30 år, bl a med barnomsorgsmiljöer, kunde man meddela till skyddssidan om brister jag såg ritningsstadiet och samordnande huvudskyddsombud påtala för arbetsgivare för åtgärdande. Sedan 10-talet år, eller mer, finns inte denna kanal i kommunen till högsta ansvariga för arbetsmiljön (att påtala barnrisker finns inga vägar alls).

Däremot har Arbetsgivarverket på sin hemsida en tipsfunktion även för icke arbetstagare, varför jag nu där informerat om de riskfyllda trappentréerna, särskilt vid otjänlig väderlek, på blivande förskolor i Umeå. Se här bilder på både entréer för barn/föräldrar/personal och enbart för personal samt därunder ur anmälan.

Trappentréer Rosendal Teleskopet b

Nedan är utdrag ur anmälan

Vi har mottagit ditt tips.
Vad händer nu?
Tips om missförhållanden som kommer in till Arbetsmiljöverket kan leda till att en arbetsplats inspekteras.
Frågeområde: Tips om missförhållanden (ej arbetstagare)

Fråga:
Detta handlar om riskfyllda utanpåliggande trappentréer i två nu pågående förskolebyggen i Umeå kommun, om 3 avd i 2 plan, Rosendals förskola och Teleskopets förskola. I tre bloggar på vk.se ”Umeås Bästa… inte det sämsta” beskrivs problematikerna här, i text och med bilder/ritningar/illustrationer.
I möte nyligen med ansvariga politiker i För- och grundskolenämnden har jag visat på detta och redogjort för de risker som kan bli beroende på väder och vind, mm som påverkar vid in- och utgående utomhus.
Mvh/
Urban Bengtson, UBBI-konsult, Umeå
med 30 års erfarenhet av dagismiljöer och förskolebyggande som konsult plus dessförinnan förskollärare i Umeå kommun och skyddsombud ett flertal år då.
Blogg 15/4 2019
Varför olika dagisentréer på Haga, Rosendals och Teleskopets förskola i Umeå, ofarlig, farlig resp farligare? Och riskera kostsamma fallolyckor…
Blogg 10/4 2019
Utsikts-stopp för barn på ny förskola! Snöyra/regn/blåst ger olycksrisker! Ribbvägg ute hindrar överblick ut/in!http://blogg.vk.se/umeas-basta/2019/04/10/utsikts-stopp-for-barn-pa-ny-forskola-snoyraregnblast-ger-olycksrisker/
Blogg 9/4 2019
Riskfyllda dagisentréer i nya Umeå-förskolor – politiker upplysta om – ändring säkrar barns hälsa och bra för kommunekonomin! Syns i bilder som säger mer än 1000-tals ord…http://blogg.vk.se/umeas-basta/2019/04/09/riskfyllda-dagisentreer-i-nya-umea-forskolor-politiker-upplysta-om-andring-sakrar-barns-halsa-och-bra-for-kommunekonomin-syns-i-bilder-som-sager-mer-an-1000-tals-ord/
Bli först att kommentera

Riskfyllda förskoleentréer i Umeå anmälda till Arbetsmiljöverket…

Av , , Bli först att kommentera 0

I tidigare bloggar, se nedan, har jag visat på, beskrivit och bedömt utanpåliggande trappentréer (till ovanvåning) på pågående förskolebyggen i Umeå kommun, som riskfyllda och vid möte i slutet på mars gjort sammalunda för För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och vice dito Lena Riedl (M).

Som skyddsombud (1980-talet) genom anställning vid Umeå kommun påtalade jag risker på Berghems daghem (där jag arbetade) om planerat nytt soprum 30-talet meter utanför köksentrén. Det gav effekt genast och nya soprummet blev inbyggt på lastbryggan intill köksentrén.

Andra brister var felvända dagis mot utemiljön, vilket rättades till efter upplysning och förskola utan fönster mot utegården, som vid påpekanden fick sin utsikt.

Som företagare i 30 år, bl a med barnomsorgsmiljöer, kunde man meddela till skyddssidan om brister jag såg ritningsstadiet och samordnande huvudskyddsombud påtala för arbetsgivare för åtgärdande. Sedan 10-talet år, eller mer, finns inte denna kanal i kommunen till högsta ansvariga för arbetsmiljön (att påtala barnrisker finns inga vägar alls).

Däremot har Arbetsgivarverket på sin hemsida en tipsfunktion även för icke arbetstagare, varför jag nu där informerat om de riskfyllda trappentréerna, särskilt vid otjänlig väderlek, på blivande förskolor i Umeå. Se här bilder på både entréer för barn/föräldrar/personal och enbart för personal samt därunder ur anmälan.

Trappentréer Rosendal Teleskopet b

Nedan är utdrag ur anmälan

Vi har mottagit ditt tips.
Vad händer nu?
Tips om missförhållanden som kommer in till Arbetsmiljöverket kan leda till att en arbetsplats inspekteras.
Frågeområde: Tips om missförhållanden (ej arbetstagare)

Fråga:
Detta handlar om riskfyllda utanpåliggande trappentréer i två nu pågående förskolebyggen i Umeå kommun, om 3 avd i 2 plan, Rosendals förskola och Teleskopets förskola. I tre bloggar på vk.se ”Umeås Bästa… inte det sämsta” beskrivs problematikerna här, i text och med bilder/ritningar/illustrationer.
I möte nyligen med ansvariga politiker i För- och grundskolenämnden har jag visat på detta och redogjort för de risker som kan bli beroende på väder och vind, mm som påverkar vid in- och utgående utomhus.
Mvh/
Urban Bengtson, UBBI-konsult, Umeå
med 30 års erfarenhet av dagismiljöer och förskolebyggande som konsult plus dessförinnan förskollärare i Umeå kommun och skyddsombud ett flertal år då.
Blogg 15/4 2019
Varför olika dagisentréer på Haga, Rosendals och Teleskopets förskola i Umeå, ofarlig, farlig resp farligare? Och riskera kostsamma fallolyckor…
Blogg 10/4 2019
Utsikts-stopp för barn på ny förskola! Snöyra/regn/blåst ger olycksrisker! Ribbvägg ute hindrar överblick ut/in!http://blogg.vk.se/umeas-basta/2019/04/10/utsikts-stopp-for-barn-pa-ny-forskola-snoyraregnblast-ger-olycksrisker/
Blogg 9/4 2019
Riskfyllda dagisentréer i nya Umeå-förskolor – politiker upplysta om – ändring säkrar barns hälsa och bra för kommunekonomin! Syns i bilder som säger mer än 1000-tals ord…http://blogg.vk.se/umeas-basta/2019/04/09/riskfyllda-dagisentreer-i-nya-umea-forskolor-politiker-upplysta-om-andring-sakrar-barns-halsa-och-bra-for-kommunekonomin-syns-i-bilder-som-sager-mer-an-1000-tals-ord/
Bli först att kommentera

Varför olika dagisentréer på Haga, Rosendals och Teleskopets förskola i Umeå, ofarlig, farlig resp farligare? Och riskera kostsamma fallolyckor…

Av , , 2 kommentarer 0

ROSENDAL FÖRSKOLA MED UTEBYGGD OCH OLYCKSFARLIG TRAPPENTRÉ…Rosendal Haga Teleskop

TELESKOPETS FÖRSKOLA ÄN FARLIGARE – MEN HAGA NYA FÅR INBYGGD ENTRÉ!

Teleskopet fasad ritn

VARFÖR SÅ OLIKA DAGISENTRÉER PÅ IDAG PÅGÅENDE FÖRSKOLEBYGGEN I UMEÅ??

OCH RISKERA FALLOLYCKOR SOM PÅ EN ARBETSPLATS NU KOSTAT 50 000 KR!

Från vk.se 13/4 2019

Ett byggföretag i Umeå hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga risken för fallolyckor. Nu åläggs det att betala närmare 50 000 kronor i sanktionsavgift.

Det var vid en inspektion på en byggarbetsplats i mitten av mars tidigare i år som det upptäcktes att företaget brustit i sitt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverkets inspektör anträffade en arbetstagare som stod på en rullställning och jobbade. Saken var den att rullställningen saknade skyddsräcken och att arbetstagaren inte använde någon personlig fallskyddsutrustning.

Fallhöjden uppskattades till cirka 2,3 meter från det nedersta planet och cirka 2,7 meter från det översta.

Arbetsmiljöverket konstaterar att byggföretaget brutit mot myndighetens föreskrifter och ålägger det att betala 47 900 kronor i sanktionsavgift för förseelsen. Företaget har fram till den 23 april på sig att inkomma med eventuella invändningar mot beslutet.

Joel Lindberg

2 kommentarer

Utsikts-stopp för barn på ny förskola! Snöyra/regn/blåst ger olycksrisker! Ribbvägg ute hindrar överblick ut/in!

Av , , Bli först att kommentera 0

BLOGG 9/4 OM RISKFYLLD ENTRÉ HAR UTSIKTS-STOPP FÖR FÖRSKOLEBARN…

Rosendal utsikt stopp b

…GER OLYCKSRISKER VID SNÖYRA/REGN OCH RIBBVÄGG HINDRAR ÖVERBLICK!

Bli först att kommentera

Riskfyllda dagisentréer i nya Umeå-förskolor – politiker upplysta om – ändring säkrar barns hälsa och bra för kommunekonomin! Syns i bilder som säger mer än 1000-tals ord…

Av , , Bli först att kommentera 0

RISKFYLLDA DAGISENTRÉER BYGGS NU I NYA UMEÅ-FÖRSKOLOR, VILKET JAG…

Tavleliden verklig

…INBJUDEN SOM YRKESVERKSAM FÖR BARNOMSORGSUTVECKLING UPPLYST FÖRSKOLEANSVARIGA UMEÅPOLITIKER OM – OCH FÅTT GENSVAR ATT BEGRUNDA…

Rosendal trappor Haga ej b

…MED FÖRHOPPNING OM ATT ÄNDRING GÖRS SÅ ATT BARNS HÄLSA SÄKRAS MED INVÄNDIGA TRAPPHUS – SOM ANNARS BYGGS I UMEÅ – OCH FAROR UNDVIKS SAMT..

Tavleliden fasadtrappa

…ÄVEN ÄR BRA FÖR KOMMUNEKONOMIN DÅ TRYGGHET GER ÖKAD LÖNSAMHET. ALLT ”SYNAT” I DENNA BLOGG – I BILDER SOM SÄGER MER ÄN 1000-TALS ORD…

(Ritnings/illustrations-material erhållet av Umeå kommun – foton tagna av övertecknad)

Bli först att kommentera

Simförnyelse – efter utesim, badhus, simhall, äventyrsbad – är strömmande vatten i simkanaler, i verkliga arenor, simframtiden… som i läktarhus, m fl. + PR av Phelps/Sarah ”Seastream”?!

Av , , Bli först att kommentera 2

Ute på nätet och inne i verkligheten visas här 30-talet varianter på simkanaler med strömmande vatten där jag uppfunnit ett flertal som illustratören Mats Edvardsson, också Umeå, tecknat fram.

Överst t v syns skylt som visar simordning med pilar runt i banbassänger som om förebådande simkanalanläggnining, likt velodromform och friidrottsdito i ritningarna intill. Här visas också hur strömmande vatten fås med att ”sätta fart på vattnet” med yngre barn och äldre män (se även förra bloggen), en siminnovation för simlärande.

Verkliga simkanaler finns i de två översta raderna från Paradiset i Ö-vik och från Köpenhamn och Finland. Där och i mittenraderna finns illustrationer av 10-talet simkanaler jag skapat och visionerar för + senaste ”simmovationen” en simkanal i läktarhus passande vid ute-50-m-bassänger och här i en utveckling för Nydala friluftsområde i Umeå.

Simkanaler en masse

Inspiration för simförnyelse med simkanalarenor och strömmande vatten ges här ovan i nedersta raderna från utlandet med avlånga och snirkliga på fritidsmark, raka i urban miljö och centrumkärna samt rundade former, cirkelvariant i Himlabadet i Sundsvall plus koncentriska simbanor längst t h och ovanför i Umeå en halverad simkanal.

T v ”slamkrypare”, inte simkanal utan friidrottsarena, symboliserande en jättekanalvariant.

Allt detta passande för ”The swimming revolution” med världens främsta herrrsimmare i många år, Michael Phelps, fjärilsimmande i simpool med strömmande vatten i den fart man själv simmar. Vad kan vara bättre PR för simkanaler? Jo, just Sveriges simstjärna Sarah Sjöström med det ideala namnet i ”ström” och än mer med ”sjö”. Således ”Seastream”?!

Här båda i simcollagebild med Sarah i ”strömfart” mha slangar och Phelps i poolströmmar.

Simkanal slang Sarah

Bli först att kommentera

Umeå världsledande – i simförnyelse – 1:a simkanalarenan – Vansbrosim inne – nya simsporter – simturism, mm, om umepolitiken vill + näringsliv därtill… se min simidéfolder, * idag 1:a april!

Av , , Bli först att kommentera 0

APRILSKÄMT? NJA – FÖR SIMKANALER MED STRÖMMANDE VATTEN FINNS – SIMFÖRNYELSE ÄR ”SIMMOVATIONEN” SOM VISAS I MIN SIMIDÉFOLDER, HÄR…

Simidéfolder april

…BAK- OCH FRAMSIDA (AV 8 SIDOR), T V OLIKA SIMSTRÖMMAR OCH PLUSVÄRDEN,   T H HUR SIMKANALER SAMVERKAR MED TRAD. BASSÄNGER OCH UTEMILJÖER.

Om nu umepolitiken vill och näringsliv däritill, blickar bakåt och framåt, visar nedan bildcollage att Umeå kommun och Umeå Simsällskap varit före tiden förr med simstadion i Nydala, 1933, och i tiden idag idrotts- och simsatsningar, som 1970 i… 

Nydala förr-nu-sedan nyny

…Umeå nya simhall, Europafrämst med simyta i golvnivå, öppen omgivning, flexibla läktare vid tävlingar + idealt läge i idrotts- och friluftsområde (Gammlia). Så Nydala… 

Nanna Umeå simhall ute-inne 1

…passar för ström-sim-kanal-idéer med Vansbrosim inne, nya simsporter, simturism, mm, och gör Umeå världsledande i simförnyelse för simlärande, träning, tävling, etc

- om umepolitiken vill och näringsliv därtill – särskilt efter 1:a april…

PS 1. VK-rep. ovan om Nydala med äventyrsbad och skidspår var bad-, sim- och idrotts-visioner campingägaren First Camp försommaren 2006 visade för allmänhet, idrotter och politiska partier i samband med Umeå kommuns egen badutredning. Det visar att näringsliv redan då såg potentialen i Nydalaområdet. Kanske kan inspirera aktörer idag 13 år senare?!

PS 2. Umeå simhall 1970, Europatopp då (se ovan), hade en till simnyhet genom ”Lilla simhallen”, grund för simskola så barn når botten. Som simledare i USS var jag med och startade en av Sveriges första simlekskolor (Lek och Plask). Då avslutade vi ofta simlektionerna med att ”sätta fart på vattnet” genom att gå runt och få igång strömmande vatten, uppskattat i både med- och motströms. Samma strömidé har jag lanserat för morgonbadarklubben ”Tumlarne” som i IKSU:s undervisningsbassäng (med höj- och sänkbar botten) ”vadar” runt här. Så både yngre och äldre gillar med- och motflytet.

Strömmande LekoPl Tuml ny

Bli först att kommentera