Vargen kommer!

Av , , 2 kommentarer 13

”Vargen kommer!” ropar de fyra borgerliga gruppledarna på insändarplats idag. Artikeln försöker måla upp någon bild av att (s) ändrat skepnad från Holmlunds tid vilket är fullkomligt ologiskt eftersom det är Lennart Holmlund som styr även idag.

Socialdemokraterna står trygga i en politik som garanterar både utveckling, en trygg välfärd och satsningar på att ställa om Umeå. Faktum är ju snarare det är de borgerliga partierna i Umeå gjort en kraftig högersväng. Man tar efter förslag från sina borgerliga lokalavdelningar i storstadsområdena och försöker ompaketera som något fräscht.

Det är utförsäljning av stora delar av det kommunala bostadsbolaget(AB Bostaden). Okontrollerad utmamningsrätt. Det är upphandling av handikappomsorgen och 180 miljoner i sänkta skatter. Kommunal städpersonal ska tvingas ned på knäna genom konkurrensutsättning för att göra arbetsvillkoren så hårda som möjligt. De socialliberala krafterna inom alliansen får stå tillbaka när Moderaternas expresståg dundrar på in i klassamhället. Det enda som är konstant är att marknadskrafternas utrymme ska öka. Det är också Umeå-alliansen som med sin förkärlek för blockpolitik som är det största hotet mot umepolitikens möjligheter att leverera långsiktiga blocköverskridande överenskommelser.

Nåväl. Vi har viktigre utmaningar framför oss än att försöka definiera varandra. Låt mig ta ett alarmerande exempel. Tiden att klara 2 graders målet för jordens uppvärmning är ute. Nu väntar massdöd av jordens arter, 30% kan vi räkna med kommer att dö. Och detta är bara början, just nu finns det inte mycket som tyder på att vi ska lyckas begränsa utsläppen för att trygga vår egen existens. Vi talar om kanske 150 år innan människan utrotat sig själv.

Låt oss anta framtidsutmaningarna.

2 kommentarer

Lugn, det fixar sig!

Av , , Bli först att kommentera 10

Det finns en massa myter som sprids om valet till kommunfullmäktige just nu. Satsningar som olika partier säger sig vill göra och som Socialdemokraterna inte mäktar med. Så i bästa mythbusterstil kommer här några exempel.

”Socialdemokraterna vill inte bygga en bro till Bölesholmarna! Rösta på oss så byggs bron”

SVAR: Detta är en stor myt som har sitt ursprung i att bron tillsammans med andra investeringar flyttats fram två gånger i kommunens budget för att klara av andra investeringar i exempelvis förskolan. I budgeten som antogs på kommunfullmäktige den 25 augusti så fastställdes att bron ska byggas 2015 och bygget blir nu av under två år för totalt 46,6 miljoner. Anledningen att vissa partier kommer fortsätta säga att bron inte blir av är att man redan tryckt sina valaffischer då man inte trodde kommunfullmäktige skulle ta budgeten i augusti. Således ingen anledning att rösta på ett parti den 14 september för något som beslutades den 25 augusti.

 

”Rösta på oss så bygger vi Gymnastikens hus, Socialdemokraterna tänker inte göra det”

SVAR: Också en myt. Detta finns avsatt pengar till i den fastställda budgeten, 20 miljoner för 2015.

 

”Ge kvinnojouren pengar för tre år istället för ett år för att säkra ekonomin. Rösta därför på parti X”

Svar: Detta är ett påstående som cirkulerar inte minst när olika partier besöker kvinnojouren. Fakta är dock att Socialnämnden på Socialdemokraternas initiativ redan i februari tog beslut om att bidraget som ges för 2014 också ska ges för 2015 och 2016. Vi har beslut på att bidraget ska betalas över tre år. Läs protokollet här från Socialnämnden i januari där det tydligt framgår, sid 6 till 8.

 

 

Bli först att kommentera

Förtidsröstningen börjar!

Av , , 1 kommentar 5

Från och med imorgon den 27 augusti så börjar förtidsröstningen. Det går då bra att rösta i lokaler fram till valdagen som du hittar i ditt röstkort. Jag tycker du redan nu ska gå och rösta i valet på Socialdemokraterna. Vi behöver ditt stöd nu.

VIll man kryssa en kandidat så går det utmärkt men Socialdemokraterna är ett lagspel och den fastställda listordningen fungerar bra. På socialdemokraternas riksdagslista vill jag dock vid sidan av förstanamnet Helen Pettersson sätta upp en liten flagga för nummer 4, umebon Björn Wiechel. Björn är liksom jag sprungen ur många år i det starka SSU-Umeå som bröt fram för 10 år sedan och är tidigare ordförande för SSU-Västerbotten. Han har en bakgrund inom Handels och har varit viktig för att bygga upp den breda socialdemokratiska ungdomsverksamheten vi ser i länet.

Björn är en idédriven politiker som ni kommer höra mycket om framöver. Läs mer om honom i SVT:s valguide.

 

 

1 kommentar

Slakt av städ!

Av , , 3 kommentarer 16

Just nu diskuterar Umeå kommunfullmäktige budget för 2015-2017. De olika partierna har presenterat sina förslag och debatten pågår.

Moderaterna och de andra borgerliga partierna har föreslagit att man ska spara på städet under för- och grundskolenämnden med 6,6 miljoner kronor genom konkurrensutsättning. Det motsvarar 20% av de cirka 30 miljoner som verksamheten kostar idag.

Detta är en fullständigt orealistisk besparing. Att ta bort en femtedel av resurserna och kräva samma kvalitet är inte möjligt ens om du gör personalens villkor så outhärdligt som är fysiskt möjligt. Vi vet vidare att det inte skiljer särskilt mycket upp eller ned mellan kommunens städservice och de privata städbolagens anbud och dessa privata bolag ska ju dessutom gå med vinst. Det har gått så långt i städbranschens försämrade villkor att det finns exempel på seriösa städföretag inte lägger anbud för att nivåerna är för låga.

Ett beslut om att slakta städet skulle också få allvarliga konsekvenser av flera olika skäl. Först och främst kommer arbetsmiljön för barnen och personalen i skolan att kraftigt försämras. För det andra så skulle denna besparing för skolan i praktiken bara flyttas över till tekniska nämnden då man måste hantera uppsägningar. För det tredje innebär detta att man skulle frångå de miniminivåer för städ som krävs i kommunen för att skydda våra lokaler.

Tekniska nämnden har inga resurser inom städservice att hantera sådana här alexanderhugg. Följden blir att man ska ta igen miljontals kronor på att hantera uppsägningar vilket kommer att gå ut över städnivån i övriga verksamheter.

Detta är ingenting vi står bakom. Socialdemokraterna vill att kommunens städpersonal ska vara stolta över sitt arbete. Man förtjänar trygga anställningar och inte alliansens dumpning av villkor.

3 kommentarer

Varför ljuger Ågren?

Av , , 1 kommentar 19

Jag blir inte klok på kommunalrådet Anders Ågren(m). I media har de senaste dagarna det cirkulerat en massiv kampanj från Moderaterna över Socialdemokraternas förslag att slopa den halverade arbetsgivaravgiften för unga upp till 26 år. Man hävdar att detta blir dyrare för kommuner och landsting.

Detta är en komplett lögn och något som bland annat Lennart Holmlund bemött på sin blogg.

Trots det fortsätter Anders Ågren(m) skriva på sin blogg den 23 augusti:

”De glömmer att berätta hur extremt mycket Umeå kommun förlorar på andra förslag från de rödgröna. Vi skulle kunna nämna att de fördubblar arbetsgivaravgiften för alla unga som Umeå kommun har anställda”

Sanningen är ju att redan i vårbudgeten avserade Socialdemokraterna att kommuner och landsting skulle få full kompensation för detta enligt finansieringsprincipen som vi värnar dvs statens beslut ska vara finansierade.

Då, i april, var diskussionen högljudd från regeringsföreträdare om just den här kompensationen. Jan Björklund(fp) uttalade sig då kritiskt liksom andra regeringsföreträdare om varför man ansåg att sitt förslag om halverad arbetsgivaravgift var bättre än kompensationen.

Men nu fyra månader senare har kritiken återkommit men i helt annan form! Nu vill plötsligt (s) inte kompensera kommuner och landsting säger Moderaterna land och rike runt. Till och med Ågren som jag trott bättre om än så här faller för grupptrycket att mångla ut de interna particirkulärens propaganda.

Varför vill man medvetet dra demokratin i smutsen med dessa påståenden? Kan vi inte få ha en valrörelse som handlar om politik istället för fulspel.

1 kommentar

Alkohol och droger

Av , , 2 kommentarer 5

Igår var jag en av flera politiker inbjudna till Blå Bandet för att samtala om alkohol- och drogpolitik. Även om alkoholkonsumtionen minskar bland ungdomar så ökar den totalt i samhället. Vi ser också att många unga röker vilket är en inkörsport till cannabis och vidare till tyngre droger. Syntetisk cannaboid som spice får unga att langa och det måste motverkas genom familjeklassning.

Det finns mycket att göra i landet för att få ned totalkonsumtionen av alkohol. Vi måste täppa till problemen med att privatpersoner kommer undan alkoholskatt när beställning sker via olika hemsidor. Centerpartiets förslag om gårdshandel måste begravas en gång för alla då det skulle innebära att matvarubutiker i förlängning får grönt ljus till alkoholförsäljning. Det svenska alkoholmonopolet skulle dessutom falla sönder och vi skulle se en ökning i miljontals sjukdagar.

IOGT-NTOs ungdomsförbud Junis har påvisat att många kommuner inte erbjuder barn i missbrukande miljöer stöd i form av samtalsgrupper och stödsamtal. Det är oacceptabelt och borde vara en skyldighet enligt lag.

I Umeå satsar vi mer än andra kommuner på stöd till föreningslivet och goda förutsättningar för fritid och kulturliv. Det och ett nära samarbete mellan landsting, skola och socialtjänst med tidiga insatser är fortsatt nyckeln till att unga får ha en rätt till en trygg uppväxt.

Det är viktigt att politiken i Umeå står enade i kampen mot alkohol och narkotika. Liberaliseringstendenser måste stoppas. Här måste vi vara väldigt vaksam på alkoholens smygande inträde in i olika ungdomsmiljöer, dessa måste resolut fredas från vuxnas supande. Moderaternas förslag om längre öppettider på krogen får fortsatt avslag. Barnens välmående går före.

 

2 kommentarer

Reinfelt lurar sig kvar

Av , , Bli först att kommentera 11

Som många vet så bröt Reinfelt ”gentlemens agreement” efter debatten i söndags om att släppa fram de rödgröna om de blir större än alliansen, för att undvika att SD får inflytande. Detta har kritiserats och många kanske trodde att frågan inte var aktuell när såväl som Fp och C sa att de ska lägga ned sina röster.

Detta är emellertid bara en bluff. Som grundlagen är skriven så väljs den till statsminister enligt grundlagen ”som har minst ledamöter emot sig” inte vem som har flest.

Om jag nu förstått detta rätt så betyder det att s+mp+v måste få över 50%, dvs 175 ledamöter annars sitter Reinfelt kvar. För får dessa partier enbart 174 så har man inte en majoritet emot Reinfelt. Talmannen kommer naturligtvis att tillfråga Reinfelt först av alla om att bilda regering, teoretiskt kan då det hända att om 174 röstar emot, alla andra partier lägger ned säg 174 till och enbart 1 ledamot röstar för Reinfelt så bildar han regering ändå. Och kan sedan regera vidare med SD som i 9 fall av 10 röstar med regeringen.

Det är viktigt att förstå att varje röst på Sverigedemokraterna är en röst på en alliansregering. Fredrik Reinfelt kan sitta kvar och skratta sig hela vägen till Rosenbad om inte de rödgröna får över 50% i valet.

Rösta på Socialdemokraterna.

Bli först att kommentera

After eight

Av , , Bli först att kommentera 6

Efter åtta år med borgerliga utförsäljningar, skickande av skattekronor till caymanöarna och omfördelning till de som redan har så är det dags för förändring. Kräv en after eight du också!

image

Bli först att kommentera

(s)edelpress?

Av , , Bli först att kommentera 13

Gårdagens ekonomidebatt blev precis som arbetsmarknadsdebatten, en skräning tillställning. Formatet är inte bra och deltagarna avbryter varandra och får ibland replik och ibland inte. Påståenden ställs mot varandra utan att de kontrolleras och man kan fråga sig på vilket sätt detta tjänar demokratin?

Magadalena Andersson(s) var en av få som behöll lugnet och redogjorde sakligt för våra satsningar för att få ned arbetslösheten. Mot våra satsningar som är fullt finansierade så ställer regeringen framtida utlöftelser om bostäder och jobb i framtiden. Det är bostäder om 10 år, Norrbotniabanan inte tidigare än 2025 och så vidare.

Att det är så handlar inte om att vi har en sedelpress utan att regeringen väljer att stå kvar vid de ineffektiva satsningar på sänkt restaurangmoms och rabatt på arbetsgivaravgiften för unga. De lånar vidare 87 miljarder till skattesänkningar och nu är pengarna slut. Då blir det mindre pengar till annat. Skattesänkarpolitiken skapar strategiska problem för regeringen.

Inte heller har sämre trygghetssystem gett fler jobb. När det exempelvis gäller socialförsäkringarna så är reträtten i full fart och samtliga allianspartier förutom Moderaterna börjar nu vilja se över dessa. Nivån i arbetslöshetsförsäkringen har inte höjts sedan 2002 och bara ger 80% för inkomster upp till 18700. Anders Borg och Moderaterna är nu det enda partiet i riksdagen som tycker att det är bra att man ska få gå från hus och hem när man blir arbetslös.

Skattesänkningarna har dessutom skapat en stor orättvisa mot pensionärerna som får högre skatt än de som förvärvsarbetar. Detta försöker man nu täta till. Det som 2006 lät ”det ska löna sig att arbeta” är nu en orättvisa och ska täppas till när media belyser frågan. Men som en partivän sa, det är uppenbarligen orättvist att pensionärer har högre skatt. Men varför tycker Anders Borg det är rättfärdigt att en cancersjuk ska betala högre skatt än en löntagare?

Media bör granska politikernas prat hårdare än man gör.

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se