Janet Ågren tar plat(s)

Av , , Bli först att kommentera 3

idag beslutade Socialdemokraterna i Umeå om sitt lag för kommande period. Det blev få förändringar och så här ser det ut:

Kandidater till kommunledning

Kommunalråd 1- Hans Lindberg

Kommunalråd 2- Janet Ågren

Ordf individ och familjenämnden – Andreas Lundgren

Ordf För och grundskolenämnd – Moa Brydsten

Ordf Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden -

Peter Vigren

Ordf byggnadsnämnden – Mikael Berglund

Ordf Tekniska nämnden – Lena Karlsson -Engman

Ordf äldrenämnd- Carin Nilsson

Sedan förra perioden är skillnaden att Carin Nilsson blir ny kandidat till gruppledare och ordförande i Äldrenämnden efter Janet Ågren.

Janet Ågren föreslås som nytt kommunalråd efter Margareta Rönngren. Janet är måhända lite okänd utanför äldreomsorgspolitiken. Men hon är utan tvekan en av kommunens mer skickliga politiker. Strukturerad, kunnig och med ett systematiskt politiskt hantverk som kännetecken. Väl sedd både i det egna partiet som hos andra partier.

Sammantaget så är det här en politisk ledning med stora kvaliteter som jag haft förmånen att arbeta med under fyra år. Bra blandning mellan ungt och gammalt, socialdemokraterna har klarat generationsskiftet efter Lennart Holmlund.

Andreas Lundgren

 

9D6C647D-317D-4771-96F4-50EDFEACC328

 

 

Bli först att kommentera

Akutboende på plats

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag öppnade Öppen gemenskaps akutboende. Detta är ett samarbete med Individ- och familjenämnden för att erbjuda tillfälliga boendeplatser till personer i akut hemlöshet.

Bakgrunden är att det blir allt svårare att ta fram tillfälliga platser för att möta de behov som finns i en snabbt växande stad. Vi behöver ha tillgång till fler platser för att människor inte ska behöva sova utomhus.

Samtidigt ska inte detta boende bli en förvaringsplats. Människor ska fångas upp och slussas till ett eget boende. Detta är helt centralt. Säkerheten är också den väl uttänkt och på plats.

Ser dock att Anna-Karin Sjölander(c) är missnöjd. Hon anklagar socialdemokratin för att inte förstått behovet av akutlösningar för hemlöshet förrän nu. Det är inte ett korrekt påstående och känns tråkigt att det ska bli käbbel om detta.

Från socialdemokraternas sida har vi under lång tid arbetat för att åstadkomma en mångfald av jourplatser. I den strategin är det här akutboendet en av många pusselbitar, inte en universallösning.

Sant är dock att vi inte delar Centerpartiets förslag att blanda olika målgrupper som barnfamiljer och missbrukare. På sättet vi ordnar stödet känns ambitionen igen. Barnperspektivet måste gå först.

Andreas Lundgren(s)

Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

Bli först att kommentera

Coop på gång

Av , , 1 kommentar 4

Igår hade Tomtebo-Innertavle s-förening bjudit in till öppet möte om Coops etablering på Carlslid. Runt 65 personer dök upp för att få veta mer och göra sin röst hörd.

Den nya butiken blir ungefär dubbelt så stor som butiken på Ålidhem. Det finns inga planer från Coop på att lägga ned butiken på Ålidhem berättade man utan räknar med att den har sin målgrupp. Den nya butiken får en tydlig miljöprofil.

Efter att Coop lämnat sin information så diskuterade mötet trafik och kommande byggprojekt med Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund(s) och Lena Karlsson-Engman(s). Vi fick ta del av trafikutredningen och en genomgång av nya etableringar som påverkar området.

Nydala sjöstad ligger i röret om ett par år. Då kommer belastningen på tomtebovägen att öka och anslutningar till E4:an i norr om det området blir viktigt. Tomtebo kommer helt klart påverkas av detta.

Från Tomtebo-Innertavle s-förening har vi motionerat om en cykelunderfart vid Betongvägen. Vi ser det som viktigt i samband med framväxten av Nydala sjöstad snarast få på plats infrastrukturen för gång- och cykeltrafik.

Andreas Lundgren(s)

 

tomtebo

 

1 kommentar

Sexköpslagen 2.0

Av , , 2 kommentarer 9

I går besökte polisen och författaren Simon Häggström Umeå. Häggström har skrivit två böcker om sitt arbete i stockholmspolisens prostitutionsgrupp. Hans böcker beskriver hur prostitutionen och människohandeln ser ut i Sverige idag.

Jag hade förmånen att först lyssna på Simons föreläsning och sedan diskutera med honom över en lunch. Jag berättade om vad vi nu försöker göra i Umeå och frågade upp vad som bör vara nästa steg.

Det är helt klart så att sexköpslagen haft en dämpande effekt. Problemet, som jag lyfte i en debattartikel med s-kvinnors ordförande i Umeå häromdagen, är att lagstiftningen inte hängt med sedan lagen infördes 1999. För polisen som har mycket att göra, är detta ett bötesbrott och det ska vägas mot andra brott som ska bekämpas som har högre straffskala.

50 dagsböter är huvudstraffet för dem som döms för sexköp, vilket är för lågt för att ge brottet prioritet. Bötesbeloppen skulle behöva vara betydligt mer kännbara då sexköp är ett brott som möjliggör människohandel. Höga bötesbelopp skulle mest troligt minska efterfrågan.

Men inte nog med det. Faktum är att sexköp kan ge fängelse i 12 månader men ingen döms till fängelse i Sverige idag. Polisen kan dock se sexköpare som återkommer i bötesföreläggande efter bötesföreläggande utan att samhället reagerar något ytterligare. Rättsväsendet skriver bara ut nya böter.

Den signalen och slapphäntheten är mycket farlig särskilt när vi ser att allt fler unga köper sex. Samhället måste ta ansvar för ungas attityder mot sexköp och markera tydligt att man ser allvarligt på detta. Efter ett visst antal böter måste fängelsestraff träda in.

Sexköpslagen har tjänat Sverige väl och hållit borta organiserad brottslighet. Frågan är nu bara vilka politiska partier som är beredda att se över påföljderna och uppgradera den till 2.0

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

 

2 kommentarer

DEBATT: Medborgarlöfte mot människohandel

Av , , 1 kommentar 3

Jag och Umeå s-kvinnors ordförande Birgitta Mukkavaara skriver i dagens Folkbladet om att polis och kommun bör anta ett medborgarlöfte mot framväxande prostitution och människohandel i Umeå kommun.

Noterbart är att den kände polisen Simon Häggström också gått ut under fredagen och krävt mer kännbara böter för prostitution. Det är uppenbart att lagstiftningen inte hängt med utvecklingen och måste ses över. Bild från Simons Facebook kommer sist i inlägget efter debattartikeln / Andreas

”Sexköparna ska lagföras, inte bara betala böter”

Umeå är i dag en kommun där prostitution och människohandel har fått fäste. De kartläggningar som samordnas via Länsstyrelsen i Stockholm visar att annonsering för prostitution är fortsatt omfattande i Umeå kommun. Det här bör vara en allvarlig signal till kommunens beslutsfattare och polisväsen att åtgärder måste till.

Köp av sexuell tjänst är i dag i de flesta fall ett bötesbrott, där sexköparen väljer böter för att slippa rättegång. Det är uppenbart att lagstiftningen inte följt med sin tid då prostitutionens verkningar är djupt mer allvarliga för den enskilda och samhället än vad boten anger.

Länsstyrelsernas kartläggning visar nämligen att bakom prostitutionen gömmer sig i hälften av fallen ren människohandel. Bakom människohandeln står organiserad brottslighet som återanvänder dessa människor dag ut och dag in på hotell och lägenhetsbordeller för att tjäna grova pengar. Övergrepp mot minderåriga, förstörda liv och stort mänskligt lidande är konsekvenser när samhället inte agerar.

Människohandel, som detta handlar om, är till skillnad mot köp av sexuell tjänst att anse som ett grovt brott i svensk lagstiftning. Straffvärde ligger på mellan 2 och 10 år. Man måste ha klart för sig att vägen till att komma åt människohandeln går igenom att störa sexhandeln och stötta de offer som befinner mitt i den. Så kommer man åt de bakomliggande nätverken. Därför måste bekämpningen av prostitutionen i Umeå vara högt prioriterat av såväl polis och kommun fortsättningsvis.

Vad kan vi då göra? Vårt förslag är att polisen antar ett helt nytt medborgarlöfte för 2018 där man lovar boende i Umeå kommun att arbeta med prostitution och människohandel. Det handlar om att göra tillslag mot sexköpare och skicka signalen att den som köper sex riskerar att lagföras.

Umeå kommun å sin sida måste samtidigt erbjuda ett adekvat stöd till den enskilde som befinner sig i prostitution eller har sex mot ersättning. Men även ett stöd till förövaren, sexköparen, måste byggas upp för att strypa det som går runt efterfrågan.

Socialdemokraterna har i Individ- och familjenämnden fått gehör för att det här stödet ska byggas upp och utredning pågår just nu hur frågan ska organiseras inom socialtjänsten.
Den första delen av detta är klar och beslut är taget om att införa en så kallad KAST-mottagning. KAST står för ”Köpare av sexuell tjänst” och finns i Sveriges storstäder. Mottagningen erbjuder möjlighet till kostnadsfri och anonym rådgivning via telefon eller stödsamtal.
Målgruppen man möter är ofta män med ett eskalerande sexmissbruk, vilket gör det viktigt att agera i tid för att förebygga sexhandel.

Samtidigt arbetar vi vidare med att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld för beslut i kommunfullmäktige under 2018. Där kommer vi fastslå åtgärder för att anti-våldsarbetet ska hålla en röd tråd genom hela kommunens organisation från skolan till socialtjänstens arbete.
Umeå ska vara en stad där prostitution och människohandel inte förekommer. Tiden är över för ord utan det är enbart handling som gäller. Vi kommer att göra vårt för att sätta dessa frågor på den politiska dagordningen.

Birgitta Mukkavaara (S)
Ordförande, Umeå S-kvinnor
Andreas Lundgren (S)
Ordförande, Individ- och familjenämnden

 

Simon Häggström

 

1 kommentar

Skärpning runt assistansen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är bra att Socialdemokraterna i socialutskottet nu agerar runt assistansen och kräver att regeringen tydliggör för försäkringskassan hur domar ska tolkas. Detta i väntan på lagändringar som är för långt borta. Förhoppningsvis kan partierna nå en samsyn och agera samfällt.

Försäkringskassans senaste tolkningar av en rättslig dom runt fritidsaktiviteter är oerhört farlig vilket myndigheten själv påpekat. Utifrån en dom om fritidssysselsättning så drar myndigheten slutsatsen att väntetid och beredskapstid för transporter dit och hem från aktiviteten inte är att betrakta som assistans. Omsatt i praktiken så innebär detta att lön bara utbetalas för själva aktiviteten, inte tiden däremellan.

Det är lika absurt som att hävda att en lärare bara skulle ha betalt för tiden vid lektionerna eller att en sjuksköterska bara ska ha betalt när den tar ett blodprov. Ingen skulle komma på den tanken(än får man väl tillägga) men för personliga assistenter är det vad som nu gäller.

Men detta är inte den enda förändringen de senaste åren utifrån försäkringskassans tolkningar.

Lägg till exempelvis försäkringskassans tolkning att sondmatning inte längre är att betrakta som ett grundläggande behov inom personlig assistans. Följden blir då att detta landar på hälso- och sjukvården. Gissa vem som har ansvaret för det? Jo kommunerna genom skatteväxlingen med landstinget om hälso- och sjukvård i hemmet. Lägg också till tolkningen att ett av de grundläggande behoven bara berör psykisk funktionsnedsättning och alla förstår nog att vi har radikalt förändrade förutsättningar på loppet av bara ett par år.

Vad blir då resultatet av detta? Jo en stor del av assistansberättigade kommer tappa timmar samtidigt som de privata utförarna skickar tillbaka uppdragen till kommunerna. En katastrofal utveckling för alla inblandade.

Ja, utvecklingen inom assistansen är sannerligen ett sorgligt kapitel i svensk politisk historia.

När vi tittar tillbaka på de förändringar som började under alliansregeringen med minutreglering och nu fortsatt så kommer man i framtiden undra hur man tänkte. För någonstans på vägen har det helt tappats syftet med reformen. Det här var en frihetsreform i ordets sanna bemärkelse som nu förvandlats till en skandalöst diskuterande om ekonomi och domar. Vad hände med att ge människor chans att delta i samhällslivet på samma villkor? Det är hög tid att samhällsdebatten börjar ta sin utgångspunkt i den frågeställningen.

Effekterna av de här turerna är inte heller begränsade till en liten andel människor med funktionsnedsättning. Tvärtom. Runt dem finns förtvivlade föräldrar som inte klarar sina arbeten för att de tvingas ta ett alldeles för stort föräldraansvar som knäcker dem. Vad tjänar vi på att utbildad personal tvingas lämna sitt arbete? Och sen har vi alla anställda assistenter, 50 000 stycken med anhöriga som borde ha rätt till vettiga villkor och en lön att leva på.

Och då är vi tillbaka till det som nu händer på staten runt kostnadsövervältringar, domar, och politiskt tillsatta utredningar. Det är klart att personlig assistans kostar men allt beror på vad man jämför med.

Man måste ha klart för sig att personlig assistans trots allt tal om kostnader är en kostnadseffektiv reform. Alternativet till personlig assistans är antingen att bygga upp kostsamma dyrbara institutioner eller skapa ineffektiva hemtjänstlösningar som både blir dyrare för samhället och ger sämre livskvalitet. Så kan vi inte ha det och nu måste det bli ett slut på den oförmåga som som varit i den här frågan i 20 år.

Det krävs politisk handlingskraft så inte assistansen blir förbehållet endast de med de absolut tyngsta behoven. Lämnade i ett ingenmansland blir övriga idag assistansberättigade vars potential samhället säger tack och adjö till.

Jag vill inte höra en enda riksdagspolitiker till säga att ”kostnadsutveckling inom personlig assistans sker bara via SFB och statens del och inte i kommunerna”. Detta var det svar jag fick från vissa håll när debatten tog fart på allvar för ett par år sedan. Men man måste förstå att den stora kostnadsövervältringen sker nu bara delvis genom överföringen på LSS. Utan dels också genom att människor tappar sin assistans och inte heller ens beviljas den så hemtjänsten ute i kommunerna blir istället belastade. Vi ser det tydligt i Umeå där vi nu ligger 100% över budgeten för hemtjänsten. Naturligtvis ingen tillfällighet om nu någon får för sig att det beror på annat.

Sveriges kommuner och landsting har räknat fram att mellan 2009-2015 sköt staten över kostnader på över 2 miljarder inom personlig assistans till kommunerna. Det accelererar nu och på bara två år 2016-2017 så räknar man med 2 miljarder till i ren kostnadsövervältring. Det är enorma summor som äter upp välfärdsmiljarderna i höstbudgeten.

Det är orimligt att kommunernas socialtjänst ska bära kostnaden för detta och att annan viktig verksamhet undanträngs. Kommunerna borde få kompensation för kostnadsövervältringen enligt principen om krona för krona. Här statsråd Åsa Regnér kan du vid sidan av att invänta utredningar, snabbt ta tag i kostnadsbiten på regeringsmötena och se till att kommunerna kompenseras. Lite mer resurser till socialpolitiken har aldrig skadat någon.

Samtidigt som detta görs så arbetar den statliga assistansutredningen vidare. Det som oroar mig med den statliga utredningen är att bland referensgruppen för assistansanordnare så är Umeå den enda kommunen(!) som får delta. För mig är det svårbegripligt att inte fler kommuner bjudits in till skillnad från privata utövare som är 10-11 stycken. De privata företagen kan ju när som helst säga upp ärenden om kostnaden blir för svår men vore det inte intressant att höra vad kommunerna säger som sitter med allt ansvar?

De uppgifter som cirkulerat att utredningen kommer föreslå att assistansen skulle bli ett kommunalt ansvar är också helt oacceptabelt. Redan här borde det tryckas på en röd stor stoppknapp för den tanken. Personlig assistans måste vara ett statligt ansvar där huvudmannaskapet ligger på försäkringskassan och inte ute i kommunerna. Risken för kommunerna att göra olika är alldeles för stor då detta kräver att det finns specialistkompetens i alla kommuner vilket handläggning av detta kräver. Umeå som är en av de större kommunerna har som exempel bara ett fåtal handläggare och betänk då sårbarheten i mindre kommuner. Så kan vi inte ha det och om utredningen tänker slösa bort sin tid på detta så har vi snart ett kommunuppror på halsen.

Ansvarig minister Åsa Regnér har sannerligen en del att ta tag i med regering och riksdagskollegor. Alla politiska läger behöver nu hjälpas åt för att skapa en långsiktighet för personlig assistans.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Hårdare bekämpning av människohandeln

Av , , 1 kommentar 3

Igår sammanträdde Umeå brottsförebygganderåd och på dagordningen stod medborgarlöften mellan kommun och polismyndigheten för 2018. Socialdemokraterna i Individ- och familjenämnden har drivit att prostitution och människohandel måste bekämpas hårdare av polis och kommun tillsammans.

Vi vill se ett speciellt medborgarlöfte om detta då länsstyrelsens samordnare rapporterar att i hälften av alla fall av prostitution man stöter på så ligger människohandel bakom. Organiserad brottslighet tar hit kvinnor och barn som säljs och återanvänds i sexindustrin om och om igen. Prostitution är den tredje största sektorn som organiserad brottslighet ägnar sig åt efter vapen och narkotika.

Då köp av sexuella tjänst i svensk lagstiftning är ett bötesbrott till största del så leder detta dock till problem. För att komma åt människohandeln så måste du gå via prostitutionen och spåra kedjan bakom. Men i lagens mening är inte köp av sexuell tjänst att se som ett prioriterat brott vilket är konstigt då människohandeln i sin tur kan ge upp till 10 års fängelse och är ett allvarligt brott. Därför måste polisen och kommunen tydligt uttala att Umeå ska inte stillatigande se på när prostitution och sex mot ersättning breder ut sig.

Glädjande nog ställde sig hela Umeås brottsförebygganderåd bakom att vi ska ha ett medborgarlöfte om detta. Självklart ska Umeå som kommun markera hårt mot människohandel och slaveri. Nu inväntar vi bara ett klartecken från polisen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

1 kommentar

Öppet brev till Leif Östling

Av , , 3 kommentarer 23

Hej Leif Östling, ordförande för Svenskt näringsliv.

Ser dig passera förbi på Uppdrag granskning. Du har placerat väldigt stora summor i skatteparadiset Malta. En läcka från en advokatbyrå gör att du nu tvingas stå och förklara dig framför kameran. Usch jobbigt.

Så nu står du där med handen i syltburken. Och jag förväntar mig att du ska göra som männen i #meetoo-skandalen. Kanske tala om att gå i terapi, ta en timeout och en flygresa till någon paradisö? Särskilt det sista vore ju synnerligen passande, men nä inte du inte.

Du frågar dig istället vad man får för skatten? Så höga skatter och man får ju ingenting. Att alla svenska medborgare har rätt till fri skolgång, läsa utan kostnad på universitet och en sjukvård i världsklass biter inte på dig. För DU får ju inget för skatten.

Kan du ens förstå vilket motsägelsefullt uttalande det är?

Samtidigt håller jag med dig om att man borde få mer för skatten. Vi skulle absolut behövt mer pengar i landets socialtjänster. Och här skulle dina miljoner göra nytta. Vill du veta till vad?

Just nu behöver jag mer stöd för barn som far illa. Jag vill kunna ge alla barn en trygg uppväxt som aldrig fått en chans från början. Och de fattiga barnen har blivit fler de sista månaderna i Umeå, vore det inte fint om deras föräldrar fick arbete? Och jag vill också kunna ge vår fantastiska personal högre lön. Och socialsekreterarna ska väl inte behöva sitta fyra och fyra när de behöver egna rum?

Dina pengar behövs definitivt, Leif.

Fast å andra sidan, nu vet ju både du och jag att många svenskar placerar pengar i så kallade skatteparadis. Så vadå då? Jo grejen med dig är bara att du tar det till en helt annan skamlös nivå.

Varje år skickar du och dina kompisar mig en enkät om det kommunala företagsklimatet. Du vill att jag som kommunpolitiker ska fylla i den och sen lägga förslag som du gillar om hur vi ska använda kommunens skattekronor.

Du har förvisso rätt i att företagen är viktiga och det är därför jag gör mina besök och lyssnar vad enskilda företagare berättar. Men förklara för mig varför jag ska lyssna mer på dig och dina kompisar än Malin och Mohammed som plikttroget betalar sin skatt efter förmåga varje månad? Förklara för mig på vilket sätt du anser att ditt agerande gör svenska företag starkare?

Svaret är naturligtvis inte ett dugg. Det handlar som vanligt bara om girighet och ta för sig på samhällets bekostnad. För att det går.

Valet är naturligtvis ditt. Stå framför kameran några minuter kanske är ett billigt pris att betala. Men kom bara ihåg en sak;

Priset de fattiga barnen i socialtjänsten betalar är högre.

 

Med vänlig hälsning

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

3 kommentarer

Fikapaus

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag vart det en lång dag med möten. Det har varit mycket intensiva veckor på slutet, men en kaffe under eftermiddagen slank då ned.

Det som varit roligast i veckan var ändå att nämnden var inbjuden till kommunstyrelsens arbetsutskott för att berätta om vårt arbete. Det var ett år sedan vi var där senast och väldigt mycket har hänt sen 2016. Nämnden som helhet har gjort ett hästjobb med att klara verksamheten samtidigt som heltidsinförande, krångel med lönesystem och annat tagit mycket kraft.

Vår öppenvård inom individ- och familjeomsorgen för unga har omstrukturerats och vi har färre HVB-hems placeringar. Ensamkommandeverksamheten har gjort ett jobb utan motstycke med att klara statens sänkta ersättningsnivåer och ändå ge ett bra stöd till ungdomarna. Samtidigt som vi inom LSS-verksamheten från i måndags nu har beslut på en kommunal kraftsamling kring att ta fram LSS-boenden.

De insatser som gjorts det här året av nämndens personal förtjänar ett stort beröm. Som ordförande är jag stolt över arbetet i Individ- och familjenämnden och det lät som vid dragningen att arbetsutskottet också var det.

Samtidigt ska vi komma ihåg att många av er ute på golvet sliter hårt och gjort så under lång tid. Jag vet det då jag själv jobbade över 11 år i socialpsykiatrin innan jag landade i den här rollen. Det hänger på mig och andra att ständigt lyfta upp er situation och se till att vi får bra förutsättningar. All heder till er, det ni gör varje dag förtjänar all respekt.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Andreas

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.