Putins knytnäve ska inte tolereras en dag till

Av , , 3 kommentarer 7

Det var inte ett varnande finger Putin lyfte under den tidiga morgonens tal. Det var en varnande knytnäve. ”Resten av världen – lägg er inte i. Om ni gör det så kommer det att bli direkta konsekvenser ni aldrig varit med om i historien. Vi är redo”.

Det är krig i Europa. Och Putin står för allt ansvar.

Hur kommer det sig att vi har ledare som Vladimir Putin i världen, som sitter på makten under många år, som bit för bit inskränker människors rätt till frihet, och som inte blir stoppad i tid? Och nu sitter vi här med ett fullskaligt krig där på några timmar en handfull människor har offrats. Ryssland har laddat för detta i många år. Nu ska Putin äntligen få visa sina artificiella muskler på riktigt. Det spelar ingen roll om oskyldiga människor dör, om konsekvenserna för det ukrainska folket blir enormt lidande i år framöver. Han lyckades ta sig till tronen och har gjort det näst intill omöjligt för det ryska folket att välja bort honom.

Vi ska sträcka ut våra händer mot det ukrainska folket. Människor kommer att söka skydd och det ska vi ge dem. Vi ska som stat göra allt i vår, och i våra samarbetspartners, makt för att hindra vapenanvändning som skulle sprida konsekvenserna ännu mer.

När Putin säger: ”Resten av världen – lägg er inte i. Om ni gör det så kommer det att bli direkta konsekvenser ni aldrig har varit med om i historien. Vi är redo”, vill han visa den knytnäve av järn han tror är det ultimata tecknet för en stark ledare. Är det kärnvapen han syftar till?

Nu ska den demokratiska världen visa ryggrad. För det ukrainska folket, för resten av världens folk och för framtidens ledare. Krig är aldrig lösningen om syftet är att värna sin befolkning. Aldrig.

Våldsutsatthet är en folksjukdom

Av , , Bli först att kommentera 5

Min yrkesbakgrund är till största delen som journalist. Och stor del av min tid spenderade jag på Västerbottens nyhetstidniningsredaktioner. En väsentlig del av arbetet på en nyhetsredaktion handlar om att läsa igenom dagens skörd av åtal och domar som skickas från rättsväsendet. Hur många procent av dessa åtal och domar som handlar om våld och sexuellt våld har jag inga vetenskapliga belägg för, men andelen är enligt mig hög. Skulle tro kring 70 procent. Som journalist fick jag läsa om händelser och handlingar som jag inte önskar min värsta fiende.  

Det handlar om män som smyger in och lägger sig nakna hos sina styvdöttrar om natten, om unga flickor som övertalas att posera nakna framför en webbkamera, om män som slår den de bor med sönder och samman och om människor som blir skadade med knivar och andra vapen på en fest.

Som journalist pratade jag med polis, åklagare och advokater för att få veta mer, för att få en så tydlig bild av händelsen som möjligt. Jag ville veta allt, jag ville förstå för att kunna berätta för läsarna hur allt hänger i hop. Det är grunden i det journalistiska arbetet, att rapportera om skeenden och händelser till allmänheten. Journalisten skriver dock inte allt, läsarna behöver inte all information för att förstå allvaret, och offret behöver skyddas. 

Det var cirka fem år sedan jag senast jobbade på en redaktion och det har faktiskt hänt lite de senaste åren, men tidigare kunde vi se en tydlig skillnad vad gäller spaltmeter. Handlade våldet om män som skadade andra män inom kriminella kretsar fick texten ofta toppa en sida. Handlade texten om en flicka eller kvinna som blivit misshandlad eller sexuellt utnyttjad blev det en notis, om ens det.

BRÅ uppskattar att cirka 5% av de kvinnor som utsätts för våld av någon hon har en relation med anmäler brottet. Vi kan alltså ana hur otroligt stort mörkertalet är. Även om Brottsförebyggande rådet undersöker våldsutsatthet på många sätt, de tittar inte enbart på anmälda brott, så kan vi inte på långa vägar veta hur många kvinnor som blir utsatta för fysisk eller sexuell misshandel i sitt hem. Vi vet dock att det är otroligt många. Till det ska vi lägga till barnen. De är också brottsoffer.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och våldtäkt är ofta mycket svåra brott att utreda. Varför? Av många olika anledningar, men några av dem är:
– Det finns ofta inte vittnen.
– Brottet sker ofta i hemmet, en plats som anses privat.
– Brottsoffret och gärningsmannen har mycket gemensamt. Ofta barn, vänner, bekanta och en gemensam historia.
– Brottsoffret och förövaren har en lång relation bakom sig.
– Att utreda dessa brott innebär att prata om det mest privata och det anses som ett misslyckande från båda parter.
– Många som anmäler gör inte det för att få sin förövare dömd, hon gör det för att få stopp på en akut situation.
– Det kan också vara så att hon lever i ett parallellt rättssamhälle om hon till exempel lever i en organiserad kriminell miljö.

Många av dessa faktorer spelar in för att överhuvudtaget anmäla brottet, men också för att fullfölja anmälan. Många drar tillbaka sin anmälan eller vill inte prata med polisen. BRÅs undersökningar visar att dessa brottsoffer ofta behöver annan stöttning än vad offer för andra brott behöver. Så om vi vill att fler kvinnor ska anmäla våldsamma män och fullfölja rättsprocessen behöver vi ett mer utvecklat och anpassat stöd. Det handlar om snabbare utredningar, bättre återkoppling från polis och åklagare under utredningen och när ett ärende läggs ner, få en begriplig information om varför. För att stödet ska hjälpa krävs en fin balansgång mellan polis, de stödjande myndigheterna och de ideella organisationerna. Varje fall är unikt.

I Västra Götaland jobbar man med Islandsmodellen. Det är en modell som de har arbetat fram efter ett studiebesök på Island, som lyckas relativt bra med att fånga upp alla brottsoffer i dessa situationer. Islansdmodellen handlar om att få ett strukturerat samarbete mellan polis, åklagare, sjukvård och socialtjänst. De har utarbetat checklistor, samtalsguider, barnböcker och filmer för att göra det lättare för barnen att prata om vad de har varit med om.

Samverkan är den väg vi ska gå om vi ska nå framgång i den här frågan, och många andra frågor gällande barn, utsatthet och destruktiva skeenden.

Att dessa brott är svåra att utreda, måste vi ta på allvar. Och att barn som bevittnat våld eller själv blivit utsatta för våld måste tas om hand på bästa sätt måste vi också prioritera högst. Det handlar om mänskliga rättigheter. Alla människors rättigheter.

Kvinnor jobbar mer och män får ingen hjälp

Av , , 3 kommentarer 3

Nästan 80 procent av alla som sjukskrivs för utmattning är kvinnor. Vi vet att det har att göra med den ojämställda stressen, kvinnor tar ett betydligt större ansvar än män både på jobbet och hemma. Vi politiker och arbetsgivare pratar om att vi ska ha heltid som norm och att fler kvinnor måste sitta på ledande positioner. Det är en no brainer. Våra arbetsplatser ska utgå från kompetens inte kön.

Men faktum är att sjukskrivningstalen för utmattning är så mycket högre idag än för en generation sedan. Och det är så för att vi inte lever jämställt hemma, eller på arbetsplatser. Fler kvinnor jobbar heltid idag, och fler kvinnor är chefer. Men män har inte förändrats lika mycket som kvinnor har. Om kvinnor tar ett annat typ av ansvar i dag, så måste även män göra det. Men det händer inte.

Undersökningar visar att kvinnor i snitt städar och plockar undan i hemmet en timme mer än män, varje dag. Tittar man i backspegeln ett tjugotal år så har kvinnorna minskat sin städtid, samtidigt som männen i n t e har ökat sin. Normundersökningar visar också att en kvinna bedöms av andra på ett helt annat sätt om det är stökigt hemma än en man. En mans identitet står och faller inte med hur städat han har hemma, medans en kvinna har helt andra spelregler att förhålla sig till. Det ska vara städat, men inte för städat. En kvinna som städar för mycket uppfattas som hysterisk och rätt oskön. Å andra sidan kan en kvinna som städar för lite uppfattas som både okvinnlig och som en dålig mamma.
Det var lite om städning. En av 100 områden som måste styras upp i ett hem. Och så är det resten, där kvinnor tar ansvar, och har förväntningar på sig.

Vad händer då när orken tar slut och vi inte ser någon glädje i livet? Ja, det beror också på om du är kvinna eller man. Oavsett vilket ligger en depression nära till hands, men hur du hanterar depressionen beror på vilket kön du har. Kvinnor söker vård, ber om hjälp. De blir sjukskrivna. Män däremot söker inte alls hjälp eller vård i samma utsträckning. Långt därifrån faktiskt. Men OM en man söker vård är det inte så troligt att han får samma bemötande i vården som en kvinna får. Det blir en bekräftelse på att män inte ska må dåligt och framför allt inte söka hjälp för det. Män som mår dåligt ska ta hand om det själva. Och eftersom män har fått lära sig att vara utåtagerande så leder detta till att män som mår dåligt skadar människor i sin omgivning. Både fysiskt och psykiskt. Och vi vet ju att betydligt fler män än kvinnor tar sitt liv.

Hur män med psykisk ohälsa bemöts i vården är en jätteviktig fråga för jämställdheten. Och oavsett hur många kvinnliga ledare vi har hjälper det inte om inte män förändrar sin syn på vad det är att ta vardagligt ansvar.

Vi behöver samordna oss – för barnen med NPF-diagos

Av , , 2 kommentarer 4

Jag tänker på Hydra, det mytologiska monstret med åtta huvuden. För varje huvud som höggs av växte två nya ut. Hydra var nästintill omöjlig att döda. Just så känns kriget mot ohälsan hos barn och unga. Och vidare ohälsan hos kvinnor (dessa barns mammor). Jag läser text efter text, rapport efter rapport, skrivna av BUP, BRIS, högsta ansvariga politiker, branschtidningar och experter. Jag står i Västerbottens regionfullmäktige och debatterar ämnet med oppositionen. Alla pratar symptom, ingen pratar orsaker. Och så länge vi endast pratar om symptomen så kan vi fortsätta att hugga huvuden, tills monstret är totalt oövervinneligt. Vi måste förstå vad som livnär monstret för att kunna besegra det. De långa väntetiderna till BUP måste bort, och det med hjälp av ett långsiktigt och förebyggande arbete. Inte för att vi lägger problemen någon annanstans för att visa på kortsiktigt positiva siffror.

Vi skapar allt mer en värld som är till för experter och elit. Och kanske är det inte ett dugg konstigt. Det ligger ju i vår natur att ständigt utveckla och förfina. Men det riskerar att allt fler av våra barn hamnar i ett utrymme bredvid det som är normen. Och här gör vi oss en stor otjänst. För det är just tack vare våra olikheter vi har överlevt som art. Tack vare de som snabbt agerar på en idé men inte tänker efter så värst, tack vare de som hellre stannar hemma och läser än att vara ute och klubba, tack vare de som pratar vitt och brett och berättar en historia som de hört, tack vare de som kritiskt granskar källor. Alla har vi för och nackdelar, men med dagens snäva mall riskerar många att inte passa in. 

I dag går tre gånger så många barn i Sverige på antidepressiva läkemedel jämfört med för 15 år sedan. 2008 levde 10 000 barn 0-19 år med en neuropsykiatrisk diagnos (NPF). 2021 var antalet över 50 000. Experter säger att antalet diagnoser länge har ökat stadigt, men efter 2011 har antalet ökat lavinartat. Och fortsätter. 2011 fick vi en ny läroplan där gränsen för att få godkänt betyg blev oerhört skarp, och kraven på eleverna blev betydligt högre vad gäller att ta ansvar för sin egen utbildning. Grundskolans undervisning drogs mer åt att likna universitetens. Vid den här tiden försvann också väldigt många små undervisningsgrupper. Integrering var ordet. Har det ett samband med antalet ökade diagnoser?

Vad det är som bestämmer hur många som får en NPF-diagnos? Ja, det är den som bestämmer vilka krav som ska ställas på dessa barn. Kraven skapas av många. Av skolan, av sociala medier, av sjukvården, av globaliseringen. Av strävan att alltid utveckla och förfina.

Förutom barnen, så är föräldrarna förtvivlade. Vem tar ansvar för den här situationen? Jo, framför allt mammorna. Eller, de försöker, men slår huvet i väggen gång på gång. Hälften av föräldrarna till de här barnen sjukskrivs för utmattning, och de allra flesta är mammor.

Skolan behöver en diagnos för att få mer resurser, hälsocentralerna har inte tillräckligt med kompetens eller personal för att ta emot alla som efterfrågar hjälp. Väldigt många av barnen väntar på en neuropsykiatrisk utredning. Många får vänta så länge att de utvecklar depression och suecidbeteende. Då är Barn- och ungdomspsykiatrin rätt instans, men det var ju inte det när problemen först uppkom!

I dagsläget finns siffror som visar att över hälften av eleverna med en NPF-diagnos som går ut nian inte får gymnasiebehörighet. Den siffran ökar. Många av de här barnen har ingen stadig framtid vad gäller försörjning, och det finns stor risk att den psykiska ohälsan utvecklas till psykisk sjukdom. Symptomen av detta ser vi bland annat på köerna till BUP. Som ökar. Framför allt när det kommer till att ställa NPF-diagnoser och vidare hjälpa de barn som fått en sådan konstaterad.

Det vi kan konstatera är: det finns ingen samordning. Det finns ingen som tar det övergripande ansvaret. Skolan, socialtjänsten, rehabiliteringen, Försäkringskassan, BUP – föräldrarna upplever ingen samordning mellan de här instanserna.

I Västerbotten har vi påbörjat försök till samordning, men vi är långt ifrån framme. Mycket mer måste till. Och risken är stor att vi inte kommer i mål förrän hela Sverige kan samordnas. Men vi måste börja där vi står. Västerbotten måste bli bättre på att ta hand om sina barn och unga, och deras mammor.