Etikett: Förvaltningsrätten

Beslutet om byskolorna.

Av , , Bli först att kommentera 14

Så har då Förvaltningsrätten sagt sitt när det gäller det fattade beslutet angående nerläggningen av byskolorna.

Har tagit del av domen och förvaltningsrättens dom är hård men rättvis. I Dom 547-13 upphäver man helt enkelt beslutet och hävdar att beslutet var ett brott mot 10 kapitlet i Kommunallagen.

Förvaltningsrätten är tydlig och anser helt rätt att prövningen endast avser beslutets laglighet, men inte dess lämplighet. Och har därför också i enlighet med ovanstående avslagit en del av överklagningarna som tangerat lämpligheten.

Vi kan påminna oss fullmäktige för några månader sedan där vi diskuterade frågan. Och diskussionerna vågor gick verkligen höga. Och det med all rätt. Är extra glad att vi som parti valde att inte alls delta i denna omröstning.

Den som hörde mig i debatten så hävdade jag exakt det skäl som förvaltningsrätten anför i sin dom. Vi menade då och menar fortfarande att man inte kan fatta beslut på sådan här odemokratiskt sätt. Man kan inte frångå sin skyldighet att bereda ärendet i laga ordning och man kan heller inte fatta beslut på outredda grunder samt att skuta frågorna till annan instans.

Det var orsaken att KD inte ens ville vara med att rösta i frågan. Och det är jag stolt för idag. Bara att delta menar man att arbetsgången är möjlig men att man kanske kan göra på annat sätt. Vi menar att det var så pass grovt övertramp så man inte ens ska delta.

Dom som trodde att en återremiss skulle ändra saken är fortfarande inte med i matchen. En återremiss beslutas av majoritet och blir totalt verkningslös med så stark majoritet. Eftersom majoriteten bestämmer vad som ska utredas vidare i en återremiss.

Det är i ett sånt läge naivt att tro att en liten minoritet kan påverka hela processen och övertyga en stark majoritet. Har varit med för länge på olika nivåer för att inse att detta är verkningslöst. Men däremot kan Förvaltningsrätten övertyga om felaktiga i beslutet och de har vi fått i dag. Och den starkaste reprimanden man kan ge att i domslutet upphäva fullmäktiges beslut.

Men den som får största reprimanden och lärdomen är egentligen barn o utbildningsnämnden som helt har lämnat frågan. Jag har i mötet lyssnat till barn o utbildningsnämndens ordförande som hävdad att man inte vill ta denna fråga i nämnden utan är en övergripande fråga som kommunstyrelsen ansvarar för.
 
Men här har han alltså fel och Förvaltningsrätten skriver:
Enligt förvaltningsrättens mening är ärendet inte sådant att det på grund av sin karaktär bör beredas enbart av styrelsen och inte heller medför kommunstyrelsens särskilda ansvar i ekonomiska frågor enligt 6 kap. KL att det kan anses vara tillräckligt att beredning skett där.
Beslutet ska därför upphävas såsom inte tillkommet i laga ordning.
 
Man säger också:
Förvaltningsrätten noterar dock att barn- och utbildningsnämnden är en obligatorisk nämnd enligt specialförfattning, vars ansvarsområde/verksamhet i högsta grad berörs av beslutet om nedläggning av skolor (jfr prop. 1990/91:117, s. 184). Ingen annan motsvarande nämnd har berett ärendet.
 
Nu blir det förändringar på fullmäktige på måndag där vi egentligen ska fatta beslut om budgeten. Och beslutet om nerläggning är alltså inte fattat, eller rättare sagt fattat och upphävt, så processen kommer igång igen om byskolorna och tyvärr så försenas för barnen vilket inte är bra.
 
Men beslutet i dag är en seger för demokratin och ett bevis att man inte kan gena i kurvorna hur mycket som helst. Majoriteten tillsamman med några andra partier har fått sig en tankeställare och viktig lärpenning inför liknande beslut framöver.