Etikett: Byskola

Beslutet om byskolorna.

Av , , Bli först att kommentera 14

Så har då Förvaltningsrätten sagt sitt när det gäller det fattade beslutet angående nerläggningen av byskolorna.

Har tagit del av domen och förvaltningsrättens dom är hård men rättvis. I Dom 547-13 upphäver man helt enkelt beslutet och hävdar att beslutet var ett brott mot 10 kapitlet i Kommunallagen.

Förvaltningsrätten är tydlig och anser helt rätt att prövningen endast avser beslutets laglighet, men inte dess lämplighet. Och har därför också i enlighet med ovanstående avslagit en del av överklagningarna som tangerat lämpligheten.

Vi kan påminna oss fullmäktige för några månader sedan där vi diskuterade frågan. Och diskussionerna vågor gick verkligen höga. Och det med all rätt. Är extra glad att vi som parti valde att inte alls delta i denna omröstning.

Den som hörde mig i debatten så hävdade jag exakt det skäl som förvaltningsrätten anför i sin dom. Vi menade då och menar fortfarande att man inte kan fatta beslut på sådan här odemokratiskt sätt. Man kan inte frångå sin skyldighet att bereda ärendet i laga ordning och man kan heller inte fatta beslut på outredda grunder samt att skuta frågorna till annan instans.

Det var orsaken att KD inte ens ville vara med att rösta i frågan. Och det är jag stolt för idag. Bara att delta menar man att arbetsgången är möjlig men att man kanske kan göra på annat sätt. Vi menar att det var så pass grovt övertramp så man inte ens ska delta.

Dom som trodde att en återremiss skulle ändra saken är fortfarande inte med i matchen. En återremiss beslutas av majoritet och blir totalt verkningslös med så stark majoritet. Eftersom majoriteten bestämmer vad som ska utredas vidare i en återremiss.

Det är i ett sånt läge naivt att tro att en liten minoritet kan påverka hela processen och övertyga en stark majoritet. Har varit med för länge på olika nivåer för att inse att detta är verkningslöst. Men däremot kan Förvaltningsrätten övertyga om felaktiga i beslutet och de har vi fått i dag. Och den starkaste reprimanden man kan ge att i domslutet upphäva fullmäktiges beslut.

Men den som får största reprimanden och lärdomen är egentligen barn o utbildningsnämnden som helt har lämnat frågan. Jag har i mötet lyssnat till barn o utbildningsnämndens ordförande som hävdad att man inte vill ta denna fråga i nämnden utan är en övergripande fråga som kommunstyrelsen ansvarar för.
 
Men här har han alltså fel och Förvaltningsrätten skriver:
Enligt förvaltningsrättens mening är ärendet inte sådant att det på grund av sin karaktär bör beredas enbart av styrelsen och inte heller medför kommunstyrelsens särskilda ansvar i ekonomiska frågor enligt 6 kap. KL att det kan anses vara tillräckligt att beredning skett där.
Beslutet ska därför upphävas såsom inte tillkommet i laga ordning.
 
Man säger också:
Förvaltningsrätten noterar dock att barn- och utbildningsnämnden är en obligatorisk nämnd enligt specialförfattning, vars ansvarsområde/verksamhet i högsta grad berörs av beslutet om nedläggning av skolor (jfr prop. 1990/91:117, s. 184). Ingen annan motsvarande nämnd har berett ärendet.
 
Nu blir det förändringar på fullmäktige på måndag där vi egentligen ska fatta beslut om budgeten. Och beslutet om nerläggning är alltså inte fattat, eller rättare sagt fattat och upphävt, så processen kommer igång igen om byskolorna och tyvärr så försenas för barnen vilket inte är bra.
 
Men beslutet i dag är en seger för demokratin och ett bevis att man inte kan gena i kurvorna hur mycket som helst. Majoriteten tillsamman med några andra partier har fått sig en tankeställare och viktig lärpenning inför liknande beslut framöver.

Dags igen!

Av , , 2 kommentarer 7

Så är det måndag igen och måndagar är kommunstyrelsesammanträden oftast förlagda. Så nu är det gruppmöten inför sammanträdet.

Vi har många intressanta punkter på dagordningen. Som vanligt är dagordningen fullmatad med inte mindre än 25 punkter och känner jag till det rätt så är jag inte förvånad om det kommer in några extrapunkter också.

Vi ska bl a diskutera o besluta i frågor som: Vad vi ska göra med byskolorna?,Hur hanterar vi Torpets problem?, Vegaskolans byggnation etc. Dessutom ska vi nu äntligen få svar på en motion som vi la redan 2009. Gillar inte så långa handläggningstider.

Om vi inte kan sälja byskolorna så föreslås rivning. Tycker att detta är fullständigt sanslöst då vi har behov att bygga om vi ska riva Torpet p g a de fel o skador som byggnaden är behäftad med.
 
Kanske vi istället ska flytta den verksamheten till en av byskolorna?  Det är ju som bekant lika långt in till tätorten som det är att åka från tätorten. Att riva tycker jag är totalt kapitalförstöring och slöseri med skattekronor. Men att dessutom stå länge med byskolorna tomma är heller ingen bra lösning för ekonomin.
 
Tänk om vi fick företagare att köpa skolorna och sen starta nån verksamhet som gör att vi dessutom får arbetstillfällen ute i byarna. Det är byarna värd som kompensation för att man lägger ner skolan.

Byskolornas exixtens.

Av , , 4 kommentarer 14

Så har klubban fallit. Majoriteten har i eftermiddag förslagit fullmäktige att lägga ner alla tre byskolor.

Klubbslaget föregicks förstås av en hel del diskussioner. Att lägga ner en byskola är inte roligt. Att lägga ner tre är ännu värre. Sessionssalen var full av förväntansfulla föräldrar till byskolebarnen och dessutom var några av barnen med.

Blev liksom en talande bild att det är dessa barn som får ta konsekvenserna av vårt beslut. Men barnen får också ta konsekvenserna av att vi inte har en budget i balans. Och där är kommunallagen tydlig att varje generation ska bära sina egna kostnader.

Det jag och KD har satt oss emot är att det råder ingen tvekan om att det är ett rejält demokratiunderskott i frågan. Allt ska helt plötsligt gå så fort. Jag ifrågasatte en hel del som inte finns belyst.

Skolchefen har gjort en konsekvensanalys utifrån skolans område där han belyser än det ena än det andra. Så dessa konsekvenser anser jag vara belysta. Men vi har ingen analys på frågan i ett större perspektiv. Skolchefen skriver i förordet till sin utredning att han inte har tagit upp samhällsekonomiska konsekvenser. Han gör helt rätt och hänvisar den frågan till kommunstyrelsen. Och det är också kommunstyrelsens uppgift och ansvar att ta reda på dessa konsekvenser.

Det är ingen lätt uppgift. Men anser att detta ändå måste finnas med i beslutsunderlaget. Det svar jag får från majoriteten är att det är svårt att göra och konsekvensen blir att man struntar i att ta fram de samhällsekonomiska konsekvenserna. Man gör inte ens ett försök. Vad ska vi t ex göra med skolbyggnaderna? Skrämmande hållning!

I vissa fall har man utrett och utrett i all oändlighet frågor som vi ansett bara är att agera i. Ett sånt exempel är ev utförsäljning av fastigheter. Denna fråga har man utrett och gömt bort för att man inte vill sälja. Och en sådan fråga vill majoriteten lägga pengar på att utreda. Men inte en så pass viktig fråga som att lägga ner 3 byskolor. Den behöver inte analyseras ur ett samhällsekonomisk konsekvens.

Skrämmande oansvarigt! Behöver jag säga att jag reserverar mig mot sådana beslut. Mot beslutet reserverade sig KD, MP o C. Så nu har vi två veckor till fullmäktige att fundera vidare. Men jag kommer även där kritisera att KS inte tar sitt ansvar.

Vi kan i slutända måsta komma till att vi inte har råd att ha kvar byskolorna. Men det ska inte beslutas på dåliga underlag. Det är Kristdemokraterna hållning i byskolefrågan. Vi tycker de små viktiga gemenskaperna för barnen är värd att analyseras på ett bättre sätt.