Etikett: Operation

Ambulansen, Kirurgen, Ortopeden samt AnOpIva

Av , , Bli först att kommentera 2

I veckan var jag tillsammans med alliansen gruppledare åter på ett antal intressanta verksamhetsbesök. Vi började dagen på ambulansen där verksamhetschef Stian Kvalvik tog emot oss och på klingande Norska berättade om verksamhetens stora utmaningar och behov. Stian har ett positivt gäng runt sig och man har inte akuta svårigheter att hitta personal eftersom ambulansen är en populär arbetsplats. Men stora utmaningar finns att få ihop scheman och nu tar vi också över ambulansverksamheten i Sorsele, Dorotea, Tärnaby och Norsjö. Här försöker man samordna så man både arbetar på ambulansen men även på sjukstugorna. En intressant samordning för patienternas bästa.

Vi besökte också AnOpIva. En av de större verksamheterna på NUS där verksamhetschef Nicklas Larsson berättade om verksamheten och visade oss runt i lokalerna. På NUS har vi samlat resurserna både för anestesi, operation och intensivvården under AnOpIva. Både ortopeden och kirurgen önskar i vissa lägen att äga hela vårdkedjan men finns också fördelar med att samla verksamheten. IVA vården är krävande på många sätt både personellt med inte minst teknikmässigt så många rum får tas i anspråk för att förvara maskinerna. T ex har man en livsuppehållande cykel med hjärtstartare etc som man kan snabbt åka ut på NUS ifall något händer. När vi tittade på operationsplaneringen såg vi att just vid detta ögonblick opererades det för fullt i 19 salar på NUS. Alltifrån hjärta till alla andra operationer.

Vi fortsatte sedan till Kirurgen och mötte senioren Stig-Evert Thornberg som varit med länge både inom kirurgi och ortopedi. Kirurgen har utmaningar då vi saknar sköterskorna i operationsrummen vilket gör att operationer tvingas ställas på kö. Utomlänsvården har fördubblats på 3 år. För att underlätta har man anställt vårdnära personal som servicebiträden för att underlätta för sjuksköterskorna. Sköterskorna ska ha mer tid med patienterna. Det är inte minst viktigt med cancerpatienter. Förra måndagen hade kirurgen 20 sattelitpatienter, då är det tur att vi har bra samarbeten på NUS mellan klinikerna. Allt för patientens bästa.

Nästa besök blev på Ortopeden som är rätt spridda över ”Dallashuset”. Mottagningen har ca 150 besök och man får bra hjälp. Tidigare låg man på sjukhus ca 3 veckor för en knäprotes vilket man nu gör för dagen och skickar hem patienten på kvällen. I dag har man 18 platser på vårdavdelningen men skulle behöva ca 40 platser. Mycket av den elektiva vården sker i Lycksele. Vi mötte också avdelningschef Viktoria Popovac Lindström (som för övrigt fick VK:s tårta häromdagen) som på ett positivt sätt beskriver hur man arbetar för att få en positiv arbetsmiljö på kliniken, allt för att det ska vara lättare att rekrytera personal.

Åter en mycket intressant dag i verksamheterna.

Viktigt besöka verksamheter.

Av , , Bli först att kommentera 3

I går onsdag var jag på intressanta besök i verksamheterna tillsammans med gruppledarkollegorna i alliansen Nicklas Sandström Ewa-May Karlsson och Maria Lundqvist Brömster. Vi besökte dels hjärtcentrum men också medicincentrum och så hade vi en lunch tillsammans med vår sjukvårdsdirektör Brita Winsa där vi diskuterade utmaningar, framtid och kommande budgetar.

På hjärtcentum fick vi bra information om de utmaningar man har, men också vilken fin verksamhet vi har på hjärtcentrum. Man är ca 420 medarbetare som tar emot ca 6000 mottagingsbesök/ år och ca 1100 thoraxpatienter årligen. Många kommer från våra grannlän i regionvården. Vi fick också reda på utmaningarna rent ekonomiskt då t ex en Tavi klaff kostar i storleksordning 180 000 kr. På hjärtcentrum, som bildades på 80 talet, har man kontinuerligt arbetat fram nya metoder som nu är standard. Fredrik förklarade lite vad som hänt de år han arbetet vilka var många. Han fick lämna vårt möte för han skulle in och operera ett hjärta.

Besöket på medicinscentrum visar också på deras utmaningar. T ex ökar dialyspatienterna lavinartat. Nu har vi självdialys också men den kan inte alla klara även om man i allt större utsträckning arbetar med att öka självdialysen. Andra utmaningar är t ex bemanningen på MAVA och SPEVA. På MAVA har man ca 102% beläggning och på SPEVA är beläggningsgraden 107%. Även om den har lättat lite på senare tid så man har kunnat öppna några fler vårdplatser, så är det en tuff situation att klara bemanningen inför sommaren. På medicinscentrum är man ca 320 medarbetare, 60 läkare och inte mindre än 34 000 öppenvårdsbesök görs årligen. Något jag funderade på när vi lämnat besöket är att de 3 personer som sköter posthanteringen borde inte behövas i tider av digitalisering. Men fortfarande är det stor hantering av fysiska pappershandlingar.
Stort tack för väldigt intressanta besök.

I samtalet med sjukvårdsdirektören samtalade vi runt utmaningar som t ex ekonomin, personalförsörjningen bl a, men också om etiska frågor i vården. Men också att vi tagit med oss erfarenheterna från besöken under förmiddagen.