21.00 Den av Säkerhetspolisen gripne Raad Al-Duhan har varit anställd av, samt kontaktman för, Umeå kommun under hela 6 år. Detta trots varningar!

Av , , 10 kommentarer 85

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

* Jag lovade att återkomma.
Och ni som har läst mina två senaste bloggar vet skulle jag återkomma om nya kopplingar mellan de två männen som gripits av Säkerhetspolisen och Umeå. De två männen är som läsarna kommer ihåg imamen Abu Raad (Riyad Abdulkarim Jassim) samt dennes son, Raad Al-Duhan.

De kopplingar som jag hittills har kunnat redogöra för är följande:
1. På den namninsamling som anhöriga till de båda gripna startat uppgavs att Raad Al-Duhan bland annat hade ”…startat flera olika klubbar, bland annat i Umeå och Gävle…”.
2. Den av Säkerhetspolisen gripne Raad Al-Duhan var också facebookvän med ett antal Umeå-politiker. Bland dessa återfinns gymnasienämndens andre vice ordförande Mariam Salem (Nya MP i Umeå) samt ordföranden i Umeå Parkerings AB (UPAB), Mahmoud Chninou (S).

Det har nu visat sig finnas fler, och på många sätt mer skrämmande, kopplingar mellan Raad Al-Duhan och Umeå.

 

* Betald av Umeå kommun under sex år
Vid en närmare kontroll har det visat sig att den gripne Raad Al-Duhan har varit anställd av Umeå kommun. Han har dessutom varit utsedd till kontaktman (kontaktperson) för individer som Socialtjänsten i Umeå anser behöver stöd. Lägger man samman anställningen och kontaktmannaskapet har Raad Al-Duhan arbetat för Umeå kommun eller (mot ekonomisk ersättning) stöttat personer som kommunens socialtjänst har ansett vara i behov av stöd under hela sex år. Det handlar om perioden 1/1-2009 till 31/12-2014!

Mina uppgiftslämnare har berättat att ledande politiker inom Socialnämnden blivit varnade för Raad Al-Duhan under denna period. Det är ansvarslöst att varningarna från trovärdiga personer lämnades utan avseende. Idag är Raad Al-Duhan gripen av Säkerhetspolisen. Jag hoppas att de politiker i socialnämnden som inte brydde sig om varningarna för Raad Al-Duhan idag förstår hur allvarligt deras misstag var. Jag och många med mig är upprörda över detta misstag.

En fråga som måste ställas är vilket syfte som Raad Al-Duhan hade med sin flytt till Umeå?
Hans far Abu Raad (Riyad Abdulkarim Jassim) har länge utgjort en viktig av den militanta jihadistiska miljön i Sverige. Säkerhetstjänsten har nu gripit både far och son. Har Raad Al-Duhan försökt sprida de jihadistiska värderingar här (och därmed indirekt bidragit till att unga män från Umeå anslutit sig till exempelvis Islamiska Staten och Al-Qaida) som hans far imamen förknippas med i Gävle?

En annan fråga som måste ställas:
Är skälet till att Raad Al-Duhans visstidsanställning och kontaktmannaskap kunnat fortsätta, trots varningar till ledande politiker i Socialnämnden, att han har haft tunga politiska kontakter här i Umeå?

 

* Undersökningarna fortsätter
Jag kommer att fortsätta att undersöka kopplingarna mellan imamen Abu Raad (Riyad Abdulkarim Jassim) och hans son Raad Al-Duhan å ena sidan, och Umeå kommun å den andra.

Jag lovar återkomma när jag har säkrat nya kopplingar.

 

PS. Det har kommit till min kännedom att ordföranden för Socialdemokraterna i Umeå, Alejandro Caviedes, har angripit mig på en blogg.
Jag ska läsa den bloggen, någon gång.

Men jag kommer inte att ha bråttom. När det gäller påståenden från en person som kan förvanska sitt dåvarande fackförbund Kommunals uppfattning när det gäller Lagen om valfrihet (LOV) på det sätt som Alejandro Caviedes gjorde, saknar dessa påståenden all trovärdighet. DS.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

10 kommentarer

UD 19.00 Imamen som varit central för jihadistmiljön greps. Även sonen greps. SONEN HAR STÅTT FÖR KOPPLINGARNA TILL UMEÅ

Av , , 8 kommentarer 63

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

INLEDNING – KOPPLINGARNA  TILL  UMEÅ

I torsdags greps alltså Abu Raad, imam vid Gävlemoskén, av säkerhetspolisen. Hans 34-årige son greps också. De båda männen uppges ha tagits i förvar av Migrationsverket.

Abu Raad, imam vid Al-Rashideen-moskén i Gävle, heter egentligen ”Riyad Abdulkarim Jassim”. Denne imam vid Gävlemoskén har flera gånger varit omskriven i medierna på grund av sina kopplingar till islamistisk extremism. Abu Raad (eller Riyad Abdulkarim Jassim) utgör en del av den jihadistmiljö som har underlättat värvningar av personer i Sverige till att åka och strida för Islamiska Staten och al-Qaida, m fl, i exempelvis Irak och Syrien.

Abu Raad eller Riyad Abdulkarim Jassim representerar absolut inte alla muslimer i Sverige. Det gör inte heller hans son Raad Al-Durhan. Deras vänner på facebook i Umeå representerar absolut inte alla muslimer – i Umeå.

 

Umeå-kopplingarna.
Imamens son heter Raad Al-Duhan. De idag kända kopplingarna till Umeå går (bland annat) via honom.

1. Igår kunde jag berätta att det, på den namninsamling som imamens familj hade startat på nätet (men som nu är borttagen) sto d bland annat följande att läsa: ” … Sonen Raad har under sin tid i Sverige startat flera olika klubbar,
bland annat i Umeå och Gävle …”

2. Men det handlar också om person-kopplingar – även om sådana naturligtvis kan hänga samman med ”startade klubbar”.

På Raad Al-Duhans (imamens son, också han gripen av säkerhetspolisen) vän-listan på face-book återfann vi, bland annat, nedanstående namn från Umeå:

Del I
Politiskt aktiva Umebor på vänlistan

* Mariam Salem i Nya Miljöpartiet i Umeå:   facebook-vän med den nu gripne sonen
Denna politiker innehar många tunga politiska uppdrag – både i Umeå kommunen och i f.d landstinget (numera Region Västerbotten). Jag har skrivit om henne i tidigare sammanhang. Hennes svar har, tillsammans med sina partikamrater i Nya MP i Umeå, besvarat det som jag skrivit med upprepade polisanmälningar. Men inte genom någon debatt. Denna metod kallas i engelsktalande länder för LAWFARE. Det betyder politisk ”krigföring” med hjälp av bl a det juridiska systemet.
De två (okynnes)polisanmälningarna mot mig, som jag känner till, har inte ens lett till en förundersökning – utan de har lagts ned på tidigast tänkbara stadium.

Vi får se om de rader som du, just nu, läser kommer att leda till ett fortsatt missbruk av det juridiska systemet – av politiska skäl – genom nya anmälningar. Hittills har Mariam Salem alltså vägrat debattera det jag skrivit.

Vi får se om Mariam Salem, tillsammans med de övriga tongivande medlemmarna i Nya MP i Umeå  (alla handplockade av MP:s centrala partistyrelse i Stockholm) anser det vara nödvändigt att kommentera Salems face-book vänskap med den nu gripne Raad Al-Duhan (son till imamen i Gävlemoskén).

Jag tänker ofta på vilken skillnad det är på Gamla MP i Umeå och dagens Nya MP i Umeå. Det fanns många muslimer i det Gamla MP i Umeå. Med dessa gick det lätt att samarbeta, exempelvis för en bättre miljö i Umeå, eftersom muslimerna och övriga i ledningen för Gamla MP i Umeå kunde skilja på religion och politik.

 

* Mahmoud Chninou Socialdemokrat i Umeå:  också facebook-vän med den gripne sonen
Denne politiker innehar, idag, både interna uppdrag för Socialdemokraterna och han är även ordförande i ett av Umeås kommunala bolag.

 

* Youssef Chninou
Socialdemokrat, och även han en facebook-vän till den av säkerhetstjänsten gripne Raad Al-Duhan.

Del II
Åsikter som förekommer bland islamisterna

* Imamen Abo Raad (vars riktiga namn är ”Riyad Abdulkarim Jassim”) har tidigare granskats av bland annat Gefle Dagblad.
Tidningen kunde då avslöja exempelvis nedanstående uttalande från imamen i samband med Islamiska Statens militära framgångar i Irak under året 2014. Enligt Expressen skrev då Abo Raad följande på sin facebook:

”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”,
(Texten är översatt från arabiska, reds. anm.)”

* Men det finns fler skakande uttalanden

 

Till den gripne sonens vänlista hör Omar Elturk – som påstår att redaktionen på Charie Hebdo mördades av Israels säkerhetstjänst.
Omar Elturk är också känd för sina uttalanden. Han har bland annat uttalat sig positivt om Islamiska Staten, och uttalat sig positivt för ett islamiskt kalifat (i allmänhet), under åren 2013-2014.

Året 2013 publicerade denne Omar Elturk en bild på ett pass med texten ”State of Islam” med följande kommentar:

”Khilafah
Shariaah
En Ummah
Ett språk
Ett system
Inga länder
Inga gränser
Inge politik
Inge demokrati
Inga lögner
Ingen korruption
Frihet i dess finaste form
Dyrkan under dess finaste omständigheter
Ett samhälle uppbyggd med de bästa förutsättningarna
Ya Allah, skänk oss privilegiet och gåvan att få uppleva detta!”

Kommentar

Omar Elturk skriver exakt det som jag ofta brukar skriva om att islamister (oavsett om de stöder IS, al-Qaida, m fl – eller inte)  står för. Omar Elturk vill inte ha demokrati (en folkvald riksdag, utsedd av både män och kvinnor, via fria och allmänna val). Det framgår tydligt bl a av hans uttryck ”inge demokrati” men också av uttrycket ”inge politik”. Däremot är det uppenbart vad han vill ha i dess ställe. Omar Elturk vill istället för en folkvald riksdag ha ett ”Kalifat” styrt av ”Sharia” samt Ummah.
Ummah är en islamisk församling som profeten Muhammed började bygga upp upp i Medina under första halvan av 600-talet. Ummah kan även uttrycka en världsomspännande muslimsk gemenskap.

 

* Påstår att satirtidningen Charlie Hebdos redaktion mördades av Israels underrättelsetjänst
Ett av Omar Elturks uttalande är att morden i januari 2015, på den franska satirtidningen Charlie Hebdos redaktion, utfördes av israeliska Mossad… Detta påstående fördes fram av oändligt många i den militanta jihadistiska och islamistiska miljön, både i Sverige och i andra länder, runt om i hela världen. Det var ett av de militanta jihadisternas och islamisternas mest vanliga påstående efter morden på Charlie Hebdos redaktion.

Idag påstår sig Omar Elturk ångra flera av sina tidigare uttalanden. Han påstår, idag, att han då var ”ung och inte förstod”, osv. Men Omar Elturk har inte tagit avstånd ifrån något på så sätt att han, entydigt, har anslutit sig exempelvis till uppfattningen att det inte var Israel som var ansvarig för dådet utan militanta jihadister.

* Först framryckning – sedan halv reträtt – sedan ny framryckning. En vanlig metod bland islamister.
Först säger islamister (som Omar Elturk) att de exempelvis vill ha ett kalifat styrt av sharia (av ett självutnämnt prästerskap som styr samhället genom tolkningar av delar av Koranen samt profetens uttalanden och gärningar) och inte för en folkstyrd riksdag; de kan även fälla uttalanden som den nu gripne imamen vid Gävlemoskén (Abu Raad / Riyad Abdulkarim Jassim) som antyder stöd för IS, al-Kaida, m fl
Sedan, OM DERAS UTTALANDE UPPMÄRKSAMMAS, gör islamister ofta en halv reträtt. Annars inte.

Slutligen säger islamisterna, i sin halva reträtt, inte att de förkastar ett shariastyrt kalifat – till förmån för en folkstyrd lagstiftande församling som en riksdag, ett parlament eller en förbundsdag. Deras reträtt innebär, nästan, aldrig att de uppger att de stöder systemet med en folkvald riksdag. Desto oftare går de däremot själva till motangrepp och kallar de som kritiserat deras uttalanden – och kräver att de tar avstånd ifrån dessa –  för ”islamo-fober” (fobi är en sjukdom) eller för ”rasister”. Dessa halva reträtter efter att islamister (som Omar Elturk) har blivit avslöjade är en metod som islamisterna använder systematiskt.

 

På Wikipedia kan bl a följande läsas:
”Jihadister i Sverige hyllade attacken [på Charlie Hebdo / Jh], uttryckte sig kritiskt om yttrandefrihet och lovordade terrororganisationer som Al-Qaida och Islamiska Staten i en Facebookgrupp om cirka 430 medlemmar varav vissa har stridit i Syrien.

 

Del III
Kontakter via nätverk går inte att ta lätt

* Kontakterna mellan imamens son Raad Al-Duhan och Omar Elturk är inget som det går att ta lätt på.
Det går inte heller att ta lätt på kontakterna mellan den av säkerhetspolisen gripne Raad Al-Durhan och exempelvis Mariam Salem och Mahmoud Chninou.Jag påstår inte att exempelvis Mariam Salem och Mahmoud Chninou har haft något med terror att göra.

Det jag däremot påstår är att dessa vänskapliga nätverk på exempelvis facebook bidrar till att normalisera uppfattningen att det är helt okej att stöda shariastyre istället för en folkvald riksdag – och att det är helt okej att stödja tanken på parallella samhällen (enklaver) inom vissa delar av Sverige – där de lagar som beslutats av en folkvald riksdag inte ska gälla – utan att det som ska gälla är shariastyre bestående av självutnämnda präster som styr samhället på basis av tolkningar av delar av Koranen samt på berättelser om profetens gärningar och uttalanden (sunna).

Jag anser DÄRFÖR att det är ytterst illa att politiska representanter, i Umeå, ingår i de nätverk som även omfattar den av säkerhetstjänsten gripne Raad Al-Duhan samt Omar Elturk.

* Det går inte att ta lätt på följande
Jag avslutar med att repetera vad Gefle Dagblad kunde avslöja efter att ha granskat Abo Raad (eller Riyad Abdulkarim Jassim).

Tidningen kunde alltså avslöja nedanstående uttalande från denne imam, i samband med Islamiska Statens militära framgångar i Irak under året 2014, då imamen enligt Expressen skrev följande på sin facebook:

”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”,
(texten är översatt från arabiska, reds. anm.)”

 

AVSLUTNING

Det är möjligt att det finns ytterligare kopplingar än de mellan den gripne imamens son (Raad Al-Duhan) och Umeå. Umebor har hört av sig med tips. Jag kommer att kolla de tips som jag fått, och som jag tackar för, efter den kommande helgen.

 

Jag återkommer.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

 

 

8 kommentarer

UD 18.20 Imam, central för jihadistmiljön i Sverige, gripen av polis – flera kopplingar till Umeå

Av , , 2 kommentarer 67

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

* Säkerhetspolisen har gripit imamen Abu Raad och hans 34-årige son efter ett beslut av Migrationsverket.

Imamen har under lång tid spelat en central roll inom jihadistmiljön i Sverige. Denna miljö har gjort det lättare att värva personer, bosatta i Sverige, till att åka iväg och strida för Islamiska Staten, al-Qaida, m fl, i bland annat Irak och Syrien. Abu Raad har granskats bl a av Gefle Dagblad. Tidningen kunde då avslöja exempelvis nedanstående uttalande från denne imam i samband med Islamiska Statens militära framgångar i Irak under året 2014. Enligt tidningen Expressen skrev då Abu Raad bl a följande på sin facebook:

”Bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens, kufrs och syndfullhetens styrkor (…) Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor”,
(texten är översatt från arabiska, reds. anm.)”

Själv påstod Abu Raad att han hade syftat på hjälporganisationer!
Naturligtvis är det min uppfattning, som jag delar med 100 000-tals andra som har kunnat ta del av Abu Raads aktiviteter och uttalanden, att hans uttalande naturligtvis INTE handlar om hjälporganisationer. Det är nämligen mycket ovanligt att hjälporganisationer endast bestå av sunnisyskon organiserade i form av militära styrkor som utkämpar ödesdigra krig mot svekfullhetens kufrs  [kufrs är otrogna syndare – sett genom militanta islamisters ögon /JH]. Självklart vill imamen Abo Raad att hans lyssnare ska be för exempelvis IS-krigare, al-Qaida-terrorister och andra militanta islamister.

 

* Detta citat från 2014 var varken första eller sista gången som Abu Raad hyllade IS-krigare, al-Qaida-terrorister, och andra militanta islamister.

I Expressen uppges även att besökare i Gävlemoskén har reagerat mot imamens hållning. Tidningen uppges bl a följande: ”I samband med en rättegång under 2005 mot två personer som senare dömdes för terrorfinansiering pekades Abo Raad till exempel ut av ett vittne för att i moskén ha bett för självmordsbombare i Irak. Han var dock själv aldrig formellt misstänkt i målet”.

 

* Flera koppling till Umeå
På den namninsamling som personer från imamens familj startade mot en befarad utvisning av Abu Raad och sonen Raad stod bland annat följande att läsa: ” … Sonen Raad har under sin tid i Sverige startat flera olika klubbar, bland annat i Umeå och Gävle …”

Men kopplingarna till Umeå är flera. Jag ska berätta om dessa eftersom.

 

* Det har i skrivande stund inte framkommit varför polisen har gripit imamen från Gävlemoskén

Men försöket till en namninsamling från personer i Abu Raads familj visar att de tror att imamen och hans 34-årige son kan komma att utvisas ur Sverige.

Jag kommer att följa dessa händelser mycket noga. Detta av flera skäl.
a) Abu Raad är alltså en central person i den militanta jihadistiska miljön i Sverige,
b) Det handlar om hur svensk lagstiftning tillämpas mot jihadister,
c) Men det mest intressanta är vilket stöd som de som ingår i den svenska jihadistiska miljön kommer att kunna mobilisera för Abu Raad – och var detta stöd kommer ifrån. Detta skulle kunna visa på hur stort stöd det finns i Sverige för rörelser som IS, al-Qaida, etc.

Jag återkommer.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

2 kommentarer

Telia – den sista öststaten?

Av , , 6 kommentarer 53

Ingress
Den som vill utsätta sig för en dos av den kanske mest korkade byråkrati som detta land har att erbjuda behöver inte gå långt. Det räcker att kontakta Telia.

Telia beslutade någon gång under fjolåret att avveckla sina bredbandsabonnemang för föreningar. Nu ska föreningar antingen ha ett företagsabonnemang eller ha sitt bredband skrivet på en privatperson. Alla föreningars bredbandsabonnemang skulle löpa ut den 23 april, för att samma dag ersättas av den nya abonnemangsformen. Utan komplikationer.

Rent tekniskt handlar detta endast om en knapptryckning. Bokstavligen. En knapptryckning!

Men det finns även en administrativ sida av saken. Hos Telia, i alla fall. Och detta är vad denna historia handlar om.

 

Akt 1: ”Inga problem”…
Två veckor före den planerade övergången från en form av abonnemang till en annan form av abonnemang var vi i kontakt med Telia för att se till att övergången gick utan problem. Och det skulle den vara. Den 23 april skulle vårt gamla, förlegade, föreningsabonnemang omvandlas till ett nytt och fräscht företagsabonnemang. Det lovade Telia, dyrt och heligt. Återigen: Inga problem.

Men vår historia slutar tyvärr inte här.

 

Akt 2: …blev till ”inget internet”
När jag skulle öppna min mail igår, den 23 april, möttes jag av den hotfulla texten ”Ingen internetanslutning”.

Chockad gick jag till en annan dator. Klick, klick. Samma resultat. Detta bådade inte gott.

Telias kundtjänst kontaktades omedelbart. Nu när vi, enligt utsago, skulle ha ett företagsabonnemang (utan problem) tog vi givetvis kontakt med Telias kundtjänst för företag. Efter 15 minuter i telefonkö svarade en förvirrad ung man som, efter att ha klickat runt i sin dator, konstaterade att vi skulle vända oss till kundtjänsten för privatpersoner. ”Vänta så ska jag koppla dig, inga problem…”

15 minuter senare svarar en kompetent ung kvinna. Hon klickar runt, hon frågar kollegor, hon klickar runt lite till. Sedan konstaterar hon att vi ju är en företagskund och därför måste komma i kontakt med kundtjänsten för – just det – företag!

I detta läge var det svårt att inte kasta ut telefonen genom fönstret. Efter några djupa andetag förklarade jag för kvinnan att det var företagskundtjänsten som kopplat mig till henne. ”Ok, men vänta kvar lite så ska jag se vad jag kan göra”, sa hon och så blev det tyst igen. Mycket tyst. Tanken på ett ”möjligt problem” började växa fram.

Någon minut senare hade kvinnan ”en kollega på Företag” på tråden och kunde lämna över samtalet till honom. Det var på Företag som jag, 30 minuter tidigare, hade inlett mina samtal med personalen på Telia.

Tillbaka på ruta ett… Eller?

 

Akt 3: Byråkratisk härdsmälta
Lyckligtvis hamnade vi hos en kompetent person på kundtjänsten för Företag denna gång. Han ringde några korta samtal och kunde sedan förklara vad som hänt. Och håll i er nu…

På morgonen den 23 april hade avdelningen på Telia som ansvarar för att släcka ned de gamla föreningsabonnemangen gjort sitt jobb. Det tekniska. Nöjda och glada stängde de ned alla gamla abonnemang och kunde ta fikarast. Samtidigt hade avdelningen som rent administrativt skulle ”migrera” (åh, dessa underbara nyord) alla kunduppgifter, bland annat fakturaadresser, till Företag inte hunnit klart med sina uppgifter. Det fanns nämligen många föreningar som skulle byta abonnemang. Så många att Telia fått hyra in extrapersonal!

Så då den administrativa sidan arbetade för långsamt kunde inte den tekniska sidan vänta. De verkade inte ha någon kommunikation med varandra överhuvudtaget. Och denna bristande kommunikation, inom Telia, ledde alltså till att vi blev av med internet. Tillsammans med många andra.

Det var först när den administrativa ”migrationen” av kunduppgifter var klar som Företag kunde trycka igång internet igen. Innebörden blev då att vi återfick den internetuppkoppling som alltså hade existerat på morgonen, men som stängts av på grund av otakten mellan Telias olika avdelningar.

Återigen: Rent tekniskt handlade vårt bredbands vara, eller icke-vara, om en knapptryckning (”på” eller ”av”). En enkel teknisk sak. Men för det genombyråkratiserade Telia fanns det inte på kartan att låta kundernas internet-uppkoppling vara igång under den tidsrymd som det tog administrationen att ”migrera” kunduppgifterna. DETTA VORE JU FÖR SMIDIGT. Kanske rentav SMART. Nej! Finns beslut om att föreningsabonnemangen ska släckas ned den 23 april så släcks de ned. Beslut är faktiskt beslut.

 

Avrundning
Hur många föreningar som drabbades av denna osannolika dumhet, av den interna otakten mellan Telias olika avdelningar, vet jag inte. Killen på kundtjänsten visste inte heller. Han skickar bara ärendena vidare till en annan avdelning. Och denna, administrativa, avdelning lägger i sin tur ut uppdraget att starta upp exempelvis vår internetanslutning (fast nu inte som en förening utan som ett företag) på en tredje, teknisk, avdelning – om jag uppfattade killen i kundtjänsten rätt.

Men det var många föreningar som hade drabbats på samma sätt som oss. Det visste kundtjänsten. Trots att Telia hyrt in extrapersonal.

Telia – den sista öststaten?

6 kommentarer

EU-val utan debatt om planerna på ett Europas Förenta Stater. Kaoset med brexit bidrar till odemokratisk tystnad

Av , , 2 kommentarer 52

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

A. INGRESS

Den 26 maj i år är det val till EU-parlamentet!

Det är mycket snart och ingen debatt av värde bedrivs – och snart är det för sent!
Jag bett en vän som är aktiv inom brittiska Labourpartiet att förklara vad som ligger bakom dagens Brexit-kaos i Storbritannien. Det har han gjort. Vi översatte hans text till svenska – och delade artikel i två delar. Nedan kommer nu den andra delen av Mick B´s förklaring till det Brexit-kaos som det brittiska högerpartiet, Tories, har skapat.

*  Efter del två av Mick B´s artikel kan du läsa min varning för ett Europas Förenta Stater – se nedan.
Jag lovar återkomma i senare blogginlägg med Arbetarpartiets inställning till EU-valet – och till EU som projekt.

*  Jag beskriver även den ”norska lösningen ” i syfte att förklara vissa delar av Mick B´s inlägg om brexit. Personligen anser jag att den ”norska lösningen” är ett mycket attraktivt alternativ till ett framtida Europas Förenta Stater för bland annat Sveriges del.

Det parti jag är medlem i, Arbetarpartiet, kommer att delta i valet till EU-parlamentet.
I en eller annan form.

 

 

B. EN KORT SAMMANFATTNING AV VAD DET BRITTISKA BREXIT – KAOSET HAR INNEBURIT
Det handlar om en rad mycket negativa konsekvenser. Exempel:
– en väldigt djup konstitutionell kris
– en risk för att Storbritannien lämnar EU utan avtal med förlust av företag, jobb och skatteintäkter,
– inte endast högerpartiet har splittrats utan även Labourpartiet har splittrats samt medlemmarna i facket.

Sannolikt kommer det att krävas ett nyval med och en seger för Labourpartiet för att ett avtal ska kunna förhandlas fram som både kan accepteras av EU, det brittiska parlamentet och en bred majoritet av de brittiska medborgarna.

 

C. ANDRA DELEN AV MICK B´s FÖRKLARING TILL DET KAOS SOM UPPSTÅTT GENOM BREXIT

Vi inleder med en repetitionen av slutet på den första delen av Mick B´s inlägg:

Theresa May var fast beslutad att ensam, likt en diktator, bedriva förhandlingarna i denna fråga som anses vara den viktigaste frågan i brittisk politik sedan Andra världskriget. Ursprungligen hade hon planerat att inte ens låta parlamentet rösta om avtalet! Men en privatperson ansåg att detta var både odemokratiskt och olagligt varpå hon stämde regeringen.
Och lyckades vinna!
Högsta domstolen ansåg att det var olagligt av regeringen att inte låta parlamentet rösta om Brexit-avtalet och domstolen tvingade May att genomföra en omröstning i parlamentet. May ansåg dock att omröstningen skulle ske först då alla förhandlingar med EU var avslutade. Parlamentet ställdes inför ett fullbordat faktum – ”take it or leave it”. Efter att ha ställts åt sidan, i nästan tre års tid, fick parlamentet två dagar på sig att fatta ett beslut.

Ett rådgivande beslut!

 

* I praktiken har May inte i första hand bedrivit förhandlingar med EU

Hon har i själva verket förhandlat med, eller kapitulerat inför, en högervriden falang inom Torypartiet (den brittiska högern). Denna falang vill riva upp allt vad EU-lagstiftning innebär när det gäller skydd för arbetare, konsumenter och miljön. De ser sin chans att omvandla Storbritannien till ett oreglerat lågskatteparadis för kapitalister.

Kommentar A.  JH
Under Margaret Thatchers tid som brittisk premiärminister bedrev hon och Torypartiet (den brittiska högern) ett formidabelt krig mot fackföreningarna i Storbritannien. Thatchers krig mot facket blev framgångsrikt – tidigare rättigheter och förmåner för de brittiska löntagarna slogs i spillror – och därför kom EU:s olika regelverk att innebära förbättringar för de brittiska löntagarna! Detta har skapat en annorlunda och mer positiv attityd till EU bland brittiska arbetarna i jämförelse med de svenska. De svenska arbetarna har traditionellt känt sig hotade av EU och därmed intagit en negativ hållning till EU-projektet. 
_     _     _     _     _
 

Forts.
Mays strävan har enbart handlat om att ta tillvara det som kan bevara enigheten inom Torypartiet. Detta har hon misslyckats med – på ett spektakulärt sätt. Inom Torypartiet råder idag ett närmast inbördeskrigsliknande tillstånd.

 

* Den irländska gränsen – ytterligare ett problem

Ett annat problem som uppstått handlar om den flera hundra kilometer långa landgränsen mellan Irland och Nordirland. Före fredsprocessen på Irland bevakades denna gräns av vaktpatruller med maskingevär. Ingen vill återvända till denna situation. Men om Storbritannien lämnar både EU:s tullunion och den gemensamma marknaden, vilket May har insisterat på, skulle gränskontroller behöva återupprättas på grund av skillnaderna i tullar på importerade varor.

Den irländska befolkningen hade inget att säga till om i Brexit-omröstningen. Och EU:s förhandlare har insisterat på att Nordirland måste rätta sig efter andra lagar än resten av Storbritannien – om den brittiska Toryregeringen inte kommer överens med EU om ett avtal (Se faktaruta.) Detta har fått Tories stödparti i parlamentet, det protestantiska nordirländska partiet DUP, att gå i taket.

Skulle däremot Storbritannien lämna EU, men stanna inom tullunionen och den gemensamma marknaden, ett alternativ som Labour har fört fram, skulle hela frågan om tullar och gränskontroller mellan Irland och Nordirland försvinna!

 

* Theresa May drog upp sina ”röda linjer” redan före förhandlingarna med EU
Detta gjorde det närmast oundvikligt att resultatet av förhandlingarna mellan United Kingdom och EU skulle resultera i ett just så eländigt och otillfredsställande Brexit-avtal som det May nu försöker tvinga igenom i parlamentet.

Mays beteende har varit smaklöst. Hon har dragit ut på tiden och kräver nu att parlamentsledamöterna ska välja mellan hennes avtal med EU eller inget avtal alls – och allt vad det skulle innebära i form av kaos att lämna EU utan något avtal.

Det hela liknar ett försök till utpressning.

Kommentar B.  JH
Den norska lösningen. Norge är, som bekant, inte med i EU. Däremot är Norge med i ”Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet” (EES). Detta internationella avtal omfattar alla EU-länder samt Norge, Island och Lichtenstein. För de länder som inte är med i EU innebär EES-avtalet att de ändå ingår i den ”inre marknaden” och därför omfattas av den fria av varor och tjänster, kapital och arbetskraft. Detta – att ansluta sig till ”den inre marknaden” – var i princip vad de svenska medborgarna röstade för 1994.
Norge är dessutom med i Schengensamarbetet som omfattar 26 stater som har avskaffat gränskontrollerna mellan varandra.  Norge är däremot inte med i EU:s tullunion. Detta innebär, i kombination med att Norge är med i EES, att landet kan sätta egna tullar i förhållande till länder som inte är med i EU som exempelvis Kina, USA och Japan. Däremot har Norge inga tullar i förhållande till EU-länderna eftersom landet är med i ”den inre marknaden” via EES-avtalet.

OM Theresa May hade strävat efter någon form av ”norsk lösningen” skulle det, med största sannolikhet, redan finnas ett avtal mellan Storbritannien och EU som varit tillfredsställande för en stor majoritet av britterna och för EU. MEN May har inte velat sluta något sådant avtal. Därför befinner sig United Kingdom i detta ytterst allvarliga Brexit-kaos.
_     _     _     _     _

 

* Det kaos som Theresa May skapat har i sin tur försvagat hennes position som premiärminister

Att parlamentsledamöter och t.o.m. ministrar från Torypartiet går i öppen revolt mot hennes ledarskap har blivit vardagsmat. Parlamentet är helt låst. Det finns ingen majoritet för någon linje i Brexitfrågan.
– De som vill att Storbritannien ska stanna i EU, trots folkomröstningens resultat, är i minoritet.
– Högerflygeln i Tories, som vill lämna EU utan avtal, är också i minoritet.
– Det finns dessutom ett block som vill ha en andra folkomröstning.

Och även dessa är i minoritet!

 

* Många väljare börjar bli alltmer frustrerade över de oändliga förhandlingarna om villkoren för Brexit

Inför folkomröstningen 2016 dominerades både Ja- sidan och Nej-sidan av representanter för Tories. Folk gavs intrycket att det var den lättaste saken i världen att lämna EU. Men faktum är att om ett par levat ihop i 45 år så kan inte den ena parten bara gå ut och smälla igen dörren efter sig, hur lockande en sådan sorti än kan vara. Oavsett vad paret tycker om saken måste de förhandla om hur de ska göra med barnen, huset och räkningarna.

Samt om hur skivsamlingen ska fördelas.

 

* Kaoset övergick i en fars.

Parlamentet har inte kunnat komma överens om någon handlingslinje. Theresa May har försökt få en majoritet bakom sitt ruttna avtal med EU i tre olika omröstningar i det brittiska parlamentet, vid tre olika tillfällen, och varje gång har hon lidit förkrossande nederlag.

Datumet för när Storbritannien ska lämna EU har redan flyttats fram två gånger.

Till sist tvingades talmannen, John Bercow, att använda en lag från 1604 (!) för att förhindra att regeringen släpade tillbaka sitt misslyckade avtal med EU till parlamentet för ytterligare en omröstning.

 

* Brexit har visat sig vara en fråga som haft kraften att splittra arbetarna
Å ena sidan var det ungefär två tredjedelar av Labourväljarna som röstade för ”remain” (stanna kvar i EU). Å andra sidan finns det miljontals arbetare som bor i städer som har drabbats hårt av avindustrialiseringen i United Kingdom och som anser att de har blivit övergivna och illa behandlade. Dessa arbetare röstade i stor utsträckning ”leave” (lämna EU).

Högerextrema krafter försöker nu vinna ett bredare stöd genom att mobilisera de som röstat ”leave”.

Samtidigt demonstrerade närmare en miljon människor i London, den 23 mars, med krav på en ny folkomröstning. De hoppas att en sådan ska innebära att Storbritannien stannar i EU. Kravet på en ny folkomröstning, kallad ”people’s vote” (folkets röst) är förståeligt. Både ”remain”-sidan och ”leave”-sidan dominerades, som sagt, av representanter för Torypartiet inför folkomröstningen 2016. Och båda sidorna ljög alltså för väljarna.

Kravet på en ny folkomröstning riskerar dock att upprätthålla splittringen bland arbetarna.

 

* Nyval kan bryta dödläget

Det bästa för de brittiska arbetarna, i detta läge, vore ett nyval till det brittiska parlamentet. Detta skulle innebära en möjlighet för Labourpartiet att bedriva en valkampanj där de kan resa alla de problem som landet står inför – krisen på bostadsmarknaden som inneburit att hemlösheten har skjutit i höjden i städerna, de väldiga försämringarna av bidragssystemen som tvingat fram öppnandet av soppkök för fattiga runt om i landet, samt en rad andra frågor – frågor som helt överskuggats av Brexit-debatten.

Tories fruktar ett nyval av förklarliga skäl.

Partiet är slaget i spillror och dess ledande representanter befinner sig i luven på varandra. Theresa May är kraftigt försvagad som ledare och utmanas av andra Tory-ledamöter – detta både i sin roll som partiledare och som premiärminister. På grund av den instabila politiska situationen är det ingen som vet vad som kommer att hända härnäst.

Tories skapade detta kaos.

Kanske kan en socialistisk Labour-regering vara det som krävs för att få ett slut på detta kaos?

Här slutar Mick B´s analys av bakgrunden till dagen Brexit-kaos.
Jag hoppas att ni läsare, liksom jag, har kunnat bygga på era kunskaper genom denna beskrivning från en aktivist som befinner sig mitt i stormens öga.

_     _     _     _     _     _     _     _     _     _

 

D. VARNING FÖR ETT – I TYSTHET – FRAMVÄXANDE  EUROPAS FÖRENTA STATER

Det är minst två faktorer som kommer att skilja detta val från de tidigare. Och dessa faktorer drar dels i en EU-vänlig riktning. Dels i en EU-kritisk riktning. Den ”EU-vänliga” faktorn är resultatet av det Brexit-kaos som skapats av den brittiska högern. Detta kaos minskar viljan att kritisera EU. Detta är negativt för EU-motståndare som mig och det parti jag tillhör.

Den andra faktorn, som till stor del utgör en förklaring till det EU-motstånd som jag och Arbetarpartiet står för, är den allt tydligare strävan som framträder och som går ut på att vidareutveckla EU till ett Europas Förenta Stater.

* Vi tror att det är få som förstår den fulla innebörden av detta. Det går nämligen inte att skapa ett Europas Förenta Stater utan att avveckla dagens nationalstater.
Men vilka vill avveckla Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, m fl, stater. Vilka vill avveckla dagens system för ett demokratiskt styre där nationellt valda parlament (via stat, landsting och kommuner) tar upp skatt som sedan används för att bedriva sjukvård, utbildning, social- och all annat politik. Vilka vill ersätta nationella försvar, polismakt och rättssystem med med ett EU-försvar, en EU-polis och en EU-rätt? Vem vill avveckla alla nationellt förankrade välfärdssystem, kollektivavtal, arbetsrätt för något som helt enkelt inte finns. Och som ingen vet något om?

 

* Ändå går det inte att skapa ett Europas Förenta Stater utan att avveckla dagens nationalstater. Vad skulle då hända med de demokratiska fri- och rättigheterna?
Men, tänker någon, vem vill skapa ett Europas Förenta Stater?
Du behöver inte söka länge!
En av de varmaste förespråkarna för ett Europas Förenta Stater är ingen mindre än EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Jag vill också understryka att EU redan har skapat en stark militär styrka i form av den permanenta Eurokåren på 60 000 soldater. (Det handlar inte om de tillfälliga snabbinsatsförband som kallas för ”battle groups” i vilka Sverige ingår). Eurokåren, eller Eurocorps, bildades redan 1992! Och de flesta har aldrig hört talas om denna militära styrka. Den utgör grunden till en verklig framtida EU-armé!

Eurocorps 60 000 soldater speglar inte ett EU i form av fri rörlighet för varor och tjänster, kapital och arbete – det som Sveriges befolkning röstade Ja till med liten marginal år 1994. Eurokorps speglar just ett framtida Europas Förenta Stater !

 

* För några år sedan fick dåvarande Folkpartiets ungdomsförbund igenom en motion på Folkpartiets kongress. Motionen gick ut på att även Folkpartiet skulle ställa sig bakom ett Europas Förenta Stater. Men jag har personligt mycket svårt att föreställa mig att de liberaler som jag känner, även om de ofta är de mest EU-vänliga, verkligen vill avveckla nationalstaten Sverige! Men, och jag upprepar detta ännu en gång, det går inte att skapa ett Europas Förenta Stater utan att avveckla dagens national- och välfärdsstater som exempelvis Sverige!

Detta är den andra faktorn som borde framträda inför årets val till EU-parlamentet.

 

* Tyvärr tror jag att det kaos som Brexit har skapat kommer att skymma planerna på att skapa ett Europas Förenta Stater. Ett sådant projekt kommer att vara ett, extremt, ovanifrån-projekt skapat av de ekonomiska, politiska, mediala och byråkratiska eliterna – och innebära ett mycket kraftigt angrepp riktat mot arbetare, tjänstemännen och pensionärer och de  redan idag hårt angripna fackföreningarna och välfärdssystem.

Och ett Europas Förenta Stater, som innebär en avveckling av dagens nationalstater, kommer även att innebära ett generalangrepp på de demokratiska fri- och rättigheterna.

Jag återkommer snart i denna fråga.
Vi närmar oss nu snabbt valet till EU-parlamentet och Arbetarpartiet kommer alltså att delta i detta val.
I en eller annan form.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

 

2 kommentarer

21.40 EU-val stundar – del I. Brexit-kaos skymmer hotet från ett Europas Förenta Stater. Brittiska högern ansvarig.

Av , , Bli först att kommentera 44

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

INGRESS

Den 26 maj i år är det val till EU-parlamentet!

Jag bett en vän som är aktiv inom brittiska Labourpartiet att förklara vad som ligger bakom dagens Brexit-kaos i Storbritannien. Det har han gjort. Vi har översatt hans text till svenska.

Nedan följer den första av två delar i Mick B´s förklaring till det Brexit-kaos som det brittiska högerpartiet (Tories) har skapat. Direkt efter kommer min varning för ett Europas Förenta Stater. Båda inläggen utgör bidrag till den nödvändiga politiska bakgrunden till valet till EU-parlamentet den. Och till Arbetarpartiets inställning till årets val till EU-parlamentet.

 

Del I: en förklaring till det brittiska Brexit-kaose

Den brittiska regeringens hantering av Brexit-frågan har visat att den är oförmögen att regera. Regeringen har skapat en politisk och konstitutionell kris som riskerar att slita sönder det brittiska samhället.

Storbritannien skulle ursprungligen ha lämnat EU den 29 mars i år. Men då inget utträdesavtal var färdigt sköts utträdet upp till den 12 april. Detta datum har nu skjutits fram till den 31 oktober. Premiärminister Theresa May, från det borgerliga Torypartiet, tror dock att hon kan få till stånd ett avtal tidigare än så – kanske redan så tidigt som den 30 juni. Detta är dock osannolikt.

I den folkomröstning som genomfördes i juni 2016 röstade 52 % av väljarna för att Storbritannien skulle lämna EU. Folkomröstningen slog dock inte fast på vilka villkor utträdet ur EU skulle ske. Frågan handlade enbart om att ”stanna” eller att ”lämna”. Villkoren för det eventuella utträdet skulle avgöras i förhandlingar – efter folkomröstningen.

Redan innan förhandlingarna inletts drog premiärminister Theresa May upp ett antal ”röda linjer”– frågor där May inte var beredd att kompromissa. May ville bland annat att Storbritannien skulle:

a) lämna den gemensamma marknaden,
b) lämna EU:s tullunion,
c) sätta stopp för den fria rörligheten av människor,
d) inte lyda under Europadomstolen.

(Se faktaruta för förklaringar av dessa begrepp i del två)¨.

Theresa May har sedan hävdat att det var dessa krav som britterna röstade för i folkomröstningen 2016. Men detta är en stor lögn. Det var ingen som röstade ja eller nej till den gemensamma marknaden, tullunionen eller någon annan av Mays ”röda linjer”.

 

* Labourpartiets linje var och är helt annorlunda. Labour har lovat att de ska respektera resultatet i folkomröstningen. I sitt valmanifest i parlamentsvalet 2017 insisterade partiet på att Storbritannien måste ”bevara fördelarna med den gemensamma marknaden och tullunionen”. Partiet varnade även för att lämna EU utan ett avtal då detta ”…utgör den sämsta tänkbara uppgörelsen för Storbritannien och riskerar att skada både vår ekonomi och vår handel…”. Labour betonade också behovet av att slå vakt om de regleringar av ”löntagarnas rättigheter, jämställdhet, konsumenträttigheter och miljöskydd” som finns i EU-lagarna.

Theresa May var fast beslutad att ensam, likt en diktator, bedriva förhandlingarna i denna fråga som anses vara den viktigaste frågan i brittisk politik sedan Andra världskriget. Ursprungligen hade hon planerat att inte ens låta parlamentet rösta om avtalet!Men en privatperson ansåg att detta var både odemokratiskt och olagligt varpå hon stämde regeringen – och lyckades vinna! Högsta domstolen ansåg att det var olagligt av regeringen att inte låta parlamentet rösta om Brexit-avtalet och tvingade May att genomföra en omröstning i parlamentet. May ansåg dock att omröstningen skulle ske först då alla förhandlingar var avslutade. Parlamentet ställdes inför fullbordat faktum – ”take it or leave it”. Efter att ha ställts åt sidan i nästan tre års tid fick parlamentet två dagar på sig att fatta ett rådgivande beslut.

 

* I praktiken har May inte i första hand bedrivit förhandlingar med EU. Hon har i själva verket förhandlat med, eller kapitulerat inför, en högervriden falang inom Torypartiet. Denna falang vill riva upp allt vad EU-lagstiftningen innebär när det gäller skydd för arbetare, konsumenter och miljön. De ser sin chans att omvandla Storbritannien till ett oreglerat lågskatteparadis för kapitalister. Mays strävan har enbart handlat om att ta tillvara på det som kan bevara enigheten inom Torypartiet. Detta har hon misslyckats med – på ett spektakulärt sätt. Inom Torypartiet råder idag ett inbördeskrigsliknande tillstånd.

Del II följer på söndag – före lunch.

_     _     _     _     _     _     _     _     _     _

 

Min varning för ett Europas Förenta Stater

Det är minst två faktorer som kommer att skilja detta val från de tidigare. Och dessa faktorer drar dels i en EU-vänlig riktning. Dels i en EU-kritisk riktning. Den ”EU-vänliga” faktorn är resultatet av det Brexit-kaos som skapats av den brittiska högern. Detta kaos minskar viljan att kritisera EU. Detta är negativt för EU-motståndare som mig och det parti jag tillhör.

Den andra faktorn, som till stor del utgör en förklaring till det EU-motstånd som jag och Arbetarpartiet står för, är den allt tydligare strävan som framträder och som går ut på att vidareutveckla EU till ett Europas Förenta Stater.

* Vi tror att det är få som förstår den fulla innebörden av detta. Det går nämligen inte att skapa ett Europas Förenta Stater utan att avveckla dagens nationalstater.
Men vilka vill avveckla Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, m fl, stater. Vilka vill avveckla dagens system för ett demokratiskt styre där nationellt valda parlament (via stat, landsting och kommuner) tar upp skatt som sedan används för att bedriva sjukvård, utbildning, social- och all annat politik. Vilka vill ersätta nationella försvar, polismakt och rättssystem med med ett EU-försvar, en EU-polis och en EU-rätt? Vem vill avveckla alla nationellt förankrade välfärdssystem, kollektivavtal, arbetsrätt för något som helt enkelt inte finns. Och som ingen vet något om?

 

* Ändå går det inte att skapa ett Europas Förenta Stater utan att avveckla dagens nationalstater. Vad skulle då hända med de demokratiska fri- och rättigheterna?
Men, tänker någon, vem vill skapa ett Europas Förenta Stater?
Du behöver inte söka länge!
En av de varmaste förespråkarna för ett Europas Förenta Stater är ingen mindre än EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Jag vill också understryka att EU redan har skapat en stark militär styrka i form av den permanenta Eurokåren på 60 000 soldater. (Det handlar inte om de tillfälliga snabbinsatsförband som kallas för ”battle groups” i vilka Sverige ingår). Eurokåren, eller Eurocorps, bildades redan 1992! Och de flesta har aldrig hört talas om denna militära styrka. Den utgör grunden till en verklig framtida EU-armé!

Eurocorps 60 000 soldater speglar inte ett EU i form av fri rörlighet för varor och tjänster, kapital och arbete – det som Sveriges befolkning röstade Ja till med liten marginal år 1994. Eurokorps speglar just ett framtida Europas Förenta Stater !

 

* För några år sedan fick dåvarande Folkpartiets ungdomsförbund igenom en motion på Folkpartiets kongress. Motionen gick ut på att även Folkpartiet skulle ställa sig bakom ett Europas Förenta Stater. Men jag har personligt mycket svårt att föreställa mig att de liberaler som jag känner, även om de ofta är de mest EU-vänliga, verkligen vill avveckla nationalstaten Sverige! Men, och jag upprepar detta ännu en gång, det går inte att skapa ett Europas Förenta Stater utan att avveckla dagens national- och välfärdsstater som exempelvis Sverige!

Detta är den andra faktorn som borde framträda inför årets val till EU-parlamentet.

 

* Tyvärr tror jag att det kaos som Brexit har skapat kommer att skymma planerna på att skapa ett Europas Förenta Stater. Ett sådant projekt kommer att vara ett, extremt, ovanifrån-projekt skapat av de ekonomiska, politiska, mediala och byråkratiska eliterna – och innebära ett mycket kraftigt angrepp riktat mot arbetare, tjänstemännen och pensionärer och de  redan idag hårt angripna fackföreningarna och välfärdssystem.

Och ett Europas Förenta Stater, som innebär en avveckling av dagens nationalstater, kommer även att innebära ett generalangrepp på de demokratiska fri- och rättigheterna.

Jag återkommer även i denna fråga!
Men inte på söndag.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

 

Bli först att kommentera

Äldreomsorgen: Personalen ska inte betala heltidsreformen genom fler delade turer, tätare helgtjänstgöring och minskad grundbemanning

Av , , 2 kommentarer 69

Verkligheten kommer att hinna ikapp upp Umeå, sade en klok person.
Nu har detta skett. Det märks både på det skenande budgetunderskottet.
Och på de alltför höga investeringskostnaderna.

_________________________________________

 

* BESKRIVNING AV KRISEN INOM ÄLDREOMSORGEN I UMEÅ
Krisen består av tre delar.

 

Del I. Minskad grundbemanning.
Den långsiktiga delen av krisen består i att grundbemanningen har minskat dramatiskt sedan första halvan av 1990-talet. Då gick det 0,9 årsarbetare på varje brukare inom kommunens särskilda boenden. Idag är denna siffra nere på ca 0,5 årsarbetare per brukare. Det betyder att ett arbetslag som tidigare bestod av nio personer idag är nere på fem personer. Men ändå ska arbetslaget ta hand om lika många brukare, plus att brukarna idag är äldre och därför ofta multisjuka.

 

Del II. Ofinansierad heltidsmodell.
Den kortsiktiga delen av krisen inom äldreomsorgen består av det rent otroliga politiska misstaget att genomföra heltidsmodellen utan finansiering! Detta har skapat följande underskott:

 

År Totalt underskott Varav äldreomsorgen
2017 33,3 milj 20,4 milj
2018 50,6 milj 28,7 milj

Umeå kommun: Vård och omsorg

 

Det är främst personalen som har fått betala priset för vad heltidsmodellen kostade

Personalen har tvingats betala priset för heltidsmodellen i form av:
a) ytterligare sänkt grundbemanning,
b) tätare helgtjänstgöring,
c) fler delade turer.

Så här kan det naturligtvis inte fortsätta!

Den yrkeskunniga och engagerade personal som burit upp äldreomsorgen har börjat söka sig därifrån. Samtidigt ökar svårigheterna när det gäller att värva ny personal till äldreomsorgen – personal som har tänkt stanna kvar och inte bara ser äldreomsorgen som ett genomgångsyrke.

 

Del III. ökningen av antalet äldre.
Den tredje delen av krisen består i att antalet umebor som är 80 år och äldre nu befinner sig i en snabb ökning. Detta är något som absolut inte kommer som en överraskning. Detta har kunnat förutses, och det har också påtalats av tidigare kommunala ekonomer i Umeå kommun, dock utan respons.

De äldre faktiskt har rätt att bli äldre. De styrande politikerna har endast rätt att be om ursäkt till personalen, brukarna och de anhöriga.

De styrande politikerna har nämligen medvetet och mot bättre vetande, valt att dels bortse ifrån de ekonomiska effekterna av att antalet äldre, skolelever och barn skulle komma att öka kraftigt i Umeå kommun (i förhållande till befolkningen i dess helhet), dels valt att bortse ifrån kostnaden för heltidsreformens införande. De valda att tro att heltidsreformen skulle finansiera sig själv – och har nu under ett antal år förolämpat personalen genom att säga att den är för dyr och inte håller budget. Men vem kan hålla budget om man för alldeles för lite pengar av de styrande politikerna?

Tillsammans utgör dessa tre faktorer krisen inom äldreomsorgen.

 

* ARBETARPARTIETS ÅTGÄRDSPROGRAM – den korta versionen

 

A. Ökat personalinflytande – eller ”styrkan från golvet”
De två överlägset viktigaste åtgärderna består av ett ökat personalinflytande och en mer demokratisk ledarskapskultur. Det finns en väldig ”styrka på golvet”. Men för att frigöra denna krävs ett ökat personalinflytande och en mer demokratisk ledarskapskultur. Dessa två faktorer tillsammans skulle ge öka trivsel, skapa större trygghet, minska sjukfrånvaron och ge upphov till fler initiativ från golvet. Ett större personalinflytande och en mer demokratisk ledarskapskultur kommer både att resultera i fler arbetade omsorgstimmar och högre kvalitet per arbetad timme. Detta gäller inte endast för äldreomsorgen utan i alla kommunens verksamheter.

Rent konkret handlar det om att ge personalen ett ökat inflytande över personaltäthet, schemaläggning och arbetsmiljö.

 

B. Fullt finansierad heltidsmodell
Heltidsmodellen måste finansieras fullt ut. Det är orimligt att de styrande politikerna hänger fast vid den helt orealistiska uppfattningen att heltidsmodellen skulle finansiera sig själv genom att exempelvis behovet av sjukvikarier skulle försvinna.
Mer pengar – se tabellen ovan – måste till för att finansiera heltidsmodellen. De anställa ska inte behöva finansiera heltidsmodellen genom ytterligare sänkt grundbemanning, tätare helgtjänstgöring och fler delade turer.

 

C. Karriärstege
För att behålla den kunniga och engagerade personal som bär upp äldreomsorgen, och för att kunna värva nya anställda som vill stanna inom yrket, måste det finnas en ”karriärstege” även inom äldreomsorgen. En karriärstege skulle bland annat kunna bestå av följande inslag:

1) Ökad satsning på utbildning. Alla ska ha minst vårdbiträdesutbildning. Idag tvingas kommunen anställa outbildad personal. Detta är ohållbart. Och bidrar till att skapa en känsla av ”genomgångsyrke”,
2) Undersköterskorna som utgör ryggraden inom äldreomsorgen måste få mer tid till vård och omsorg. Detta kräver i sin tur att fler personer anställs inom ”vårdnära service”, exempelvis lokalvård. Dessa, som blir en del av omsorgen, bör sedan erbjudas någon form av vårdutbildning.
3) Det måste bli lättare för undersköterskor att specialisera sig, t ex inom demensvård, psykiatri eller handikapp. Kommunen måste bidra med lön under utbildning.
4) Personalen måste få besluta om ifall systemet med individuella löner ska avskaffas.
5) De anställda måste även diskutera vikariebehovet – med sikte på att avskaffa resurspassen.

 

                                                     Desperata tider kräver ovanliga åtgärder.

D. Kommunen måste pröva att dra sig ur ett eller flera skrytprojekt
Under det senaste decenniet har kommunen satsat på en hel rad skrytprojekt. Dessa dränerar driftbudgeten på pengar varje år. Stora pengar. Långt över hundra miljoner. En del av lösning skulle kunna vara att dra sig ur ett, eller flera, av de större skrytprojekten.

Exempel på skrytprojekt:
– Ett av de dyraste var kulturhuvudstadsåret som krävde att både kulturväven och äventyrsbadet byggdes. Dessa två skrytprojekt innebär en kostnadsökning som varje år tar ca 100 miljoner från bland annat förskola och skola, äldre-, individ- och familjeomsorger,

– Den nya och exklusiva färjan mellan Umeå och Vasa. ”Järngänget” bakom färjan var helt låsta vid just en DYR variant. Vi anser att det varit nästan omöjligt att få insyn i projektet. Vi är övertygade om att det hade gått att köpa in en färja som varit billigare. Vi tror inte på beskedet att ”det finns inget annat alternativ i hela världen”. Den första finansieringsmodellen förutsatte att den finska staten, den svenska staten samt EU skulle ställa upp med 1100 miljarder. Då detta stöd torkade inne borde naturligtvis projektet ha omprövats. Men så skedde inte.

Här måste följande sägas: Arbetarpartiet är också för en färjeförbindelse Umeå-Vasa. Men i form av en ”billigare båt”. Detta med tanke på det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i – med ett skenande budgetunderskott vad gäller driftsbudgeten och med för stora investeringsbehov (med tanke på kommunens ekonomi).

– Gång- och cykelbron från umesidan av älven till Bölesholmarna. I detta läge – vem känner att detta var rätt prioritering. Dessutom: projektet var beräknat att kosta cirka 40 miljoner. Men det kommer att kosta minst dubbelt så mycket.

 

E. Lagstadgade verksamheter vs icke-lagstadgade

Det måste till en diskussion om prioriteringarna i kommunen. Det finns både verksamheter som är lagstadgade och icke-lagstadgade. Självklart måste de lagstadgade verksamheterna komma först.

Vi återkommer om detta.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om behovet att försvara yttrande- och tryckfriheten

 

2 kommentarer

UD 15.00 Är det så svårt att ta avstånd från IS? Se Rashid Musa slingra sig i TV. Han vill tala för Sveriges unga muslimer – men det kan han INTE

Av , , Bli först att kommentera 68

 Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

INGRESS

Du ska strax få se ett youtube-klipp från TV.

Men först:
Det borde inte vara svårt att ta avstånd ifrån terror-organisationen ISIS (Islamiska Staten i Irak och Syrien). Islamiska Staten började som en utbrytning ur al-Qaida, vilket speglas i TV-programmet, då namnet al-Qaida även används på IS (eller ISIS). Då TV-programmet spelades in hade också IS (ISIS) hunnit presentera sig för världen genom att ha utfört några av de blodigaste och grymmaste terrordåden efter andra världskrigets slut.

Men Rashid Musa, ordförande för en organisation som anspråksfullt kallar sig för ”Sveriges Unga Muslimer” (SUM), slingrar sig på ett sällan skådat sätt. Han vill undvika att, på ett klart och entydigt sätt, ta avstånd från Islamiska Staten. En terrororganisation med mycket, mycket blod på sina händer.

Rashid Musas namn är känt för många umebor. Det fanns planer på att denne Musa skulle få delge unga muslimer i Umeå sina uppfattningar på ett möte i Ersboda Folkets Hus ifjol. Men Rashid Musa fick inte tala på Ersboda Folkets Hus. Föreningen ingår nämligen i ”Riksorganisationen Folkets Hus och Parker”. Och denna har en policy som går ut på att inte hyra ut sina mötesplatser till ”rasistiska, främlingsfientliga, icke-demokratiska och exkluderande rörelser”. Därför fick inte Rashid Musa tala.

Det var ett bra beslut av Folkets Hus.

Jag vill även understryka att SUM, och dess ordförande Rashid Musa, inte representerar Sveriges alla unga muslimer. Detta trots organisationens anspråksfulla namn.

 

I YOUTUBE-KLIPPET BÖR DU SPECIELLT LÄGG MÄRKE TILL FÖLJANDE TRE SAKER:

 

1.  Bristen på ett rakt och redigt avståndstagande.
Istället för att säga ungefär så här: ”Jag tar självklart avstånd från IS [ISIS] och från de som ansluter sig till IS” säger istället Rashid Musa följande: Det är alltid tragiskt när unga människor åker till konfliktområdet och stupar när de är så pass unga…!

 

Min (JH) kommentar är denna:
Rashid Musa säger alltså att det är tragiskt att unga människor (som anslutit sig till IS) har stupat ! Det vi andra sörjer över är att människor ansluter sig till IS och därmed ger sitt stöd till bland annat folkmord !

FN:s utredningskommission anser att Islamiska Staten har begått ett folkmord mot folkgruppen yazidier. Men FN:s utredningskommission anser även att IS har begått folkmord både mot kristna minoriteter och mot icke-sunnimuslimska minoritetsgrupper. Detta i form av massmord, sexslaveri, hjärntvätt, gruppvåldtäkter och andra brott mot mänskligheten.

När det gäller yazidierna har Islamiska Statens syfte varit att utplåna denna folkgrupps liv och identitet. FN:s kommission anser att folkmordet på yazidierna påminner om Förintelsen!

Jag (JH) sörjer INTE att de som frivilligt anslöt sig till IS stupade i de strider som de själva valt att delta i. Jag sörjer heller inte att de svenskar som under andra världskriget frivilligt anslöt sig till nazisternas väpnade styrkor (Waffen SS) stupade.

Vilket är alternativet. Vilket var alternativet.

Alternativet är att det var motståndarna till IS som stupade. Vi talar om kurderna. Det var dessa som offrade mest blod för att besegra IS-styrkorna i striderna på marken. Om IS hade besegrat kurderna hade IS kunnat fortsätta att halshugga fångar och sälja kvinnor och barn som sexslavar på slavmarknader. Samt fortsätta folkmorden. Jag gläds åt att kurderna segrade och jag sörjer inte att IS-anhängarna som valt kriget stupade. Jag ger mitt moraliska stöd till kurderna.
Går vi bakåt i historien var alternativet till att de svenska SS-soldaterna stupade att soldaterna från den allierade sida stupade (Storbritannien, USA, Sovjet och Frankrike). Om inte de allierade hade segrat skulle Nazityskland ha fortsatt förintelsen av judar, romer, slaver och alla deras politiska motståndare. Nazityskland skulle även ha strävat vidare i syfte att lägga under sig hela Europa, Nordafrika, och Sovjetunionen.

Ibland måste Du ta ställning.
Att inte ta ställning mot barbariet är att svika alla de som bekämpar barbariet – och att svika alla de som blir barbariets offer. Under andra världskriget gällde det för svenskarna att ta ställning mot nazismen i Tyskland. Men det var inte alla som gjorde detta.
Idag gäller det bland annat att ta ställning mot IS. Men återigen är det inte alla svenska medborgare som tar ställning mot IS. Det fanns medlöpare till nazismen. Det finns medlöpare till IS.

Rashid Musa måste acceptera att besvara samma, för honom obekväma, frågor som alla andra politiker och offentliga debattörer måste besvara. Musa har ingen rätt till ett undantag – även om han kämpar med näbbar och klor för att skaffa sig ett undantag som gör att han ska slippa besvara obekväma frågor.

_     _     _     _     _

 

2. Försöket att dribbla bort den egentliga frågeställningen
Rashid Musa kunde alltså ha sagt: ”Jag tar självklart avstånd från IS (eller ISIS) och från de som ansluter sig till IS”. Men istället  säger Rashid Musa följande:”Människor har ju åkt i alla tider till olika konfliktområden och det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det …”

 

Min (JH) kommentar är denna:
Det finns mycket att protestera emot. Det har även tidigare funnits mycket att protestera emot. Själv har jag deltagit i väldigt många protester riktade mot en rad invasioner och övergrepp, från USA och Europas gamla kolonialmakter, riktade mot exempelvis Vietnam och Gaza.

Men denna gång, just denna gång, handlade det om att kraftfullt ta avstånd ifrån den Islamiska Staten. Eller att inte ta avstånd ifrån IS. Det handlar – återigen – om ett antingen eller.

Det som Rashid Musa gör, istället för att ta ett tydligt avståndstagande från IS, kallas för att RELATIVISERA.
Som tur var påpekade Per Gudmundson detta i TV-programmet du ska få se.

Att relativisera går ut på att förminska de ohyggliga brott som nazismen och Islamiska Staten har begått. Förutom att förminska folkmord och andra brott mot mänskligheten fyller även metoden att RELATIVISERA syftet att leda uppmärksamheten bort, från ämnet, till något annat ämne.
De som vill avleda kritiken från nazisternas brott före och under andra världskriget börjar gärna tala om de europeiska kolonialmakternas brott i exempelvis Afrika. Men att lyfta fram dessa (fruktansvärda) brott, just då nazismens brott ska diskuteras, fyller endast syftet att mildra kritiken mot – och därmed indirekt försvara – nazismen! Så fungerar metoden att RELATIVISERA.

Detta är exakt den metod som Rashid Musa använder sig av i det TV-program som Du strax ska få se. Musa gör detta genom att börja tala om att även andra har rest till olika konflikthärdar. På så sätt försöker Musa dels förminska IS brott, dels leda uppmärksamheten bort från IS. Detta utgör, indirekt, ett försök att försvara IS och de som rest ned för att med bland annat vapen i hand stötta den Islamiska Staten och det kalifat som IS utropade!

Som tur var angrep Per Gudmundson den metod som Rashid Musa använde.

Låt oss återvända till det som Rashid Musa sade: ”Människor har ju åkt i alla tider till olika konfliktområden och det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det …”.
Detta är ett glasklart exempel på RELATIVISERING.

Istället för att säga att han självklart tar avstånd från IS slaktande av människor via flera folkmord, massvåldtäkter, slavmarknader och andra brott mot verkligheten säger Musa alltså följande: Det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det … ”
Och sedan vill han byta ämne.

Ställ dig själv frågan: vilken budskap skulle Rashid Musa sända till unga muslimer om han hade tagit ett klart och tydligt avståndstagande från IS-barbariet?
Jämför sedan med det budskap som Rashid Musa sänder till unga muslimer då han säger: ”Det här är ju liksom inte så ovanligt att människor gör det … ”
Du som förstår skillnaden mellan dessa två budskap förstår också vad RELATIVISERINGENS effekter blir när det gäller hur många som kommer att lämna Sverige för att ansluta sig till ISIS (IS i Irak och Syrien)

Personer som inte frivilligt, klart och entydigt, fördömer IS måste själva fördömas. Därför att deras agerande i praktiken utgör ett stöd till förövarna av folkmord på yazidierna, på kristna minoriteter och på muslimska minoriteter som inte tillhör sunni.

Rashid Musa måste acceptera att besvara samma, för honom obekväma, frågor som alla andra politiker och offentliga debattörer måste besvara. Musa har ingen rätt till ett undantag – även om han kämpar med näbbar och klor för att skaffa sig ett undantag som gör att han ska slippa besvara obekväma frågor.

Det är tur att Rashid Musa inte representerar Sveriges unga muslimer.

_    _    _    _    _

3. Rashid Musa försökte att göra frågan om ett avståndstagande till ”islamofobi”
Under det korta TV-inslaget försöker även Rashid Musa stämpla själva frågan om ifall han tar avstånd ifrån de som åker till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS som ”islamofobisk”. Därmed antyder han att de båda kvinnorna i TV-inslaget – journalisten och debattören – är ”islamofober”.

Rashid Musa sade nämligen så här: Du måste förstå att ”frågan är väldigt islamofobisk”.

 

Min (JH) kommentar är denna:
Metoden att stämpla personer, eller frågeställningar, som ”islamofobiska” går naturligtvis ut på att slippa debattera eller besvara obekväma frågor. Den metod som Rashid Musa använder sig av har blivit mycket vanlig. Då vi diskuterade frågan om hedersförtryck i Umeå kommunfullmäktige i mars i år blev jag kallad ”islamofobisk”. Påståendet kom från en socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige.

Metoden utgör ytterligare ett exempel på hur vissa, politiker och andra offentliga debattörer, genom att missbruka religionen försöker slippa besvara frågor som andra, politiskt aktiva eller debattörer, självklart måste besvara.

Fobi (som i ”Islamo-fobi”) är ett sjukdomstillstånd. Om någon kallar dig för ”islamo-fob” kallar den personen dig för ”sjuk”. Fobi-tillstånd behandlas ofta med kognitiv beteendeterapi (KBT). OM någon kallar dig för ”islamofob” bör du känna efter ifall du har ett behov av KBT.

Rashid Musa måste acceptera att besvara samma, för honom obekväma, frågor som alla andra politiker och offentliga debattörer måste besvara. Musa har ingen rätt till ett undantag – även om han kämpar med näbbar och klor för att skaffa sig ett undantag som gör att han ska slippa besvara obekväma frågor.

_     _     _     _     _

 

Nu till TV.
Hur svårt kan det vara att ta avstånd ifrån de som anslutit sig till IS / Daesh?

Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=onNZyxWqpVc

PS. Det kan följa andra youtube-klipp efter det klipp som jag har länkat till. Dessa kan vara relaterade vad gäller ämnet, men skilja från person till person, och jag kan varken veta vilka klipp som följer, bedöma eller rekommendera dessa klipp. DS.

__________________________

Du som inte accepterar påståendet att det skulle saknas lagstiftning i Sverige
som innebär att de återvändande IS-anhängarna kan ställas inför rätta. Du måste läsa ett tidigare blogginlägg
som jag varit med om att författa. Detta visar att det finns lagstiftning – men att det som saknas är det politiska modet.
Klicka här för att läsa detta blogginlägg.

Det kommer även fler blogginlägg om den svenska politiska fegheten.

Bli först att kommentera

UppDat 00.15 Salem vägrar ta avstånd från ett shariastyrt Sverige – försvaret av demokratiska rättigheter kräver då fortsatt debatt. Se även en BONUS

Av , , 4 kommentarer 88

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

INGRESS

Till de umebor som undrar varför debatten måste fortsätta vill jag säga: den är av fundamental betydelse för hela samhället i minst två avseenden.

För det första:
Religion och politik ska inte blandas samman. Det svenska samhällslivet (eller enklaver av samhället) ska inte öppnas för shariastyre, utan Sverige – och jag menar hela landet – ska även fortsättningsvis styras av de lagar som beslutas av den folkvalda riksdagen?

För det andra:
En politisk makthavare ska inte kunna slippa att få sina värderingar granskade – när det kommer till helt avgörande frågor om de demokratiska fri- och rättigheterna – genom att helt enkelt vägra svara på för makthavaren besvärliga frågor?

 

DEL ETT
Det finns andra representanter för muslimerna i Umeå än Salem
Många i det Gamla MP i Umeå, både de i ledningen och väljarna, var muslimer. Dessa blandade inte ihop religion och politik. Vi i Arbetarpartiet kunde därför samarbeta med Gamla MP i Umeå, bl a genom att skriva gemensamma debattartiklar i syfte att åstadkomma  miljöförbättringar lokalt.

Mariam Salem representerar Nya MP i Umeå – hon har inte samma inställning som ledningen i Gamla MP.

Salem har nämligen aldrig, på ett klart och entydigt sätt, tagit avstånd ifrån tanken på att anpassa Sverige (eller enklaver av Sverige) till ett präststyrt shariasystem. Detta trots att hon har haft över sju månader på sig att ta avstånd från ett Sverige präglat av ett präststyrt shariasystem sedan vi uppmärksammade hennes kommentarer till debatten på Ersboda Folkets Hus den 1 september ifjol.

Denna vägran att, klart och entydigt, klargöra sina ståndpunkter när det gäller samhällsutvecklingen är inte något som accepteras när det gäller andra politiska makthavare. Kom ihåg hur Vänsterpartiets tidigare ledare, Lars Ohly, pressades att både lämna den svensk-kubanska föreningen och att ta avstånd från sitt tidigare stöd till de forna öststaterna. För att ta ett exempel.

 

DEL TVÅ
Nya MP i Umeå tillsattes ovanifrån – och behövde desperat en symbol
Mariam Salem, Nils Seye Larsen och de övriga i Nya MP i Umeå är alla tillsatta ovanifrån – av den centrala partiledningen i Stockholm.

Det Gamla MP i Umeå hade som tidigare sagts stöd av många muslimer – muslimer som inte blandade ihop religion och politik. Och dessa kunde vi i Arbetarpartiet samarbeta med politiskt. Men muslimerna, och naturligtvis även andra i Gamla MP, rensades ut av den centrala partiledningen i Stockholm. Det var så det Nya MP i Umeå uppstod (dagens MP). Och detta Nya MP behövde, desperat, en symbol. En symbol för att Nya MP i Umeå skulle kunna behålla de muslimska väljare som tidigare röstat på det Gamla MP i Umeå.

Denna symbol blev Mariam Salem.

Hon värvades till MP så sent som i november 2017. Och precis som Nils Seye Larsen utsågs hon, ovanifrån, av den centrala partiledningen i Stockholm. Deras karriärer gick med blixtens hastighet. Och de har alla samma centrala partiledning i Stockholm att tacka för sina karriärer. Men detta tvingar dem även att hålla ihop – om detta är vad den centrala partiledningen vill.

Vår insikt i den politiska kampen mellan det Gamla MP i Umeå och den centrala partiledningen i Stockholm – och hur det Nya MP i Umeå (dagens MP) har växt fram som ett resultat av denna kamp – utgör en del av förklaringen till detta Nya MP:s aggressiva hållning mot oss. De agerar inte endast på basis av egna lokala beslut. Dagens MP i Umeå (Nya MP) har knappast mandat att agera helt självständigt. Vi i Arbetarpartiet kan gratulera oss till att även befinna oss i konflikt med MP:s centrala ledning i Stockholm.

Skälet till att vi har varit så ensamma med att kunna analysera maktspelet inom MP beror på att vi inte har ingått i någon av alla olika politiska allianser på riksplanet. Det mesta av våra kunskaper om MP har vi fått genom att läsa tidningarna. Som alla andra. Miljöpartiet har inte så många hemligheter kvar.

 

DEL TRE
Att vi publicerar vad som har ägt rum inom MP i Umeå är naturligtvis besvärande för Nya MP i Umeå. Men även för de partier som försöker skapa allianser med Nya MP i Umeå. Exempelvis Vänsterpartiet. Men varken polisanmälningar från Nya MP eller glåpord från Vänsterpartiet kommer inte att tysta vare sig mig eller övriga i Arbetarpartiet.

Vi kommer aldrig att släppa kravet på att Mariam Salem ska ge klara och entydiga besked om var hon står i konflikten mellan en folkstyrd riksdag och ett präststyrt shariasystem.

Det är inte acceptabelt att Salem tillåts tiga sig ur detta.

Hon måste acceptera samma krav som andra politiska makthavare  – exempelvis den tidigare nämnde Lars Ohly. Vi kommer inte att gå med på det politiska tricket att Nils Seye Larsen skriver i Salems ställe, i syfte att få makthavaren Salem att framstå som ett offer för efterhängsna frågor, och därmed slippa besvara frågor som alla andra makthavare får acceptera att besvara.

 

DEL FYRA
Salem – en politisk makthavare

Vi ska redogöra för Salems metod att undvika ett klart och entydigt svar när det handlar om att ta ställning mellan dagens system i Sverige med en folkvald riksdag – och ett präststyrt shariasystem. Men först ska vi visa att Salem verkligen är en politisk makthavare. Detta innebär att vi måste redogöra för hennes många politiska uppdrag.

Salems positioner i Umeå kommun:
* Andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
* Ledamot i Äldrenämnden,
* Ledamot i Kommunfullmäktige,
* Ersättare i Personalnämnden.

Salems positioner i Region Västerbotten (f.d landstinget):
* Andre vice ordförande i Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen,
* Ersättare i Regionfullmäktige (motsvarar kommunfullmäktige).

Kommentar:
De flesta politiker brukar koncentrera sig på kommunen eller på landstinget (idag Region Västerbotten). Detta speciellt om man har arvoderade politiska positioner i olika nämnder och därför förväntas bidra till att leda nämndernas verksamhet. Salem har arvoderade uppdrag inom både kommunen och Region Västerbotten (tidigare landstinget). Till detta kommer att hon även har andra tunga politiska uppdrag, främst inom Umeå kommun. Uppdragen visar Salem som den politisk makthavare hon är.

 

DEL FEM
Metoden att medvetet undvika tydliga besked
Det är tre saker som utmärker Salems metod att undvika klara och entydliga besked om vad hon anser ska gälla i Sverige: dagens system med en folkvald riksdag eller ett präststyrt shariasystem.

1. Salem uttalar sig sällan offentligt i dessa frågor. Då hon gör detta, den 13 september och den 13 oktober ifjol, säger hon sig vilja upprätthålla de svenska lagarna och rättssystemet. Men samtidigt tar Salem aldrig avstånd från systemet med ett präststyrt shariasystem. Hon låtsas att det inte finns någon motsättning mellan dessa två samhällssystem. Men det finns en avgörande motsättning mellan en folkvald riksdag och ett präststyre.

2. Ett av de mest utmärkande grepp som Salem använder för att slippa ge klara och entydiga besked består i att undvika varje debatt som tar upp motsättningen mellan en folkvald riksdag och ett präststyrt shariasystem.
För att slippa debatt kring denna uppenbara motsättning gör Salem, uppbackad av Nya MP i Umeå, upprepade polisanmälningar för att försöka tysta vår kritik. För att tysta vår kritik används metoden att låta gruppledaren i Nya MP i Umeå, Nils Seye Larsen, föra Salems talan. Detta i ett försök att framställa Salem som ett ”offer”. Men denna ”offer-roll” passar inte ihop med Salems många politiska uppdrag  – både i kommunen och i regionen,

3. Men det allra tydligaste inslaget i Salems metod är att aldrig ta avstånd ifrån den strävan som finns att etablera systemet med sharia i Sverige – eller i enklaver av Sverige!

Och det är här som det verkligen börjar brännas för ledningen i Nya MP i Umeå.

 

DEL SEX
Religion och politik ska inte blandas samman

Sharia innebär att ett självutnämnt prästerskap bestämmer samhällsutvecklingen genom att tolka olika verser i Koranen och berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna). Sharia är inte förenligt med ett system bestående av en folkvald riksdag som beslutar om de lagar som förutsätts styra samhällsutvecklingen. Den som stöder sharia – eller vägrar ta avstånd från detta system när det gäller politik och samhällsutveckling – saknar all trovärdighet när det gäller viljan att upprätthålla de svenska lagarna och rättssystemet.

Det går alltså inte att blanda samman religion och politik på detta sätt.

Det Salem, och hennes medlöpare, vill få umeborna att tro är att det skulle vara möjligt att sluta upp bakom ett system med lagar stiftade av en folkvald riksdag, utan att samtidigt ta avstånd från ett präststyrt shariasystem.

Men detta är omöjligt.

Riksdagen utses nämligen via allmänna och fria val – för både kvinnor och män. Dessa allmänna och fria val har ingen plats i ett system där ett självutnämnt prästerskap har makten att bestämma samhällsutvecklingen baserade på beslut grundade på ett antal verser ur Koran och berättelser om profeten Muhammeds gärningar och uttalanden.

Eller uttryckt på annat sätt

Systemet med en folkvald riksdag bygger på uppfattningen att det är människor som ska välja sina lagstiftare och att det är dessa som ska fatta besluten om samhällsutvecklingen. Sharia bygger på uppfattningen att samhällsutvecklingen ska styras via ett gudomligt rättssystem. Dessa två uppfattningar går INTE att kombinera.

 

 

DEL SJU
Religionen ska vara en privatsak.
Detta oavsett ifall det handlar om kristendom, islam, judendom, buddism eller hinduism.

Men i ett präststyrt shariasystem är religionen inte en privatsak. Jag vill upprepa att ett präststyrt shariasystem bygger på  föreställningen om ett gudomligt rättssystem som ska styra samhällsutvecklingen. Systemet med en folkvald riksdag bygger på att människor, som vunnit andra människors förtroende, ska fatta de politiska beslut som syftar till att styra samhällsutvecklingen.

Jag upprepar: en folkvald riksdag och ett präststyrt shariasystem utgör två fullständigt oförenliga system.
Detta har inte gått upp för riktigt alla. Det finns olika skäl till att alla inte har insett det oförenliga mellan ett präststyrt shariasystem och en folkstyrd riksdag. Denna brist på kunskap beror på att flera riksdagspartier inte har vågat diskutera frågan av rädsla för att tappa väljare.

Och det är denna brist på insikt som Mariam Salem, Nils Seye Larsen och övriga i ledningen för Nya MP i Umeå – samt MP:s centrala ledning i Stockholm – försöker att utnyttja. Dels lokalt i Umeå för att Salem ska slippa ta avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem. Dels på en rad andra ställen där representanter för MP har agerat på ett liknande sätt som Salem. Jag har beskrivit en rad sådana MP-politiker i tidigare bloggar och debattartiklar.

Men att det finns fler MP-politiker som försöker slippa tala om var de står, i konflikten mellan en folkstyrd riksdag och ett präststyrt shariasystem, minskar inte behovet av att få ett klart och entydigt svar av Salem.

 

AVSLUTNINGSVIS:
Varför tar Salem inte avstånd från ett präststyrt shariasystem som metod att styra samhällsutvecklingen?
Utan att känna till spelet om muslimernas röster här i Umeå, och Mariam Salems roll i detta spel, blir det obegripligt varför Nya MP i Umeå fortsätter att försvara Mariam Salem trots att hon har vägrat att ta avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem – som ett sätt att styra hela eller delar av det svenska samhället – under hela 7½ månader.

Men maktspelet är endast en del av förklaringen till att Salem inte avslutade debatten för fem månader sedan (30 oktober ifjol). Hon hade endast behövs göra det vi bad om, nämligen att säga att ”… i Sverige gäller inte sharia…”.

Men Mariam Salem fortsätter sin vägran att redovisa var hon står.

Hon bedyrar sitt stöd för de svenska lagarna och rättssystemet – men utan att ta avstånd från det präststyrda shariasystemet. Och detta är varken möjligt eller trovärdigt. Låt mig säga det igen: när det gäller de lagar som ska styra den politiska samhällsutvecklingen är det endast möjligt att sluta upp bakom en folkvald riksdag – om man samtidigt tar avstånd ifrån präststyre och shariasystem.

Och Salem har aldrig tagit avstånd från det präststyrda shariasystemet – som politisk metod att styra samhället.

Jag upprepar: det enda Salem behöver göra för att avsluta denna debatt är göra det som så många andra muslimer i Sverige och i Umeå gör nämligen att skilja på religion och politik.
Salem behöver bara säga att samhällsutvecklingen i Sverige inte ska präglas av värderingarna i ett präststyrt shariasystem – och att samhällsutvecklingen i Sverige även i fortsättningen ska präglas av de lagar som beslutas av den folkvalda riksdagen.

Men Salem vägrar att göra detta.

Det har naturligtvis med hennes värderingar att göra. Det kan handla om två saker:
a) antingen tar Salem inte avstånd ifrån ett präststyrt shariasystem eftersom hon tror att detta är förenligt med en folkstyrd riksdag,
b) eller så tar Salem inte avstånd ifrån ett präststyrt samhällssystem eftersom detta system är just vad hon stöder !

Du som läsare avgör själv vad du tror.

En sak är absolut säker:
Varje gång som Mariam Salem vägrar att ta ställning mot ett präststyrt shariasystem som metod att styra samhället – och istället klart och entydigt tar ställning för en folkvald riksdag – skapar hon en allt djupare misstro mot sig själv, Nya MP i Umeå och mot MP:s centrala ledning.

 

BONUS:
Hur svårt kan det vara att ta avstånd ifrån de som anslutit sig till IS / Daesh?
Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=onNZyxWqpVc

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

4 kommentarer

UD 16.19 Seye Larsen: makthavarna i Nya MP behöver bara slå fast att sharia INTE ska styra samhället – här gäller lagar som stiftats av riksdagen

Av , , 16 kommentarer 91

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

Ingress: Värderingar – inte person
Representanter för Arbetarpartiet har, både under valrörelsen i samband med en debatt på Ersboda Folkets Hus och via olika blogginlägg efter valet, försökt erhålla klara besked när det gäller åsikterna hos en av Umeås nya makthavare i en helt avgörande fråga. Denna avgörande fråga, som vi alltså har försökt få besvarad ända sedan den 1 september i fjol, är inte vilken fråga som helst. Frågan handlar om vilka lagar som ska styra det svenska samhället.

Ska religion och politik blandas ihop så att sharia ska styra det svenska samhället – eller delar av samhället. Eller ska Sverige, hela landet, även fortsättningsvis styras av de lagar som beslutats av den folkvalda riksdagen?

Här handlar det om ett antingen eller.

Men istället för ett svar på våra frågor har vi fått följande:
a) En sju månaders lång tystnad från denna nya makthavare i Umeå när det gäller frågan om vilka lagar som ska styra det svenska samhället – de som stiftats av den folkvalda riksdagen eller sharia,
b) Upprepade polisanmälningar riktade mot mig – och därmed mot hela Arbetarpartiet, vars åsikter jag för fram – istället för en debatt om MP-makthavarens uttalanden och agerande.

För oss i Arbetarpartiet handlar detta om olika lagsystem samt om de värderingar som dessa lagsystem är bärare av. Det handlar inte om person. För oss handlar det inte om ifall makthavaren är född utomlands eller i Sverige, är ung eller gammal, kvinna eller man. Det handlar om politiska makthavares syn på frågor som berör avgörande demokratiska fri- och rättigheter som yttrande- och tryckfrihet. Den person som söker makt eller en annan offentlig plattform måste, undantagslöst, finna sig i att bli granskad när det gäller sina värderingar. De som nu argumenterar för att vissa makthavare ska undantas från granskning bidrar till att urholka de demokratiska traditionerna.

 

Del 1
MP centralt rensade ut lokala muslimer
Den makthavare det handlar om heter Mariam Salem och återfinns i Nya Miljöpartiet i Umeå. Vi använder begreppet ”Nya MP i Umeå”. Skälet är att MP:s centrala ledning i Stockholm rensade ut de som tidigare utgjorde ledningen för MP i Umeå, personer som till stor del utgjordes av muslimer, muslimer som inte blandade ihop religion och politik. Det är de som blev utrensade som vi kallar för Gamla MP i Umeå.

Det var även den centrala partiledning inom MP som fastställde de lokala valsedlarna för MP i Umeå – de valsedlar på vilken dagens uppsättning miljöpartister valdes in i Umeå kommunfullmäktige. Denna toppstyrning är unik i umepolitikens historia och drabbade, bland annat, muslimer som höll isär religion och politik.

Men låt oss återgå till frågan om vilka lagar som ska råda. Är det de lagar som stiftas av den riksdag som utses i allmänna och fria val – av både kvinnor och män – sedan över 100 år tillbaka? Eller är det sharia i form av ett självutnämnt prästerskap som – på den bas som utgörs av olika verser i Koranen samt berättelser om profeten Muhammeds gärningar och uttalanden (sunna) – ska fatta beslut om hur samhället ska styras?

 

Den som inte tar AVSTÅND ifrån detta präststyrda shariasystem kan inte ansluta sig till systemet med lagar stiftade av en folkvald riksdag. Det handlar nämligen om två oförenliga system.

 

Del 2
Hur kommer det sig att frågan måste ställas till MP-makthavaren?
Det finns åtminstone tre skäl.

A. Efter debatten på Ersboda Folkets Hus skrev Salem ett långt inlägg på Facebook. I sitt referat av debatten ondgjorde hon sig över Arbetarpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. En av de saker hon nämnde var att vår representant på debatten bl a sagt att Sveriges lagar står över muslimska lagar, att KD:s representant sagt att skollagen ska följas även i religiösa friskolor och att Moderaternas representant betonat jämställdheten mellan könen. Salem sammanfattade debatten med följande ord: ”En klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism där vi alltid måste bli uppläxade i vad svenskhet innebär av människor som ser sig själva som mer svenskar än oss muslimer…”.

Vi i Arbetarpartiet förväntar oss inte att alla ska gilla våra politiska prioriteringar. Däremot blev vi förvånade över att någon kunde bli så upprörd över för oss självklara ståndpunkter som att svensk lag gäller i Sverige samt vikten av jämställdhet mellan könen.

B. Salem gavs chansen att hålla i Morgonandakten i P1 under en vecka i oktober. Vi talar alltså om riksradion. Den 1 oktober fällde Salem bl a följande uttalande i Morgonandakten: ”Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”.

Vi anser att detta uttalande var en ren kupp. Att tala om jämlikhet då man besöker Mecka, som ligger i Saudiarabien, är absurt. Den tolkning av islam som utgör statsreligion i Saudiarabien är wahhabismen. Detta är samma tolkning av islam som utgjorde grunden för den Islamiska Staten / Daesh. Det är därför som rättsskipningen inom IS-kalifatet i många stycken var identisk med rättsskipningen i Saudiarabien. Där riskerar exempelvis de som överger islam för kristendomen eller judendomen att avrättas.

Mot denna bakgrund anser vi det vara orimligt att tala om jämlikhet i Mecka. Staden är endast tillåten att besöka för de som kan bevisa att de är muslimer för de saudiska myndigheterna. En kvinna som är 45 år eller yngre, och som ska göra vallfärden till Mecka, måste ha en manlig följeslagare med sig (mahram). För en kvinna över 45 krävs att hon har ett intyg från sin man eller en manlig släkting samt att hon ingår i ett sällskap (som mannen eller släktingen har godkänt).

Efter kritik, bl a från oss, har Salem tagit avstånd från regimen i Saudiarabien. Däremot vidhåller hon att människor är jämlikar under vallfärden. Men mot detta talar även att #MeToo-kampanjen gav massor av kvinnor styrkan att berätta om hur de blivit utsatta för sexuella trakasserier i Mecka under själva vallfärden.

Salems fasthållande vid jämlikheten i samband med vallfärden till Mecka underströk de frågetecken kring hennes värderingar som vi burit på sedan debatten på Ersboda Folkets Hus.

C. Denna text och bild har förekommit på sociala medier. En muslimsk kvinna har lagt in en text ovanpå ett av Nya MP i Umeås valmaterial. Texten talar för sig själv.

Salem-simhall-bild-censurerad

Två veckor efter Morgonandakten (den 13 oktober) kände sig Salem pressad att kommentera text och bild i ett längre Facebookinlägg. Hon förnekar inte att hon sagt de saker som står i bilden. Men Salem försöker att förringa det sagda på två sätt. Först uppger hon att detta skedde för minst åtta år sedan. Sedan skriver Salem att händelsen utspelade sig inom ramen för en förening där ”islamisk klädsel” gällde och att om detta inte passar så står det var och en fritt att välja en annan förening eller badtid.

Under lång tid och på många platser i Sverige pågår det en intensiv debatt om badhusen ska införa separata badtider för män och kvinnor. Det vi vill peka på är följande: det som texten på bilden visar, tillsammans med Salems kommentar till texten, är att Salem verkligen anser att en kvinna som är iklädd baddräkt är naken. Och att detta är haram (förbjudet enligt islam) även om det endast är andra kvinnor närvarande. Salem anser alltså att det, förutom separata badtider, dessutom ska finnas en klädkod för de kvinnor som badar tillsammans.

Salem skriver i sin kommentar på Facebook att meningsutbytet i badhuset inte har något samband med hennes värderingar. Den andra kvinnan, också hon muslim, hade uppenbarligen en annan uppfattning.

 

Del 3
Salem är fortfarande svaret skyldig när det gäller lagarna
Låt oss gå tillbaka till huvudfrågan. Är det de lagar som stiftas av den riksdag som utses i allmänna och fria val – av både kvinnor och män – sedan över 100 år tillbaka? Eller är det sharia i form av ett självutnämnt prästerskap – på den bas som utgörs av ett antal verser ur Koranen samt berättelser om profeten Muhammeds gärningar och uttalanden (sunna) – som fattar beslut om hur samhället ska styras?

Salem har nämligen aldrig, på ett sätt som kommit till vår kännedom, tagit AVSTÅND ifrån det präststyrda shariasystemet. Hon kan därmed inte ansluta sig till ett system med lagar stiftade av en folkvald riksdag. För här handlar det om två oförenliga system. Skälet till att vi vill ha tydliga besked från Salem är följande: hon är en makthavare i både Umeå kommun och i landstinget (Region AC) samtidigt som hennes uttalanden skapat stora frågetecken rörande hennes värderingar.

Dessutom finns det ingen politisk makthavare i Umeå som på samma tydliga sätt har blandat samman religion och politik.

Salem svarar däremot gärna på sina egna frågor. Ett typiskt exempel är frågan om terrorism. Den 13 oktober ifjol skrev hon följande: ”Att ständigt måsta ta avstånd från terror, något det aldrig skulle finnas en tanke på att be andra i samhället göra, är både kränkande och ett utanförskap. Kränkande därför att jag avhumaniseras då jag förväntas sympatisera med terrorister snarare än utsatta offer vilket ju är en självklarhet beträffande andra människor”.

Men vem har anklagat Mariam Salem för att vara eller sympatisera med terrorister?

Definitivt inte någon som deltog i debatten på Ersboda Folkets Hus. Definitivt inte jag i något av mina blogginlägg. Definitivt inte någon annan inom Arbetarpartiet. Definitivt ingen representant för något annat parti i Umeå kommunfullmäktige. Finns det något exempel på att Salem blivit offentligt anklagad för att sympatisera med terrorism – exempelvis i någon insändare eller i någon blogg?

 

Del 4
Debatten kunde ha varit slut för fem månader sedan
Redan den 30 oktober ifjol, i samband med den första debatten kring MP-makthavaren, skrev jag följande: ”…Salem kan bilägga den konflikt som råder genom att säga att i Sverige gäller inte sharia baserad på 350 verser ur Koranen, profeten Muhammeds Sunna och prästerskapets tolkningar av det som skapades på 600-talet…”.

Detta skrev jag alltså redan för fem månader sedan i förhoppning om att Salem skulle svara ungefär så här: ”Självklart gäller inte sharia i Sverige, utan de lagar som stiftas av den folkvalda riksdagen”.

Problemet här är att MP-makthavaren aldrig (till vår kännedom) har uttalat att sharia inte gäller i Sverige, att här gäller de lagar som stiftats av den folkvalda riksdagen. Detta trots att det nu faktiskt har gått över sju (7) månader sedan debatten på Ersboda Folkets Hus!

Istället har hela det Nya MP i Umeå, understödda av Vänsterpartiet i Umeå och även av vissa socialdemokrater, gång på gång försökt tysta den kritik som Salems uteblivna svar har gett upphov till från Arbetarpartiets sida.

Det senaste i raden av avledningsförsök stod Nils Seye Larsen, Nya MP:s gruppledare i Umeå kommunfullmäktige, för i sin blogg (4/4). Där skriver han följande:
”…i fem månader har Jan Hägglund publicerat grova och fullständigt grundlösa angrepp på en av våra politiker. Påståenden om att denne antingen arbetar aktivt för eller sympatiserar med följande åsikter:
1. Barnäktenskap
2. Tvångsäktenskap
3. Månggifte
4. Ändra våra grundlagar
5. Motarbeta vår demokrati
6. Införa präststyre och sharialagar
7. Motverka integration genom att ”isolera” sin grupp för att skydda dem mot svenska värderingar”.

 

Kommentar:
Det stämmer inte att jag skulle ha slagit fast att Mariam Salem hyser dessa åsikter. Det Seye Larsen har gjort är att redogöra för vad jag och Arbetarpartiet, tillsammans med många andra, har skrivit om åsikterna hos islamister – de som använder religionen som politisk ideologi. Det Seye Larsen, medvetet, glömmer är att jag samtidigt – redan för fem månader sedan – strävade efter att avsluta debatten. Det enda som jag bad Salem om var att säga att sharia inte gäller i Sverige.

Seye Larsen använder uppräkningen ovan istället för att själv, offentligt, kommentera Salems uttalanden och kommentarer rörande debatten på Ersboda Folkets Hus, i Morgonandakten i P1 och att kvinnor som bär baddräkt är ”nakna” samt att detta är haram (förbjudet enligt islam). I grunden använder Seye Larsen samma debattmetod som Salem. Båda undviker ständigt att kommentera de konkreta frågorna om de oförenliga politiska systemen – detta genom att fly till andra frågor.

 

Del 5
Tvingade att hålla ihop för att få muslimernas röster
Seye Larsen, Salem och de övriga i Nya MP i Umeå är alla tillsatta ovanifrån av den centrala partiledningen i Stockholm. De tillsattes efter att ledningen för Gamla MP i Umeå – som till stor del utgjordes av muslimer som inte blandade ihop religion och politik – hade rensats ut. Nils Seye Larsen är själv tillsatt av den centrala partiledningen. Han befinner sig i en situation där han är mer eller mindre tvingad att försvara alla andra som också är tillsatta ”centralt”. Jag och övriga Arbetarpartiet anser att detta bidrar till det både aggressiva och desperata sätt på vilket Seye Larsen agerar och argumenterar.

De två mest utmärkande dragen för det aggressiva och desperata agerandet från Nya MP i Umeå är följande:
a) Den sju månader långa tystnaden från Mariam Salem när det gäller frågan om vilka lagar som gäller i Sverige – riksdagens eller sharia,
b) Metoden med upprepade polisanmälningar – istället för en debatt om de frågetecken vi anser Salem har skapat genom sina uttalanden och agerande.

 

Slutord
Avslutningsvis vill jag säga följande till Nils Seye Larsen
Jag vill upprepa att jag redan den 30 oktober ifjol försökte avsluta denna debatt genom att be Mariam Salem att göra något så enkelt som att säga ”… att i Sverige gäller inte sharia…” utan de lagar som stiftas av den folkvalda riksdagen.

Vi i Arbetarpartiet skulle gärna avsluta denna debatt för att koncentrera oss på den förestående budgeten i syfte att få fram mer pengar till bl a äldreomsorgen. Därför hoppas vi att du kan förmå Salem att, sju månader efter debatten på Ersboda Folkets Hus, göra klart att det är självklart för henne att sharia inte gäller i Sverige – utan att den enda lag som gäller är den som stiftats av den folkvalda riksdagen.

Då skulle debatten kunna avslutas.

Men om inget sådant uttalande kommer måste debatten att fortsätta. Vissa frågor är nämligen så viktiga att det krävs ett tydligt ställningstagande. Det duger inte med en snäll och överslätande attityd. Alltså: antingen systemet med en folkvald riksdag eller ett präststyrt shariasystem.

Det handlar inte om person. Det handlar om olika lagsystem och om de värderingar som dessa olika lagsystem är bärare av. Det som ställs mot varandra är uppfattningen att människan förmår att ta sitt öde i egna händer kontra uppfattningen att det finns en gudomlig lagstiftning som står över den människan har skapat.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

16 kommentarer