Vem styr S? Arbetarpartiet ingick en uppgörelse med Hans Lindberg som S nu har svikit. Andreas Lundgren förnekar detta. Men med vilken rätt?

Av , , 10 kommentarer 77

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

INGRESS

Det är talande för Socialdemokratin i Umeå idag att den som dyker upp som gubben ur lådan och förnekar det som klart och entydigt skrevs av Hans Lindberg på dennes blogg den 26 september ifjol är … Andreas Lundgren. Andras Lundgren skriver ”… Den som bryter löften är inte Hans Lindberg och (S) …”.

Jag vill att alla noga ska lägga märke till att det inte är Hans Lindberg som förnekar att han skrev det han skrev. Alla kan också själva läsa Hans Lindbergs blogg från den 26 september. (Länk till Lindbergs blogg)

Det är Andreas Lundgren (S) som förnekar att Hans Lindberg (S) skrev det som Hans Lindberg (S) skrev. Trots att alla själva kan se att Andreas Lundgren trampar på sanningen om vad Hans Lindberg skrev. Andreas Lundgren agerar som någon sorts överdomare inom Socialdemokraterna i Umeå.

Detta reser frågor:
a) Vem styr egentligen Socialdemokraterna i Umeå?

b) Vilka friheter kan Andreas Lundgren ta sig i förhållande till exempelvis Hans Lindberg?

 

Första delen av sex

Hans Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande, vet naturligtvis vad han själv skrev i sitt blogginlägg den 26 september 2018. Han vet också att han menade det han skrev, då han skrev det, samt att alla själva kan gå tillbaka och se vad Hans Lindberg skrev. Och då framgår det också att Socialdemokraterna har begått ett dubbelt löftesbrott.

Detta trots att Andreas Lundberg verkar vilja tolka det Hans Lindberg skrev på ett för det svenska språket helt nytt sätt. Typ en spade är inte en spade när detta passar Andreas Lundgren.

Kanske är Andreas Lundgren någon sorts överinstans inom Socialdemokraterna i Umeå, en ”grå eminens”, som besitter den verkliga makten och därför styr och ställer bakom kulisserna. OM det är så – låt då Andreas Lundgren kliva fram ur skuggorna och TA ANSVARET för Socialdemokratin och dess agerande i Umeå.

Kom då ut ur skuggorna och visa att du vågar ta ansvaret Andreas !

 

Andra delen av sex

Jag ska återigen citera den ståndpunkt som gjorde att vi beslöt oss för att göra en överenskommelse med Socialdemokraterna. Och jag ska göra detta endast för Andreas Lundgrens skull. Andra har redan fattat att det som Hans Lindberg skrev faktiskt också var vad Hans Lindberg skrev. Alltså att en spade är en spade. Så jag repeterar det, för oss i Arbetarpartiet avgörande, i det som Hans Lindberg skrev på sin blogg den 26/9 ifjol – just för Andreas Lundgrens skull. Här kommer det:

”…Till följd av uppgörelsen fortsätter Socialdemokraterna att styra ensamma i minoritet.
I budgetfrågor kommer samtal att föras med Arbetarpartiet och Miljöpartiet.
Dessa två partier får också olika poster i våra styrelser, nämnder och utskott…”

Hans Lindberg fortsatte bl a med följande ord:
”…Socialdemokraterna styr inte tillsammans med Miljöpartiet till följd av denna uppgörelse. Samarbeten kommer att variera i olika sakpolitiska frågor…” [boldningarna, som är till för Andreas Lundgren, är gjorda av mig Jh]

 

Tredje delen av sex

Nu framstår frågan om ifall Hans Lindberg verkligen skrev det han skrev som en fråga om vem som bestämmer inom Socialdemokraterna i Umeå.

Jag upprepar: Det är verkligen konstigt att Andreas Lundgren går in i en debatt som berör Hans Lindbergs uppgörelse med oss – en uppgörelse i vilken Andreas Lundgren inte deltog i – och som ingen har ifrågasatt under de sju månader som gått sedan överenskommelsen redovisades offentligt på Hans Lindberg blogg för cirka sju månader sedan. Låt mig nu understryka att Hans Lindberg verkligen skrev det han skrev genom att även publicera innehållet i det pressmeddelande som Socialdemokraterna sände ut redan dagen innan – alltså den 25/9 ifjol. I detta pressmeddelande kan vi bl a läsa följande:

”…Socialdemokraterna kommer med olika hoppande majoriteter att arbeta för att fortsätta leda kommunen med målet att växa med hållbarhet, säger Hans Lindberg… ”[min boldning Jh]

Ordförklaring
Begreppet ”hoppande majoriteter” understryker i detta fall det som som Hans Lindberg skrev på sin blogg den 26/9 – nämligen att ”Socialdemokraterna [fortsätter] att styra ensamma i minoritet”. Innebörden av begreppet ”hoppande majoriteter” understryker att Socialdemokraterna ska styra ensamma. De ska söka stöd hos vissa partier för att (försöka) få tillstånd en majoritet i vissa frågor, och de ska söka hos andra partier för att (försöka) få tillstånd en annan majoritet i andra frågor. Detta var exakt vad C G Ekman gjorde för att kunna styra Sverige under stora delar av 1920- och 1930-talen. Detta utgör urtypen för ”hoppande majoriteter” i den svenska politiska historien.

Innebörden i det Hans Lindberg skrev den 26/9 ifjol är uppenbar, vad än Andreas Lundberg anser, och det uppenbara är följande:

1. Socialdemokraterna fortsätter [   ] att styra ensamma i minoritet …
Kommentar: att styra ensamma betyder alltså att inte styra Umeå tillsammans med Miljöpartiet – vilket förhoppningsvis även Andreas Lundgren slutligen kommer att acceptera att Hans Lindberg verkligen skrev.
Andra har klarat detta.

2. ”… I budgetfrågor kommer samtal att föras med Arbetarpartiet och Miljöpartiet. …”

När Socialdemokraterna, utan att ha träffat oss en enda gång när det gäller budgeten för 2020, går ut tillsammans med Miljöpartiet – Hans Lindberg och Miljöpartiets nye gruppledare – så innebär detta två löftesbrott:
a) Socialdemokraterna har inte låtit oss föra fram våra synpunkter – exempelvis på att lagstadgade basverksamheter som skola, förskola, äldreomsorg och underhåll av byggnader och gator, ska gå före skrytbyggen – i några samtal mellan Socialdemokraterna och oss i budgetfrågor,
b) Socialdemokraterna markerar att de numera styr Umeå kommun tillsammans med Miljöpartiet – enligt modellen på riksplanet. Detta innebär motsatsen till vad hans Lindberg skrev att de skulle göra (26/9-2018). Då skulle de styra ”ensamma” och ”inte tillsammans med Miljöpartiet”.

Och detta innebär löftesbrott från Socialdemokraternas sida.
Ett dubbelt löftesbrott från Socialdemokraterna.
Vilket blir till ett grovt löftesbrott från S.

Vi i Arbetarpartiet drar nu konsekvenserna av att Socialdemokraterna har brutit de två löften som framgår av Hans Lindbergs blogginlägg från den 26 september ifjol. Hellre än att förnedra oss förklarar vi att vi förstår att Socialdemokraterna nu, ensidigt, har sagt upp överenskommelsen och vi kontrar därför genom att göra detsamma.

 

Fjärde delen av sex

Vår lojalitet ligger hos umeborna, speciellt hos de som har röstat på oss, och hos det ökande antal som funderar på att rösta på oss i nästa val. Vi kommer att sträva efter att bredda och fördjupa dialogen med de väljare som fortfarande ser S som ett alternativ att rösta på. Det är sosse-bossarna vi vänder oss bort i från – efter deras dubbla löftesbrott. Inte gräsrötterna som fortfarande röstar på S.

Vi har tidigare avsagt oss positioner vi blivit lovade av S som ersättare i olika nämnder, detta redan innan vi tog dessa positioner i besittning, då vi varit väldigt besvikna på vissa Socialdemokrater. Nu avsäger vi oss vår ersättarplats i Kommunstyrelsen. Detta för att stå 100-procent fria från ALLA falanger inom Socialdemokraterna i Umeå. Det går, för närvarande, inte att lita på någon av dem. Det handlar om tre falanger!

 

Femte delen av sex

Andreas Lundgren har uppenbarligen inte kommit över att vi röstade för att behålla LOV – och därmed inte gick på samma linje som Vänsterpartiet och sossar som Andreas Lundgren, Janet Ågren och Alejandro Caviedes.

Andreas Lundgren presenterar nu det faktum att vi ändrade oss som någon sorts nyhet!

Men alla läskunniga kunde följa vår ”interna kamp” med denna fråga. Jag har hittills skrivit hela 20 blogginlägg om LOV vs LOU. Och att vi i Arbetarpartiet ändrade oss i denna fråga redovisade jag, öppet och ärligt, den 30 november respektive 1 december i fjol. Se bloggarna nedan.

Blogg 1:
http://blogg.vk.se/janhagglund/2018/11/30/vi-skapar-onodig-oro-hos-vardtagare-hemtjanstforetag-och-anstallda-om-vi-skjuter-pa-valet-mellan-lov-och-lou-arbetarpartiet-maste-skynda-pa/

Blogg 2:
http://blogg.vk.se/janhagglund/2018/12/01/de-som-valt-privat-hemtjanst-har-okat-fran-2-till-54-procent-sedan-2007-de-1600-som-valt-privata-utforare-maste-respekteras-liksom-foretagen-och-deras-personal-forbattringarna-maste-ske-inom-ramen/

Andreas Lundgren (S) kunde också läsa dessa bloggar.

Men ändå försöker han nu presentera detta som en nyhet!
Syftet är att försöka ”trolla bort” uppmärksamheten från Socialdemokraternas dubbla löftesbrott mot oss i samband med de förhandlingar som avgjorde vem som skulle styra Umeå fram till 2022.

 

Sjätte delen av sex
Jag skrev alltså att vi bytt ståndpunkt för hela sex månader sedan – i två blogginlägg. Vi bytte ståndpunkt efter att alla hade kunnat följa vår ”inre kamp” med frågan under lång tid i en rad av mina blogginlägg. Och många gjorde det också. Vi bytte ståndpunkt cirka två månader innan omröstningen skedde i Umeå fullmäktige i slutet på januari i år.

Det är lite väl tunt av Andreas Lundberg att komma dragandes med detta nu. Om man vill bli tagen på allvar.

Arbetarpartiet stod helt enigt bakom beslutet att ändra ställningstagandet. Jag och övriga i Arbetarpartiet skäms inte för att vi ändrar oss – då och då. Har vi haft för lite beslutsunderlag, och får mer och bättre beslutsunderlag, eller lyssnar på folk som kan övertyga oss om att vi initialt har tagit fel position, då ändrar vi oss.

Fler partier borde sätta sig över sin prestige och ha mod nog att ändra sig.

Det som Hans Lindberg och S har gjort är något helt annat än att ändra sig i en sakfråga. De har ändrat på hela förutsättningen för vår uppgörelse fram till valet 2022. Här handlar det inte om någon enskild sakfråga.
Hans Lindberg m fl gav oss löften som skulle gälla under hela mandatperioden 2018 – 2022!  För Hans Lindberg m fl ville säkra Socialdemokratins maktinnehav under hela fyra-årsperiod fram till nästa val. Det handlade, kort sagt, om makten över Umeå fram till året 2022.

Och då Hans Lindberg och Socialdemokraterna (inklusive Andreas Lundgren) nu sviker sina löften i sin överenskommelse med oss har vi nu avsagt oss alla platser vi blivit lovade i nämnder (platser som vi aldrig tog i besittning). Vi har även avsagt oss platsen som ersättare i Kommunstyrelsen. Vi ska inte göra detta. Vi har redan gjort det.

Den eftersmak som detta efterlämnar är följande: Vem eller vilka styr Socialdemokraterna?
Varför går Andreas Lundgren ut och förnekar att hans Lindberg skrev det alla vet att han skrev. Är Andreas Lundgren någon överinstans inom S i Umeå som bestämmer vad som är sanning och inte sanning?

Varför går inte Hans Lindberg ut och ger oss i Arbetarpartiet en förklaring?

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

10 kommentarer

Därför lämnar jag min plats som ersättare i kommunstyrelsen i protest mot Socialdemokraternas löftesbrott

Av , , 7 kommentarer 63

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

Förord

På Arbetarpartiets medlemsmöte i tisdags beslöts att anta och skicka nedanstående pressmeddelande till media. Skälet är  Socialdemokraternas grova och dubbla löftesbrott. Dessa löftesbrott har tvingat in Arbetarpartiet i en situation med endast två alternativ. Det ena består i att acceptera en total förnedring genom att inte låtsas om att S har brutit de löften som vår överenskommelse med dem bygger på. Det andra alternativet är att avsäga sig alla förpliktelser och fördelar som följer av denna överenskommelse. Samt att distansera sig så långt som möjligt från detta partis ledande personer.

Vi kommer även i fortsättningen att sträva efter att bredda och fördjupa den politiska dialogen med de väljare som fortfarande ser S som ett alternativ.

Socialdemokraterna har alltså utsatt Arbetarpartiet för ett dubbelt löftesbrott.

Efter valet 2018 strävade Socialdemokraterna efter att skapa en kartell som hade fler mandat i fullmäktige än de som partierna i Alliansen hade. Tillsammans med Miljöpartiet fick S i Umeå ihop 24 mandat. Detta var precis lika många som M, C, L och KD hade fått tillsammans. Eftersom inget av dessa två block ville bli beroende, varken av SD eller V, kom Arbetarpartiet att bli tungan på vågen. Socialdemokraterna visade sig villiga att avge två löften som var ytterst värdefulla för oss. Vi såg det därför som en plikt mot våra väljare att göra en överenskommelse med S. De två löften som Socialdemokraterna gav oss var dessa:

a) Det av islamister eller islamistmedlöpare infiltrerade Miljöpartiet i Umeå skulle inte få status av lokalt ”regeringsparti” – utan Socialdemokraterna skulle styra själva genom s.k. ”hoppande” majoriteter,
b) Socialdemokraterna lovade att föra samtal med oss i budgetfrågor – vilket skulle ge oss en möjlighet att föra fram våra synpunkter på behovet att prioritera lagstadgade basverksamheter före onödiga skrytprojekt.

Socialdemokraterna erbjöd oss, dessutom, att även i fortsättningen ha en ”insynsplats” i kommunstyrelsen. Till detta kom att Socialdemokraterna erbjöd oss ett antal ersättare i olika nämnder – något som vi inte ens hade krävt.

Det som Socialdemokraterna i sin tur krävde av oss var att vi inte samverkade med andra partier i samband med budgetarbetet. Detta var inte svårt att gå med på eftersom partierna i Alliansen i sitt budgetförslag för år 2019 klargjort följande: ”…ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år…”. Då skattesänkningar inte kommer att vara aktuellt under perioden fram till valet 2022 kunde vi gå med på detta krav från S utan dåligt samvete.

Sedan Hans Lindberg, via sin blogg, offentligt tillkännagivit Socialdemokraternas två löften till oss utgick vi, naturligtvis, ifrån att dessa två löften skulle gälla. Tyvärr har detta inte visat sig vara fallet.

Tvärtemot sina två löften till oss har Socialdemokraterna:
* inte fört några som helst budgetsamtal med oss – trots att vi gjort en rad påstötningar om detta,
* Socialdemokraterna har istället utarbetat en gemensam budget med Miljöpartiet för 2020 – och presenterat denna budget tillsammans med MP för media.

Det går inte att, på ett mer tydligt sätt, visa att Socialdemokraterna nu anser sig styra Umeå kommun och dess kommunala bolag tillsammans med Miljöpartiet. Och att så inte skulle bli fallet var alltså det absolut enda krav som vi ställde på S i samband med de samtal som ledde fram till vår överenskommelse med Socialdemokraterna efter valet 2018.

Det är detta som har gett upphov till den situation där Arbetarpartiet endast har att välja mellan två alternativ: antingen att finna sig i att bli totalt förnedrat genom att låtsas som om Socialdemokraternas grova löftesbrott inte har ägt rum – eller så tar vi konsekvenserna av Socialdemokraternas dubbla löftesbrott och avsäger vi oss både förpliktelser och fördelar i den gjorda överenskommelsen. Detta innebär bland annat att jag omedelbart lämnar min plats som ersättare i Kommunstyrelsen.

Och Arbetarpartiet kommer naturligtvis att välja det sistnämnda alternativet. Därför avsäger jag mig omedelbart min plats som ersättare i Kommunstyrelsen.

Arbetarpartiets medlemmar kommer aldrig att låta sig förnedras. Vi har tidigare visat Socialdemokraterna vårt missnöje med deras agerande. Detta genom att inte ens besätta de ersättarplatser som vi blev lovade i olika nämnder.  Så vårt agerande nu kan inte komma som någon överraskning för Socialdemokraterna.

Självklart sitter vi kvar i Umeå kommunfullmäktige. Våra platser i fullmäktige har vi fått av 3021 umebor – inte via några förhandlingar med Socialdemokraterna.

 

Jag och övriga medlemmar i Arbetarpartiet i Umeå slås, gång på gång, av Socialdemokraternas osannolika förmåga att dels strunta i gjorda överenskommelser och dessutom göra detta på ett sätt som förnedrar motparten (det har nu drabbat oss och tidigare andra), dels att kunna gå vidare med ett leende på läpparna – precis som om ingenting hade hänt!

Socialdemokraterna framstår, i all denna stöddighet, som ett parti helt ur stånd att fatta att deras agerande kommer att leda till framtida konsekvenser. Och Socialdemokraternas agerande mot Arbetarpartiet, i form av detta dubbla löftesbrott, kommer att få konsekvenser.

 

Nedan kan du läsa det pressmeddelande som Arbetarpartiet skickade ut till lokala media under onsdagen:

 

PRESSMEDDELANDE

Arbetarpartiet tvingas nu dra konsekvenserna av att Socialdemokraterna i Umeå har brutit den överenskommelse som de ingick med oss efter valet 2018. Kärnan i detta löfte beskrev Hans Lindberg i ett blogginlägg den 26 september 2018:

”…Till följd av uppgörelsen fortsätter Socialdemokraterna att styra ensamma i minoritet. I budgetfrågor kommer samtal att föras med Arbetarpartiet och Miljöpartiet. Dessa två partier får också olika poster i våra styrelser, nämnder och utskott…”

”…Socialdemokraterna styr inte tillsammans med Miljöpartiet till följd av denna uppgörelse. Samarbeten kommer att variera i olika sakpolitiska frågor…” [Hans L:s betoning]

Dessa löften kom från Socialdemokraterna efter att vi hade lagt ut ett blogginlägg där följande rader ingick i rubriken: ”Arbetarpartiet accepterar inte att MP utgör en del av Umeås regering…”.

Efter detta gick alltså Socialdemokraterna ut offentligt och lovade att inte styra Umeå kommun tillsammans med Miljöpartiet. S lovade också att föra budgetsamtal med oss. Men Socialdemokraterna har inte hållit något av dessa avgörande löften. Nämnas kan att Arbetarpartiet, i samband med diskussionerna efter valet 2018, endast hade ett enda krav. Detta krav bestod i att Socialdemokraterna inte skulle styra Umeå tillsammans med Miljöpartiet. Och som alla kan läsa ovan gick S med på detta krav. Plus att föra budgetsamtal med oss. S var så angelägna att få med oss på båten att vi även blev erbjudna ersättarplatser i ett antal nämnder plus i kommunstyrelsen – trots att vi själva inte ställde några sådana krav.

Perioden som följde efter denna tekniska (icke-politiska) valsamverkan har blivit en väldig besvikelse för oss i Arbetarpartiet. Vi markerade vårt missnöje med Socialdemokraternas agerande, första gången, redan under oktober månad genom att avsäga oss de platser vi blivit erbjudna i de olika nämnderna – redan innan det blev dags att besätta dessa.

Som alla vet är beslutet om budgeten det viktigaste som sker i kommunen under varje år. Trots löftet från S har vi inte blivit inbjudna till några budgetförhandlingar. Detta är ett allvarligt löftesbrott. Socialdemokraterna har nu dessutom visat att de styr Umeå tillsammans med Miljöpartiet, d v s exakt vad de lovade att inte göra. Beviset på detta är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet dels har utarbetat en gemensam budget, dels presenterade denna budget tillsammans inför media under gårdagen (28 maj).

Innebörden av detta är att Umeå, de facto, styrs av S och MP gemensamt. Det innebär också att Socialdemokraterna har svikit alla löften som de gav oss efter valet 2018.

Vi har nu fått nog av Socialdemokraternas svek. Vi anser att S har sagt upp den skriftliga överenskommelse de ingick med oss genom att inte inbjuda oss till några budgetsamtal och genom att styra Umeå tillsammans med MP. Innebörden av detta är att ”all bets are off”. Vi markerar detta genom att omedelbart lämna vår ersättarplats i kommunstyrelsen.

Arbetarpartiet vill påminna S om att de bara har 20 av 65 mandat (eller 24 mandat tillsammans med MP). Vi trodde att det fortfarande fanns sossar som vi kunde samarbeta med, punktvis, men vi hade uppenbarligen fel. S stöddighet och löftesbrott visar att de lever kvar i en förgången tid. Detta kommer att straffa sig. Arbetarpartiet har ingen som helst skyldighet att stödja S+MP – vare sig det gäller budget eller i någon annan fråga. Vår enda skyldighet är att kämpa för våra väljares intressen – i och utanför fullmäktige.

Arbetarpartiets avdelningsmöte 28 maj 2019

 

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

7 kommentarer

Här kan du både se och höra mig förklara varför kommunens ledning inte räcker till – i kampen mot extrema islamister och en ekonomi i kris

Av , , 8 kommentarer 79

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

Youtube-klippet nedan förklarar varför Arbetarpartiet är beredd att ta en del av ansvaret för ett Umeå vars nuvarande ledning varken klarar av att bekämpa extrema islamister eller att hantera en kommunal ekonomi i kris.

 

Opinionsmätning

Fråga 1: Gillade du att kunna se och höra bloggen?
Fråga 2: Förslag på förbättringar – max tio ord
Skriv dina svar i kommentarsfältet!

____________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Fler blogginlägg blir det

8 kommentarer

Muslimerna vill veta sanningen om träffen mellan MP:s Partistyrelse och Islamiska Föreningen i Västerbotten som gjorde dem till spelbrickor

Av , , Bli först att kommentera 84

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

Ny kommentar till mig från ”Jag igen”.
”Jag struntar i allt du skrev förutom denna mening. ”Därför att majoriteten av muslimerna i Umeå vill att jag skriver det jag skriver”.
Alltså näääär ska du sluuuta motsäga dig själv??
Du skrev en artikel lika lång som lång fredag om att Mariem Salem vann pga muslimernas röster i Umeå och sms, och nu skriver du att majoriteten av muslimerna vill att du skriva det du skriver ????
Huuuur?? Är muslimerna med dig på det du skriver mot Mariem samtidigt som dem har röstat fram henne ?!!!

Sen låt säga du är ärlig, låt oss föreställa oss det bara för skojs skull ,
När du svarar mig, säg till att använda rätt ord.
Du sa majoriteten ha ? Ok hur visste du att det är Majoriteten ? Det finns ingen officiell register som ger exakt siffra antal muslimer i staden, där var nr 1, nr 2 låt oss hjälpa dig och gissa att det är 1000 muslimer, majoriteten är ju 51%, låt säga 501 person, kan du bevisa att du har stöd från 501 muslimer ??
Varsågod, the stage is yours, besvara dessa 2 frågor.

 

Mitt nya svar till ”Jag igen”.

A. Tack för att jag får svara på min egen blogg!
Muslimer vill veta sanningen. Alla vill veta sanningen. Och muslimer är precis som alla andra.

Även de som kryssade Mariam Salem vill veta sanningen – om att Miljöpartiets Partistyrelse använde muslimerna i Umeå som brickor i sitt politiskt spel.
Muslimerna vill veta att detta var första gången som Islamiska Föreningen i Västerbotten favoriserade en muslim framför en rad andra muslimer som både har längre erfarenhet av politisk verksamhet än Mariam Salem har – och som (bland annat därför) med stor sannolikhet skulle kunna åstadkomma mer för muslimerna i Umeå än vad Mariam Salem kan göra.

Du tänker på ett sätt som är förolämpar muslimer.

Du verkar tro att de muslimer som röstade på Mariam Salem inte vill veta sanningen. Sanningen är att det fanns en rad andra muslimer som de också hade kunnat välja – om dessa muslimer hade blivit presenterade på samma villkor som Mariam Salem. Av Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Även de som röstade på Mariam Salem vill veta sanningen om det politiska spel där Miljöpartiet försökte göra Umeås muslimer till spelbrickor.

Det är jag som berättar denna sanning.

Det är just därför som en majoritet av muslimerna i Umeå vill att jag skriver det jag skriver.
Jag skriver sanningen.

 

B. Varför skulle muslimerna inte vilja veta sanningen?
Varför skulle de muslimer som fick sms från Islamiska Föreningen i Västerbotten, med uppmaning att rösta på en viss kandidat (Mariam Salem), inte vilja veta sanningen: att detta var negativt föra andra muslimer i fjolårets val till Umeå kommunfullmäktige – muslimer som också ställde upp i valet fast för andra partier.

Och självklart vill även de söm röstade på Mariam Salem veta att Islamiska Föreningen aldrig tidigare har favoriserat en kandidat på detta sätt tidigare – på andra politiska kandidaters bekostnad?

 

C. Det var under 300 som kryssade Mariam Salem.
Det finns många fler muslimer i Umeå än så. Personkryssen fick Mariam Salem till stor del p g a att Islamiska Föreningen i Västerbotten sände ut sms med uppmaningen om på vilken kandidat muslimerna borde rösta. Men dessa sms gav även Miljöpartiet fler röster. Detta var negativt för en rad andra muslimer som fanns som kandidater inom andra partier.

Självklart vill de muslimer som röstade på andra än Mariam Salem (eller som inte röstade alls) veta sanningen: att Miljöpartiets Partistyrelse, tillsammans med Islamiska Föreningen, gjorde muslimerna i Umeå till brickor i deras politiska spel i valet 2018. Varför skulle inte alla muslimer vilja veta sanningen: att det fanns andra kandidater med muslimsk tro att rösta på. Men att Islamiska Föreningen, genom sina kontakter med Miljöpartiets Partistyrelse, inte gav dessa muslimer samma chans att bli valda.

Faktum är att alla muslimer vill veta sanningen. Och sanningen är att Umeås muslimer blev en bricka i det spel som Miljöpartiets Partistyrelse tog initiativ till och som Islamiska Föreningen i Västerbotten spelade med i.

De som inte vill att Umeås muslimer ska få veta sanningen är endast några ytterst få och ytterst aggressiva individer.
Och du tillhör dessa. Du som byter namn.

 

D. Varför tror du att jag kan skriva om sådant som ingen annan ”bloggare” känner till?
Varför kan jag skriva så träffsäkert om det cyniska spel som bedrevs av Miljöpartiets Partistyrelse, tillsammans med Islamiska Föreningen i Västerbotten, något som inte andra bloggare kan?
Svaret är det breda kontaktnät som jag har bland muslimer – i Umeå och på andra orter. Många av dessa muslimer hör av sig till mig eftersom de inte vill bli behandlade som brickor i ett cyniskt mellan Miljöpartiets Partistyrelsen och Islamiska Föreningen i Västerbotten.
Ett cyniskt spel som drabbar andra politiska kandidater – både andra muslimer och icke-muslimer.

 

E. Det tragi-komiska med ditt sätt att tänka, och argumentera, är att du tror att muslimerna inte vill veta sanningen.
Men muslimerna vill veta sanningen – oavsett hur de har röstat. Muslimer är precis som alla andra. De slutar inte tänka efter valdagen. Det gör inte heller muslimerna i Umeå.

Oavsett hur de har röstat!

Du verkar dessutom tro att de som har röstade på Mariam Salem är särskilt emot att få reda på sanningen! Men du har helt fel. Även de vill veta att det sms som uppmanade dem att rösta på Mariam Salem var negativt för andra muslimer.

Jag tror uppenbarligen mer på muslimerna än vad du gör.

 

F. Jag ser det som min plikt att skriva om sanningen för Umeås muslimer.
Jag tror att många muslimer i Umeå kommer att ångra att de lät sig påverkas att välja en viss muslim, när de får veta att de kunde ha valt mellan flera andra muslimska kandidater, i andra partier. Jag tror att alla muslimer i Umeå vill veta att en rad andra muslimerna i Umeå inte fick samma chans av Islamiska Föreningen i Västerbotten som den Mariam Salem fick.

Och att detta – det är vad jag tror – beror på någon form av uppgörelse mellan MP:s Partistyrelse och Islamiska Föreningen.

Jag är övertygad om att du är rädd för hur muslimerna kommer att reagera när de får veta sanningen om det spel som Miljöpartiets Partistyrelse, och Islamiska Föreningen, bedrev- Ett spel i vilket muslimerna i Umeå blev spelbrickor.
Det är därför du är så aggressiv.

 

G. Jag tror mer på muslimerna än vad du gör

Muslimer vill veta sanningen. Muslimer är precis som alla andra. Alla vill veta sanningen.

Du har frågat och frågat: Nu vill jag att du besvarar fem frågor:
1. Har jag fel när jag skriver att det endast var Islamiska Föreningen i Västerbotten och Miljöpartiet närvarande på mötet före valet på Ersboda Folkets Hus (mötet från vilket jag lade ut ett foto)?
2. Har jag fel när jag berättar om hur Islamiska Föreningen påverkade muslimerna i hur de skulle rösta via sms?
3. Har jag fel när jag säger att detta var första gången som Islamiska Föreningen satte en muslim (Mariam Salem) över en rad andra muslimer i ett partipolitiskt val?
4. Har jag fel när jag säger att denna sanning måste ut till alla muslimer?
5. Har jag fel när jag säger att du är rädd för att muslimerna kan komma att ändra sig när det gäller hur de röstar nästa gång – när de nu får veta att det finns andra och mer erfarna kandidater som de kan rösta på – både kandidater med muslimsk tro – men också kandidater som inte är muslimer?

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Fler blogginlägg blir det

Bli först att kommentera

Kritiserar du wahhabitisk salafism måste du vara beredd på allt. Här tangerar påhoppen hotfullhet. Därför publicerar jag dessa vulgariteter

Av , , 10 kommentarer 86

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

Kommentar från Johan
Knulla den som uppfostra dig jan Hägglund

Mitt svar till ”Johan”
En riktig muslim skulle aldrig uttrycka sig på det sätt som du gör.
Och ska du föra fram den typ av förolämpningar som du för fram bör du vara helt säker på att du inte kan spåras. Men du kan spåras. Du bor exempelvis inte i Umeå och du heter inte Johan. En upplysning: du kan spåras! Allt handlar om vilka kontakter som jag har.
Det viktiga är dock inte att spåra dig.
Det viktiga är att du inte är någon riktig muslim.
_     _     _     _     _

 

Kommentar från ”Jag igen”
Det SVIIIIIIIIIIIIIDER hårt va ? Vi Muslimer Förstår dig. din smutskastning påverkar inte oss, Vi jobbar med samhället och för samhällets bästa och kommer blir mer fler och bättre på det.
medans du, Fortsätt med att skriva logiklösa texter hahaha!!

Du vågade inte publicera mitt förra svar om statistiken som visade dina lögner, det spelar ingen roll för mig, det betyder att du kände att jag hade rätt och du vill inte skämma bort dig hahah, och jag tror inte du våga publicera det här, för mig räcker det att du läser det.
I och för sig jag tror inte så mycket folk vill lyssna eller läsa det du skriver, vi varit förbi stan när du och dina partikamrater höll tal, INGEN STOD OCH LYSSNADE hahahah skämmigt

 

Mitt svar till ”Jag igen”.
Du representerar inte muslimerna. Varken i Umeå, Gävle eller någon annanstans. Har du någonsin ställt dig själv frågan varför jag skriver så träffsäkert? Därför att majoriteten av muslimerna i Umeå vill att jag skriver det jag skriver. Och det är detta som du nu, efter lång tid, har insett och blivit panikslagen över. Därför ditt desperata tonfall.
Men du kan vara säker på att jag ska publicera det du skriver. Allt som du skriver. Även det som du skrev förra gången. Men du kan också vara säker på en annan sak: att besvara dina vulgära inlägg, som du sitter och skriver på Ersboda, kommer inte först på min åtgärdslista. Under ditt andra namnBahaanämnde du en rad siffror. Dessa tar det tid att besvara. Svaret kommer alltså – men det kommer när jag har tid. Du vågar inte ens komma fram och diskutera. Du byter namn varje gång du skriver. Du representerar därmed inte ens dig själv. Du representerar minst av allt muslimerna. Varken i Umeå, Gävle eller någon annanstans.

PS. Jag fick ett telefonsamtal från en person som berättade att du tillhör Mahmoud Chninous bekanta – hälsa Chninou från mig. DS

PPS. Jag ska skriva en speciell blogg om den metod du använder i dina kommentarer. Du kommer att bli känd. DS.

_____________________________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

10 kommentarer

Umeborna, inräknat muslimer som skiljer religion från politik, måste enas mot wahhabitiska jihadister. Kan S enas bakom detta? KF 27/5 ger svaret

Av , , 14 kommentarer 89

 

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

INLEDNING

Nu måste Hans Lindberg, lojalt uppbackad av Janet Ågren och Alejandro Caviedes, tala till umeborna för att ge vägledning. För vägledning är vad Umeå skriker efter.

I skrivande stund har Säpo gripit hela 6 personer i Sverige. Detta i en insats som saknar motsvarighet i det moderna Sveriges historia. En påfallande stor del av säkerhetspolisens intresse har riktats mot Umeå. Två av de gripna har bedrivit ett långsiktigt arbete här.
* Det handlar om den gripne imam som har predikat och verkat för ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Ume-imamen förenas med centralgestalten Abo Raad i ett landsomfattande militant jihadistiskt nätverk, både genom att de delar den salafistiska / wahhabistiska tolkningen av islam, och genom släktskap,
* Det handlar om den 34-årige Raad Al-Duhan som verkade i Umeå under åren 2006-2014. De sex sista åren betalades denne Raad Al-Duhan på olika sätt av Umeå kommun,
* Det handlar om de två Bilaal-förskolorna i Umeå. Den gripne imamen ingick som en av fem i den ekonomiska förening som drev dessa två Bilaal-förskolor i Umeå. Säpos intresse för dessa handlar med största sannolikhet om huruvida de många miljoner kronor som Umeås skattebetalare under åren har utbetalat till Bilaal-förskolorna har gått till avsett ändamål.

Eller om skattemedlem har gått till att beväpna IS-krigare.

Denna koppling mellan salafistisk / wahhabistisk extremism och Umeå har självklart skapat en oro bland många umebor. Det är därför som det styrande partiet i Umeå – Socialdemokraterna – måste bryta sin skriande tystnad. Det krav som vi andra, enskilda umebor och partier i kommunfullmäktige, måste ställa är att Socialdemokraterna ska visa ledarskap.

Idag lyser nämligen Socialdemokraternas ledarskap med sin frånvaro.
Och detta är inte acceptabelt.

Jag vill varna Socialdemokraterna för att deras tystnad inte kommer att tolereras. Inte i detta läge. Någon kan invända mot detta. Någon kan göra sig lustig över att jag, som representerar ett litet parti utanför riksdagen, talar om för S vad de ska göra. Men i så fall fattar de som eventuellt gör sig lustiga inte situationens allvar. Jag varnar inte Socialdemokraterna som gruppledare för Arbetarpartiet. Jag varnar Socialdemokraterna i min egenskap av umebo sedan födseln. Jag kan och känner för mitt Umeå – till skillnad från många andra för vilka Umeå endast är ett steg i karriären.

Mitt budskap kommer i den anda som präglade den generation som Gösta Skoglund tillhörde. Han var en vän till min far och mor och även till min morfar och mormor. Budskapet lyder: makten är bara till låns!

Dagens generation av socialdemokrater har anförtrotts ledarskapet för Umeå. Men över två tredjedelar av mandaten i kommunfullmäktige tillhör andra partier. Ert ledarskap är endast till låns. Klarar ni inte av att leda kommunen ensamma måste ni begära hjälp. För Umeå behöver ett ledarskap som är starkare än det som ni nu erbjuder.

Fortsätter ni att leda genom passiv tystnad kan detta bli upptakten till en ny epok i Umeå, en epok där Socialdemokraterna hamnar vid sidan av makten, och tvingas titta på när framtidens Umeå formas. Kom ihåg: när andra partier innehar drygt två av tre mandat har ni endast makten till låns.

Även om jag kommer att ta upp en rad frågor som har med salafism / wahhabism i denna blogg vill jag understryka detta: Umeå lider brist på ledarskap även när det gäller kommunens ekonomi. Om detta vittnar det växande underskotten i driftsbudgeten och det ökade skuldberget. Detta ska jag återkomma till i andra bloggar.

 

Del ett.
Det som har skett får inte hända igen. Alla utanför och inne i kommunfullmäktige måste enas om detta.

Och de som måste ta initiativet att ena Umeå är det styrande partiet Socialdemokraterna. S-ledningen måste ta tag i det som har hänt. De måste kommentera att en av de gripna – Raad Al-Duhan – under sina 8-9 år i Umeå lyckades dupera såväl politiker som tjänstemän. S-ledningen måste kommentera att Al-Duhan fick möjlighet att påverka ungdomar – och utnyttjade denna möjlighet. Bland annat talade han väl om Usama bin Ladin samt visade filmer med jihadistkrigare för att skapa en positiv attityd för militant jihadism hos ungdomar med icke-svensk bakgrund. Det var ume-ungdomar som Raad Al-Duhan hade byggt upp relationer till, med hjälp av ekonomiskt stöd från kommunen, och detta kan inte längre bemötas med tystnad. Det måste kommenteras.

Ingen ville naturligtvis att detta skulle ske.

Varken politiker eller tjänstemän. Men det har faktiskt skett. Därför måste det kommenteras. Det kan inte längre bemötas enbart med tystnad. Tystnad visar att de styrande anser att det som hände var en bagatell. Och en bagatell kan man låta ske igen. Därför duger inte Socialdemokraternas tystnad.

 

Del två.
Det handlar inte om att jaga syndabockar.

Jakten går istället ut på att hitta den nödvändiga beslutsamheten. En beslutsamhet om att detta inte ska hända igen. En beslutsamhet om att ingen ny Raad Al-Duhan ska få en ny chans att påverka ungdomar i en militant jihadistisk riktning.

Det handlar också om en jakt på enighet i och utanför Umeå kommunfullmäktige.

Hittills har det endast uppstått splittring då frågor med anknytning till islamism har tagits upp till debatt. Men det som nu har framkommit ger alla partier, organisationer och personer chansen till en nystart.

Alla har alltså chansen att börja på nytt. Och vi umebor borde kunna enas om att skydda kommunen mot planerna på göra Umeå till ett fäste för militant salafism / wahhabism. Det borde inte vara svårt att enas kring ett sådant mål. Speciellt som representanterna för militant salafism / wahhabism utgör en väldigt liten del av islam. Men denna inriktning bygger upp en allt starkare struktur genom sitt långsiktiga arbete. Bilaal-förskolorna visar på detta. Den gripne imamen i Umeå engarerade sig starkt i Bilaal-förskolorna. De barn som går i dessa förskolor beräknas utgöra en viktig del av morgondagens salafistiska / wahhabistiska aktivister i och utanför moskén.

Vi borde alla kunna ställa upp för att skydda Umeå mot att den militanta salafistiska wahhabistiska tolkningen av islam ska få fäste i Umeå.

Vi ska alltså inte jaga syndabockar. Vi visste alla så mycket mindre om de islamistiska extremisterna under åren 2006–2014. Idag vet alla de som vill veta så mycket mer om den militanta wahhabismen – den salafistiska riktning inom islam som Al-Qaida och Islamiska Staten bekänner sig till – än vi gjorde under de år då Raad Al-Duhan gavs ”fria händer” i Umeå.

De djupare kunskaper som vi har skaffat oss i Arbetarpartiet har tagit drygt 3 år – krävande år dessutom.

Men kunskaperna finns nu här för alla. Bland annat i form av en förstudie och två rapporter från MSB och Försvarshögskolan. Dessutom har de som gjorde dessa förstudier/rapporter skrivit både egna böcker, rapporter och många kunskapsrika debattartiklar.

Idag är det ett alltså aktivt val att vara okunnig.

Och folkvalda som, aktivt, väljer o-kunskap i frågor som bokstavligen handlar om liv och död måste lämna sina uppdrag. De som ställer sig likgiltiga inför risken för framtida terrorism och/eller parallella islamistiska enklaver i samhället måste vara beredda att lämna sina uppdrag. Om inte förr så måste de röstas bort vid valet 2022.

 

Del tre
Hans Lindberg är nu kommunens regeringschef i första hand
Hans Lindbergs uppdrag som kommunstyrelsens ordförande består både i att vara ”regeringschef” för alla umebor och gruppledare för Socialdemokraterna. Uppdrag  består inte i att endast vara gruppledare för S. Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande består först och främst i att ta ansvar för Umeå kommun före det egna partiet – i dagsläget.

I ett krisläge måste regeringschefen klara av att tolka den oro som vuxit fram. Regeringschefen, eller kommunstyrelsens ordförande, måste både förmå att ställa och besvara frågan om ifall Säpos ingripanden i Umeå syftar till att förebygga en omedelbart förestående terrorattack på gågatan, i stil med den på Drottninggatan, eller om Säpos ingripanden i Umeå handlar om att förebygga att Umeå blir ett fäste för militanta jihadister, vilket innebär att ingripandet på sikt syftar till att skydda Umeå både från terrorattacker och framväxten av parallella samhällsbildningar.

Sådana frågor ställs idag bland umeborna. Dessa frågor måste besvaras av den socialdemokratiske regeringschefen Hans Lindberg. Han  svar kan inte fortsättningsvis bestå endast av tystnad. Socialdemokraterna kan inte styra Umeå, ensamma, om partiets enda svar består av en dag för dag alltmer orimlig tystnad.

Detta måste sägas. Hans Lindberg och Socialdemokraterna måste visa på ledarskap istället för tystnad. Klarar de inte detta måste de dela ledarskapet med andra som är bättre skickade när det gäller att hantera dagens situation.


Del fyra.
Är Socialdemokraterna paralyserade p g a de interna motsättningar som framkom då frågan om hedersförtryck debatterades? Är det lika illa ställt när det gäller frågan om extrema islamister?

Efter debatten om hedersförtryck i mars slöt Hans Lindberg upp bakom sin partiledare Stefan Löfven. Detta hedrar Hans Lindberg. Men visst är det konstigt att det måste sägas att det hedrar kommunstyrelsens ordförande (den lokale regeringschefen) att han stödde sin partiledare och regeringschef (Stefan Löfven) i debatten om hedersförtryck. Bara i Umeå!

Skälet är den uppenbara splittringen inom S.

Vilka kan egentligen regeringschefen i Umeå Hans Lindberg lita på i sitt eget parti? En gruppledare ska inte behöva agera ensam mot de som vill inympa militant jihadism i Umeå. Speciellt i krislägen måste en gruppledare, och lokal regeringschef, kunna lita på sitt eget parti.

Men vilka kan Hans Lindberg egentligen lita på inom Socialdemokraterna i Umeå?

Ställer exempelvis kommunalråd nummer två, Janet Ågren, lojalt upp bakom Hans Lindberg i denna situation? Ställer den nye ordföranden för den interna S-organisationen i Umeå, Alejandro Caviedes, lojalt upp bakom Hans Lindberg i denna situation? Hans Lindberg är trots allt inte starkare än det parti han har bakom sig.

Socialdemokraternas politiska hälsa är inte en intern fråga för S. Det styrande partiets interna hälsa är en fråga för alla umebor.

Det är dags att inte bara titta på regeringschef Hans Lindberg. Det är dags att även vända blickarna mot S-toppar som Janet Ågren och Alejandro Caviedes. Dessa måste backa upp Hans Lindberg. Speciellt i detta läge. Men inser Janet Ågren och Alejandro Caviedes detta? Inser de situationens allvar. Är de vuxna denna situation. Det är lättare att radikal på interna partimöten än att våga ta ansvar utåt i krissituationer. De kan gäller kommunens ekonomi. Det kan gälla militanta jihadister.

 

Del fem.
Jag återvänder till behovet av enighet både utanför och inne i kommunfullmäktige

* Umeborna har rätt att kräva att de styrande, de med makten, i Umeå kommun visar upp en tydlig vilja att samla alla umebor, individer och partier, som delar uppfattningen att inga nya Raad Al-Duhan ska ges möjlighet att påverka Umeås ungdomar.
* Umeborna har rätt att kräva att kommunen inte omvandlas till en grogrund för extrem salafism / wahhabism (en riktning som utgör statsreligion i Saudiarabien och Qatar).
* Umeborna kan kräva att de styrande tar strid mot de som hyser andra åsikter i dessa frågor.

En verklig kraftsamling innebär även att muslimerna i Umeå måste delta i kampen mot det ökande inflytandet från salafism / wahhabism – mot de som vill skapa en grogrund för militanta jihadister i Umeå.

Det är här som Socialdemokraternas tystnad och brist på ledarskap blir förödande.

Hans Lindberg måste säga något i linje med detta: jag vill samla alla umebor till försvar för det sekulära och demokratiska samhället, mot den minoritet av muslimer som bekänner sig till salafism / wahhabism och som strävar efter att omvandla Umeå till en grogrund för militanta jihadister.

Raad Al-Duhans tid i Umeå ställer detta på sin spets. Det är bara drygt tre år sedan denna tidigare ”golden boy” i Umeå hotade att döda Gefle Dagblads förra chefredaktör för tidningens avslöjande reportage om Al-Duhans far och om den moské i Gävle där fadern predikade och verkade.

 

Del sex
Striden mot det ökande inflytandet från salafister / wahhabister måste börja med att partierna erkänna att misstag har begåtts. Men misstagen skedde inte på grund av någon ond vilja. Men trots detta måste sanningen på bordet. Först när alla erkänner begångna misstag kan en ärlig enighet skapas.

Men enigheten måste även bygga på en beslutsamhet.

Det är oacceptabelt att socialdemokraten Mahmoud Chninou – ordförande för Ersboda S-förening och för Umeå Parkering AB (UPAB) – provocerar Hans Lindberg, Socialdemokratin och alla andra umebor genom att inte distansera sig från Raad Al-Duhan. Chninou vägrar att stryka denne som vän på facebook. Men det borde vara självklart för varje riktig socialdemokrat att distansera sig från Raad Al-Duhan. Det är bara att ta del av dennes ”meritlista”. Al-Duhan har:

a) agerat för att få ume-ungdomar att sympatisera med bin Laden och med jihadist-krigare,
b) hotat att döda en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad,
c) nu gripits av Säpo,
d) delat sin fars, imamen i Gävle, religiösa uppfattningar som exempelvis innebär ett stöd för IS under lång tid.

Då Mahmoud Chninou vägrar stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook förkastar han Socialdemokratin – till förmån för den tolkning av islam som Raad Al-Duhan representerar. Detta är min fasta övertygelse. I mina ögon är det omöjligt att se ”socialdemokraten” Chninous agerande som något annat än en mycket tydlig markering av religiös-ideologisk samhörighet.

 

Del sju
Hur kan Hans Lindberg, Janet Ågren och Alejandro Caviedes tro på ett återval 2022 om de inte förmår ställa ultimatum till Mahmoud Chninou.

a) Kan det verkligen vara så svårt att säga till Mahmoud Chninou att denne måste distansera sig från Raad Al-Duhan,
b) eller så kommer Socialdemokraterna i Umeå att distansera sig från Mahmoud Chninou,
c) alternativet är att umeborna distanserar sig från Socialdemokraterna.

Och med partiets nuvarande passivitet är detta exakt vad som kommer att hända.

Återigen: Det styrande partiets inre angelägenheter är, i detta läge, alla umebors angelägenheter.

 

Del åtta
Det krävs ett lokalt ”State of the Union Speech” för Umeå kommun.

Detta är Hans Lindbergs uppgift. Men det är även en uppgift för Janet Ågren och för Alejandro Caviedes. Det är dags för den  socialdemokratiska ledningen, som helhet, att visa prov på statsmannaskap. S-ledningen måste tala om för umeborna att socialdemokraterna vill samla alla umebor, individer och partier, mot försöket från representanter för salafism / wahhabism att skapa en grogrund för en militant jihadistmiljö här i Umeå. Samma S-ledning måste även visa att de kan samla sitt eget parti till strid mot ett ökat inflytande för extrema islamister.

I detta har Hans Lindberg, Janet Ågren och Alejandro Caviedes ett särskilt ansvar.

Klarar inte Hans Lindberg, Janet Ågren och Alejandro Caviedes av att samarbeta kommer det att uppstå ett politiskt tomrum. Detta tomrum kommer att fyllas av andra. I både natur och politik fungerar det så att då ett vakuum uppstår fylls det med något. Detta något kan vara bra eller dåligt. Men tomrummet / vakuumet kommer alltid att fyllas. Alltid!

Men i mina kontakter med S har jag, för ofta, fått intrycket att Socialdemokraterna i Umneå tror att tiden väntar på dem under den tid som de anser sig behöva för att ”ena rörelsen”.

Men Socialdemokraterna har fel: ”Time Waits For No One”.
(Rolling Stones 1974).

 

Del nio
Ett parti som inte försöker ena medborgarna och deras partier i att förhindra att det uppstår en grogrund för militant salafism / wahhabism ska inte styra. Ett parti som inte försöker bekämpa den tolkning av islam som utgör statsreligion i Saudiarabien och Qatar, den tolkning som även Islamiska Staten och Al-Qaida bekänner sig till, ska varken regera Umeå eller något annat.

Hur svårt kan det vara att ta initiativet att samla umeborna bakom att förhindra att kommunen blir en grogrund för militant jihadism?

Hur svårt kan det vara för partier som vill försvara Umeå mot militanta jihadister att ställa upp?

Frågan gäller även Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag rekommenderar alla att hålla båda ögonen på dessa partiers agerande, eller brist på agerande, i samband med fullmäktigemötet på måndag.

 

Avslutning
Det kommer att vara lätt att förkasta ett parti som inte deltog i striden mot det växande inflytandet för salafism / wahhabism inför valet 2022. Det är nödvändigt att förkasta ett sådant parti. Ett politiskt parti som endast reagerar på den situation som har uppstått genom tystnad tyder på intern förlamning. Och ett parti som är förlamat ska inte styra.

Socialdemokraterna har fortfarande tid på sig att bryta tystnaden utåt, och att ställa ultimatum inåt.
Men nu har klockan börjat gå fort. 

Det finns tre interpellationer insända till kommunfullmäktige nu på måndag den 27 maj som alla, på olika sätt, tar upp behovet att bekämpa det ökande inflytandet från salafism / wahhabism.

Då om inte förr kommer Socialdemokraterna att få bekänna färg. Liksom alla andra.

Lyssna på debatterna i Umeå kommunfullmäktige nu på måndag. Börja klockan 09.15!

 

 

       Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

_     _     _     _     _

 

BONUS:
svåra begrepp, namn på olika inriktning inom islam – så att du lättare hänger med.

Islamister, salafister och wahhabister – och muslimer som kan skilja på religion och politik

I. Idag styrs Sverige politiskt av ett system med allmänna och fria val – för män och kvinnor – till en folkvald riksdag. Det är riksdagen som beslutar om lagarna i Sverige. Sedan har regering och rättssystem att tillämpa dessa lagar. (Jag utelämnar medvetet EU.)

II. Islamister kallas de som vill avskaffa det svenska systemet med en folkvald riksdag. Istället vill de ha ett Shariastyre. Detta innebär att ett självutnämnt prästerskap även ska styra det världsliga samhället utanför moskén. I ett shariastyrt samhälle baserar prästerskapet sina beslut på tolkningar av Koranen samt på berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna). I Sverige strävar shariaanhängarna vanligtvis efter att styra vissa förorter – eller enklaver av samhället – i enlighet med sharia.

III. Islamisterna bygger sin uppfattning på föreställningen om en gudomlig rättsskipning. I Sverige sker lagstiftningen via den av folket – människan – valda riksdagen. Två helt oförenliga principer ställs mot varandra. Ett självutnämnt prästerskap som tolkar koranen och berättelser om profeten som anses skapa ett samhälle baserat på en gudomlig rättsskipning. Tron på människan, som genom allmänna och fria val – för män och kvinnor – väljer en lagstiftande församling (riksdagen), där lagarna stiftas. Detta i Upplysningens anda.

IV. I Sverige lägger vi beslutanderätten hos människan. Detta är möjligt eftersom vi har skilt kyrkan från staten, eller tron på en högre makt från styret av samhället. Därmed blir tron – eller icke-tron – på en gud en privatsak. I det sekulära Sverige. Så är det inte för islamister.

V. Islamisterna erkänner inte uppdelning mellan kyrka och stat, de erkänner inte uppdelningen mellan tron på en högre makt och styret av samhället (via en folkvald riksdag). Islamisterna anser att prästerskapets tolkning av heliga skrifter ska gälla även utanför moskén och vara rättesnöret för hur hela samhällslivet ska formas och styras. För islamisterna blir därmed inte tron, eller icke-tron, en privatsak. Detta då de anser att tron ska utgöra grunden för styret av samhället även utanför moskén. Islamisterna förkastar därför de demokratiska fri- och rättigheterna. Dessa rättigheter ser islamisterna som ett sätt av människan att sätta sig upp mot guds lagar – som ska utgöra grunden för samhällets styre – via det självutnämnda prästerskapets tolkningar.

VI. Då vi talar om islamister menar vi huvudsakligen Muslimska brödraskapet och salafisterna.

VII. Båda dessa riktningar tillhör de 85-90 procent av världens alla muslimer som tillhör ”sunni-islam”. Den näst största riktningen är ”shia-islam”. Cirka tio procent av världens muslimer är shiiter. Sunni är statsreligion i exempelvis Saudiarabien och Qatar. Shia är statsreligion i Iran. Både IS/Daesh och Al-Qaida tillhör en variant av sunni som kallas wahhabism (och utgör en del av salafismen). Deras anhängare utgör en minoritet av sunni. Även i shia-islam finns extrema tolkningar av islam. Den form av islam som prästerskapet i Iran av idag står för utgör en sådan extrem tolkning.

VIII. Slutmålet för de båda olika sunni-grenarna av islam – Muslimska brödraskapet och Salafisterna – består i att skapa ett Kalifat. Det vill säga att skapa en statsbildning (Kalifat) där samhället som styrs av en kalif – som både är samhällets andlige och världslige ledare. Detta innebär ett shariastyre. Se ovan. Varken brödraskapet och salafisterna accepterar att tron är en privatsak. De vill alltså inte hålla isär politik och religion. Men i Europa agerar alltså ”brödraskapet” fredligt. De skaffar sig inflytande genom att exempelvis gå in i politiska partier och studieförbund. Studieförbundet ”Ibn Rushd” är en av Muslimska brödraskapets många frontorganisationer.

IX. Muslimska brödraskapet har alltså valt en fredlig väg. I Europa. De absolut flesta salafister är också fredliga. Men den helt dominerande delen av rekryteringarna – till Islamiska Staten, Al-Qaida, e t c – har skett i de extrema salafistiska miljöerna. Det är i dessa miljöer som wahhabismen (en del av salafismen) har fått fäste. Wahhabismen utgör en mycket liten del av alla muslimer i Sverige. Men då den utgör statsreligionen i Saudiarabien och Qatar har dessa kunnat förse olika församlingar i Europa med pengar som har använts för att finansiera (ibland) storslagna moskébyggen. Föreningen Wakfs moské i Malmö är finansierad med pengar från Qatar. Det handlar om hela 30 miljoner kr (källa: Sydsvenskan). Det tål att upprepas: där är wahhabismen som utgör den religiösa grunden för bland annat Islamiska Staten och Al-Qaida. Wahhabismen har fått har ett stort ideologiskt inflytande i en rad länder.

X. De fem personer (fyra imamer och en son på 34-år) som har gripits av Säkerhetspolisen bekänner sig till den wahhabistiska (salafistiska) tolkningen av islam. Återigen: det är samma tolkning av islam som IS och Al-Qaida bekänner sig till.

XI. Andelen muslimer som stöttar wahhabismen utgör en väldigt liten del av antalet muslimer i Sverige. De muslimer som skiljer på politik och religion – som ser en folkvald riksdag som sättet att styra samhället samt religionen som en privatsak – är mina och Arbetarpartiets vänner och allierade. Dels i kampen mot kolonialismen, dels i kampen mot IS/Daesh och Al-Qaida.

XII. Det grundläggande religiösa problemet är att islam, till skillnad från kristendom och judendom, inte har genomgått någon inre reformering. I islam har inte kyrka och tro separerats, det självutnämnda prästerskap har inte underordnats det demokratiskt valda parlamentet. Detta innebär att anpassningen till det sekulära svenska samhället måste ske på ett individuellt plan. Men i ett läge där antalet islamister (Muslimska brödraskapet eller salafister) har ökat, dramatiskt, blir denna personliga anpassningen av islam till det sekulära Sveriges lagar och värderingar om jämställdhet mellan könen och barnens rätt allt svårare. Det finns allt fler islamistiska åsiktspoliser som förtrycker tidigare sekulariserade muslimer. Islamisterna inflytande på andra muslimer har blivit oproportionerligt stort.

XIII. Avslut
Dessa rader är de viktigaste, och mest kontroversiella, av det som jag har skrivit här ovan om islam. Men detta förklarar varför vi måste stötta de krafter som vill reformera islam – krafter som vill att religionen islam ska vara en privatsak och att islam ska hålla sig borta från politiken. Precis som kristendomen och judendomen.

__________________________

 

14 kommentarer

Islamiska Föreningens sms ökade Salems röster. Politiska tjänster byts mot röster. Har MP tackat genom löften till kretsen runt gripne imamen?

Av , , 12 kommentarer 85

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

* Nu har Säpo åter riktat uppmärksamheten mot Umeå. Detta genom sitt intresse för Bilaal-förskolornas ekonomi. Det finns fyra Bilaal-förskolor i Sverige. En i Gävle, en i Söderhamn och två i Umeå.

* Det är en ytterst viktig fråga – bokstavligen en fråga på liv och död – att gå till botten med de förgreningar som JIHADISTISKA NÄTVERK har i Sverige. Vi vill inte ha fler brutala tragedier som det på Drottninggatan.

* Det ska inte daltas med de som bidrar till att värva jihadist-krigare och som inspirerar till terror-mord. Sådana måste förpassas ut ur Sverige. Det ska inte heller daltas med de medlöpare inom politiska partier, media, studieförbund, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare som gör det möjligt för jihadister och deras sympatisörer att skaffa sig maktpositioner i samhället.

*SAMTIDIGT är väldigt viktigt att påpeka hur få muslimer det är som tillhör samma riktning inom islam som de fem gripna. Den riktning inom sunni-islam som de fem gripna bekänner sig till är en riktning inom salafismen som kallas för ”wahhabism”. Jihadistkrigare som strider för IS och Al-Qaida baserar sig också på en wahhabistisk tolkning av islam.
Men alla salafister är inte för våld. De som stöder våld utgör en väldigt liten del av alla muslimer i Sverige. Däremot är deras inflytande över andra sunni-muslimer (som utgör 85-90 procent av världens alla muslimer) mycket större än deras antal.

* Det är därför viktigt att stötta det fåtal muslimer som vågar träda fram och öppet erbjuda ett alternativ till de extrema islamisterna.

* Här har partierna, media, studieförbunden, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare svikit. De modiga muslimer som vågar hävda att islam ska skilja på politik och religion måste få allt stöd. Dessa muslimer är alltid välkomna till oss i Arbetarpartiet – som medlemmar eller som samarbetspartners.

Det blir många nya namn och begrepp för den som inte redan är insatt. I slutet på detta blogginlägg har jag gjort en översiktlig sammanfattning av namn och begrepp. En sådan översikt är bra för de som vill hänga med i den viktiga debatt som nu förs.

BAKGRUND TILL DENNA BLOGG

I dagsläget har fem personer gripits av Säpo. De gripna har i olika media beskrivits som extrema. Det handlar om fyra imamer och Raad Al-Duhan – sonen till imam Abo Raad. Abo Raad är den av de fyra gripna imamer som anses ha spelat den viktigaste rollen i skapandet av militanta jihadistiska miljöer i Sverige.

Raad Al-Duhan, sonen till Abo Raad, blev något av en ”golden boy” under sin tid i Umeå. Raad Al-Duhan backades först upp av Umeå kommun. Därefter följde andra organisationer efter. Trots att Raad Al-Duhan har dömts, i två instanser, för att ha dödshotat en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad.

Två ume-politiker har vägrat att distansera sig från Raad Al-Duhan. Det handlar inte om att de inte har hunnit. Det var nämligen 3 år och 3 månader sedan Raad Al-Duhan uttalade dödshotet. Det handlar om att umepolitikerna har velat markera en samhörighet med Raad Al-Duhan. Eller, snarare, med den religiösa riktning som denne representerar. Och med tanke på vilken religiös riktning som det handlar om är det mycket oroande att två umepolitiker vägrar att distansera sig från denna religiösa riktning – en riktning i vilken dödshot är en acceptabel metod.

De två ”vänfasta” har varit Socialdemokraten Mahmoud Chninou och ”Nya” Miljöpartiets Mariam Salem. Deras gemensamma lojalitet med Raad Al-Duhan, eller med hans religiösa åsikter, framstår som långt större än deras lojalitet med sina respektive partier. För mig framstår Chninou+ Salem som ett religiöst radarpar i långt högre utsträckning än ett politiskt radarpar som representerar två samverkande partier (S+MP).

I skrivande stund – drygt tre år efter att Raad Al-Duhan dödshotet mot den förre chefredaktören – upptäcker jag att Mariam Salem till sist har tagit bort Raad Al-Duhan som sin vän på facebook. Detta har skett under den senaste veckan. Skälet är naturligtvis det tryck som jag, och andra, har satt på ”Nya” Miljöpartiet i Umeå. Med bland annat blogginlägg.

Men Mahmoud Chninou, S, ordförande för Ersboda S-förening och för UPAB, vägrar fortfarande att distansera sig från Raad Al-Duhan. Det är dags för två av de ledande socialdemokraterna i Umeå – Hans Lindberg och Alejandro Caviedes, gruppledare i fullmäktige respektive ordförande för S partiorganisation i Umeå – att tala om vart skåpet ska stå i partiet. 

Mahmoud Chninous inte en intern socialdemokratisk angelägenhet. Inte sedan Säpo gripit två personer som arbetat långsiktigt för att skapa djupa rötter för salafismen (wahhabismen?) i Umeå och nu även visat intresse för de två Bilaal-förskolornas ekonomi i Umeå.

 

Bloggens första del:
Mötet mellan Miljöpartiet och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”

Nedan ser vi en bild på Max Troendlé – ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse i Sverige (MP-riks). Bilden är tagen då Max Troendlé deltog vid ett möte på Ersboda Folkets Hus – före valet året 2018.

TroendleMax

Max Troendlé

 

På mötet i Ersboda Folkets Hus deltog alltså Miljöpartiet och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Det är i denna förening / församling som den imam predikade, och verkade i på andra sätt, som greps av Säpo den 2 maj.

Inga andra politiska partier än MP var inbjudna.

Den som främst representerade Miljöpartiet på mötet med Islamiska Föreningen i Västerbotten var Max Troendlé – som vid denna tid representerade Miljöpartiet i Sverige, Västerbotten och i Umeå !!

 

Bloggens andra del:
Toppstyrningen inom Miljöpartiet

Varför representerade Max Troendle alla led av Miljöpartiet vid träffen med Islamiska Föreningen i Västerbotten?
Svaret är att han, vid denna tidpunkt, var ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) och samtidigt var den som styrde Miljöpartiet både i Umeå och i Västerbotten!

Skälet till detta var att Miljöpartiets ”gamla” ledning i Umeå och i Västerbotten hade blivit avsatta av MP:s Partistyrelse (MP-riks). Detta trots att den gamla ledningen för MP i Umeå och i Västerbotten hade valts underifrån av medlemmarna.

De som idag representerar Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten är tillsatta ovanifrån av Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks). De är alltså inte valda, underifrån, av medlemmarna. Till de som har blivit tillsatta, ovanifrån, av MP-riks hör Nils Seye Larsen och Mariam Salem. Dessa både har alltså Miljöpartiets Partistyrelse att tacka för sina respektive politiska positioner i Umeå och Region Västerbotten (f.d landstinget).

Den ”gamla” ledningen för Umeå och Västerbotten blev alltså avsatta, av MP-riks. Ovanifrån. Detta trots att de hade stödet från medlemmarna, underifrån, både lokalt och regionalt.

Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) ansåg dock inte att medlems-demokrati passade i Umeå och i Västerbotten.
Åtminstone inte inför valet 2018. Detta är sanningen om Miljöpartiet – trots allt snack inom MP om gräsrötter, maskrosor, att vara inkluderande, så vidare.

 

Den tredje delen:
Den fråga som tränger på är denna:
”Islamiska Föreningen i Västerbotten sände sms till sina medlemmar med uppmaningen att rösta på Mariam Salem. Detta är unikt för nämnda förening. Tidigare har inte Islamiska Föreningen i Västerbotten förespråkat en muslim före en annan muslim. Det har nämligen funnits muslimer i flera ume-partier.
Detta reser frågan: Har Miljöpartiet ”betalat” för stödet från Islamiska Föreningen i Västerbotten inför valet 2018 genom att avge politiska löften till denna föreningen – vars imam gripits av Säpo ?”

Själv tror jag – men jag vet inte – att kontakterna mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten ledde fram till politiska löften från Miljöpartiets sida. 

Det finns ett antal skäl till att jag tror detta – förutom det redan nämnda.

 

Den fjärde delen:
Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten befann sig i en akut kris inför valet 2018.

Det var många muslimer som tidigare hade röstat på ”Gamla MP i Umeå”. Många inom ledningen för Gamla MP i Umeå hade varit muslimer. Dessa hade valts, underifrån, av partiets medlemmar. Och många av medlemmarna i Gamla MP var även de muslimer.

Här är det dags att påpeka något viktigt: muslimerna i Gamla MP i Umeå kunde skilja på religion och politik.

Det var därför som bland annat jag och Arbetarpartiet kunde samarbeta bra med representanterna för Gamla MP i Umeå. Vi och dom skrev gemensamma debattartiklar för en bättre miljö vid ett antal tillfällen. Jag upprepar: vi i Arbetarpartiet samarbetade bra med Gamla MP i Umeå. Vi hade ett gott samarbete både med de som var muslimer och med de som inte var muslimer – exempelvis i kampen för en bättre miljö i Umeå.

Men genom att MP-riks hade rensat ut den tidigare ledningen (Gamla MP) i Umeå, som alltså i stor utsträckning hade bestått av muslimer, hade det uppstått en överhängande risk för att det ”Nya” MP i Umeå skulle förlora muslimernas röster i kommunalvalet, därmed hamna under 3-procentsspärren och hamna utanför Umeå kommunfullmäktige.

Det ”Nya MP i Umeå” befann sig i ett krisläge inför valet 2018.
Hur skulle de agera?

 

A. Förebilden: Socialdemokratins uppgörelsen med ”brödraskapet” 1999.

År 1999 gjorde Socialdemokraterna (riks) en uppgörelse med den organisation som ÄR Muslimska brödraskapet i Sverige nämligen Islamiska Förbundet. Vid uppgörelsen använde sig Socialdemokraterna av sin (dåvarande) kristna gren ”Broderskapsrörelsen” som buffert vid uppgörelsen. Muslimska brödraskapet, å sin sida, använde sig av Sveriges Muslimska Råd (SMR) som buffert. Innebörden i uppgörelsen var denna: Socialdemokraterna lovade Muslimska brödraskapet ett specificerat antal platser på sina valsedlar till riksdagen, landstingen och kommunerna. Det var vad Socialdemokraterna förde med sig till förhandlingsbordet.

Det som Muslimska brödraskapet hade med sig till förhandlingsbordet var sitt inflytande bland muslimerna – och sin möjlighet att använda detta inflytande för att påverka muslimerna att rösta på S. Problemet med denna uppgörelse var många. Ett problem var att Socialdemokraterna ställde ”lediga platser” på sina valsedlar till förfogande – utan att ha en aning om vilka individer som ”brödraskapet” skulle komma att utse till dessa ”lediga platser”.

Men chansen att få röster och vinna val gjorde att S (Göran Persson) gick med på denna fullständigt principlösa överenskommelse. I dagens Sverige byts röster mot politiska tjänster. Låt mig få berätta om ett extra grovt exempel då just Miljöpartiet var inblandade:

Ali Khalil satt i kommunstyrelsen för MP i Botkyrka då han inför valet 2018 försökte ”köpa” ett bygglov till en ny moské genom att lova (M) 3 000 röster. Dessa röster på (M) skulle miljöpartisten Ali Khalil fixa via ”sin” församling!
”Fixaren” Ali Khalil har även gillat inlägg av Yusuf Al-Qaradawi – en av Muslimska Brödraskapets högsta andliga ledare – som bl a sagt att Hitler utgjorde guds straff mot judarna… Tala om anti-semit. MP uteslöt Khalil. Men hur länge tilläts denne f.d

 

B. En del av lösningen för Miljöpartiet i Umeå:

* erbjud Mariam Salem en politisk karriär,
* avge eventuellt politiska löften om att stödja krav som hon och Islamiska Föreningen i Västerbotten vill driva.
* försök få Islamiska Föreningen i Västerbotten att använda sina medlemmar (sitt kontaktnätet) för att backa upp Mariam Salems politiska karriär.

Vi har tidigare redogjort för Mariam Salems snabba politiska karriär:
a) Hon gick med i Miljöpartiet så sent som i november 2017,
b) Hon sattes omedelbart upp på Miljöpartiets valsedlar:
* på andra plats på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige,
* på sjunde plats på valsedeln till Västerbottens läns landsting,

Detta är raskt marscherat för en person som blev medlem i MP först i november 2017 – en kort tid innan valsedlarna skulle fastställas.

Idag har Mariam Salem följande politiska uppdrag.

Hennes positioner i Umeå kommun:
* Andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
* Ledamot i Äldrenämnden,
* Ledamot i Kommunfullmäktige,
* Ersättare i Personalnämnden.

Hennes positioner i Region Västerbotten (f.d landstinget):
* Andre vice ordförande i Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen,
* Ersättare i Regionfullmäktige (motsvarar kommunfullmäktige).

 

Femte delen:
Är Mariam Salem Islamiska Föreningen i Västerbotten representant i MP – eller MP.s representant i Islamiska Föreningen i Västerbotten?

Mariam Salem visar en långt större solidaritet med Raad Al-Duhan – eller sannolikt med den religiösa tro som denne representerar – än med Miljöpartiet. Detta antyder, i mina ögon, att Salem är Islamiska Föreningen i Västerbottens representant i Miljöpartiet i långt högre utsträckning än tvärtom.

Du kan läsa om vilka uttryck som hennes religiösa åsikter har fått på mina tidigare blogginlägg. Exempelvis från den 9 respektive 12 april i år. Till detta kommer hennes, minst sagt demonstrativa, 3-åriga vägran att plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook.

Jag repeterar här vem Raad Al-Duhan är – den som Mariam Salem under 3 år och 3 månader vägrade att distansera sig ifrån:
a) Al-Duhan är fälld i två instanser för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör – detta skedde för drygt tre år sedan så det handlar inte om tidsbrist när någon inte stryker honom som vän på facebook,
b) han är en av de fem personer som har gripits av Säpo under de senaste veckorna,
c) Raad Al-Duhan är alltså son till Abo Raad – den imam som beskrivs som mest central för skapandet av den militanta jihadistiska miljön i Sverige,
d) Raad Al-Duhan befann sig i en situation där han kunde påverka unga i Umeå – något som han enligt media också har försökt göra – bl a genom att tala väl om Usama bin Ladin och visa jihadist-krigare på film för ungdomar i Umeå.

Jag upprepar: Vad är det för lojalitet som gjorde att Mariam Salem under över tre år vägrade att distansera sig från Raad Al-Duhan och att Mahmoud Chninou ännu inte (i skrivande stund) har tagit bort Raad Al-Duhan som vän på facebook?

Jag repeterar också: att Mariam Salem nu, efter allt tryck som bl a jag skapat med mina blogginlägg, har tagit bort ser jag endast som en taktisk eftergift. Inte som en verklig omvärdering av Raad Al-Duhan. Om det verkligen skulle ha handlat om en verklig omvärdering skulle denna ha kommit redan då Raad Al-Duhan hotade att döda förre chefredaktören på Gefle Dagblad för tidningens kritiska granskning av Raad Al-Duhans far imamen Abo Raad.

Men under tre år var det okej för Mariam Salem att ha en vän på facebook som hotat att döda kritiskt granskande tidningsmänniskor. Och för Mahmoud Chninou är det fortfarande okej att ha Raad Al-Duhan som vän på facebook. Jag vågar påstå att det finns högre makter som betyder mer för Mahmoud Chninou än Socialdemokraterna!

 

Sjätte och sista delen:
Hur nära står Mariam Salem ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” ?

Frågan är viktig.
För vad representerar denna förening (eller församling) för värderingar? På detta har jag svar. Låt oss titta på vilka imamer som Islamiska Föreningen i Västerbotten har bjudit till Umeå för att predika. Två exempel:
* Abu Muadh: förhärligar martyrskapet – att dö i strid för islam som jihadistkrigare eller genom en självmordsattack på ett torg,
* Hussein Halawa: anser att homosexuella kan dödas – om de försöker påverka andra att också bli homosexuella.

Dessa inbjudningar säger mer om Islamiska Föreningen i Västerbotten än tusen andra ord.

Låt oss gå tillbaka till mötet mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten, på Ersboda Folkets Hus, före valet 2018 och till frågan i rubriken på detta blogginlägg:
Har Miljöpartiet avgett politiska löften till Islamiska Föreningen i Västerbotten – och i så fall vilka?

På detta kan jag inte avge något säkert svar.
Ännu.

Men en sak är säker: vad som än skedde på detta möte så knöts det mycket starka band mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och Miljöpartiet. Från att ha varit helt och hållet okänd i politiska sammanhang (eftersom Mariam Salem gick med i MP så sent som i november 2017) har hon gjort en snabb karriär. Och Islamiska Föreningen i Västerbotten har spelat en väldigt viktig roll i Mariam Salems politiska karriär!

Personligen tror jag att Mariam Salems kontakter med den salafistiska tolkningen av islam går väldigt mycket längre tillbaka i tiden än till november 2017 då hon blev medlem i ”Nya” Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten.

_     _     _     _     _

 

Islamister, salafister och wahhabister – och muslimer som kan skilja på religion och politik

I. Idag styrs Sverige politiskt av ett system med allmänna och fria val – för män och kvinnor – till en folkvald riksdagen. Det är riksdagen som beslutar om lagarna i Sverige. Sedan har regering och rättssystem att tillämpa dessa lagar. (Jag utelämnar medvetet EU).

II. Islamister kallas de som vill avskaffa det svenska systemet med en folkvald riksdag. Istället vill de ha ett Shariastyre. Detta innebär att ett självutnämnt prästerskap även ska styra det världsliga samhället utanför moskén. I ett shariastyrt samhälle baserar prästerskapet sina beslut på tolkningar av Koranen samt på berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna). I Sverige strävar shariaanhängarna vanligtvis efter att styra vissa förorter – eller enklaver av samhället – i enlighet med sharia.

III. Islamisterna bygger sin uppfattning på föreställningen om en gudomlig rättsskipning. I Sverige sker lagstiftningen via den av folket – människan – valda riksdagen. Två helt oförenliga principer ställs mot varandra. Ett självutnämnt prästerskap som tolkar koranen och berättelser om profeten som anses skapa ett samhälle baserat på en gudomlig rättsskipning. Tron på människan, som genom allmänna och fria val – för män och kvinnor – väljer en lagstiftande församling (riksdagen), där lagarna stiftas. Detta i Upplysningens anda.

IV. I Sverige lägger vi beslutanderätten hos människan. Detta är möjligt eftersom vi har skilt kyrkan från staten, eller tron på en högre makt från styret av samhället. Därmed blir tron – eller icke-tron – på en gud en privatsak. I det sekulära Sverige. Så är det inte för islamister.

V. Islamisterna erkänner inte uppdelning mellan kyrka och stat, de erkänner inte uppdelningen mellan tron på en högre makt och styret av samhället (via en folkvald riksdag). Islamisterna anser att prästerskapets tolkningen av heliga skrifter som ska gälla även utanför moskén och vara rättesnöret för hur hela samhällslivet ska formas och styras. För islamisterna blir därmed inte tron, eller icke-tron, en privatsak. Detta då de anser att tron ska utgöra grunden för styret av samhället även utanför moskén. Islamisterna förkastar därför de demokratiska fri- och rättigheterna. De rättigheter ser islamisterna som ett sätt av människan att sätta sig upp mot guds lagar – som ska utgöra grunden för samhällets styre – via det självutnämnda prästerskapets tolkningar.

VI. Då vi talar om islamister menar vi huvudsakligen Muslimska brödraskapet och salafisterna.

VII. Båda dessa riktningar tillhör de 85-90 procent av världens alla muslimer som tillhör ”sunni-islam”. Den näst största riktningen är ”shia-islam”. Cirka tio procent av världens muslimer är shiiter.Sunni är statsreligion i exempelvis Saudiarabien och Qatar. Shia är statsreligion Iran. Både IS/Daesh och Al-Qaida tillhör en variant av sunni som kallas wahhanabism (och utgör en del av salafismen). Deras anhängare utgör en minoritet av sunni. Även i shia-islam finns extrema tolkningar av islam. Den form av islam som prästerskapet i Iran av idag utgör en sådan extrem tolkning.

VIII. Slutmålet för de båda olika sunni-grenarna av islam – Muslimska brödraskapet och Salafisterna – består i att skapa ett Kalifat. Det vill säga att skapa en statsbildning (Kalifat) där samhället som styrs av en kalif – som både är samhällets andlige och världslige ledare. Detta innebär ett shariastyre. Se ovan. Varken brödraskapet och salafisterna accepterar att tron är en privatsak. De vill alltså inte hålla isär politik och religion. Men i Europa agerar alltså ”brödraskapet” fredligt. De skaffar sig inflytande genom att exempelvis gå in i politiska partier och studieförbund. Studieförbundet ”Ibn Rushd” är en av Muslimska brödraskapets många frontorganisationer.

IX. Muslimska brödraskapet har alltså valt en fredlig väg. I Europa. De absolut flesta salafister är också fredliga. Men den helt dominerande delen av rekryteringarna – till Islamiska Staten, Al-Qaida, e t c – har skett i de extrema salafistiska miljöerna. Det är i dessa miljöer som wahhabismen (en del av salafismen) har fått fäste. Wahhabismen utgör en mycket liten del av alla muslimer i Sverige. Men då den utgör statsreligionen i Saudiarabien och Qatar har dessa kunnat förse olika församlingar i Europa med pengar som har använts för att finansiera (ibland) storslagna moskébyggen. Föreningen Wakfs moské i Malmö är finansierad med pengar från Qatar. Det handlar om hela 30 miljoner kr (källa: Sydsvenskan). Det tål att upprepas: där är wahhabismen som utgör den religiösa grunden för bland annat Islamiska Staten och Al-Qaida. Wahhabismen har fått har ett stort ideologiskt inflytande i en rad länder.

X. De fem personer (fyra imamer och en son på 34-år) som har gripits av Säkerhetspolisen bekänner sig till den wahhabistiska (salafistiska) tolkningen av islam. Återigen: det är samma tolkning av islam som IS och Al-Qaida bekänner sig till.

XI. Andelen muslimer som stöttar wahhabismen utgör en väldigt liten del av antalet muslimer i Sverige. De muslimer som skiljer på politik och religion – som ser en folkvald riksdag som sättet att styra samhället samt religionen som en privatsak – är mina och Arbetarpartiets vänner och allierade. Dels i kampen mot kolonialismen, dels i kampen mot IS/Daesh och Al-Qaida.

XII. Det grundläggande religiösa problemet är att islam, till skillnad från kristendom och judendom, inte har genomgått någon inre reformering. I islam har inte kyrka och tro separerats, det självutnämnda prästerskap har inte underordnats det demokratiskt valda parlamentet. Detta innebär att anpassningen till det sekulära svenska samhället måste ske på ett individuellt plan. Men i ett läge där antalet islamister (Muslimska brödraskapet eller salafister) har ökat, dramatiskt, blir denna personliga anpassningen av islam till det sekulära Sveriges lagar och värderingar om jämställdhet mellan könen och barnens rätt allt svårare. Det finns allt fler islamistiska åsiktspoliser som förtrycker tidigare sekulariserade muslimer. Islamisterna inflytande på andra muslimer har blivit oproportionerligt stort.

Dessa rader är de viktigaste, och mest kontroversiella, av det som jag har skrivit här ovan om islam.

Men detta förklarar varför vi måste stötta de krafter som vill reformera islam – krafter som vill att religionen islam ska vara en privatsak och att islam ska hålla sig borta från politiken. Precis som kristendomen och judendomen.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

12 kommentarer

11.30 Islamiska Föreningen sände sms med uppmaning att rösta på Salem. Har MP ”betalat” för stödet genom politiska löften till en förening vars imam nu sitter gripen?

Av , , 4 kommentarer 75

en politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

* Nu har Säpo åter riktat uppmärksamheten mot Umeå. Detta genom sitt intresse för Bilaal-förskolornas ekonomi. Det finns fyra Bilaal-förskolor i Sverige. En i Gävle, en i Söderhamn och två i Umeå.

* Det är en ytterst viktig fråga – bokstavligen en fråga på liv-och-död – att gå till botten med de förgreningar som JIHADISTISKA NÄTVERK har i Sverige. Vi vill inte ha fler brutala tragedier som det på Drottninggatan.

* Det ska inte daltas med de som bidrar till att värva jihadist-krigare och som inspirerar till terror-mord. Sådana måste förpassas ut ur Sverige. Det ska inte heller daltas med de medlöpare inom politiska partier, media, studieförbund, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare som gör det möjligt för jihadister och deras sympatisörer att skaffa sig maktpositioner i samhället.

*SAMTIDIGT är väldigt viktigt att påpeka hur få muslimer det är som tillhör samma riktning inom islam som de fem gripna. Den riktning inom sunni-islam som de fem gripna bekänner sig till är en riktning inom salafismen som kallas för ”wahhabism”. Jihadistkrigare som strider för IS och Al-Qaida stöder också ”wahhabismen”.
Men alla salafister är inte för våld. De som stöder våld utgör en väldigt liten del av alla muslimer i Sverige. Däremot är deras inflytande över andra sunni-muslimer (85-90 procent av alla muslimer) mycket större än deras antal.

* Det är därför viktigt att stötta det fåtal muslimer som vågar träda fram och öppet erbjuda ett alternativ till de extrema islamisterna. Här har partierna, media, studieförbunden, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare svikit. De modiga muslimer som vågar hävda att islam ska skilja på politik och religion måste få stöd. Och de är alltid välkomna till Arbetarpartiet – som medlemmar eller samarbetspartners.

Det blir många namn för den som inte är insatt. I slutet på detta blogginlägg återkommer jag därför till olika riktningarna inom islam.

 

BAKGRUND

I dagsläget har fem personer gripits av Säpo. De gripna har i olika media beskrivits som extrema. Det handlar om fyra imamer och Raad Al-Duhan – sonen till imam Abo Raad – den av de fyra gripna imamer som uppges ha spelet den mest centrala rollen när det gäller skapandet av de militanta jihadistiska miljöerna i Sverige.

Raad Al-Duhan, sonen till Abo Raad, var något av en ”golden boy” under sin tid i Umeå. Han backades först upp av Umeå kommun och därefter följde andra organisationer efter. Trots att Raad Al-Duhan har dömts i två instanser för att ha dödshotat en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad vägrade två umepolitiker att stryka honom som vän på facebook. Detta trots att de haft 3 år och 3 månader på sig att distansera sig från denne islamist.

De ”vänfasta” är Socialdemokraten Mahmoud Chninou och ”Nya” Miljöpartiets Mariam Salem. Deras gemensamma lojalitet med Raad Al-Duhan, eller med hans religiösa åsikter, framstår som långt större än deras lojalitet med sina respektive partier. För mig framstår Chninou – Salem som ett religiöst radarpar i långt högre utsträckning än som representanter för två samverkande partier i Umeå kommunfullmäktige (S+MP).

I skrivande stund – drygt tre år efter att Raad Al-Duhan dödshotade den förre chefredaktören – upptäcker jag att Mariam Salem till sist tagit har tagit bort Raad Al-Duhan som vän på facebook. Detta har skett under den senaste veckan. Skälet är det tryck som jag – och även andra på sina sätt – har satt på ”Nya” Miljöpartiet i Umeå med mina blogginlägg.

Men Mahmoud Chninou, S – ordförande för Ersboda S-förening och UPAB – vägrar fortfarande att distansera från Raad Al-Duhan.

Det religiösa – politiska drama som utspelas i dagens Umeå saknar motsvarighet i stadens historia.

 

 

Del ett:
Mötet mellan Miljöpartiet och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”

Nedan ser vi en bild på Max Troendlé – ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse i Sverige (MP-riks). Bilden är tagen då Max Troendlé deltog vid ett möte på Ersboda Folkets Hus – före valet året 2018.

TroendleMax

På mötet deltog även ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Det är i denna förening eller församling som den imam predikade och verkade som greps av Säpo den 2 maj.

Andra politiska partier än MP var inte inbjudna.
Den som främst representerade Miljöpartiet på mötet med Islamiska Föreningen i Västerbotten var Max Troendlé – som återvaldes till Miljöpartiets Partistyrelse efter hans styre av MP i Umeå och i Västerbotten.

 

Del två:
Toppstyrningen inom Miljöpartiet

Varför representerade Max Troendle Miljöpartiet vid träffen med Islamiska Föreningen i Västerbotten?
Svaret är att han, vid denna tidpunkt, var ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) och samtidigt var den som styrde Miljöpartiet både i Umeå och i Västerbotten!

Skälet till detta var att Miljöpartiets ”gamla” ledning i Umeå och i Västerbotten hade blivit avsatta av MP:s Partistyrelse (MP-riks). Detta trots att den gamla ledningen för MP i Umeå och i Västerbotten hade valts underifrån av medlemmarna.

Innebörden är denna:
De som idag representerar Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten är tillsatta ovanifrån av Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks). De är alltså inte valda, underifrån, av medlemmarna. Till de som har blivit tillsatta, ovanifrån, av MP-riks hör Nils Seye Larsen och Mariam Salem. Dessa både har Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) att tacka för sina respektive politiska positioner i Umeå och f.d. landstinget – numera Region Västerbotten.

Den ”gamla” ledningen för Umeå och Västerbotten blev alltså avsatta, av MP-riks. Ovanifrån. Detta trots att de hade stödet från medlemmarna, underifrån, både lokalt och regionalt.

Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) ansåg dock inte att medlems-demokrati passade i Umeå och i Västerbotten.
Åtminstone inte inför valet 2018. Detta är sanningen om Miljöpartiet – trots allt partiets snack om gräsrötter, maskrosor, inkluderande, så vidare.

 

Del tre:
Den fråga som växer är denna:
”Islamiska Föreningen i Västerbotten sände sms till sina medlemmar med uppmaning att rösta på Mariam Salem. Detta är unikt för denna förening. Har Miljöpartiet ”betalat” för stödet inför valet 2018 genom att avge politiska löften till den Islamiska Föreningen i Västerbotten – en av de föreningar vars imam nu sitter gripen?”

Själv tror jag – men jag vet inte – att kontakterna mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten ledde fram till politiska löften från Miljöpartiets sida. 

Det finns ett antal skäl till detta.

 

Del fyra:
Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten befann sig i en akut kris inför valet 2018.

Det var många muslimer som tidigare hade röstat på ”Gamla MP i Umeå”. Många inom ledningen för Gamla MP i Umeå hade varit muslimer. Dessa hade valts, underifrån, av partiets medlemmar. Och många av medlemmarna i Gamla MP i Umeå hade, även de, i stor utsträckning utgjorts av muslimer.

Här är det dags att påpeka något viktigt: muslimerna i Gamla MP i Umeå kunde skilja på religion och politik.

Det var därför som bland annat jag kunde samarbeta bra med Gamla MP i Umeå. Vi och dom skrev och undertecknade gemensamma debattartiklar för en bättre miljö vid ett antal tillfällen. Jag upprepar: vi i Arbetarpartiet samarbetade bra med Gamla MP i Umeå. Vi hade ett gott samarbete i exempelvis miljöfrågor – både med de som var muslimer och med de som inte var muslimer – i Gamla MP i Umeå.

Åter till nutid: Genom att MP-riks hade rensat ut den tidigare ledningen (Gamla MP i Umeå), som i stor utsträckning hade bestått av muslimer, fanns det en överhängande risk för att det ”Nya MP i Umeå” skulle förlora muslimernas röster i valet och få färre än 3 procent av rösterna i valet till Umeå kommun. Och därmed hamna utanför kommunfullmäktige.

Det ”Nya MP i Umeå” befann sig i ett krisläge inför valet 2018. Hur skulle de agera?

 

1. Förebilden: Socialdemokratins uppgörelsen med ”brödraskapet” 1999.

År 1999 gjorde Socialdemokratin i Sverige en uppgörelse med den organisation som ÄR Muslimska brödraskapet i Sverige nämligen Islamiska Förbundet. Socialdemokraterna använde sig då av sin då kristna gren ”Broderskapsrörelsen” som buffert vid uppgörelsen. Muslimska brödraskapet. å sin sida, använde sig av Sveriges Muslimska Råd (SMR) som buffert. Innebörden i uppgörelsen var denna: Socialdemokraterna lovade Muslimska brödraskapet ett specificerat antal platser på sina valsedlar till riksdagen, till landstingen och till kommunerna. Det var vad Socialdemokraterna förde med sig till förhandlingsbordet.

Det som Muslimska brödraskapet hade med sig, vid förhandlingsbordet, var sitt inflytande bland muslimerna och sin möjlighet att använda detta inflytande för att påverka muslimerna att rösta på S. Problemet med denna uppgörelse var många. Ett problem var att Socialdemokraterna ställde ”lediga platser” på sina valsedlar till förfogande – men utan att ha en aning om vilka individer som ”brödraskapet” skulle komma att utse till dessa ”lediga platser”.

Men chansen att få fler röster gjorde att S (Göran Persson) gick med på denna överenskommelse.

 

2. En del av lösningen för Miljöpartiet i Umeå: att erbjuda Mariam Salem en politisk karriär!

Och sedan använda medlemmarna / kontaktnätet runt Islamiska Föreningen i Västerbotten för att backa upp Salems politiska karriär.

Vi har tidigare redogjort för Mariam Salems snabba politiska karriär:
a) Hon gick med i Miljöpartiet så sent som i november 2017,
b) Hon sattes omedelbart upp på Miljöpartiets valsedlar:
* på andra plats på valsedeln till Umeå kommun,
* på sjunde plats på valsedeln till Västerbottens läns landsting,

Detta är raskt marscherat.
Idag har Mariam Salem följande politiska uppdrag.

Hennes positioner i Umeå kommun:
* Andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
* Ledamot i Äldrenämnden,
* Ledamot i Kommunfullmäktige,
* Ersättare i Personalnämnden.

Hennes positioner i Region Västerbotten (f.d landstinget):
* Andre vice ordförande i Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen,
* Ersättare i Regionfullmäktige (motsvarar kommunfullmäktige).

 

Del fem:
Hur beroende är Mariam Salem av Islamiska Föreningen i Västerbotten?

Mariam Salem visar en långt större solidaritet med Raad Al-Duhan – eller sannolikt med den religiösa tro som denne representerar – än med Miljöpartiet.

Du kan läsa om vilka uttryck som hennes religiösa åsikter har fått på mina tidigare blogginlägg. Exempelvis från den 9 respektive 12 april i år. Till detta kommer hennes, minst sagt demonstrativa, vägran att plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook.

Jag repeterar nedan vem Raad Al-Duhan är – den som Mariam Salem vägrar att distansera sig från:
a) han är fälld i två instanser för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör – detta skedde för drygt tre år sedan så det handlar inte om tidsbrist när någon inte stryker honom som vän på facebook,
b) han är en av de fem personer som har gripits av Säpo,
c) Raad Al-Duhan är alltså son till Abo Raad – den imam som beskrivs som mest central för den militanta jihadistiska miljön i Sverige,
d) Raad Al-Duhan befann sig i en situation där han kunde påverka unga i Umeå – något som han enligt media också har försökt göra – genom att bl a tala väl om Usama bin Ladin och visa jihadist-krigare på film för ungdomar i Umeå.

Jag upprepar: Vad är det för lojalitet som gör att Mariam Salem Nya Miljöpartiet i Umeå och Mahmoud Chninou S inte tar bort Raad Al-Duhan som vän på facebook?

 

Del sex:
Hur nära står Mariam Salem ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” ?

Detta för oss tillbaka till mötet mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten, på Ersboda Folkets Hus, före valet 2018. Detta för oss också tillbaka till den fråga som jag ställde inledningsvis:
Har Miljöpartiet avgett politiska löften till Islamiska Föreningen i Västerbotten – och i så fall vilka?

En sak är säker: vad som än skedde på detta möte så knöts det mycket starka band mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och Miljöpartiet. Från att ha varit helt och hållet okänd i politiska sammanhang (eftersom Mariam Salem gick med i MP så sent som i november 2017) har hon gjort en snabb karriär.

Och Islamiska Föreningen i Västerbotten har spelat en väldigt viktig roll i Mariam Salems politiska karriär!

Denna förening, som bjudit in en rad talare till Umeå med extrema åsikter (Abu Muadh förhärligar martyrskapet och Hussein Halawa anser att homosexuella kan dödas) sände för första gången ut en uppmaning via sms till alla sina medlemmar (eller till församlingen) om att de skulle rösta med kryss på Mariam Salem. Detta bidrog till att Mariam Salem erhöll strax under 300 personkryss. Men mer än så – det bidrog till att många muslimer som annars inte skulle ha röstat på MP i Umeå efter utrensningarna av den gamla ledningen inom MP i Umeå – nu röstade på Miljöpartiet.

Detta hjälpte Miljöpartiet att behålla rösterna från många muslimer. Och detta bidrog, med största säkerhet, till att Miljöpartiet överlevde valet och åter kunde ta plats i Umeå kommunfullmäktige. För den nästan helt okända Mariam Salem erhöll alltså strax under 300 personkryss.

Det är mot denna bakgrund som jag ställer min fråga: vad lovade Miljöpartiet på mötet på Ersboda Folkets Hus?

En sak är säker: Islamiska Föreningen i Västerbotten sände ett sms till alla sina medlemmar om att dessa skulle kryssa Mariam Salem i Umeå kommunval 2018! Detta har aldrig hänt tidigare. Det finns en rad muslimska ledare i Umeå. Det har aldrig hänt tidigare att denna förening uppmanat sina medlemmar att kryssa en viss person.

En annan sak är säker: banden mellan Mariam Salem och Islamiska Föreningen i Västerbotten är mycket starka.
Jag avslutar denna blogg med att be mina läsa fundera över följande fråga: Lovade Miljöpartiet Islamiska Föreningen i Västerbotten något – och i så fall vad?

_     _     _     _     _
Islamister, salafister och wahhabister

Idag styrs Sverige politiskt av ett system med allmänna och fria val – för män och kvinnor – till en folkvald riksdagen. Det är riksdagen som beslutar om lagarna i Sverige.

Islamister kallas de som vill ersätta systemet med en folkvald riksdag med ”shariastyre”. Shariastyre innebär att ett självutnämnt prästerskap, som baserar sig på tolkningar av Koranen samt på berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna), anser sig ha rätt att styra hela samhället. (I Sverige delar – enklaver – av samhället). Islamisterna bygger denna uppfattning på föreställningen om en gudomlig rättsskipning. I Sverige är lagstiftningen via riksdagen skild från tron och kyrkan. Därmed blir tron – eller icke-tron – på en gud en privatsak. Men islamisterna erkänner inte denna uppdelning mellan kyrka och tro å ena sidan, och en folkvald riksdag som stiftar de lagar som styr samhället å den andra. Islamisterna anser att det är prästerskapets tolkningen av heliga skrifter som ska gälla för hela samhällslivet. Därmed blir inte heller tron, eller icke-tron, någon privatsak. Islamisterna strävar efter ett shariastyre där prästerskapets tolkningar ska styra hela samhällslivet (eller, som i Sverige, enklaver av samhället). Islamisterna anser, med rätta, att ett shariastyre inte är förenligt med allmänna och fria val till en riksdag. Islamisterna förkastar de demokratiska fri- och rättigheterna som ett sätt av människan att sätta sig upp mot guds lagar.

Då vi talar om islamister menar vi huvudsakligen Muslimska brödraskapet och salafisterna. Båda dessa riktningar tillhör de 85-90 procent av världens alla muslimer som tillhör sunni-islam. Slutmålet för båda riktningarna består i att skapa ett Kalifat, som styrs av en kalif, och som både är samhällets andlige och världslige ledare. Allt i enlighet med uppfattningen att det är fel att skilja på världslig makt (som beslutas av riksdagen) och tron eller icke tron (som utgör en del av privatlivet). Varken brödraskapet och salafisterna accepterar att tron är en privatsak. De vill inte hålla isär politik och religion.

Muslimska brödraskapet har valt en fredlig väg. I Europa. De absolut flesta salafister är också fredliga. Men den helt dominerande delen av rekryteringarna till Islamiska Staten, Al-Qaida, e t c, har skett i de extrema salafistiska miljöerna. Det är i dessa miljöer som wahhabismen (en del av salafismen) har fått fäste. Wahhabismen utgör en mycket liten del av alla muslimer i Sverige. Men den utgör statsreligionen i Saudiarabien och Qatar! Och det är wahhabismen som utgör den religiösa grunden för för exempelvis Islamiska Staten och Al-Qaida. Wahhabismen ett fått har ett stort ideologiskt inflytande i en rad länder.

Det är imamer knutna till den wahhabistiska tolkningen av salafismen, och som stöder IS och Al-Qaida, som Säkerhetspolisen (Säpo) har gripit.

Och andelen muslimer som stöttar wahhabismen utgör en väldigt liten del av antalet muslimer i Sverige. De muslimer som kan skilja på politik och religion; som ser en folkvald riksdag som sättet att styra samhället och religionen som en privatsak är mina och Arbetarpartiets vänner och allierade. Dels i kampen mot kolonialism, dels i kampen mot IS/Daesh och Al-Qaida.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

 

 

 

 

4 kommentarer

22.30 Chninou och Salem visar större lojalitet mot den, för dödshot fällde och av Säpo gripne, Raad Al-Duhan än mot sina partier S+MP. Varför?

Av , , 18 kommentarer 99

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

Ingress

Som jag har skrivit tidigare: Det som hänt i Umeå är inte acceptabelt och att jag lovar, tillsammans med övriga i Arbetarpartiet, att detta inte kommer att försvinna i tystnad och glömska. Det jag tänker på är den möjlighet som Raad Al-Duhan fick att påverka ungdomar i Umeå med en extrem variant av salafistiska idéer. Han fick denna möjlighet genom att han blev uppbackad av, i första hand, politiker och tjänstemän i Umeå kommun. Sedan följde andra organisationer efter – i god tro.

Det är nu dags att ställa de skarpa frågorna.

 

Fråga ett
Varför är umepolitikerna Mahmoud Chninou och Mariam Salem fortfarande vänner med Raad Al-Duhan på facebook?

Under de sista veckorna har en rad personer, som tidigare haft kontakt med Raad Al-Duhan, tagit bort honom som vän på facebook. Skälen till detta är uppenbara:
* Han var en av de två första att gripas av Säpo (tillsammans med sin far, imamen Abo Raad i Gävle, som beskrivs som den centrala personen i ett extremistiskt nätverk i Sverige).
* Det finns även andra skäl, och synnerligen starka sådana, att stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook. Redan i februari 2016 riktade han ett dödshot mot Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör, detta med anledning av tidningens granskande och kritiska artiklar rörande moskén i Gävle. I februari 2017 fälldes Raad Al-Duhan för detta dödshot i Tingsrätten. I maj samma år fälldes han även i Hovrätten för  dödshotet.

Mahmoud Chninou och Mariam Salem samt andra har alltså haft tre år och tre månader på sig att stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook – detta p g a dödshotet mot chefredaktören. Ett dödshot som alltså har bekräftats av både Tingsrätt och Hovrätt.

 

Fråga två
*Den första frågan handlar alltså om varför Mahmoud Chninou och Mariam Salem inte distanserar sig från Raad Al-Duhan?
*Den andra frågan handlar om varför Socialdemokraterna, och Nya MP i Umeå, inte distanserar sig från Mahmoud Chninou och Mariam Salem? (Varför får dessa båda behålla sina politiska uppdrag)?

Båda frågorna är mycket viktiga:
Frågorna måste ställas. De båda umepolitikerna har nämligen anförtrotts viktiga uppdrag av sina respektive partier – Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå – både i Umeå och Västerbotten. Frågorna har med försvaret av de demokratiska fri- och rättigheterna och ett sekulärt samhälle att göra.

Innan vi går vidare ska vi nedan presentera de uppdrag som Chninou och Salem har anförtrotts med.

Mahmoud Chninou, Socialdemokraterna i Umeå
– Ordförande Umeå Parkerings AB (Upab)
– Ordförande Ersboda S-förening

Mariam Salem, Nya MP i Umeå
– Ledamot Umeå kommunfullmäktige
– Andre vice ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
– Ledamot Äldrenämnden
– Ersättare Personalnämnden

– Ersättare Regionfullmäktige
– Andre vice ordförande Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen

Kommentar:
Genom att inte stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook visar Mahmoud Chninou och Mariam Salem en större lojalitet med denne – trots att Al-Duhan fällts för dödshot och gripits av Säpo – än vad de visar sina respektive partier.

Detta kommer att förvandla Mahmoud Chninou och Mariam Salem till en belastning för sina respektive partier (Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå). Mahmod Chninou och Mariam Salem visar båda en lojalitet mot Raad Al-Duhan som påminner om den lojalitet som brukar visas ett politiskt parti. Samtidigt visar Chninou och Salem inte alls den lojalitet mot S, respektive Nya MP i Umeå, som förtroendevalda brukar visa sina partier.

Det gemensamma valet från Chninou och Salem att sätta lojaliteten med en person som representerar en extrem tolkning av islam, en person som dessutom är fälld för dödshot, före lojaliteten med sina respektive partier saknar motstycke i Umeås politiska historia.

Men det finns även fler viktiga frågor.

 

Fråga tre
Vänskap på facebook

Är inte vänskap på facebook en liten sak? Jo, i vanliga fall är det så. Och just DÄRFÖR borde det inte vara svårt, utan självklart, att plocka bort en person med Raad Al-Duhans ”meritförteckning” från sin facebook.

Det är just därför som det är så viktigt att uppmärksamma att Mahmoud Chninou och Mariam Salem uppenbarligen v.ä.g.r.a.r. att plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook. Genom att fortsätta att vara vän med Al-Duhan m.a.r.k.e.r.a.r.  Chninou och Salem hur viktigt det är för dem att inte ta avstånd från denne representant för en extrem salafistisk tolkning av islam.

Raad Al-Duhan och de religiösa åsikter som denne representerar väger, av allt att döma, mer både för Mahmoud Chninou (S) och Mariam Salem (Nya MP i Umeå) än vad
a) deras partier,
b) ett dödshot,
c) ett gripande av Säpo väger.

 

Fråga fyra
Vad är då viktigast för Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå: medborgarna i Umeå kommun och Västerbotten eller Mahmoud Chninou eller Mariam Salem?

*Låt oss börja med att titta på Mariam Salem.
Vi och många med oss är mycket kritiska mot att Raad Al-Duhan gavs möjlighet att påverka ungdomar i Umeå. Därför anser vi naturligtvis att det är högst olämpligt att Mariam Salem, som är andra vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vägrar att distanserar sig från Raad Al-Duhan. Jag och Arbetarpartiet anser att detta gör henne olämplig att arbeta på 40 procent mot anställda och elever inom gymnasie- och vuxenutbildningen inom Umeå kommun.

Men Nya MP i Umeå har, i våra ögon, en större lojalitet med sin partimedlem Mariam Salem än med medborgarna i Umeå och i Västerbotten. Detta eftersom Nya MP i Umeå inte har ställt följande ultimatum till Salem: antingen distanserar du dig från den som dödshotat en chefredaktör och som representerar en extrem tolkning av islam – eller så lämnar du dina förtroendeuppdrag!

Jag vill betona att när det gäller Nya MP i Umeå faller ansvaret för beslutet att inte ställa detta ultimatum direkt på den centrala partiledningen för MP i Stockholm. Skälet är att det är den centrala MP-ledningen som har handplockat politikerna i Umeå och Västerbotten ovanifrån. De som representerar Nya MP i Umeå och i länet är alltså inte valda, underifrån, av medlemmarna i Umeå och i länet!

 

*Sedan över till Mahmoud Chninou.
Han är bland annat ordförande i vad som uppges vara den medlemsmässigt största S-föreningen i Umeå kommun. Föreningen har många medlemmar som är muslimer. Återigen: Vi och många med oss är mycket kritiska mot att Raad Al-Duhan gavs möjlighet att påverka ungdomar i Umeå. Mahmoud Chninou vägrar, liksom Mariam Salem, att distanserar sig från Raad Al-Duhan. Genom att Chninou är ordförande i Ersboda S-förening riskerar detta att ge intrycket av att även Socialdemokraterna vägrar att avstånd från den extrema tolkning av islam som Raad Al-Duhan representerar.

Hittills har även Socialdemokraterna i Umeå, i våra ögon, visat en större lojalitet mot sin partimedlem Mahmoud Chninou är mot Umeås muslimer och övriga medborgare. Detta eftersom S i Umeå inte ställt följande ultimatum till Chninou: antingen distanserar du dig från den som dödshotat en chefredaktör och som representerar en extrem tolkning av islam – eller så lämnar du dina förtroendeuppdrag!

 

Sammanfattningsvis:
Mahmoud Chninou och Mariam Salem (S respektive Nya MP i Umeå) har under tre år och tre månader gemensamt visat en rent partimässig lojalitet mot Raad Al-Duhan.
Detta genom att Chninou och Salem har vägrat att stryka Al-Duhan som vän på facebook – trots att denne har fällts två gånger för att ha dödshotat den tidigare chefredaktören på Gefle Dagblad i samband med att tidningen skrev avslöjande och kritiska artiklar om den moské där Al-Duhans far var imam innan han greps av Säpo.

Mahmoud Chninou och Mariam Salem visar en större lojalitet mot Raad Al-Duhan, och den extrema tolkning av islam som han representerar, än mot sina respektive partier!

 

Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå har hittills visat en större lojalitet mot sina partimedlemmar – Chninou respektive Salem – än mot medborgarna i Umeå och Västerbotten. Partierna har visat en större lojalitet mot Chninou och Salem än mot den majoritet av muslimer som inte sympatiserar med den extrema tolkning av salafism som Raad Al-Duhan representerar.

Detta har framgått eftersom Socialdemokraterna och Nya MP i Umeå inte har ställt följande ultimatum till sina medlemmar Chninou respektive Salem: antingen distanserar ni er från Raad Al-Duhan eller så lämnar ni era uppdrag för och inom partiet.

Denna prioritering – från Socialdemokraternas och Nya MP i Umeås sida – bådar inte gott inför framtiden.

–     –     –     –     –

 

BONUS

Här nedan får du ett utdrag av en artikel skriven för Gefle Dagblad av journalisten Jonas Harrysson (30 mars 2016).

”…Kort efter att GD:s granskning av Gävlemoskén inleddes i höstas meddelade polisen att ett bombhot riktats mot tidningen. Någon skulle ha ringt till polisen och i ett samtal om GD:s publiceringar nämnt en bomb. Brottsrubriceringen ändrades senare till falskt larm.

Gefle Dagblads granskning av den islamistiska extremismen i Gävle:

Juni 2015: Kanadensaren Said Rageah predikade i Gävle moské. Han hade då tidigare predikat om att kvinnan inte ska få lämna hemmet förutom i undantagsfall.
Juli 2015: Abo Raad står ansvarig för innehållet på en hemsida som bland annat uppmanar muslimer att inte integrera sig i det svenska samhället.
September 2015: Gävle moské vill sprida den extremaste formen av islam som bland annat innebär avskaffandet av demokrati, ta bort kvinnans rättigheter, införande av sharialagar samt dödsstraff på homosexuella.
Även artiklar om att Gävleimamen Abo Raad pekats ut som den militanta islamismens religiösa ledare i Sverige samt att en moskéföreträdare drömmer om att få använda ett IS-pass .
Oktober 2015: Två unga män umgicks i Gävle moské innan de reste till Syrien för att kriga med terroristgrupper .
December 2015: Terroristfinansiär kopplas till grundandet av Gävle moské. Salafistisk stiftelse i Qatar finansierade köpet av Gävle moskés lokaler.
Februari 2016: Styrelsemedlem i Gävle moské delade IS-propaganda på sin instagram…”.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

18 kommentarer

17.15 Raad Al-Duhan, gripen av Säpo, kunde nå unga i Umeå med sitt budskap trots varningar. Läs frågorna jag kommer att ställa i fullmäktige

Av , , 16 kommentarer 86

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

Detta blogginlägg innehåller nya uppgifter om Raad Al-Duhan samt de politiker och tjänstemän som gav honom fria tyglar.

 

* Jag avslutade min förra blogg med följande ord:

”Det är inte acceptabelt att det som jag beskrivit ovan nu försvinner – i tystnad och glömska. Någon eller några måste alltså stiga fram. Dels för att be de som varnade om ursäkt. Dels för att förklara sitt eget agerande. Det handlar om den politiska ledningens legitimitet. En sak kan jag lova: jag och övriga i Arbetarpartiet kommer att göra vårt yttersta för att detta inte ska försvinna i tystnad och glömska. 

Och vi är inte ensamma.”

 

*Tyvärr har ingen – varken politiker eller ansvarig tjänsteman – haft mod att stiga fram och säga följande enkla ord:
Det var väldigt olyckligt att vi backade upp en olämplig person så att han fick möjlighet att påverka ungdomar i Umeå,  vi ska göra vårt bästa för att det inte ska hända igen och vi kommer att ta visselblåsare på allvar i fortsättningen”.

Dessa ord är allt som behövs – men orden behövs verkligen!

 

*Kort repetition.
Det som hänt kommer inte att försvinna i tystnad och glömska. Detta löfte kommer jag att göra mitt allra yttersta för att hålla. Tillsammans med de övriga i Arbetarpartiet. Jag kommer att publicera fler och nya informationer om Raad Al-Duhan. Och även om hans medlöpare.

En av dessa nya informationer följer nedan.

Om ingen, som idag har makt och möjlighet att förebygga att liknande händelser återupprepas, kliver fram och säger det självklara, återstår inget annat än att börja publicera namnen på de som struntade i varningarna de fick. Detta gäller både ansvariga politiker och tjänstemän.

Låt mig upprepa de självklara orden:
”Det var väldigt olyckligt att vi backade upp en olämplig person så att han fick möjlighet att påverka ungdomar i Umeå, vi ska göra vårt bästa för att det inte ska hända igen och vi kommer att ta visselblåsare på allvar i fortsättningen”

Ni som har läst mina tidigare bloggar vet allvaret i det som har hänt. Raad Al-Duhan, som fick möjlighet att påverka ungdomar i Umeå under en lång tid, har fällts för att ha dödshotat Gefle Dagblads tidigare chefredaktör och nu är en av de fyra som gripits av Säpo. Ni vet också att denne Al-Duhan backades upp och fick en rad projektanställningar inom Umeå kommun och även en (annan) rad av utmärkelser både av Umeå kommun och andra. Och allt detta TROTS varningar.

Varningarna kom från FLERA håll. Den nuvarande gruppledaren för Liberalerna i Umeå, Peder Vesterberg, var en av de som varnade på ett tidigt stadium.

 

* På vägrarfronten intet nytt

Mariam Salem (Nya MP i Umeå) och UPABs ordförande Mahmoud Chninou (S) fortsätter, demonstrativt, att vara vän med Raad Al-Duhan på facebook. De verkar inte tycka att dödshot mot det fria ordets utövare är någon belastning. Jag får numera frågan om vad deras partikamrater tycker om att de fortsätter att vara vän med Raad Al-Duhan på facebook. Jag svarar så här: jag är säker på att de flesta socialdemokrater i Umeå både är förvånade och förbannade på Mahmoud Chninou.
När det gäller Nya MP i Umeå säger jag att ingen kan veta vad de tycker. De är ju inte valda av medlemmarna, underifrån, i Umeå utan endast tillsatta av partitoppen i Stockholm och saknar därför egen talan.

Slutligen säger jag följande: Det verkar finnas ett band mellan Raad Al-Duhan, å ena sidan, och Mariam Salem samt Mahmoud Chninou, å den andra, som är mycket starkare än både partilojalitet och respekten för de demokratiska fri- och rättigheterna. Vore det inte så skulle de plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook!

Men detta har inte de båda umepolitikerna gjort i skrivande stund.

Detta trots att det nu har gått över fyra år sedan Raad Al-Duhan dödshotade Gefle Dagblads tidigare chefredaktör och mer än två år sedan han dömdes för dödshotet! Innebörden är att Mariam Salem Nya MP i Umeå) och Mahmoud Chninou (S) helt enkelt VÄGRAR att ta avstånd från Al-Duhans metoder!

 

* Jag kommer nu att publicera nya uppgifter om Raad Al-Duhan

Under åren 2007-2008 var Raad Al-Duhan skolvärd på Östra gymnasiet. Detta innebar ett stort ansvar. Ett skäl till att han väckte negativ uppmärksamhet, och till att personer i hans omgivning började varna för honom, var att han satt utanför kaféet på Östra gymnasiet och läste högt ur Koranen.

Trots att han fick tillsägelser om att sluta med detta så fortsatte han med denna verksamhet. Tänk efter: Vad skulle ha hänt om någon satt och läste högt ur Bibeln utanför ett kafé på en gymnasieskola? Det sannolika är att lärare skulle ringa polisen och säga att de måste komma och hämta psykiskt sjuk person! Men ingen ringde när Raad Al-Duhan satt och läste högt ur Koranen. Och Raad Al-Duhan var inte psykiskt sjuk. Han hade uppbackning. Vilket kan tyckas vara sjukt – fast på ett annat sätt. Uppbackningen var så stark att Raad Al-Duhan kunde strunta i tillsägelser om att han inte fick sitta utanför fiket på Östra gymnasiet och läsa högt ur Koranen. Detta trots att många anställda och elever reagerade.

Men Raad Al-Duhan gjorde det han gjorde med högsta skolledningens goda minne. Därför satt han alltså kvar utanför kaféet på Östra gymnasiet och läste högt ur Koranen. Trots tillsägelser, och ett motstånd, från både elever och lärare!

Än idag vägrar vissa som utgjorde den tidens högsta ledning på Östra gymnasiet att stryka Raad Al-Duhan som vän på facebook! Precis som Mariam Salem och Mahmoud Chninou!

Jag anser att det var ytterst olyckligt att det fanns de som hade anförtrotts ansvaret för en stor del av Umeås unga och som, likt medlöpare, gjorde det möjligt för Raad Al-Duhan att försöka påverka ungdomar i Umeå med sin religiösa tro. Därför är det, enligt min och Arbetarpartiets uppfattning, nödvändigt att ansvariga politiker – exempelvis de som fick varningarna, eller de som har ansvaret idag – stiger fram och tar sitt ansvar.

Det finns mer att berätta om Raad Al-Duhan. Men vi vet alla att han är fälld för att ha dödshotat Gefle Dagblads tidigare chefredaktör. Han tillhör ”de fyras gäng” som har gripits av Säpo. Vad gör att folk har kvar en sådan person som vän på facebook?

 

* Det är min förhoppning är dock att NÅGON, någon endaste en, ska ha civilkurage nog att gå ut och säga att det som hände var olyckligt och att vi måste hjälpas åt så att det inte händer igen.

Det handlar om legitimiteten för de som leder kommunen.

Jag säger det igen och igen: det som har hänt i Umeå är inte acceptabelt och att jag lovar att jag, tillsammans med övriga i Arbetarpartiet, kommer att agera så att det som har skett inte försvinner i tystnad och glömska. Ju längre tid det tar innan ansvariga politiker går ut och säger att det som hände var fel, och att de ska göra sitt bästa för att det inte ska hända igen, kommer jag att publicera nya historier. Men när historierna är slut så kommer jag att publicera namnen på de som inte tog sitt ansvar. På bäde politiker och tjänstemän.

Men jag vill att dessa, eller deras partikamrater, först ska få chansen att själva ta upp frågan.

Det är fullständigt obegripligt, för mig, att höga politiker och tjänstemän i Umeå kommun endast svarar med tystnad. Detta är oacceptabelt. Och det kommer inte att lyckas. Jag repeterar: det kommer inte att lyckas!

 

* För att understryka detta publicerar jag här en interpellation (frågor hela fullmäktige får diskutera) som vi har skrivit och som förhoppningsvis kommer upp på nästa möte med Umeå kommunfullmäktige måndagen den 27 maj.

– – – 

Interpellation

Ingen av oss vill bli lurade av personer som vill påverka ungdomar att se Usama bin Ladin och militanta jihadister i ett positivt ljus. Å ena sidan. Samtidigt är tiden förbi när det går att bortförklara misstag med uttryck som ”vi var för naiva”, å andra sidan.

Vi som försvarar de demokratiska fri- och rättigheterna samt ett sekulärt samhälle måste vidta åtgärder för att gjorda misstag inte upprepas. Om det visar sig finnas substans i de anklagelser som ligger bakom gripandet av en av de imamer som finns i Umeå måste detta få konsekvenser. Vi har tidigare ifrågasatt rätten för personer som hyllar martyrdöden, och personer som anser att människor kan dödas för att de är homosexuella, att predika i kommunens lokaler. Vi har även ifrågasatt rätten för föreningar / församlingar som bjuder in sådana talare att få hyra lokaler av kommunen och dess bolag, exempelvis AB Bostaden.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor:
1. Kommer kommunen att stoppa uthyrningen av lokaler till talare som är kända för extrema åsikter som att hylla martyrdöden och att homosexuella förtjänar döden?
2. Om imamen fälls: kommer föreningen / församlingen – eller vad som uppenbarligen är dess efterföljare med annat namn och andra i styrelsen – att sägas upp från sina nuvarande lokaler samt vägras hyra nya inom ramen för Umeå kommunkoncern?
3. Planerar ledningen för Umeå kommun och dess kommunala bolag att vidta några ytterligare åtgärder i syfte att förebygga att kommunens företrädare åter blir lurade av personer med en islamistisk agenda?

– – –

Det finns de som tycker om det jag skriver. Det finns de som inte alls tycker om det jag skriver. Men jag kommer att fortsätta att skriva. Det som har hänt är alltför allvarligt för att det ska kunna glömmas och gömmas. I DUM tystnad.

Fortsätter tystnaden kommer de ansvariga att namnges.
Det är allvar nu.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

16 kommentarer