Coronapandemins spridning i siffror. Sedan Sydkorea: världens mest omfattande provtagning – snabbt och beslutsamt verkställd. Här kan vi lära

Av , , 13 kommentarer 83

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

Inledning

Europa utgör, som de flesta vet, idag epicentrum för Coronapandemin.
Antalet bekräftade fall där människor har smittats stiger hastigt i länder som Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, med många flera. Detsamma gäller för antalet dödsfall. Stannar vi upp vid Sverige kan vi se att antalet dödsfall har stigit dramatiskt de senaste dagarna. Många länder i Europa har satt hela områden i karantän. Länder som Norge, Danmark och Spanien har i praktiken stängt sina gränser för icke-medborgare som saknar speciella skäl för inresa. Enligt nyheterna gäller samma sak för USA. Italien har även infört en obligatorisk karantän på 14 dagar för samtliga personer som reser in i landet – icke-medborgare såväl som medborgare – om jag har förstått det hela rätt.

Pandemin har nu även slagit till med full kraft i USA.

Detta kontinentala land har nu flest antal bekräftade fall av smittade (164 798 personer, Worldometers, 31 mars). Sannolikt kommer USA att drabbas ännu hårdare än Europa. Men att medborgare i USA kommer att drabbas ännu värre än européerna är naturligtvis ingen tröst, eller fördel, för någon. Tvärtom.

Vi ska nedan berätta om vilka lärdomar som kan dras av Sydkoreas framgångsrika kamp mot coronasmittan. Men först en uppdatering om statistiken antalet drabbade och avlidna i ett antal viktiga läner.

Däribland Sverige.

 

 

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade tisdag 31 mars kl 16:00
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden och istället drar ned på testerna till att omfatta sjukvårdspersonal och personer med så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag, löpande, publicera denna statistik över coronasmittans framfart i världen. Denna framfart är skrämmande. Vill du kontrollera hastigheten och utbredningen på smittans spridning – gå till mitt förra blogginlägg och jämför siffrorna. Då kan du se hur antalet smittade och avlidna ökar.

Världen
* 201 länder och territorier är drabbade
* 803 707 bekräftade smittfall
* 39 070 avlidna
* 172 434 tillfrisknade

1  USA: 164 798 bekräftade smittfall, 3 178 har avlidit,
2  Italien
: 101 739 bekräftade smittfall, 11 591 har avlidit,
3  Spanien
: 94 417 bekräftade smittfall, 8 189 har avlidit,
4  Kina
: 81 518 bekräftade smittfall, 3 305 har avlidit – siffrorna ska tas med en rejäl nypa salt,
5  Tyskland
: 67 051 bekräftade smittfall, 682 har avlidit,
Iran: 44 605 bekräftade smittfall, 2 898 har avlidit,
7  Frankrike: 44 550 bekräftade smittfall, 3 024 har avlidit,
14 Sydkorea
: 9 786 bekräftade smittfall, 162 har avlidit,
19 Norge: 4 599 bekräftade smittfall, 36 har avlidit,
21 Sverige: 4 435 bekräftade smittfall, 180 har avlidit,
24 Danmark: 2 815 bekräftade smittfall, 90 har avlidit,
38 Finland: 1 418 bekräftade smittfall, 17 har avlidit.

Källa: Worldometers (31 mars kl 16:00)

Kommentar:
* I början testade Sverige alla medborgare som hade besökt riskområden. Exempelvis sådana personer som rest till Alperna för att åka skidor. Idag har Sverige ändrat sina testmetoder. De som testas idag är personer som behöver sjukhusvård samt personal inom sjukvården. I en rad andra länder genomför man betydligt bredare tester. Ett av dessa länder är USA. Då det skiljer mycket mellan länderna när det gäller vilka medborgare som myndigheterna testar för coronaviruset är sannolikt ”rangordningen” mellan länderna ovan missvisande. Det som däremot visas i siffrorna är trenden inom de olika länderna vad gäller antalet smittade och avlidna. Vi utgår också ifrån att det reella antalet smittade är betydligt större än siffrorna ovan som enbart visar antalet bekräftade smittfall. Men sanningen finns dold i ett mörkertal sannolikt är stort.

* Värt att notera är den explosiva ökningen av antalet avlidna på grund av coronaviruset i Sverige. Fram till i tisdags förra veckan hade coronaviruset tagit 40 liv i Sverige. Idag ligger siffran på 180. Utvecklingen är skrämmande.

* Idag har USA flest smittade i världen. President Donald Trump hade tänkt besegra coronaviruset före påsk och fylla kyrkorna under påsken. Det kanske han gör. Men definitivt inte på det sätt som han trodde – utan troligare i form av begravningsceremonier. Jag säger bara en sak: ”Herregud, min skapare”.

* Värt att notera är också att Sydkorea, genom sitt massiva testprogram, nu har lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset, åtminstone i jämförelse med många andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde just i Sydkorea. Så sent som i februari hade Sydkorea näst flest smittade – efter Kina. Idag ligger Sydkorea på tionde plats. Sydkoreas metoder med testning, smittspårning och isolering rekommenderas idag av WHO. Sydkoreas metod att hålla tillbaka smittan så mycket som möjligt borde därför  studeras av alla andra länder. Däribland Sverige!

 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
4 435 bekräftade smittfall
180 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
55 bekräftade smittfall
0 avlidna
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (31 mars)

______      ______      ______      ______      ______      ______

 

Del ett
Så gjorde Sydkorea
Ända sedan smittan började sprida sig har det pågått en debatt om hur samhället bäst ska skydda medborgare och samhällsfunktioner. Sydkorea var det land som drabbades av det första utbrottet av smitta, efter staden Wuhan i provinsen Hubei, i centrala Kina. Sydkorea är även ett land som framgångsrikt har lyckats bromsa smittans utbredning. Låt oss göra en jämförelse i all enkelhet. När det gällde antalet nya bekräftade fall av coronasmittade per dag hade Sydkorea sin ”toppnotering” den 29 februari. Det handlade om 909 nya fall. Under perioden 24 – 30 mars hade landet i snitt 100 nya fall per dag. Under samma period hade Sverige i snitt 283 nya fall av coronasmittade per dag.

Vilka metoder ligger bakom Sydkoreas framgångar?

Sydkorea har nämligen lyckats med att minska smittspridningen. Detta utan att sätta hela städer i karantän och utan att backa upp detta med de auktoritära metoder som Kina använde för att få sin epidemi under kontroll. I skrivande stund har Sydkorea, med cirka 50 miljoner invånare, haft 9 786 bekräftade smittfall. Och 162 avlidna p g a coronasmittan. Detta kan jämföras med Sverige som med sina ungefär 10 miljoner invånare har haft 4 435 bekräftade smittfall i corona. Och 180 dödsfall. Detta enligt hemsidan Worldometers (den 31 mars).

Del två
Världens mest omfattande och välorganiserade provtagning
Sydkoreas framgångar beror bland annat på världens mest omfattande och välorganiserade provtagningsprogram. Utöver detta har nationen gjort stora ansträngningar för att isolera smittade personer. Myndigheterna spårar vilka personer som de smittade har varit i kontakt med för att sedan sätta dessa personer i karantän. I mitten av mars hade myndigheterna i Sydkorea testat över 270 000 personer, vilket innebär över 5 200 individer för varje miljon invånare. Denna omfattning på provtagningen innebär, med stor sannolikhet, att mörkertalet vad gäller antalet smittade är betydligt lägre Sydkorea än i många andra länder.

Sydkorea har lärt sig vikten av förberedelser den hårda vägen.

År 2015 drabbades en sydkoreansk affärsman av ”Middle East respiratory syndrome” (MERS). Detta efter att ha återvänt från tre länder i Mellanöstern. Han behandlades på tre olika vårdinrättningar innan han fick diagnosen MERS. Och isolerades. Vid det laget hade han redan dragit igång en kedjereaktion som smittade hela 186 personer varav 36 avled. De avlidna var andra patienter, sjukhusbesökare och personal. Sydkorea fick bukt med detta utbrott av MERS efter två månader. Detta just genom provtagning, smittspårning och genom att 17 000 personer då sattes i karantän.

Del tre
Beslutsamt och snabbt
Då Coronaviruset dök upp i Kina var Sydkorea redo. Myndigheten Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) agerade snabbt. Skyndsamt utvecklades provtagningsmetoder och provtagningsutrustning i samarbete mellan KCDC och den medicinska industrin. Även svaren på proverna kom snabbt. Ofta redan nästa dag. Redan när landet bara hade ett fåtal fall, den 7 februari, så godkändes metoden och utrustningen. Och denna började snabbt att produceras och distribueras till sjukvården i stor skala. Jag vill understryka den beslutsamhet och snabbhet som präglade agerandet från Sydkoreas politiska ledning och myndigheter.

Trots att smittspridningen har minskat kraftigt i Sydkorea så är den politiska ledningen och myndigheterna beredda på att coronaviruset åter kan ta fart. I 20 procent av de bekräftade fallen är det oklart hur människorna blev smittade. Detta antyder att det fortfarande finns en samhällsspridning inom landet. Chun Byung-Chul, en epidemiolog vid Korea University, säger att ”Så länge denna osäkerhet finns kvar så kan vi inte säga att det redan har kulminerat”.

Del fyra
Sydkoreas framgångsrika metoder borde leda till efterföljd i andra länder.
Samtidigt bör Sydkoreas erfarenheter även tjäna som en varning:
A. alla länder måste vara redo för att epidemin kan ta fart, på nytt, även efter att den takt i vilken folk tidigare blev smittade har trappats ned. Coronaviruset kan komma i fler vågor än en.
Det finns även två andra viktiga slutsatser att dra av Sydkoreas erfarenheter:
B. Ordentliga förberedelser är av avgörande vikt. Detta både vad gäller den rent ”fysiska” förmågan att framställa nödvändig utrustning och den ”mentala” förmågan hos politiker och myndigheter att fatta beslut och sedan verkställa desamma,
C. Statens ledning måste veta vilken grundläggande metod (eller strategi) den vill använda och sedan mobilisera landets resurser för att verkställa denna metod (eller strategi).

 

Avrundning
Sydkorea använde provtagning i massiv skala, smittspårning och isolering av smittade individer. Denna metod är också vad Världshälsoorganisationen WHO numera rekommenderar. För att klara detta måste nationen vara ordentligt förberedd. Detta har Sverige inte varit.

Många av bristerna i den nu pågående coronakrisen – bristande förberedelser, senfärdighet i beslutsfattandet och vinglande när det gäller strategin – känns igen från:
a) Estoniakatastrofen 1994,
b) Tsunamin julen-nyåret 2004-05,
c) Skogsbränderna 2018,
d) Oförmågan att lagföra de som aktivt stött det ”kalifat” som Daesh / IS utropade 2014 – genom att ha dödat med vapen i hand eller på annat sätt bidragit – då de återvände från Irak och Syrien till Sverige.

 

13 kommentarer

Är Sverige fredsskadat? Frågan är provokativ men måste ställas då Finlands beredskap jämförs med vår. Uppdatering spridning covid-19

Av , , 20 kommentarer 76

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 566 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

Ingress
Det är bra med fred. Sverige har haft fred i 200 år.
Finland har däremot inte haft fred i 200 år. Men om hel nation glömmer sin historia av krig är det absolut inte bra det heller. Och det verkar Sverige ha gjort, till skillnad från Finland. Om du tittar på devisen här ovan kan du läsa att Sverige har lägst antal vårdplatser i hela EU. Samtidigt växer antalet äldre i landet mycket snabbt. När det gäller intensivvårdsplatser som är utrustade med respiratorer så hade Sverige 4 300 sådana år 1993. Detta under förutsättning att vi ianspråktog de 900 platser med respiratorer som fanns på de 35 militärsjukhusen samt de 2 100 respiratorer som fanns i reserv. Men dessa finns inte längre. Militärsjukhusen är nedlagda och deras respiratorer borta. Och de 2 100 respiratorer som fanns i reserv är borta de också. Kvar finns 526 ”civila” platser med respirator samt 40 ”militära” respiratorer. Vi har alltså nedrustat sju av åtta intensivvårdsplatser med respiratorer.

Det har inte Finland.

Del ett
Finland har också kvar sina försörjningsberedskapslager för medicinsk skyddsutrustning.
Och den plockas nu fram på grund av coronaviruset. ”Utrustningen kommer inte att ta slut”, säger Päivi Sillanaukee från finska Social- och hälsovårdsministeriet till YLE.

Till skillnad från Sverige och flera andra länder i Europa har Finland behållit de beredskapslager som nationen byggde upp under det ”kalla kriget” som följde efter andra världskrigets slut. En del i detta är att landet har ett obligatoriskt system för att lagra mediciner. Både tillverkare av mediciner och grossister är enligt lag förbundna att lagerhålla 1400 olika läkemedel motsvarande tre till tio månaders normalkonsumtion. Detta innebär exempelvis att Finland har stora lager av antibiotika. Detta kan komma att visa sig extra värdefullt då en viss andel av de som drabbats av coronaviruset också drabbas av bakteriella infektioner. Detta kan ske under den sjukdom som orsakas av coronaviruset. Men bakteriella infektioner skulle också kunna följa i coronasmittans kölvatten.

Finland har även stora lager av olja, livsmedel, utsäde, metaller och reservdelar för jordbruket. Olja finns för upp till fem månader och spannmål för ett halvår. Dessa lager hålls både av de privata företagen och av den finska staten. Anslutningen till EU innebar inte att vårt östra grannland utfärdade ett nytt trafikmärke på vilket det stod ”Suomi Finland upphör”. Det gjorde Sverige. Bildligt talat.

Del två
År 2019 publicerade FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, en utredning om Sveriges beredskapslager.
Utredningen hade den passande rubriken ”Beredskapslagring”. När det gäller lagren av läkemedel kunde FOI konstatera att den svenska apoteksmarknaden ”…omreglerats utan att någon aktör tagit över ett motsvarande övergripande ansvar för läkemedelsförsörjningen som Apoteket AB hade”. I utredningen kan vi också läsa att Sverige kan kopiera Finlands modell ”för att relativt snabbt kunna införa ett lagerhållningssystem i Sverige om så önskas”. Dessutom konstaterade utredningen att det inte finns några beredskapslager inom livsmedelssektorn. Sveriges ”beredskapslager” består av de varor du kan se på hyllorna i butikerna samt de varor som finns i grossisternas egna lager och på omlastningscentraler. Men ”dessa livsmedel [är] dock endast en del av det normala flödet av livsmedel och utgör ingen extra resurs” konstaterar utredningen. Ironiskt?

Kontrasten mellan Sverige och Finland kunde knappast vara större.

Avslutning
I Finland rullar nu långtradare med skyddsutrustning ut till sjukhusen.
I Sverige vittnar vårdpersonal om brist på bland annat andningsskydd och visir. Sverige har inte bara genomgått en militär nedrustning. Sverige har även rustat ned civilförsvaret, däribland beredskapslagren, och antalet intensivvårdsplatser med respiratorer. Dessutom har vi minst antal vårdplatser per capita inom hela EU. Denna nedrustning kommer att visa sig vara kostsam för Sverige. Både i pengar och människoliv.

Självklart har jag också lagt märke till att Finland har satt både huvudstaden Helsingfors och regionen Nyland i karantän. Det utgör nästan en tredjedel av Finlands hela befolkning. Nåja, i Sverige har vi ju minskat storleken på folksamlingarna från 500 till 50. Det ni…

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade fredag 27 mars kl 16:15
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden utan nöjer oss numera enbart med att testa sjukvårdspersonal och personer som har så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag, löpande, publicera denna statistik över coronasmittans framfart i världen. Denna framfart är skrämmande. Vill du jämföra – gå till mitt förra blogginlägg och jämför. Då får du ser hur antalet smittade och avlidna ökar.

Världen
* 199 länder och territorier är drabbade
* 559 086 bekräftade smittfall
* 25 272 avlidna
* 128 754 tillfrisknade

1  USA: 86 548 bekräftade smittfall, 1 317 har avlidit,
2  Kina
: 81 340 bekräftade smittfall, 3 292 har avlidit,
3  Italien
: 80 589 bekräftade smittfall, 8 215 har avlidit,
4  Spanien: 64 059 bekräftade smittfall, 4 858 har avlidit,
5  Tyskland
: 49 344 bekräftade smittfall, 304 har avlidit,
Iran: 32 332 bekräftade smittfall, 2 378 har avlidit,
10 Sydkorea: 9 332 bekräftade smittfall, 139 har avlidit,
16 Norge: 3 694 bekräftade smittfall, 17 har avlidit,
19 Sverige: 3 046 bekräftade smittfall, 92 har avlidit,
24 Danmark: 2 010 bekräftade smittfall, 52 har avlidit,
36 Finland: 1 041 bekräftade smittfall, sju har avlidit.

Källa: Worldometers (27 mars kl 16:15)

Kommentar:
* I början testade Sverige alla medborgare som hade besökt riskområden. Exempelvis sådana personer som rest till Alperna för att åka skidor. Idag har Sverige ändrat sina testmetoder. De som testas idag är personer som behöver sjukhusvård samt personal inom sjukvården. I en rad andra länder genomför man betydligt bredare tester. Ett av dessa länder är USA. Då det skiljer mycket mellan länderna när det gäller vilka medborgare som man genomför coronatesterna är sannolikt ”rangordningen” mellan länderna ovan missvisande. Det som däremot visas i siffrorna ovan är trenden inom de olika länderna, både vad gäller antalet smittade och avlidna. Vi utgår också ifrån att det reella antalet smittade är betydligt större än siffrorna ovan, då dessa enbart visar antalet bekräftade smittfall. Men sanningen finns dold i ett sannolikt stort mörkertal.

* Värt att notera är den explosiva ökningen av antalet avlidna på grund av coronaviruset i Sverige. Fram till i tisdags hade coronaviruset tagit 40 liv i Sverige. Idag ligger siffran på 92. Utvecklingen är skrämmande.

* Idag har USA flest smittade i världen. President Donald Trump hade tänkt besegra coronaviruset före påsk och fylla kyrkorna under påsken. Det kanske han gör. Men definitivt inte på det sätt som han trodde – utan i form av begravningsceremonier. Jag säger bara en sak: ”Herregud, min skapare”.

* Värt att notera är också att Sydkorea, genom sitt massiva testprogram, nu har lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset, åtminstone i förhållande till andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde just i Sydkorea. Så sent som i februari hade Sydkorea näst flest smittade – efter Kina. Idag ligger Sydkorea på tionde plats. Jag tycker att Sydkoreas metod att begränsa smittan så mycket som möjligt borde ha studerats av alla andra länder. Däribland av Sverige.

 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
3 046 bekräftade smittfall
92 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
40 bekräftade smittfall
0 avlidna
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (27 mars)

20 kommentarer

Bussbolag riskerar konkurs p g a paragrafrytteri = arbetslöshet och problem med kollektivtrafiken i länet? Uppdatering spridning av covid-19

Av , , 4 kommentarer 74

Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU – och många äldre.
År 1993 hade landet 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Sannolikt innebär detta en ökning av antalet dödsfall i landet – coronavirus eller inte.

Sverige måste renoveras – men detta kräver ett nytt arbetarparti
som förmår ta vara på knegarnas resurser
_________________________

 

”Förarbrist på grund av sjukdom är inte att betrakta som force majeure. Det innebär att enligt avtal ska varje inställd tur innebära vite.”

När det kör ihop sig riktigt finns det två sätt att agera på. Om du var verkställande direktör på exempelvis Länstrafiken i Västerbotten skulle du ha kunnat skicka ett mail till bussbolagen i Västerbotten som löd ungefär såhär:

Hej kära vänner.
Jag vet att det är svåra tider, bland annat för sjukvården och transportsektorn. Och vi i Region Västerbotten har ju både och. Regeringen har kommit med ett första krispaket på 300 miljarder kronor och Riksbanken har ställt 500 miljarder kronor till företagssektorns förfogande att låna. Finansministern har sagt följande: ”Vi ser att det behövs extra åtgärder för de mindre företagen, särskilt i de mest utsatta branscherna. Vi har jobbat hela helgen med det och jag ska gå tillbaka och fortsätta jobba med det efter det här”. Ni som bedriver verksamhet i form av bussbolag möts av motsägelsefulla budskap. Å ena sidan uppmanar myndigheter och civilsamhället sjuka och eventuellt sjuka att ta det säkra för det osäkra och stanna hemma för att inte smitta andra. För förare betyder det att inte smitta andra förare och resenärer. Å andra sidan finns det avtal som måste hållas så långt som det är möjligt. Vi befinner oss i ett krisläge som ingen av oss har upplevt tidigare. I väntan på regeringens ”åtgärder för de mindre företagen” måste vi försöka resonera ihop oss om rimliga lösningar för att upprätthålla så mycket som möjligt av trafiken och samtidigt undvika stora problem som konkurser och arbetslöshet på kort sikt och svårigheter att ordna transporter på lång sikt då det hela vänder uppåt igen.

Detta var alltså ett möjligt mail. Men något sådant mail skickades alltså tyvärr inte. Istället kom ett mail som bland annat innehöll följande text: ”Förarbrist på grund av sjukdom är inte att betrakta som force majeure. Det innebär att enligt avtal ska varje inställd tur innebära vite.”

I många norrlandskommuner är situationen redan hårt ansträngd genom ökade skillnader vad gäller befolkningens ålder och antal samt kommunernas ekonomisk styrka. Lägger vi sedan till den dubbla påfrestningen som coronaviruset och den ekonomiska krisen innebär blir situationen akut. Kortsiktigt tänkande måste motverkas. Detsamma gäller för paragrafrytteri. Tyvärr verkar inte alla inse detta. Ett exempel utgörs av Länstrafiken i Västerbotten.

Politikerna i styrelsen för Länstrafiken måste se till att deras VD inte orsakar onödiga konkurser och arbetslöshet idag och slår undan förutsättningarna för busstrafiken i framtiden. Alla – regionen, chaufförer, resenärer, de små bussbolagen och samhället i stort – har gemensamma intressen. Jag hoppas att Sverige kan börja tillverka provtagningsmaterial så att många fler yrkesgrupper kan testas. Bland annat chaufförer och lokförare.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade onsdag 25 mars kl 11:45
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden utan enbart sjukvårdspersonal och personer som har så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag löpande publicera denna statistik.

Världen
* 195 länder och territorier är drabbade
* 434 595 bekräftade smittfall
* 19 603 avlidna
* 111 853 tillfrisknade

1  Kina: 81 218 bekräftade smittfall, 3 281 har avlidit,
2  Italien
: 69 176 bekräftade smittfall, 6 820 har avlidit,
3  USA: 54 941 bekräftade smittfall, 784 har avlidit,
4  Spanien: 47 610 bekräftade smittfall, 3 434 har avlidit,
5  Tyskland
: 34 009 bekräftade smittfall, 172 har avlidit,
Iran: 27 017 bekräftade smittfall, 2 077 har avlidit,
9  Sydkorea: 9 137 bekräftade smittfall, 126 har avlidit,
14 Norge: 2 868 bekräftade smittfall, 13 har avlidit,
18 Sverige: 2 300 bekräftade smittfall, 40 har avlidit,
23 Danmark: 1 715 bekräftade smittfall, 32 har avlidit,
33 Finland: 841 bekräftade smittfall, tre har avlidit.

Källa: Worldometers (25 mars kl 11:45)

Kommentar: Sydkorea har, genom sitt massiva testprogram, lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset i förhållande till andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde i Sydkorea. Så sent som den 15 mars fanns Sydkorea på fjärde plats på listan ovan. Idag ligger Sydkorea på nionde plats.

Jag tycker att Sydkoreas metod att begränsa smittan så mycket som möjligt borde studeras av alla andra länder – däribland Sverige.

 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
2 300 bekräftade smittfall
40 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
32 bekräftade smittfall
0 avlidna
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten, Worldometers, Region Västerbotten (25 mars)

4 kommentarer

Besöksförbud bör införas på Umeås äldreboenden – snarast. Hälften av de coronasmittade saknar symptom – riskerar därför att smitta de äldre

Av , , 4 kommentarer 88

År 1993 hade Sverige 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
År 2019 hade Sverige tyvärr endast 526 intensivvårdsplatser utrustade med respirator.
Detta kommer sannolikt att innebära en ökning av antalet dödsfall i Sverige – coronavirus eller inte.

Det behövs ett arbetarparti som bryr sig om arbetande, pensionärer och övrig befolkning

———————————————————-

 

Ingress
Jag har sagt det förut och jag säger det igen: När det gäller spridningen av coronaviruset har Umeå kommun varit på tårna och agerat framsynt och därmed bra.
Jag tänker bland annat på kommunens tydliga rekommendation till de som varit utomlands och åkt skidor i exempelvis de italienska alperna. Ledningen för Umeå kommun rekommenderade dessa att stanna hemma i minst två dagar även om de inte uppvisade några symptom. Trots kritik för detta från statsepidemiolog Anders Tegnell backade inte Umeå kommun. Tvärtom. Umeå kommun utsträckte rekommendationen om ”karantän” i två omgångar. Först till en vecka och sedan till 14 dagar. Detta har med största sannolikhet inneburit att kommunen och länet idag har mindre problem med smittade än vad annars skulle ha varit fallet.

Del ett
Nu måste Umeå kommun gå vidare och vidta ytterligare åtgärder för att skydda de äldre.
Idag råder något som kallas för ”besöksbegränsningar” på kommunens äldreboenden. Men jag och Arbetarpartiets ledning anser att det krävs ytterligare en skärpning. Vi vill att kommunen inför ett besöksförbud på de olika äldreboendena i Umeå. Politikerna i bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala har redan infört sådana besöksförbud. Även i Skåne har en rad kommuner infört besöksförbud. I Malmö har fem privata äldreboenden gått före och infört besöksförbud på eget bevåg.

Del två
Förutom exempel från andra delar av Sverige, när det gäller införande av besöksförbud, finns det två av varandra oberoende studier av coronaviruset som har gjort frågan om besöksförbud på äldreboendena ännu mer aktuell för oss i Arbetarpartiet. Sveriges infektionsläkare har lyft fram dessa två av varandra oberoende studier i ett seminarium som finns publicerat på hemsidan ”Infektion.net” (21 mars). Den ena studien är baserad på de 3 700 personer (turister och personal) som fanns på kryssningsfartyget Diamond Princess. Den andra studien är baserad på befolkningen i den italienska byn Vo’ Euganeo i provinsen Paudo (3 341 personer). Det som var skrämmande med båda studierna var att de visade att drygt 50 procent av alla som blir infekterade med coronaviruset inte visar några symptom!

Om vi går tillbaka till äldreboendena i Umeå kommun med denna kunskap i bakhuvudet så anser vi att dessa båda studier utgör ett argument för att övergå från besöksbegränsningar till ett besöksförbud. Kunskapsläget, liksom läget vad gäller antalet smittade och döda, förändras mycket snabbt. Och vad dessa båda studier visar är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra om de personer som idag ändå får besöka sina nära och kära på kommunens äldreboenden är smittbärare eller inte (så länge inte svenskarna testas i masskala på det sätt som skett i Sydkorea).

Mot denna bakgrund anser vi att Umeå kommun omedelbart bör införa ett besöksförbud på sina äldreboenden. Precis som har skett i bl a Stockholm, Göteborg, Uppsala och en rad andra kommuner.

Del tre
Jag ska också referera en positiv nyhet från en av våra vanligaste lokaltidningar (VK lör 21/3). Då Umeå universitet fick frågan om deras studenter var beredda att hjälpa till inom sjukvården (mot bakgrund av den situation som uppstått p.g.a. coronaviruset) visades samma solidaritet som gång på gång har framkommit exempelvis i samband med skogsbränderna både i Sverige och en rad andra länder. Enligt VK:s uppgifter var det uppåt 356 blivande läkare och drygt 100 blivande sjuksköterskor som uppgav att de var villiga att förstärka sjukvården i Västerbotten. Solidariteten lever.

Avrundning
I skrivande stund finns ett beslut om att begränsa mötet med Umeå kommunfullmäktige måndagen den 30 mars. Dels kommer antalet närvarande ledamöter att minskas. Dels kommer mötet att kortas tidsmässigt. Samtidigt så har förslag lagts för att garantera att besluten fattas demokratiskt och i enlighet med hur väljarna röstade på de olika partierna 2018. Förslagen går ut på att besluten kommer att bli desamma även om antalet ledamöter, tillfälligt, minskas från 65 till 35.

Statistik över antalet smittade, avlidna och tillfrisknade

Siffrorna uppdaterade måndag 23 mars kl 20:40
De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden utan enbart sjukvårdspersonal och personer som har så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag löpande publicera denna statistik.

Världen
* 195 länder och territorier är drabbade
* 373 184 bekräftade smittfall
* 16 315 avlidna
* 101 399 tillfrisknade

1  Kina: 81 093 bekräftade smittfall, 3 270 har avlidit,
2  Italien
: 63 927 bekräftade smittfall, 6 077 har avlidit,
3  USA: 41 592 bekräftade smittfall, 504 har avlidit,
4  Spanien: 33 089 bekräftade smittfall, 2 207 har avlidit,
5  Tyskland
: 29 056 bekräftade smittfall, 118 har avlidit,
Iran: 23 049 bekräftade smittfall, 1 812 har avlidit,
8  Sydkorea: 8 961 bekräftade smittfall, 111 har avlidit,
14 Norge: 2 547 bekräftade smittfall, tio har avlidit,
16 Sverige: 2 046 bekräftade smittfall, 33 har avlidit,
21 Danmark: 1 450 bekräftade smittfall, 24 har avlidit,
32 Finland: 700 bekräftade smittfall, en har avlidit.

Källa: Worldometers (23 mars kl 20:40)

Kommentar: Sydkorea har, genom sitt massiva testprogram, lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset i förhållande till andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde i Sydkorea. Så sent som den 15 mars fanns Sydkorea på fjärde plats på listan ovan. Idag ligger Sydkorea på åttonde plats.

Jag tycker att Sydkoreas metod att begränsa smittan så mycket som möjligt borde studeras av alla andra länder – däribland Sverige.

 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
2 046 bekräftade smittfall
33 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
30 bekräftade smittfall
0 avlidna,
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (23 mars)

4 kommentarer

I fredags dog 627 personer av corona i Italien. Då smittan kom fanns 526 intensivvårdsplatser med respirator i Sverige. 1993 var antalet ca 4300.

Av , , 4 kommentarer 63

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

———————————————————-

 

Ingress: fredag 20 mars
Samhället drabbas nu av den svåraste prövningen efter andra världskriget.
Detta var vad förbundskansler Angela Merkel sade om vad pandemin skulle komma att innebära för Tyskland
Jag anser att Merkel har RÄTT. Både för Tyskland och Sverige samt för många andra länder. Detta även om jag inte alls delar hennes ideologi. En sanning en sanning oavsett vem som uttalar den. Pandemin har redan inlett inlett en ekonomisk nedgång som kan bli djupare än den 2008. Detta i kombination med det sönderfall av samhället som inleddes redan över ett årtionde skapar tillsammans denna ytterst dramatiska situation.

Nedan finns en del av bakgrunden.


* Del ett
I Sverige fanns följande antal intensivvårdsplatser med respiratorer:
År 1993: 4300
År 2020: 526

Det finns fler problem av enorm betydelse.
Sverige har lägst antal vårdplatser per person i hela EU!

Sedan samhället började nedrusta har alla militärsjukhus försvunnit. Det fanns 35 stycken. Dessa militärsjukhus utgjorde buffertar inför ett sådant krisläge som kommer att råda om en-två veckor. Men dessa är alltså alla nedlagda – tillsammans med exempelvis beredskapslager för läkemedel och medicinsk utrustning.

Produktionen av vaccin har privatiserats som så mycket annat.

Denna utveckling kan resultera i att antalet som dör av coronaviruset i Sverige blir långt större än som hade behövt bli fallet.
Bakom ligger bland annat främst följande orsaker:
*de stora nedskärningarna som inleddes 1994,
*den politiska missbedömningen av behovet av ett försvar,
*de stora skattesänkningarna efter 2006,
*ersättningen av de medicinskt kunniga med ekonomer som varit besjälade av den ekonomisk nyliberalismen,
*politikerna, i alla riksdagspartier, har agerat som flockdjur och i samförstånd accepterat den ekonomiska nyliberalismens lära.

[Faktauppgifterna är i huvudsak hämtade från en debattartikel av Victor Pressfeldt i GP – formuleringarna är mina.  ]

 

* Del två
I Italien har principen att den som uppsöker sjukvården först (för coronaviruset) blir först behandlad övergivits.
Sedan en tid tillbaka har den italienska sjukvården tvingats avgöra vilka patienter som ska få vård och vilka som inte ska få vård. I praktiken finns det tre kategorier av patienter. De som smittats av coronavirus men som inte behöver vård nu utan klarar av att vänta, de som behöver vård nu och som kommer att få vård nu samt de som behöver vård men som inte kommer att får vård då deras chans att överleva är för liten.
”… Om en person är mellan 80 och 95 och har svåra andningsproblem, kommer personen sannolikt inte att klara sig…” (Corriere della Sera). En italiensk narkosläkare jämförde med scener från andra världskriget då gamla patienter lämnades åt sitt öde vid vägkanten.

Dödsfall och smitta i Italien
Fler personer har avlidit i Italien p g a coronaviruset än i Kina
*det senaste dygnet fram till i onsdags: 487 döda,
*det senaste dygnet fram till i torsdags: 427 döda,
*det senaste dygnet fram till idag fredag: 627 döda
I Italien har nu 4 032 personer avlidit på grund av coronaviruset.

Italien, forts

SvD 19 mars
”…Det finns ännu inget slut i sikte. Men Italien hoppas att de hårda restriktioner som omfattar alla 60 miljoner invånare snart ska visa sig verksamma när det gäller att få stopp på coronavirusets spridning. I dagsläget är det är bara tillåtet att lämna hemmet för att jobba, handla mat eller av hälsoskäl. Och de butiker som fortfarande håller öppet stänger allt tidigare om dagarna medan polis jagar promenerande familjer tillbaka in i isolering. Trots detta var torsdagen siffror från Italien ännu en mörk notering med nära 430 dödsfall på ett dygn …
2 500 människor med covid-19 intensivvårdades i Italien på torsdagen, en ökning med omkring 250 personer jämfört med föregående dygn….”

* Del tre
Sjukvården i Schweitz beräknas kollapsa inom tio dagar (17 mars).
Detta om coronaviruset fortsätter att sprida sig på samma sätt som hittills

* Del fyra
Sjukvården i Region Stockholm styrs numera styrs enligt ”ett hierarkiskt militärt system hämtat från Nato”.
Detta berättar Dagens Nyheter. Det handlar om uppåt en fjärdedel av landets befolkning)

* Del fem
För Tyskland innebär denna pandemi den största påfrestningen efter andra världskrigetenligt Angela Merkel.
Jag anser att Merkel har RÄTT. Även om jag inte alls delar hennes ideologi.

 

Avslutningsvis
Jag upprepar: Sverige drabbas nu av den svåraste prövningen efter andra världskriget.
 Detta genom kombination av  coronavirus, den ekonomiska nedgång som kan bli djupare än den 2008 och det sönderfall av samhället som redan inleddes redan för över ett årtionde tillbaka.
Detsamma gäller för Tyskland, Italien, Spanien och en lång rad av andra länder.

Vi hörs. Läs gärna kommentarerna till denna blogg och mina svar.

                                                                                                   ________________

I morgon lördag spelar vi in en podd på detta tema. Lyssna på Arbetartidningen.se

4 kommentarer

Beslutet att vissa skulle stanna hemma efter sportlovet var bra. Nu bör besöksförbud införas på äldre-boenden och fullmäktige ”krympas”

Av , , 8 kommentarer 75

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

* Ingress
Arbetarpartiet anser att det var helt rätt av Umeå kommun att fatta beslutet att förskolebarn, elever och anställda som varit i områden med coronasmitta skulle stanna hemma i åtminstone två dagar även om de kände sig friska. Det tyckte dock inte statsepidemiologen Anders Tegnell (i folkmun känd som Somalia-resenären). Enligt TT gav han sig på Umeå genom att fälla följande kommentar: ”Jag vet inte vad de försöker vinna med det här. Vår grundläggande bedömning är att man ska fortsätta leva som vanligt fram till att man har fått symptom…”. Det var ett av Anders Tegnells många konstiga uttalanden. Som tur var brydde sig inte beslutsfattarna i Umeå om statsepidemiologen, utan förlängde hemmavaron i ytterligare ett antal dagar. Sannolikt innebar detta beslut att Umeå och därmed Västerbotten (Umeå har 47 procent av länets befolkning) ligger bättre till idag när det gäller spridningen av coronaviruset än vad man skulle ha gjort om man backat för Somalia-resenären Anders Tegnell.

* Förslag ett
Kommunfullmäktiges möte i mars bör ställas in – eller begränsas
Jag och övriga i Arbetarpartiets fullmäktigegrupp anser att Umeå kommun bör ta ytterligare minst två beslut. Och det fort. Det första beslutet berör mötet med kommunfullmäktige i mars. Det bästa vore om detta möte ställdes in. Det brukar vara uppåt 100 personer som träffas. Ibland kan det vara mer om åskådarläktaren fylls – något som idag är mindre troligt. Om mötet med Umeå kommunfullmäktige ställs in innebär det en signal till andra verksamheter, både offentliga och privata, om att Umeå kommuns politiska ledning ser mycket allvarligt på den situation som har uppstått på grund av spridningen av COVID-19.

Om det inte går att ställa in kommunfullmäktige av juridiska skäl – vissa beslut måste helt enkelt tas för att verksamheten ska kunna bedrivas – bör mötet begränsas till just dessa beslut. Alltså: fullmäktige för mars månad bör ställas in eller begränsas så mycket som det bara är möjligt.

* Förslag två
Besöksförbud inom äldreomsorgen
Som alla vet har regeringen, stödd av riksdagen, beslutat att införa hemundervisning för alla elever på landets gymnasier, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar, högskolor och universitet. Och det är bra. Samtidigt har det, sedan lång tid tillbaka, betonats att de personer som löper störst risk att drabbas allvarligt efter att ha blivit smittade av coronaviruset är äldre personer med en eller flera underliggande sjukdomar. Mot bakgrund av beslutet att stänga gymnasieskolorna m.fl. verkar det logiskt att införa ett besöksförbud på alla landets äldreboenden. Ett förbud innebär att de enda besök som tillåts, förutom de självklara medicinska besöken, är de som kan motiveras utifrån ytterst speciella familjeomständigheter och godkänns av exempelvis läkare.

Umeå kommun har redan idag inför något som kallas för besöksbegränsningar. Och det är bra. Men vi anser att kommunen bör ta ett steg till. Äldrenämnden bör införa ett besöksförbud för att sträva efter ett absolut minimum när det gäller besök till äldre på boenden.

* Till sist:
Coronaviruset är farligt även för yngre
Det finns en uppfattning av att det är främst äldre människor som drabbas av coronaviruset. Och att viruset bara är farligt för äldre människor. Men de uppgifter som nu kommer från bland annat Nederländerna och USA visar att även yngre personer kan bli så sjuka att de måste vårdas inom intensivvården. I Nederländerna är hälften av alla patienter som intensivvårdas på grund av COVID-19 under 50 år (DutchNews.nl ). I den amerikanska staden Dallas vårdas tre coronasmittade patienter inom intensivvården. Två av dessa tre patienter är i 20-30-årsåldern (NBC Dallas-Fort Worth 17/3). Ingen av dessa har heller några underliggande sjukdomar. Den yngsta patient med coronasmitta som vårdas inom intensivvården i Sverige är 27 år gammal (DN 19/3).

Samtidigt måste det understrykas att dödligheten bland coronasmittade är väldigt olika för äldre och yngre. Enligt det italienska folkhälsoinstitutets beräkningar den 17 mars var medelåldern för de som dött i coronaviruset i Italien 79,5 år. Även statistik från kinesiska hälsovårdsmyndigheter visar att dödligheten i viruset ökar kraftigt för patienter över 70 år.

Både äldre och yngre kan alltså bli så sjuka att de tvingas uppsöka intensivvården och behöva respirator. Risken för att de äldre kommer att avlida är – som tidigare betonats – långt högre.

 

UPPDATERAD STATISTIK fredag kl 11:00

De siffror som publiceras blir allt mer osäkra då land efter land slutar att testa ”alla” som befunnit sig i riskområden utan enbart sjukvårdspersonal och personer som har så svåra symtom att de behöver sjukhusvård. Inte desto mindre vill jag löpande publicera denna statistik.

Världen
* 182 länder och territorier är drabbade
* 250 618 bekräftade smittfall
* 10 254 avlidna
* 89 044 tillfrisknade

1  Kina: 80 967 bekräftade smittfall, 3 248 har avlidit,
2  Italien
: 41 035 bekräftade smittfall, 3 405 har avlidit,
3  Spanien: 19 980 bekräftade smittfall, 1 002 har avlidit,
Iran: 18 407 bekräftade smittfall, 1 284 har avlidit,
5  Tyskland: 16 626 bekräftade smittfall, 44 har avlidit,
6  USA: 14 366 bekräftade smittfall, 217 har avlidit,
8  Sydkorea: 8 652 bekräftade smittfall, 94 har avlidit,
14 Norge: 1 802 bekräftade smittfall, sju har avlidit,
15 Sverige: 1 456 bekräftade smittfall, elva har avlidit,
16 Danmark: 1 226 bekräftade smittfall, nio har avlidit,
30 Finland: 400 bekräftade smittfall, noll har avlidit.

Kommentar: Sydkorea har, genom sitt massiva testprogram, lyckats bromsa upp spridningen av coronaviruset i förhållande till andra stater. Det första större utbrottet av coronavirus utanför Kina skedde i Sydkorea. Så sent som den 15 mars fanns Sydkorea på fjärde plats på listan ovan. Idag ligger Sydkorea på åttonde plats.

Jag tycker att Sydkoreas metod att begränsa smittan så mycket som möjligt borde studeras av alla andra länder – däribland Sverige.

Källa: Worldometers (19 mars) 

Sverige och Västerbotten
Sverige:
1 456 bekräftade smittfall
11 avlidna
16 tillfrisknade
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
23 bekräftade smittfall
0 avlidna,
0 tillfrisknade

Källa: Folkhälsomyndigheten (19 mars)

8 kommentarer

The Guardian avslöjar hemlig rapport: 80 % av britterna förväntas smittas, 7,9 milj till sjukhus och kanske en halv milj döda. Viruset stannar 12 mån

Av , , 4 kommentarer 70

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Statistiken för idag tisdag 16:35

Världen
* 162 länder och territorier är drabbade. 
* 189 758 bekräftade smittfall
* 7 518 avlidna
* 80 874 tillfrisknade

1  Kina: svårbedömbara uppgifter,
2  Italien
: 27 980 bekräftade smittfall, 2 158 har avlidit,
Iran: 16 169 bekräftade smittfall, 988 har avlidit,
4  Spanien: 11 409 bekräftade smittfall, 509 har avlidit,
5  Syd-Korea: 8 320 bekräftade smittfall, 81 har avlidit,
6 Tyskland: 8 084 bekräftade smittfall, 20 har avlidit,
12 Norge: 1 438 bekräftade smittfall, tre har avlidit,
15 Sverige: 1 190 bekräftade smittfall, åtta har avlidit – allt mer osäkra siffror
16 Danmark: 960 bekräftade smittfall, fyra har avlidit,
26 Finland: 322 bekräftade smittfall, noll har avlidit.

Källa: Worldometers

Sverige och Västerbotten
Sverige:
1 190 bekräftade smittfall
8 avlidna
1 tillfrisknad
OBS! Siffrorna för Sverige blir allt mer är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas.

Västerbotten:
18 bekräftade smittfall
0 avlidna,
0 tillfrisknade

 

Ingress
Läget i United Kingdom (Storbritannien)

I söndags skrev Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg en historiskt dålig ledare. Under förevändningen att bekämpa en tidsanda som ibland kallas ”postsanning – och som den politiske chefredaktören anser har med brottstycken av fakta-, lösryckta detaljer- och mejlade rapporter utan källa som blir ”lika mycket värd som ett liv av studier och forskning kring ett ämne” att göra – försvarade Aftonbladets politiske chefredaktör regeringens brist på ledarskap.

Bland de exempel på dåliga källor som Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg räknade upp, och som därför måste räknas in i det som fick hans politiska galla över sig, fanns den brittiska tidningen The Guardian. Det var ingen tillfällighet.

Det är nämligen så att tidningen The Guardian – ofta mycket läsvärd – har kommit fått sig tillhanda dokument från den brittiska folkhälsomyndigheten, avsedda enbart för regeringsledamöter och topparna inom sjukvård och statsapparat. Jag anser att det är trovärdigt att de dokument som The Guardian har fått är ”äkta”. Uppgifternas i dessa dokument kan vara riktiga. Eller inte. Men det handlar inte om någon ”postsanning”, bestående av ”brottstycken av fakta”, eller ”lösryckta detaljer”. Det handlar om den brittiska regeringens, hälsomyndighetens och statsapparatens beslutsunderlag. Det handlar om den värdering av läget i United Kingdom på vilken den brittiska regeringen bygger sin strategi i kampen mot coronaviruset och sedan fattar sina beslut.

 

Del I. Nedan får du ta del av de uppgifter som tidningen The Guardian publicerade – i söndags.
Det var också i söndags som Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg gav sig på bl a The Guardian.

Den brittiska folkhälsomyndigheten förväntar sig följande:

* Coronaviruset förutsätts cirkulera i det brittiska samhället under en 12-månadersperiod från och med nu,
* Under denna tid ”förväntas” 80 procent av befolkningen att bli smittade av coronaviruset,
* Detta kommer att leda till att en väldig extra påfrestning drabbar en redan överbelastad sjukvård,
* De nu ”förväntade” 80 procenten av befolkningen som drabbas av coronaviruset har tidigare beskrivits som ”worst case scenario” av den brittiska regeringens medicinska chefsrådgivare,
* Upp till 15 procent av befolkningen kommer att behöva läggas in på sjukhus någon gång under dessa 12 månader, vilket motsvarar 7,9 miljoner britter,
* På grund av bristen på provtagningsmaterial (”test kits”) så räknar man inte ens med att kunna testa sjukvårdspersonalen, trots risken för att dessa smittar patienter och varandra,
* När det gäller antalet döda har en hög tjänsteman inom den brittiska sjukvården sagt att om 80 procent av befolkningen blir smittad av COVID-19 kan detta leda till mer än en halv miljon döda britter. Det finns även en mindre negativ uppskattning när det gäller antalet döda som landar på 318 660 personer.

Du kan själv läsa artikeln i The Guardian på engelska genom att klicka här: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/15/uk-coronavirus-crisis-to-last-until-spring-2021-and-could-see-79m-hospitalised

 

Del II. Den tid är förbi då frågan om politiskt ledarskap kan banaliseras på det sätt som Aftonbladets politiske chefredaktör gör.
Anders Lindbergs ”klokskap” bygger på följande resonemang:

A. Regeringen ska följa experternas rekommendationer,
B. Experterna är eniga och allvetande,
C. Därmed är allt klappat och klart!

MEN, vi som såg debatten i SVT Agenda mellan statsepidemiolog Anders Tegnell, professorn i epidemiologi vid Umeå universitet Joacim Rocklöv, samt chefsläkaren i Region Stockholm Elda Sparrelid, kunde konstatera att experterna inte är eniga.
Speciellt oeniga var Anders Tegnell och Joacim Rocklöv.
Det finns fler experter som inte är eniga med Anders Tegnell och de åtgärder som Folkhälsomyndigheten har vidtagit under denne resenär. En skarp kritiker heter Cecilia Söderberg-Nauclér vid Karolinska Institutet.

Så var hamnar då Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindbergs ”klokskap” i ett läge där experterna inte bara är oeniga utan rejält oeniga? Jo, vi hamnar i en situation där regeringen måste bestämma sig för vilka experter de ska tro på. Sedan måste regeringen sluta med att gömma sig bakom ”experterna” och, tillsammans med de experter som de tror på, fatta besluta som de är ansvariga för. Helt själva. Och sedan ha modet att gå ut och berätta för allmänheten om sin strategi. Inte berätta om en åtgärd då och då dagen före den tas. Handlar det om att samhället kommer att plågas av coronaviruset under 12 månader så har befolkningen RÄTT att få veta vilken långsiktig strategi som regeringen har. Eller inte har. Befolkningen har även RÄTT att få veta om långsiktigheten saknas – och det enda som finns är reaktioner, i efterhand, på en ständigt förändrad situation.

 

Avslutningsvis
Det som Aftonbladets politiske chefredaktör skrev i söndags var bland det mest elitistiska och ”patroniserande” jag läst i modern tid. Anders Linberg klappar nedlåtande befolkningen på huvudet på ett rent provokativt sätt. Med anledning av detta vill jag säga följande: Medias uppgift är inte att vara en megafon åt en politisk ledning som under lång tid enbart har ropat ”lugn, lugn!”. Medias uppgift är att göra exakt som tidningen The Guardian – lägga regeringens papper på bordet.

Det borde förbanne regeringen göra självmant.
Oavsett hur eländigt, eller långsiktigt och väl underbyggt, som regeringens beslutsunderlag är.
Det är detta som kallas demokrati.

4 kommentarer

Arbetarpartiet fyller tio år idag. Året 2010 blev ett turbulent valår – men vi red ut stormen och satsar nu på en rikstäckande veckotidning på nätet

Av , , Bli först att kommentera 71

Stormötet på Ordenshuset, Umeå. (Foto: Arbetarpartiet, 16 mars 2010)

Det var den 16 mars 2010 som över 50 medlemmar samlades på Ordenshuset i Umeå och bildade det som idag heter Arbetarpartiet. Dessa kom huvudsakligen från Umeå – fast vi som var med backades upp av folk runt om i Sverige. Bakom vår utbrytning ur Rättvisepartiet Socialisterna (RS) låg en lång och varaktig politisk söndring. Efter det att ledningen för RS tvingats acceptera att vi lämnat deras organisation påbörjade de en sabotagekampanj riktad mot vår verksamhet.

År 2010 var det valår. En av de saker som RS försökte var att samla ihop tillräckligt många namn för att kunna lägga ut en egen valsedel och på så sätt splittra våra röster så att vi inte skulle komma in i Umeå kommunfullmäktige. De skickade en drös av heltidare till Umeå för att värva folk till sin valsedel samt för att förvirra umeborna. En av dessa heltidare tvingades stanna i cirka tre månader – något personen i fråga inte alls mådde bra av. De uppträdde även som om de vore oss i samband med en skoldebatt på Forslundagymnasiet. Med mera. Det var uppenbart viktigare för ledningen i RS att försöka sabotera vår valrörelse än att stärka sin egen. Man kan sammanfatta deras satsningar i Umeå på följande sätt: De misslyckades med allt. Vi hade då, och vi har fortfarande, ett folkligt stöd i Umeå som ingen annan politisk organisation, som inte haft stöd i riksdag eller EU-parlament, har haft.

RS lyckades mobilisera ledningen för den internationella organisation som vi alla tillhörde vid den tiden mot oss. Vi lämnade även den internationella organisationen år 2010. Det ironiska i detta är dock att RS ifjol bröt sig ut ur den internationella organisation som de nio år tidigare använt som ett slagträ mot oss. RS ordförande spådde att vi skulle överleva på egna ben i max fem år. Men, som alla vet, har vi klarat oss bra. I det senaste valet till Umeå kommunfullmäktige ökade vi från ca 2 200 till över 3 000 röster.

Även om vårt starkaste fäste är i Umeå har vi, sedan allra första början, haft medlemmar från Kiruna i norr till Malmö/Lund i söder. Det är denna spridning som vi bland annat kommer att bygga på när vi nu satsar på att skapa en rikstäckande veckotidning på nätet.

För alla demokratiska socialister är internationella kontakter och samarbete av avgörande betydelse. Å ena sidan kommer vi aldrig mer att vara underställda någon internationell organisation. Å andra sidan är det mycket viktigt för oss att frivilligt ingå i ett internationellt nätverk tillsammans med andra demokratiska socialister.

När vi tittar tillbaka på de tio år som gått känner vi stolthet. Vi har inte bara överlevt under en epok då det har varit svårt att orientera sig politiskt. Vi har klarat detta och utarbetat politiska ståndpunkter för vår tids nya stora frågor. Det handlar om avindustrialisering och klimat. Det handlar om behovet av att bekämpa hedersförtryck och islamism men samtidigt bygga broar till den majoritet av muslimer som stöder demokratin. Det handlar om asylpolitik, arbetskraftsinvandring och integration. Det handlar även om ett arbetaralternativ till det överstatliga EU-projektet. Två av de viktigaste material som vi har utarbetat under denna tid handlar om grön industriell produktion och vårt sekulära manifest.

Även om vi har utvecklat vår politik i dessa frågor utgör fortfarande klassfrågorna basen för vårt parti. Det handlar om kampen för jobb, försvaret av offentliga sektorn och trygghetssystemen vid ålderdom, arbetslöshet och sjukdom samt kampen mot dagens skrämmande stora inkomstklyftor. Vår viktigaste kampanj idag handlar om att försvara arbetsrätten, med betoning på försvaret av saklig grund vid uppsägning.

En sak som vi lärt oss under dessa tio år är behovet av samarbete – utan att för den skull ge avkall på våra principer.

Låt oss säga det igen: Vi har all anledning att känna stolthet över den demokratiska, socialistiska och sekulära politik som Arbetarpartiet står för idag – tio år efter bildandet.

Foto: Arbetarpartiet, 16 mars 2010
Våra motståndare baktalade oss och sa att vi var sponsrade av Coca-Cola. Det var helt fel…

Bli först att kommentera

Ökningen av smittade och avlidna i Sverige och världen skrämmer. Corona avslöjar att regeringen inte klarar rollen som krisledning

Av , , 6 kommentarer 61

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Siffrorna i världen just nu – UPPDATERAT måndag 16 mars, ca 13:45

Coronaviruset har nu drabbat 158 länder och territorier – samt kryssningsfartyget Diamond Princess

173 268 är det totala antalet bekräftade smittade i hela världen,
6 665
är det totala antalet bekräftande personer som har avlidit i hela världen,
77 789 personer har tillfrisknat – nästan varannan person,
I Sverige har  1 046 smittats, sex personer har avlidit.

Länderna rangordnade utifrån antalet bekräftade smittade – ej utifrån antalet avlidna.

1  Kina: svårbedömbara uppgifter,
2  Italien
: 24 747 personer har smittats, 1 809 har avlidit,
Iran: 14 991 har smittats, 853 har avlidit,
4  Spanien: 8 794 har smittats, hela 297 har avlidit,
5  Syd-Korea: 8 236 har smittats, hela 75 har avlidit,
6 Tyskland: 6 248 har smittats, 13 har avlidit,
11 Norge: 1 292 har smittats, tre har avlidit,
14 Sverige: 1 046 har smittats, sex har avlidit,
16 Danmark: 898 har smittats, fyra har avlidit,
25 Finland: 278 har smittats, noll har avlidit.

Källa: Worldometers

I Västerbotten har 13 personer smittats (Källa: C19.se)

______      ______      ______      ______       ______      ______

Uppdatering: Åtgärdspaket i Europa och USA med anledning av coronaviruset

* Tyskland:
-Stänger i morgon gränserna mot Frankrike, Österrike och Schweiz,
-Angela Merkel höll tal för att mobilisera nationens resurser i John F Kennedys anda: ”Ask not what your country can do for you but what you can do for your country?

* Österrike:
-Sammankomster med fler än fem personer förbjuds,
-Gränserna mot Schweiz och Italien är redan stängda,
-På tisdag beordras landets restauranger att slå igen,
-Resande från Storbritannien, Nederländerna, Ryssland och Ukraina släpps endast in om de genomgår en tvåveckors hemmakarantän, eller har aktuellt friskintyg, med början på tisdag,

-Befolkningen uppmanas isolera sig genom att endast umgås med de som de bor med,
-Medborgarna uppmanas endast lämna hemmet för att handla mat eller hjälpa andra handla,

-Skolorna och de flesta butiker (som inte säljer mat) är stängda,
-Områden i österrikiska Tyrolen i satt i karantän.

* USA
-Donald Trump har utlyst nationellt nödläge,
Regeringen och kongressen har enats om ett stödpaket för att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusutbrottet som innehåller:
skattelättnader och sjukersättning i upp till två veckor för den som måste stanna hemma från jobbet,
-Möjlighet till tre månader obetald frånvaro för de som måste ta hand om sjuka i familjen och för virussmittade som behöver sitta i karantän,
Stödet till arbetslösa utökas,
-De 34 miljoner låginkomsttagarna får ökat stöd för sina inköp av mat och av Medicaid – en offentligt finansierad sjukförsäkring för låginkomsttagare.
-Skattelättnader för små och medelstora företag,

Finansiering av coronavirustester: De är gratis så folk behöver inte oroa sig över det har president Trump sagt.

* United Kingdom (tidigare Storbritannien)
Boris Johnson, premiärministern, har liksom sin tyska kollega Angela Merkel gått ut i ett allvarligt tal till nationen,
Johnson sade bl a att landet drabbats av den värsta hälsokrisen på en generation där många familjer kommer att förlora anhöriga i förtid,
regeringen förhandlar i denna stund med tillverkningsindustrin, bl a med biltillverkare som Rolls Royce, för att dessa ska ställa om sin produktion och tillverka exempelvis respiratorer,
-En nödlagstiftning kommer att presenteras under nästa vecka.

______      ______      ______      ______      ______      ______

Kommentarer

 

I. Sverige är ledarlöst
Efter att ha lyssnat till statsminister Stefan Löfvens presskonferens.
Och strax efter (eller var det före) en intervju med socialminister Lena Hallengren drabbas jag av en kraftig känsla av déjà-vu. Denna känsla av att jag-har-varit-med-om-detta-tidigare handlar om regeringens oförmåga att hantera kriser. Definitiva oförmåga att hantera kriser.

A. Tsunamin I Thailand / Sydostasien julen 2004-2005: S-regeringen, personifierad av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och statsminister Göran Persson, var helt frånvarande. Den person som talade klarspråk om katastrofens omfattning, och som sände flygplan för att evakuera överlevande svenskar var inte svenska staten ledd av S-regeringen, utan Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Hon blev en välförtjänt hjältinna. Men inte s-regeringen.

B. Återvändande ”krigare” och andra som stött det av Daesh / IS utropade kalifatet: genom att ha dödat med vapen i hand eller som stött det 2014 utropade kalifatet på annat sätt. Nästan alla andra stater hade en lagstiftning som gjorde det möjligt att lagföra de återvändande och gå igenom deras mobiler och datorer. Men inte Sverige: en brist som både Alliansen under Reinfeldt och S+MP koalitionen under Löfven får dela ansvaret för.

C. Och nu coronaviruset 2019-2020.
Det handlar inte om att Stefan Löfven sade något som var fel. Nej. Felet bestod i att han inte, uttryckligen, mobiliserade befolkningen i Sverige till försvar för den fysiska och sociala infrastrukturen.

 

II. Mellan 60 och 70 procent av befolkningen i Sverige kommer att drabbas av coronaviruset.
Angela Merkel nämnde, i sitt tal, att två tredjedelar av befolkningen kommer att smittas.
Detta är en väldigt stor andel. Och den kommer i princip att gälla alla länder. Men folk kommer att ställa upp då de kallas ut i striden för att försvara samhällets fysiska och sociala infrastruktur. Alla erfarenheter visar på detta.

Jag hörde endast på Löfven i P1 och missade därför den sista delen av presskonferensen. Men i den del av presskonferensen som jag hörde sade han inte ett knyst om att en så stor del av befolkningen skulle drabbas. Det sade inte heller socialminister Lena Hallengren under den intervju i P1 som jag lyssnade på. OM inte Löfven sade det som Angela Merkel och en rad andra regerings- och statschefer sagt så är det en skandal. Sveriges befolkning har rätt att få veta vad som väntar dem. MEN de har också rätt att få veta vad som gör FÖR dem. Och detta vägrade socialminister Lena Hallengren tjurigt att besvara.

 

III. Det finns en större statistisk sammanställning som gjorts och den kommer, naturligtvis, från Kina.
Jag tror att det är på denna sammanställning som Michael Osterholm, Fredrik Elgh och andra baserar sina slutsatser.
Michael Osterholm är professor vid ett center för smittsamma sjukdomar i Minnesota. Fredrik Elgh är professor och överläkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet och NUS. Dessa båda för fram likadana siffror. Jag hämtar nedanstående uppgifter från bl a Osterholm och Elgh:

– Ungefär 80 procent av de som smittas av coronaviruset drabbas lindrigt,

– Men cirka 15 procent kommer att smittas i i de övre luftvägarna och drabbas av en mer svårartad infektion som innebär att vissa kommer att behöva sjukhusvård,

– Men 4-5 procent riskerar att bli så sjuka att de behöver sjukhusvård, vissa intensivvård, och av dessa kommer ett antal att dö. De som får infektioner i de nedre luftvägarna riskerar exempelvis att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

– Hur många kommer att dö? Den siffra som brukar nämnas när det gäller antalet som kommer att dö är en procent av de som smittats av coronaviruset.

 

IV. Varför är coronaviruset ungefär tio gånger så dödligt som ett vanligt virus?
Coronaviruset är alltså mycket farligare än de influensavirus som brukar drabba oss varje år mellan november och maj.
Låt oss jämföra med den s.k. ”svininfluensan” år 2009. Det finns två, kanske tre, avgörande skillnader mellan svininfluensan – som hade ”normal” dödlighet om jag minns rätt – och dagens coronavirus. Det handlar om följande:

a) det fanns en rad äldre personer som hade samlat på sig ”immunitet” ända från den s.k. asiaten 1957 och framåt. Detta gjorde att det just var äldre och folk i övre medelåldern som klarade sig bäst mot svininfluensan. Dessutom spreds inte svininfluensan av lika många beroende på immuniteten (tror jag).

Det finns inga grupper av människor i samhället, i något land, som hade någon immunitet då coronaviruset började spridas. Detta är den första stora skillnaden.

b) det gick förhållandevis snabbt att ta fram ett vaccin mot svininfluensan. Men ett vaccin mot coronaviruset ligger långt borta. Michael Osterholm säger att det inte finns något vaccin i sikte i närtid. Hans avfärdar resonemangen om ett vaccin mot coronaviruset i närtid med följande ord: ”that’s happy talk”.

Detta är den andra stora skillnaden.

c) Det fanns anti-virala medel som kunde användas till att påskynda tillfrisknandet för de som smittats av svininfluensan. Antivirala medel är – med en lagom vetenskaplig beskrivning – ett sorts ”penicillin” fast mot virus och som därmed hjälper kroppen med tillfrisknandet.

Det finns inga antivirala medel mot coronaviruset.

 

V. Det är de äldre som drabbas hårdast av detta virus.
Men du som är över 70 år ska inte drabbas av panik.
Personer som är över sjuttio och som dessutom har någon, eller flera, underliggande sjukdomar eller röker löper visserligen en större risk att drabbas hårt och till och med dö. Men detta är inte ett förutbestämt öde för en enda person. Det är därför som vi måste undvika att besöka våra släktingar och våra vänner i onödan under ett antal veckor framöver. Då minskar sannolikheten att våra äldre släktingar och vänner får den allvarligare infektionen, i de nedre luftvägarna, med risk att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

Det är de unga som kommer att få drabbas ”milt” av coronaviruset.

Jag repeterar en av de saker som alla bör ta fasta på i det som Löfven sade: INGEN borde besöka sina äldre släktingar och vänner som ligger på vårdhem eller som är hemma och får hemhjälp. Denna brist på besök kan naturligtvis förklaras: antingen av dig via telefon eller via personalen.

Siffran på en procent döda är inte definitiv för något land – eller för ett antal individer inom ett område i exempelvis Sverige. Därför att:
* Olika länder har olika befolkningsstrukturer – i vissa länder är halva befolkningen under 20 år,
* Så är det, som vi alla vet, inte i Sverige: men Sverige har en avancerad sjukvård som ekonomiskt är tillgänglig för alla.

Nu gäller det att mobilisera sjukvårdspersonal, utbildning av dessa och tillverkningsindustrin –
så att det finns exempelvis tillräckligt många respiratorer.

 

Fortsättning på tisdag

__________________________

Skulle du vilja ha denna regering i samband med ett krigsutbrott – skulle du vilja ha en miljöpartist som försvars- eller industriminister?

6 kommentarer

Rejält uppdaterad ”coronablogg”. Se antalet smittade och avlidna i världen och i 10 stater. Sverige är ledarlöst – jämför med åtgärderna i andra länder

Av , , 2 kommentarer 13

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken S eller SD – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Siffrorna i världen just nu – söndag 16 mars, ca 00:04

Coronaviruset har nu drabbat 156 länder och territorier – samt en turistkryssaren Diamon Princess

169 212 är det totala antalet bekräftade smittade i hela världen,
6 499
är det totala antalet bekräftande personer som har avlidit i hela världen,
76 618 personer har tillfrisknat – nästan varannan person,
I Sverige har  1 040 smittats, tre personer har avlidit.

Länderna rangordnade utifrån antalet bekräftade smittade – ej utifrån antalet avlidna.

1  Kina: svårbedömbara uppgifter,
2  Italien
: 24 747 personer har smittats, 1 809 har avlidit,
Iran: 13 938 har smittats, 724 har avlidit,
4  Syd-Korea: 8 162 har smittats, hela 75 har avlidit,
5  Spanien: 7 843 har smittats, hela 292 har avlidit,
6 Tyskland: 5 813 har smittats, elva har avlidit,
10 Norge: 1 254 har smittats, tre har avlidit,
13 Sverige: 1 040 har smittats, tre har avlidit,
15 Danmark: 864 har smittats, två har avlidit,
24 Finland: 244 har smittats, noll har avlidit.

Källa: Worldometers

______      ______      ______      ______       ______      ______

Uppdatering: Åtgärdspaket i Europa och USA med anledning av coronaviruset

*Tyskland:
-Stänger i morgon gränserna mot Frankrike, Österrike och Schweiz,
-Angela Merkel höll tal för att mobilisera nationens resurser i John F Kennedys anda: ”Ask not what your country can do for you but what you can do for your country?

*Österrike:
-Sammankomster med fler än fem personer förbjuds,
-Gränserna mot Schweiz och Italien är redan stängda,
-På tisdag beordras landets restauranger att slå igen,
-Resande från Storbritannien, Nederländerna, Ryssland och Ukraina släpps endast in om de genomgår en tvåveckors hemmakarantän, eller har aktuellt friskintyg, med början på tisdag,

-Befolkningen uppmanas isolera sig genom att endast umgås med de som de bor med,
-Medborgarna uppmanas endast lämna hemmet för att handla mat eller hjälpa andra handla,

-Skolorna och de flesta butiker (som inte säljer mat) är stängda,
-Områden i österrikiska Tyrolen i satt i karantän.

*USA
-Donald Trump har utlyst nationellt nödläge,
Regeringen och kongressen har enats om ett stödpaket för att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusutbrottet som innehåller:
skattelättnader och sjukersättning i upp till två veckor för den som måste stanna hemma från jobbet,
-Möjlighet till tre månader obetald frånvaro för de som måste ta hand om sjuka i familjen och för virussmittade som behöver sitta i karantän,
Stödet till arbetslösa utökas,
-De 34 miljoner låginkomsttagarna får ökat stöd för sina inköp av mat och av Medicaid – en offentligt finansierad sjukförsäkring för låginkomsttagare.
-Skattelättnader för små och medelstora företag,

Finansiering av coronavirustester: De är gratis så folk behöver inte oroa sig över det har president Trump sagt.

* United Kingdom (tidigare Storbritannien)
Boris Johnson, premiärministern, har liksom sin tyska kollega Angela Merkel gått ut i ett allvarligt tal till nationen,
Johnson sade bl a att landet drabbats av den värsta hälsokrisen på en generation där många familjer kommer att förlora anhöriga i förtid,
regeringen förhandlar i denna stund med tillverkningsindustrin, bl a med biltillverkare som Rolls Royce, för att dessa ska ställa om sin produktion och tillverka exempelvis respiratorer,
-En nödlagstiftning kommer att presenteras under nästa vecka.

______      ______      ______      ______      ______      ______

Kommentarer

 

I. Sverige är ledarlöst
Efter att ha lyssnat till statsminister Stefan Löfvens presskonferens.
Och strax efter (eller var det före) en intervju med socialminister Lena Hallengren drabbas jag av en kraftig känsla av déjà-vu. Denna känsla av att jag-har-varit-med-om-detta-tidigare handlar om regeringens oförmåga att hantera kriser. Definitiva oförmåga att hantera kriser.

A. Tsunamin I Thailand /Sydostasien julen 2004-2005: S-regeringen, personifierad av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och statsminister Göran Persson, var helt frånvarande. Den person som talade klarspråk om katastrofens omfattning, och som sände flygplan för att evakuera överlevande svenskar var inte svenska staten ledd av S-regeringen, utan Fritidsresors informationsdirektör Lottie Knutson. Hon blev en välförtjänt hjältinna. Men inte s-regeringen.

B. Återvändande ”krigare” och andra som stött det av Daesh /IS utropade kalifatet: genom att ha dödat med vapen i hand eller som stött det 2014 utropade kalifatet på annat sätt. Nästan alla andra stater hade en lagstiftning som gjorde det möjligt att lagföra de återvändande och gå igenom deras mobiler och datorer. Men inte Sverige: en brist som både Alliansen under Reinfeldt och S+MP koalitionen under Löfven får dela ansvaret för.

C. Och nu coronaviruset 2019-2020.
Det handlar inte om att Stefan Löfven sade något som var fel. Nej. Felet bestod i att han inte, uttryckligen, mobiliserade befolkningen i Sverige till försvar för den fysiska och sociala infrastruktutren.

 

II. Mellan 60 och 70 procent av befolkningen i Sverige kommer att drabbas av coronaviruset.
Angela Merkel nämnde, i sitt tal, att två tredjedelar av befolkningen kommer att smittas.
Detta är en väldigt stor andel. Och den kommer i princip att gälla alla länder. Men folk kommer att ställa upp då de kallas ut i striden för att försvara samhällets fysiska och sociala infrastruktur. Alla erfarenheter visar på detta.

Jag hörde endast på Löfven i P1 och missade därför den sista delen av presskonferensen. Men i den del av presskonferensen som jag hörde sade han inte ett knyst om att en så stor del av befolkningen skulle drabbas. Det sade inte heller socialminister Lena Hallengren under den intervju i P1 som jag lyssnade på. OM inte Löfven sade det som Angela Merkel och en rad andra regerings- och statschefer sagt så är det en skandal. Sveriges befolkning har rätt att få veta vad som väntar dem. MEN de har också rätt att få veta vad som gör FÖR dem. Och detta vägrade socialminister Lena Hallengren tjurigt att besvara.

 

III. Det finns en större statistisk sammanställning som gjorts och den kommer, naturligtvis, från Kina.
Jag tror att det är på denna sammanställning som Michael Osterholm, Fredrik Elgh och andra baserar sina slutsatser.
Michael Osterholm är professor vid ett center för smittsamma sjukdomar i Minnesota. Fredrik Elgh är professor och överläkare vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet och NUS. Dessa båda för fram likadana siffror. Jag hämtar nedanstående uppgifter från bl a Osterholm och Elgh:

-Ungeför 80 procent av de som smittas av coronaviruset drabbas lindrigt,

-Men cirka 15 procent kommer att smittas i i de övre luftvägarna och drabbas av en mer svårartad infektion som innebär att vissa kommer att behöva sjukhusvård,

– Men 4-5 procent riskerar att bli så sjuka att de behöver sjukhusvård, vissa intensivvård, och av dessa kommer ett antal att dö. De som får infektioner i de nedre luftvägarna riskerar exempelvis att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

-Hur många kommer att dö? Den siffra som brukar nämnas när det gäller antalet som kommer att dö är en procent av de som smittats av coronaviruset.

 

IV. Varför är coronaviruset ungefär tio gånger så dödligt som ett vanligt virus?
Coronaviruset är alltså mycket farligare än de influensavirus som brukar drabba oss varje år mellan november och maj.
Låt oss jämföra med den s.k. ”svininfluensan” år 2009. Det finns två, kanske tre, avgörande skillnader mellan svininfluensan – som hade ”normal” dödlighet om jag minns rätt – och dagens coronavirus. Det handlar om följande:

a) det fanns en rad äldre personer som hade samlat på sig ”immunitet” ända från den s.k. asiaten 1957 och framåt. Detta gjorde att det just var äldre och folk i övre medelåldern som klarade sig bäst mot svininfluensan. Dessutom spreds inte svininfluensan av lika många beroende på immuniteten (tror jag).

Det finns inga grupper av människor i samhället, i något land, som hade någon immunitet då coronaviruset började spridas. Detta är den första stora skillnaden.

b) det gick förhållandevis snabbt att ta fram ett vaccin mot svininfluensan. Men ett vaccin mot coronaviruset ligger långt borta. Michael Osterholm säger att det inte finns något vaccin i sikte i närtid. Hans avfärdar resonemangen om ett vaccin mot coronaviruset i närtid med följande ord: ”that´s happy talk”.

Detta är den andra stora skillnaden.

c) Det fanns anti-virala medel som kunde användas till att påskynda framtagandet av ett vaccin mot svininfluensan. Det var ett sorts ”basvaccin” (mitt amatörmässiga uttryck).

Det finns inget sådant mot coronaviruset.

 

V. Det är de äldre som drabbas hårdast av detta virus.
Men du som är över 70 år ska inte drabbas av panik.
Personer som är över sjuttio och som dessutom har någon, eller flera, underliggande sjukdomär eller röker löper visserligen en större risk att drabbas hårt och till och med dö. Men detta är inte ett förutbestämt öde för en enda person. Det är därför som vi måste undvika att besöka våra släktingar och våra vänner i onödan under ett antal veckor framöver. Då minskar sannolikheten att våra äldre släktingar och vänner får den allvarligare infektionen, i de nedre luftvägarna, med risk att vissa av kroppens inre organ slutar att fungera.

Det är de unga som kommer att få drabbas ”milt” av coronaviruset.

Jag repeterar en av de saker som alla bör ta fasta på i det som Löfven sade: INGEN borde besöka sina äldre släktingar och vänner som ligger på vårdhem eller som är hemma och får hemhjälp. Denna brist på besök kan naturligtvis förklaras: antingen av dig via telefon eller via personalen.

Siffran på en procent döda är inte definitiv för något land – eller för ett antal individer inom ett område i exempelvis Sverige. Därför att:
* Olika länder har olika befolkningsstrukturer – i vissa länder är halva befolkningen under 20 år,
* Så är det, som vi alla vet, inte i Sverige: men Sverige har en avancerad sjukvård som ekonomiskt är tillgänglig för alla.

Nu gäller det att mobilisera sjukvårdspersonal, utbildning av dessa och tillverkningsindustrin –
så att det finns exempelvis tillräckligt många respiratorer.

 

Fortsättning på tisdag – uppdatering i morgon måndag

                                                                                     __________________________

Skulle du vilja ha denna regering i samband med ett krigsutbrott – skulle du vilja ha en miljöpartist som försvars- eller industriminister?

2 kommentarer