Etikett: Sverigedemokraterna

1-0 till Sverigedemokraterna mot Ung Vänster

Av , , 11 kommentarer 87

Först: Vi i Arbetarpartiet förstår att ”Umeås Kultur mot Rasism” som organiserade en värdig manifestation i Rådhusparken inte vill sammanblandas med det som hände nere vid, och inne i, Väven.

Sedan: Jag gissar att brandlarmet startades av en enskild individ som jobbar på Väven. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Jag gissar att det var en ”enskild individ”. Jag vet inte utan jag gissar. När detta är sagt vill jag absolut inte peka ut personalen på Väven som skyldiga. Personalen är bra. Men även bland de bästa kan det finnas någon som gör ett misstag någon gång. Som i torsdags kväll. Det var nämligen ett verkligt misstag att stoppa SD-mötet via brandlarmet. Handlingen speglar en total brist på ett politiskt alternativ till SD:s budskap. Handlingen visar desto mer av vanmakt.

För SD, däremot, var kvällen lyckad. Jimmie Åkessons anhängare stärktes i sin uppfattning att SD är Sveriges mest nödvändiga parti. Tyvärr. SD:s medlemsvärvare hade en bråd kväll. De fick minst 50 nya medlemmar, i Umeå, på en enda kväll. Mycket tack vare brandlarmet.

Arbetarpartiet skiljer sig från exempelvis Ung Vänster. En skillnad mellan oss och Ung Vänster är att vi tror att SD-ordföranden klarar sitt sexliv själv. Han behöver ingen som ”fuckar” honom. Tre gånger. Det finns också andra och mer politiska skillnader mellan Arbetarpartiet och Ung Vänster. Vi anser att det krävs ett alternativt politiskt budskap till det som SD för fram. Åtminstone om man ska nå alla de arbetarväljare, och andra väljare, som uppger att de kommer att rösta på SD i nästa val. De är just nu över en miljon! Arbetarpartiet är inte av den uppfattningen att hela denna miljon knegare och pensionärer (f.d knegare) är vare sig rasister eller nazister. Vi anser, tvärt om, att det finns få rasister bland SD:s en miljon väljare. Vi anser att det finns ännu färre nazister. Vi vet att de absolut flesta som idag tänker rösta på SD är vanliga knegare på industrier och byggen, på äldreboenden och bakom ratten på lastbilar. Den som vill besegra SD måste vinna dessa knegare – bort från SD med hjälp av ett alternativt politiskt budskap än Åkessons.

Det som Ung Vänster, och den som tryckte på brandlarmet under SD-mötet, gjorde var att mycket tydligt visa på två saker. Dels på en total brist vad gäller politiskt alternativ till det som SD för fram. Dels sin totala vanmakt över att SD är bättre på att kommunicera med arbetarklassen än exempelvis Ung Vänster.

1-0 till Sverigedemokraterna mot Vänsterpartiets ungdomsförbund.

11 kommentarer
Etiketter: , , ,

S ovh V:s bojkott av SVT:s partiledardebatt stort misstag

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter helgens partiledardebatt i SVT:s Agenda undrar man om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet verkligen vill besegra Reinfeldt? I programmet deltog nämligen alla riksdagspartiers ledare – utom Juholt och Ohly. De bojkottade programmet (!). Argumentet var att de inte ville stå för nära Jimmie Åkesson – i TV-studion. Men viktigare är väl att inte stå för nära SD utanför studion som exempelvis genom det utspel om temporära medborgarskap som Illmar Reepalu just gjort.
 
Bojkotten var ett stort misstag – av två skäl: Först lämnade man tittare och väljare utan ett politiskt alternativ till Alliansregeringen. Detta samma vecka som både S och V presenterat sina s.k. skuggbudgetar. Sedan lämnade man fältet fritt för SD-Åkessons rasistiska argumentation.
 
De ökande klassklyftorna, massarbetslösheten och bristen på åtgärder för att försvara industrijobben är misslyckanden som visar att Alliansregeringen bör få sparken i valet 2014. Det är något som arbetarrörelsens olika delar bör kunna ena sig om. Låginkomsttagare, sjukskrivna, arbetslösa och andra som drabbats av Alliansregeringens politik har rätt att kräva av arbetarrörelsens partier att de åtminstone försöker presentera ett politiskt alternativ till högerpolitiken. Och att de bemöter SD:s rasism. Tack vare sin bojkott misslyckades S och V i båda dessa uppgifter. Om Reinfeldt ska kunna besegras i valet 2014 krävs skärpning – och ett program som slår vakt om jobb och arbetsvillkor inom både industrin, skola-vård-omsorg samt privat service.
 

Umeås ungdomar protesterade mot lögnaktig rasism

Av , , 5 kommentarer 4

Sverigedemokraterna ljög om våldtäktsvåg orsakad av invandrare.

Sverigedemokraterna (SD) höll torgmöte på apberget i Umeå fredagen 27 aug. Ett motmöte ägde rum. Tre saker är speciella med detta motmöte.

FÖRST: Det visslas, och buas, visas fingrar och delas ut antirasistiskt material. Samtidigt har SD högt ljud som i längden inte någon orkar överrösta. SD förde alltså ut sitt budskap. Som består av tre lögner jag strax ska återkomma till.

SEDAN: det är INTE den närmast sörjande vänstersvansen som DOMINERAR motprotesten, även om naturligtvis också dessa ungdomar deltar. Motmötet domineras istället av helt NORMALA umeungdomar – vilket gläder en socialistisk veteran, som jag, nästan till tårar. Hur vet jag att det INTE är vänstersvansen som dominerar? Därför att "vänstern" inte dansar breakdance. Och på under denna protest mot SD dansades det breakdance – mot rasism!

SIST: Dominansen av vanliga ungdomar märks tyvärr inte i VK:s rapportering. VK verkar veta vad artikeln ska utmynna i – INNAN VK:s utsände kommit till platsen. Och det som ska stå i VK är att det var just det VANLIGA "vänsterbuset" som försökte hindra martyrerna i SD från att föra fram sitt budskap. Men sanningen är att det, förutom en dominans av helt vanliga ungdomar, OCKSÅ fanns ett TUNGT inslag av människor som, alldeles tysta, vände ryggen åt högerrasisterna. SD avbröt innan deras torgmötestid var slut. Då kunde vi alla, tillsammans, omedelbart genomföra ett torgmöte. SD ska aldrig få sista ordet.

Uppenbart såg VK:s utsände inte oss. Han hörde inte våra argument på mötet efter SD, riktat mot deras rasistiska lögner om invandrare och våldtäktsvåg.

Alltså: ett ytterst ringa antal, somliga hitresta ända från Göteborg, agerade, aktivt, för att anti-Sd-protesten skulle provocera fram ett polisingripande. Andra agerade för att alla skulle kunna uttrycka sin avsky mot rasisterna, men utan att mötet skulle sluta i tumult och i en martyrstämpel för SD. Det pågick en dragkamp under anti-sd-manifestationen. Bara en blind kunde ungå att se detta.

Efter att SD, med sin rasistiska högerpolitik, var klara hölls ett högljutt torgmöte. Detta var arrangerat av Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista. Där fick alla tala som ville tala – med reservationen för att tiden var begränsad. Själv slog jag hårt  mot SD:s tre punkter. Jag avslöjade a) ihåligheten i SD-kravet på hårdare straff, b) ihåligheten i SD-påståendet att de vill satsa mer på äldreomsorgen, c) ihåligheten i SD-påståendet att det finns en våldtäktsvåg i Sverige som beror på invandrarna.

Jag ska avsluta krönikan med att bemöta denna, sista och värsta, punkt. I detta stöder jag mig på SvD.se:s faktakoll:

1. Det finns inget  som talar för att det existerar en våldtäktsvåg i Sverige – just nu – som SD påstår (samtidigt anser jag naturligtvis att det är viktigt att göra allt som går för att stoppa de våldtäkter som sker). Bakgrund:

a) I Sverige innebär lagstiftningen att övergrepp klassificeras som våldtäkt, medan detta inte skulle ske i många andra länder. Särskilt efter en lagförändring i Sverige 2005. I Sverige anmäler kvinnor även sin partner för våldtäkt i större utsträckning än i många andra länder. 

b) invandrare diskrimineras, visar forskning, i nästan alla led i rättsprocessen. Detta  ger, med största sannolikhet, utslag även när det gäller kopplingen invandrare – våldtäkter. SD-påstående för att  2/3 av alla våldtäkter i Sverige skulle utföras av första och andra generationens invandrare finns det inga belägg för. 

Våldtäkter är ett fruktansvärt övergrepp och ett allvarligt brott. Och det sker för många sådana brott i Sverige. Men en del i kampen mot sexualbrottsligheten är att hålla sig till sanningen. Och det gör INTE SD. Istället begår SD ett grovt och våldsamt övergrepp på sanningen. Mycket som tyder på att SD:s hets mot invandrare, i denna fråga, utgör ett av detta högerpartis mest rasistiska utspel.

Bedrövligt av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att inte delta i protesten. De hade bara behövt vandra över Rådhustorget och greppa mikrofonen. Precis som andra gjorde. Men nej. Tur att Umeås ungdomar fattar bättre än S och V att det är NU det gäller. Inga rasister på Umeås gator. Eller i Umeå kommunfullmäktige.

Till sist: glöm aldrig hur Jimmie Åkesson, med flera, inom Sverigedemokraterna satt och sjöng: "skottet brann, blodet rann, Olof Palme han försvann". Om S håller sig för fina för att demonstrera med oss, och ungdomar i Umeå, varför då inte ordna ett eget anti-SD-möte? Orkeslöst och hållningslöst.

Jan Hägglund,

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Bekämpa nedskärarpartiet SD

Av , , 3 kommentarer 3

Sverigedemokraterna deltar i nedmonteringen av välfärden

Flera opinionsmätningar antyder att Sverigedemokraterna (SD) kan komma in i riksdagen i höstens val.

SD präglas av en genomgående motsättning. Å ena sidan försöker partiet vinna röster från de som är missnöjda med de etablerade partierna. Metoden är att skylla bl a nedskärningar på invandrarna. Försöket att splittra svenskar och invandrare är SD:s speciella bidrag till borgerlighetens angrepp på arbetarna.

Inför väljarna försöker SD framställa sig som mer löntagarvänligt jämfört med riksdagspartierna. Samtidigt är målet för SD:s ledning att bli accepterade av just etablissemanget. Så har skett i Österrike och Danmark. Där har högerextrema partier blivit en del av regeringsunderlaget. Men för att accepteras måste SD först visa att man är ”att lita på” – genom att i praktiken delta i samma nedskärningspolitik som inte minst partiets arbetarväljare reagerat emot.

Som en röd tråd går motsättningen genom SD:s politik. För att värva röster påstod partiet inför EU-valet att man ”försvarar arbetarnas intressen”. Men i praktiken vill partiet sänka arbetsgivaravgifterna, avskaffa MBL samt försvaga LAS, vilket gör det lättare att sparka arbetare. Dessutom vill partiet inskränka fackens rätt att vidta stridsåtgärder mot arbetsplatser som bara anställer personal som inte är fackligt engagerad. Facket har fått ”alltför stort in flytande” står det i SD:s partiprogram. Partiet är arbetarfientligt.

SD påstår sig vilja satsa på äldreomsorgen. Det är ett annat av partiets retoriska favoritknep (ofta ställer man då äldreomsorgen mot invandringen). Men även här talar partiet med kluven tunga:
I Landskrona fick SD 22 % av rösterna 2006. Strax efter valet stödde partiet ett nedskärningspaket på 4 miljoner inom äldre- och handikappomsorgen. År 2008 röstade SD-Landskrona för ett ”rationaliseringsprogram” som innebar 50 miljoner i nedskärningar. Stefan Olsson, SD-ledare i Landskrona, säger i DN angående att många väljare är besvikna: ”De vet ju inget om att ta ansvar för helheten”.

Ända sedan början av 2000-talet har SD:s inriktning mot att bli ”salongsfäigt” varit tydlig. 2001 uteslöts en grupp nazister ur partiet. Partiets ledning domineras numera av avhoppare från de borgerliga partierna med f d moderaterna Jimmie Åkesson och Sten Andersson i spetsen. SD röstar också oftast med allianspartierna i de kommuner där partiet finns.

SD:s ökade stöd återspeglar ett missnöje med nedskärnings-politiken och med de etablerade partierna. Men de som röstar på Sverigedemokraterna kommer att få nya pampar som återanvänder argument om ”ansvar” och ”prioriteringar” som ursäkt för fortsatta angrepp på vård, skola och omsorg. Och på jobben.

Ska välfärd och jobb försvaras krävs att svenskar och invandrare kämpar tillsammans. Ett nytt kampvilligt arbetarparti skulle kunna organisera motståndet. Kampen mot SD är intimt kopplad till bygget av ett nytt arbetarparti för alla de som övergivits av nedskärarpartierna i riksdagen.

PS. Det nya numret av vår tidning Offensiven är ett temanummer om Sverigedemokraterna – tidningen utkommer på torsdag den 6 maj.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

SD angriper ALLA löntagare – svenskar och invandrare

Av , , 5 kommentarer 3

Att SD etablerar sig i Umeå är en varningssignal till alla löntagare i Umeå – svenskar och invandrare. Framgångar för SD leder till ännu brutalare invandringspolitik. Men det riskerar även att ställa svenskar och invandrare mot varandra – i ett läge då enad kamp till försvar av jobb och välfärd är viktigare än någonsin!

alla antirasister i Umeå är välkommen till 

RÅDHUSTORGET  13.00 på LÖRDAG

Sd måste bekämpas – av flera skäl:

* SD är ett rasistiskt parti
SD bildades en gång i tiden av nazister. I början av 1990-talet kopplades partiet ihop med en rad våldsdåd. Under flera års tid har SD försökt “putsa fasaden” för att framstå som mer rumsrena. Radioprogrammet Kaliber visade sanningen om SD. På interna SD-möten påstods bland annat att varje invandrare drog med sig över 3000 parasiter till Sverige. “Värre än hundar” kommenterade en SD-medlem. Partiledaren Jimmie Åkesson är inget undantag. Vid ett internt möte sjöng Åkesson med i en sång som hyllade mordet på Olof Palme. “Skottet brann, blodet rann, Olof Palme han försvann” löd en textrad. Hatet mot Olof Palme och hela välfärdsstaten, som odlades inom högerextrema kretsar innan mordet, lever fortfarande kvar inom SD. Denna hyllning av MORD på politiska motståndare visar HUR mycket av våld och högerextremism som fortfarande präglar detta s k parti Sverige-"Demokraterna".

* SD är ett löntagarfientligt HÖGERPARTI.
Inför EU-valet försökte SD att ytterligare putsa fasaden. Det flygblad som delades ut i Umeå bar rubriken “Svenska jobb åt svenska löntagare” och i bladet säger SD att de “försvarar arbetarnas intressen”. Ett helt falskt påstående!
I de kommuner där SD finns representerade röstar man oftast med de borgerliga allianspartierna. SD:s löntagarfientlighet är extra tydlig i Landskrona, där man fick 22 % av rösterna i valet 2006. Exempel:

a. SD stödjer nedskärningar: Efter valet 2006 röstade SD för nedskärningar på 4 miljoner inom äldreomsorgen i Landskrona. Sommaren 2008 gick SD med på ett nedskärningspaket på 50 miljoner inom bl a skola och omsorg. Enligt SD:aren Carina Herrstedt “utesluter inte SD någon besparing på förhand” (Helsingborgs Dagblad 6/3-09).

b. SD driver på för privatiseringar: I Landskrona anser partiet att kommunen varje år ska se över vilka delar av skola, vård och omsorg som ska privatiseras. Detta innebär att företag ska kunna tjäna pengar på verksamheten. Resultatet blir att vinst går före kvalitén på utbildning och vård.

Jag och Rättvisepartiet Socialisterna bjuder in alla umeåbor som vill protestera mot nazism och våld, rasism och Sverige-"Demokraterna" till vårt (Rättvisepartiet Socialisternas) Torgmöte på lördag 13.00 på Rådhustorget.

Alltså: alla antirasister i Umeå är välkommen till 

RÅDHUSTORGET  13.00 på LÖRDAG

 

5 kommentarer
Etiketter: , , ,