Vad vill jag och Centerpartiet i Nordmaling göra med skolan och barnomsorgen?

Av , , 2 kommentarer 10

För en tid sedan bjöd Lärarförbundet i Nordmaling in alla politiska partier i Nordmaling till ett politikermingel där vi fick presentera vad vi och våra partier vill göra med skolan och barnomsorgen. Jag sa ungefär på följande sätt:

  • Vi vill att det ska finnas en tydlig röd tråd från förskolan upp i skolan, vi vill utöka samarbetet mellan olika enheter och se till att koppla ihop verksamheterna på ett helt annat sätt än de är idag, man ska känna igen sig oavsett vilken verksamhet man besöker. Självklart arbetar olika enheter på olika sätt men värdegrunden och målen är desamma. Vi vill också att verksamheterna interagerar på ett annat sätt idag, förskola och förskoleklass kan gärna besöka både låg-, mellan- och högstadiet i olika sammanhang, detsamma gäller det omvända,alltså att skolbarnen kan besöka förskolan.
  • Vi ser gärna fler personalkoperativ i kommunen och eller olika inriktningar på olika enheter. Det vore jättekul med t.ex en ur och skurförskola i kommunen! Vi vill att föräldrarna själva ska kunna välja formerna för sin barnomsorg och därför vore det otroligt kul med olika inriktningar på olika enheter och vi vill arbeta för fler dagbarnvårdare i kommunen. Vi ser också positivt på startande av friskolor i kommunen för ökad pedagogisk mångfald.
  • Vi vill minska antalet barn per personal i barnomsorgen, den höjning som gjordes var temporär, det sa vi redan då, vi ville försöka rädda våra byskolor genom den förändringen, nu vill vi sänka först till 5,5 barn per personal för att sedan så fort ekonomin tillåter sänka till målet 5 barn per personal. 
  • Vi vill prioritera tidiga insatser i skolan så att alla elever får förutsättningar för att lämna grundskolan med godkända slutbetyg.
  • Vi vill satsa på att bli Årets Ungdomskommun före år 2018.  Dit hör att utveckla ungdomarnas möjligheter till politisk påverkan/medverkan, men även att skapa miljöer, mötesplatser och aktiviteter som attraherar våra ungdomar.
  • Vi vill att maten som serveras i våra verksamheter är så närproducerad som möjligt.
  • Vi vill att våra barn i barnomsorg och skola vistas i giftfria miljöer, vi måste börja med att inventera alla lokaler där våra barn och unga vistas och sedan se till att det som köps in är giftfritt.
  • Vi vill se att ett jämställdhets- och ungdomsperspektiv finns med som underlag i kommunala beslut.
  • Vi vill att Nordmalings kommun ska vara ett föredöme när det gäller mottagandet och integreringen av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, här har förskolan och skolan en oerhört viktig uppgift. Hela kommunen måste jobba tillsammans för att integrationen ska fungera, integrationen är inte viktig bara för de som kommer hit utan även för de som redan bor här, alla växer och utvecklas i mötet med människor.
  • En otroligt viktig sak som vi har att jobba med i kommunen är vår personalpolitik, redan idag vet vi att många i personalen lämnar oss för andra jobb till hösten och det är oerhört oroväckande, en stor del i det är självklart lönen och vi måste satsa på vår personal, tyvärr är vår ekonomi inte så god som vi skulle önska men jag lovar att det är något som vi kommer prioritera då det finns utrymme. Något som vi dock måste jobba med redan idag är att se till att vår personal känner sig uppskattade för det enorma arbete de gör, för om vi ska vara ärliga så vet vi ju att så inte har varit fallet på ett bra tag. Vi har så många duktiga förskollärare, fritidspedagoger och lärare och vi måste se till att vara rädda om dem. Det som påverkar våra barns känsla av trygghet, utveckling och lärande allra mest är självklart personalen. Jag lovar att detta är något som jag kommer att arbeta med. Jag anser dessutom att det är mycket dumt att vi inte inrättar så många förstelärare vi kan, de pengarna kommer ju från staten och det är rent dumdristigt att tacka nej till de lönelyft som dessa platser ger!

 

 

2 kommentarer